Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

ЗВУКИ І БУКВИ

СТОРІНКА 5. Урок 1. Звуки і букви. Українська абетка. 

Вправа 1. 

• Пригадайте абетку. Повторіть букви та порядок їх розміщення.

А, б,в,г, ґ, д, е, є, ж, з, и, і, ї, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ь, ю, я.

• До слова абетка доберіть слова, подібні за значенням.

Абетка – буквар, азбука.

• Продовжіть речення.

Українська абетка налічує тридцять три букви.

• Складіть і запишіть речення з підкреслених слів (аґрус, апельсин і ананасза схемою: 

______ , ______ __ ______ — це ______ .

Аґрус, апельсин і ананас – це фрукти.

• З букв слова апельсин утворіть нові слова. 

Напис, пес, син, сани, лис, пень, пил, липа, пан, пенал.

• 3 одним словом складіть і запишіть речення.

1) Лис підкрадався непомітно. 

2) Раптом голосно загавкав пес. 

3) Старий пень вкрився зеленим мохом.

4) Пан був дуже сердитим на Марусю.

5) У пеналі лежать кольорові олівці. 

Вправа 2. 

Звуки ми чуємо і вимовляємо.

На письмі звуки позначають буквами.

Букви ми бачимо і пишемо.

Букви є великі і малі.

Вправа 3. Слова-назви предметів на малюнках аґрус: [• ‒ | ‒ • ‒], яблуня [= • | ‒ ‒ • | = •], вишня [‒ • | ‒ = •], слива [‒ ‒ • | ‒ •], груша [‒ ‒ • |‒ •], черешня [‒ • | ‒ • ‒ |= •].

Запишіть слова‒назви предметів на малюнках в абетковому порядку: .

Аґрус, вишня, груша, слива, черешня, яблуня.

• Зробіть звукову схему першого слова.

Аґрус [• ‒ | ‒ • ‒]

• ГДЗ Складіть і запишіть речення зі словом, до якого підходить схема  вишня [‒ • | ‒ = •]

1) Навесні буйно розквітла вишня. 

2) На городі тато садив молоденьку вишню.

3) У саду зацвіла вишня. 

4) Вишня дала щедрий урожай ягід.

 

СТОРІНКА 6. Урок 2.

Вправа 1. Слова-назви предметів на малюнку: груша [‒ ‒ • | ‒ •], гриби [‒ ‒ • | ‒ •], вишні [‒ • | ‒ = •], яблука [= • |‒ ‒ • | ‒  •], листок [‒ • | ‒ ‒ •].

Запишіть слова-назви предметів на малюнку в абетковому порядку: 

вишні, гриби, груша, листок, яблуня.

• До яких слів відносяться подані звукові схеми? Вимовте слово, у якому є буква, що позначає два звуки. Запишіть слово та схему.

яблука [= • |‒ ‒ • | ‒ •], груша [‒ ‒ •´| ‒ •], гриби [‒ ‒ • | ‒ •´]

яблуня [= • |‒ ‒ • | = •] (буква я на початку слова позначає два звуки [й], [а])

Вправа 2. Прочитайте слова зліва направо і навпаки. Чим вони цікаві (слова-паліндроми)? 

Вимив, вилив, вишив, вирив, дід, біб, вів, вив, корок.

• Складіть два речення з двома словами.

1) У лісі голосно вив вовк. Екскаватор вирив глибоку яму. 

2) На городі цвіте біб. Дід шукав дерев'яний корок. 

3) Я старанно вишив червоні маки. Сьогодні я вів сестричку до школи.

Вправа 3.           

• Спишіть останні три речення. 

Найближчі «родичі» лука — гітара, скрипка, віолончель, арфа, балалайка, мандоліна. Нащадки тростини, або очеретяної сопілки, — флейти, гобої, кларнети, фаготи. Правнуки каменя як ударного інструмента — барабани, литаври, гонг, тарілки й навіть дзвіночки.

• Випишіть в абетковому порядку назви музичних інструментів.

Арфа, балалайка, барабани, віолончель, гітара, гобої, гонг, дзвіночки, кларнети, литаври, мандоліна, скрипка, тарілки, фаготи, флейти. 

• ГДЗ. Складіть речення зі словом дзвіночки. Зробіть звукову схему цього слова. 

Весело зазвучали маленькі дзвіночки. 

Дзвіночки [‒ = •| ‒ •´|‒ ‒ •]

 

СТОРІНКА 7. Урок 3. Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах.

Завдання 1. 

• Назвіть підкреслені слова одним словом. Поділіть ці слова на склади для  переносу.

Морк-ва, рі-па, кар-топ-ля, бу-ря-ки, огір-ки – це овочі.

• Продовжіть речення, виписуючи назви овочів в абетковому порядку.

На столі лежали: буряки, картопля, капуста, морква, огірки, ріпа, салат.

• Поділіть ці слова на склади. У виділених словах вимовте голосні звуки.

Бу – ря – ки

Ка – рто – пля, кар – топ – ля, ка – ртоп – ля, кар – то – пля.  

Ка – пу – ста, ка – пус – та

Мо – рква, мор – ква, морк – ва 

Огір – ки, огі – рки

Рі – па

Са – лат 

Вправа 2. «Зберіть» і запишіть слова зі складів. Складіть речення з одним словом. 

Знайомий, бойовий, крайовий, завойовник. 

1) Знайомий хлопець доглядав тварин на фермі. 

2) Сьогодні бойовий друг приїде до тата в гості.

3) Дамо рішучу відсіч завойовнику.

• Поділіть слова на склади для переносу.

Зна – йо – мий

Бо – йо – вий 

Кра – йо – вий 

За – во – йов – ник

Вправа 3. 

• Спишіть третій абзац, розкриваючи дужки. Підкреслені слова поділіть на склади для переносу.

Вуйко Йой заходився розкладати на листочку лопуха свій сніданок: три сунички, заячий щавель і ліщиновий горішок. Його сніданок був готовий. 

Сні – да – нок, ща – вель, го – рі – шок. 

• Складіть і запишіть власне речення з виділеним словом.

Усі зібралися на ґанку моєї хати.

На ґанку старого діда зібралось чимало сусідів. 

• ГДЗ Спишіть другий абзац вправи. Назвіть звуки у виділеному слові. Зробіть звукову схему цього слова.

Навесні й улітку він полюбляв снідати, обідати й вечеряти на свіжому повітрі. За стіл йому слугувала невеличка кругла колода. Вона лежала коло ґанку.

Ґанку - звуки [ґ], [а], [н], [к], [у],  [‒ •´ | ‒ ‒ •]

 

СТОРІНКА 8. Урок 4. 

Вправа 1. Розгляньте малюнки (йогурт, майори, йорж).

• Запишіть назви предметів. Поділіть слова на склади для переносу.

Йо – гурт.

Ма – йори, майо – ри

Йорж.

• Зі словом йорж складіть і запишіть речення.

1) Невеликий йорж упіймався на гачок вудки Василька. 

2) Василько впіймав малого йоржа.  

3) Швидкий йорж швидко зник у воді.

4) Йорж – це невелика риба.

Вправа 2. 

• Спишіть перші три речення. Поділіть слова (листочок, гайок, Ярка) на склади для переносу.

Сидів Ярко на траві й дивився, як струмок несе листочок верби в гайок. Біля Ярка гойднулася травинка. На ній умостився маленький зелений коник.

Ли-сточок, лис-точок, листо-чок

Га-йок

Яр-ка

• Зробіть звуко-буквену схему слова сюрчав.

Сюрчав – 6 букв, 6 звуків, [с' у р ч а в], [= •| ‒ ‒ •´ ‒]

Вправа 3. Доберіть відповідні слова в колонку зліва.

Один Багато

трава

вітер

коник

трави

вітри

коники 

• ГДЗ Спишіть другий абзац вправи 2.

Тієї ж миті Ярко почув музику — забриніло, задзвеніло. Наче трава черкнула об вітер. То сюрчав польовий зелений коник.

 

СТОРІНКА 10. Урок 5. Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки.

Вправа 1. Спишіть скоромовку, записуючи пропущену букву.

Скоромовки скоро мовлю із великою любов'ю, щоби ловкі скоромовки збагатили рідну мову.

• Яку букву ви вписали? Який звук вона позначає? Як утворилося слово скоромовка? 

Буква о позначає звук [о].

Слово скоромовка утворилося від двох слів: скоро, мовити.

Вправа 2. 

• Спишіть другий абзац, слова в дужках (оса, ягода, солодкий) поділіть на склади.

Початок жовтня був на диво теплим. Обмануті теплом суниці посеред осені знову зацвіли.

Стоїть привабливий медовий запах. На нього злетілися жовті оси. Сідають на ягоди, ласують солодким суничним соком. Рідко таке трапляється.

О-са

я-го-да

со-лод-кий, со-ло-дкий 

• Які букви в підкреслених словах (стоїть, сідають, ласують) позначають два звуки?

Стоїть - сто[йі]ть, сідають - сіда[йу]ть, ласують - ласу[йу]ть 

• Зробіть звуко‒буквену схему виділеного слова. 

Трапляється – букв 11, звуків 11, [т р а п л' а й е т с' а],  [‒ ‒ •|‒ = •´|= ‒ =| = •]

Вправа 3. 

• Спишіть. уставляючи пропущені букви. 

Журавлі летять, курличуть, 

шлють останній «прощавай», 

літечко з собою кличуть, 

забирають в теплий край

• Які звуки вони позначають?

Лет[а]ть, шл[у]ть останн[і][й], собо[йу], забира[йу]ть.              

• ГДЗ Спишіть перший абзац вправи 2, уписуючи букви. які позначають голосні звуки.

Початок жовтня був на диво теплим. Обмануті теплом суниці посеред осені знову зацвіли.

Інші завдання дивись тут...

 

Загрузка...