КРОК 44
Завдання 440

8 • 6 + 17 = 48 + 17 = 65
9 • 8 – 32 = 72 – 32 = 40
8 • 8 + 9 = 64 + 9 = 73

40 + 5 • 5 = 40 + 25 = 65
17 • 10 – 100 = 170 – 100 = 70
100 • 30 • 2 = 100 – 60 = 40

Завдання 441

37 • 10 = 370
29 • 10 = 290
11 • 10 = 110
25 • 10 = 250
49 • 10 = 490

2 • 100 = 200
7 • 100 = 700
3 • 100 = 300
0 • 100 = 0
9 • 100 = 900

Завдання 442

30 : 10 = 3
330 : 10 = 33

300 : 10 = 30
720 : 10 = 72
200 : 10 = 20
10 : 10 = 1
1000 : 10 = 100

Завдання 443

Якщо с = 80, то 2 • с : 4 = 2 • 80 : 4 = 160 : 4 = 40
Якщо с = 160, то 
2 • с : 4 = 2 • 160 : 4 = 320 : 4 = 80
Якщо с = 240, то 2 • 240 : 4 = 480 : 4 = 120
Якщо с = 400, то 
2 • с : 4 = 2 • 400 : 4 = 800 : 4 = 200
Якщо с = 640, то 
2 • с : 4 = 2 • 640 : 4 = 2 • 160 = 320

 

Завдання 444

На скільки третя частина числа 60 менша від його половини?
Короткий запис
Число  60
Третина  ?, у 3 рази менше
Половина  ?, у 2 рази менше
На скільки менше  ?
Розв’язання

1) 60 : 3 = 20  третина числа 60
2) 60 : 2 = 30  половина третини числа 60
3) 30 – 20 = 10

Відповідь: третя частина числа 60 менша від його половини на 10.

 

Завдання 445 Порядок дій

230 + 11 • 10 = 230 + 110 = 340
700 : 7 + 540 = 100 + 540 = 640

570  130 • 2 = 570  260 = 310
800 : 8  80 • 1 = 100  80 = 20

Завдання 446 Рівняння

х : 4 = 50
х = 50 • 4
х = 200
200 : 4 = 50
50 = 50

х • 4 = 800
х = 800 : 4
х = 200
200 • 4 = 800
800 = 800
60 : х = 10
х = 60 : 10
х = 6
60 : 6 = 10
10 = 10
320  х = 280
х = 320  280
х = 40
320  40 = 280
280 = 280

Завдання 447

Прямі кути: XYZ, HQR

Гострі кути: AMK, CTF
Тупі кути: POB, SNE

Завдання 448

30 учнів класу принесли по 4 кришечки від пластикових пляшок для переробки. Скільки кришечок зібрали всі учні класу?
Короткий запис
1 уч.  4 кр.
30 уч.  ?
Розв’язання
30  4 = 120 (кр.)

Відповідь: всі учні класу зібрали 120 кришечок.

 

Завдання 449
Поспішайко колекціонує комікси. У нього їх 120. А у Мрійниці у 6 разів менше. Скільки коміксів у них разом? Скільки їм треба ще мати, щоб на двох у них було 200 коміксів?
Короткий запис
Поспішайко  120
Мрійниця  ?, у 3 рази менше
Загальна відстань  ?
На скільки менше  ?
Розв’язання

1) 120 : 6 = 20 (к.)  коміксів у Мрійниці

2) 120 + 20 = 140 (к.)  коміксів у Поспішайка і Мрійниці разом

3) 200 – 140 = 60 (к.)

Відповідь: треба ще мати 60 коміксів, щоб на двох було 200 коміксів.

 

Завдання 450
Використали геометричні фігури: квадрат, трикутника, прямокутник, ромб, паралелограм

 

КРОК 45
Завдання 451 Скільки яких кутів має кожна фігура? Назви їх.

два кути: CBD, BDA

  
два кути: RPS, PSR, SRP
чотири кути: NME, MET, TNM, ETN

Завдання 452

1) 200 • 3 – 300 = 600 – 300 = 300 Т
2) 120 • 3 + 100 = 360 + 100 = 460 И
3) 70 + 4 • 50 = 70 + 200 = 270 С
4) 400 : 4 + 400 = 100 + 400 = 500 Я
5) 10 + 700 • 0 = 10 + 0 = 10 Ч
6) 90 – 80 : 10 = 90 – 8 = 82 А

 

Завдання 453 Скільки всього десятків у числах

25 = 2 дес.
97 = 9 дес.

100 = 10 дес.
120 = 12 дес.
340 = 34 дес.
510 = 51 дес.
600 = 60 дес.

Завдання 454

120 : 6 = 12 дес. : 6 = 2 дес. = 20
120 : 4 = 12 дес. : 4 = 3 дес. = 30
180 : 6 = 18 дес. : 6 = 3 дес. = 30

180 : 9 = 18 дес. : 9 = 2 дес. = 20
360 : 6 = 36 дес. : 6 = 6 дес. = 60
360 : 4 = 36 дес. : 4 = 9 дес. = 90

Завдання 455

120 : 2 = 60

120 : 3 = 40
120 : 4 = 30
120 : 6 = 20
120 : 10 = 12

Завдання 456 

120 : 20 = (120 : 10) : 2 = 12 : 2  = 6

120 : 5 = (120 : 10) : 2 = 12 : 2  = 6

 

Завдання 457

4 • 100 + 400 = 400 + 400 = 800
3 • 100 – 200 = 300 – 200 = 100
400 : 10 – 38 = 40 – 38 = 2

800 : 20 + 80 = 40 + 80 = 120
320 : 80 + 16 = 4 + 16 = 20
160 • 5 – 100 = 800 – 100 = 700

Завдання 458

У новому будинку 520 квартир. 100 квартир — чотирикімнатні, а решта — трикімнатні. Скільки в будинку трикімнатних квартир?
Короткий запис
Усього  520 кв.
Чотирикутні  100 кв.
Трикімнатні  ?, решта
Розв’язання

520 – 100 = 420 (кв.)

Відповідь: в будинку 420 трикімнатних квартир.

 

Завдання 459
30 учнів 3–4 класів однієї зі шкіл уперше взяли участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Їх було у 5 разів менше, ніж учнів 5–6 класів цієї школи. Із 7–9 класів участь у конкурсі взяло стільки учнів, скільки з 3–6 класів разом. Яка кількість учнів цієї школи взяла участь у конкурсі?
Короткий запис

3-4 кл. — 30 уч.
5-6 кл. — ?, у 6 більше, ніж 3-4 кл.
7-9 кл. — ?, ніж 5-6 кл.
Разом — ?

Розв’язання

1) 30  5 = 150 (уч.)  5-6 класи

2) 30 + 150 = 180 (уч.)  7-9 класи

3) 30 + 150 + 180 = 360 (уч.)

Відповідь: 360 учнів цієї школи взяли участь у конкурсі.

 

Завдання 460
1) Зошитів у лінійку було 120 штук, зошитів в косу лінійку — на 20 штук менше, а зошитів у клітинку — у 10 разів менше, ніж зошитів в косу лінійку. Скільки зошитів було в косу лінійку?
Короткий запис

У лінійку — 120 шт.
У косу лінійку — ?, на 20 менше, ніж у лінійку
У клітинку — ?, у 10 разів менше, ніж у косу лінійку
Разом — ?

Розв’язання

1) 120  20 = 100 (шт.) – зошитів у косу лінійку
2) 10 : 10 = 10 (шт.) – зошитів у клітинку

Відповідь: у конкурсі взяли 360 учнів цієї школи.

2) 30 • 7 + 6 • 50 = 210 + 300 = 510
3) 200 • 3 + 200 = 600 + 200 = 800

 

Завдання 461
Для паяння виготовили 260 г сплаву з олова і свинцю. Олова у сплаві було 40 г. На скільки більше у сплаві свинцю, ніж олова?
Короткий запис

Сплав — 260 г
Олово — 40 г
Свинцю — ?
На скільки більше — ?

Розв'язання

1) 260 – 40 = 220 (г) — було у сплаві свинцю

2) 220 – 40 = 180 (г)

Відповідь: на 180 грамів більше свинцю, ніж олова у сплаві.

 

КРОК 46
Завдання 462
Прямі кути КВА, ВАР, PDC, DCK; тупий кут KPD; гострий кут СКР.

 

Завдання 463 Прочитай числа та назви у кожному кількість розрядних одиниць.
Сто тридцять, двісті двадцять, чотириста п'ятдесят, шістсот сімдесят, сто дев'яносто, дев'ятсот, триста один, сімсот двадцять п'ять, сто, одна тисяча.
130 = 1 cот. 3 дес.
220 = 2 сот. 2 дес.
450 = 4 сот. 5 дес.
670 = 6 сот. 7 дес.
190 1 сот. 9 дес.
900 = 9 сот.
301 = 3 сот. 1 дес.
725 = 7 сот. 2 дес. 5 од.
100 1 сот.
1000 1 тис.

Завдання 464

Мрійниця і Поспішайко одночасно кидають гральні кубики. Яка з ситуацій може мати місце:
сума очок більша, ніж 11.

 

Завдання 465 Доба
8 год  це тупий кут, а 11 год  гострий кут.

 

Завдання 466
Кожна сторона трикутника дорівнює 200 см. Обчисли його периметр.

Розв'язання

1 спосіб

РΔ = 200 + 200 + 200 = 600 (см)

2 спосіб
РΔ = 200 • 3 = 600 (см)
Відповідь: периметр трикутника 600 сантиметрів.

 

Завдання 467
Периметр квадрата дорівнює 48 см. Знайдіть його сторону.

Розв'язання

48 : 4 = 12 (см)

Відповідь: сторона квадрата 12 сантиметрів.

 

Завдання 468
На яке число треба поділити 560, щоб дістати 7? Склади рівняння та розв’яжи його.

Розв’язання

560 : х = 7
х = 560 : 7
х = 80
Відповідь: число 80.

 

Завдання 469
а) перший доданок 530, а другий — частка чисел 240 і 8;
530 + 240 : 8 = 530 + 30 = 560
б) сума часток чисел 400 і 4 та 480 і 6;
400 : 4 + 480 : 6 = 100 + 80 = 180
в) різниця добутків 200 і 3 та 150 і 4.
200 • 3 – 150 • 4 = 600 – 600 = 0

 

Завдання 470
Відстань між двома деревами 330 м. Від них назустріч один одному одночасно пішли два їжачки. За 1 хвилину перший їжак пройшов 60 м, а другий — 70 м. На якій відстані один від одного були вони через 1 хвилину? А через 2 хвилини?

Розв’язання

1) 60 + 70 = 130 (м) – відстань, на якій були через 1 хвилину
2) 130 • 2 = 260 (м) – відстань, на якій були через 2 хвилини

Відповідь: 130 метрів, 260 метрів.

 

Завдання 471
х – 250 = 110
х = 110 + 250
х = 360
360 – 250 = 110
110 = 110
510 + х = 510
х = 510 – 510
х = 0
510 + 0 = 510
510 = 510
100 + х = 600
х = 600 – 100
х = 500
100 + 500 = 600
600 = 600
250 – х = 110
х = 250 – 110
х = 140
250 – 140 = 110
110 = 110
х + 220 = 950
х = 950 – 220
х = 730
730 + 220 = 950
950 = 950
250 – х = 200
х = 250 – 200
х = 50
250 – 50 = 200
200 = 200

Завдання 472 

У порядку спадання:
720 702 270 207
870 807 780 708

Завдання 473 Знайдіть значення виразу:

150 + (130 + 70)  3 = 150 + 200  3 = 150 + 600 = 750

 (490 – 340) – 200 = 4  150 – 200 = 600 – 200 = 400

150 : 30 + 140 : 5 = 5 + 28 = 33

 

Завдання 474 
На фермі зважували ягнят і дані записали у таблицю. Дай відповідь на запитання:
Скільки ягнят зважили? 6 + 12 + 28 + 30 + 14 = 90 (ягнят)
Скільки ягнят мають масу менше 5 кг? 6 + 12 = 18 (ягнят)
Скільки ягнят мають масу більше 6 кг? 30 + 14 = 44 (ягнят)

 

КРОК 47
Завдання 476 Усього десятків містить кожне число
У числі 52 всього 5 десятків
У числі 37 всього 3 десятків
У числі 210 всього 21 десятків
У числі 130 всього 13 десятків
У числі 500 всього 50 десятків
У числі 60 всього 6 десятків
Завдання 477 Множення чисел
30  3 = 90
40  7 = 280
50  4 = 200
60  6 = 360
70  2 = 140
80  5 = 400
Завдання 478 
Скільки яких предметів можна купити за 60 грн?
20 + 10 + 30 = 60 (грн)  можна купити ручку, лінійку і пензлик
30 + 30 = 60 (грн)  можна купити два пензлика
20 + 20 + 20 = 60 (грн)  можна купити три ручки
15 + 15 + 15 + 15 = 60 (грн)  можна купити чотири клеї
15 + 15 + 30 = 60 (грн)  можна купити два клеї і пензлик
20 + 20 + 10 + 10 = 60 (грн)  можна купити дві ручки і дві лінійки

 

Завдання 479 Укажи істинне твердження, а хибне виправ.
Квадрат має 5 сторін. Хибне твердження. Квадрат має 4 сторони.
Радіус кола більший за його діаметр. Хибне твердження. Радіус кола менший за його діаметр.
Коло і круг не можуть мати тільки одну спільну точку. Істинне твердження.
Периметр квадрата завжди більший за периметр трикутника. Хибне твердження. Периметр квадрата не завжди більший за периметр трикутника.
Піраміда може мати 6 ребер. Істинне твердження. 
Конус має дві вершини. Хибне твердження. Конус має одну вершину.

 

Завдання 480
1) А, С
2) K, L
3) E, D, F
4) P, Q
5) T, G, H
Завдання 481 
Продовженння ... Трикутники ADC, POQ мають прямий кут, а трикутник KML — тупий.

 

Завдання 482 Додавання чисел
300 + 200 = 500
700 – 400 = 300
600 – 300 = 300
800 + 100 = 900
200 + 700 = 900
500 – 500 = 0
100 + 200 = 300
900 – 500 = 400
Результати у порядку зростання: 0, 300, 400, 500
Завдання 483 Порівняня чисел
250 + 100 > 400 – 100 (350 > 300)
50 + 220 < 900 – 200 (270 < 700)
Завдання 484 Розрядна лібча
350 = 3 сот. і 5 дес.
620 = 6 сот. і 2 дес.
790 = 7 сот. і 9 дес.
Завдання 485 Ділення чисел
240 : 6 = 40
320 : 4 = 80
180 : 3 = 60
270 : 9 = 30
360 : 4 = 90
540 : 9 = 60
КРОК 48
Завдання 486
Конструкція складається: призма, циліндр, паралелепіпед.
Зайва фігура: жовта призма

 

Завдання 487
Назви два числа, сума яких більша за їх добуток. 1 та 2 (1 + 2 = 3, 1  2 = 2 , 3 > 2)

 

Завдання 488
Тарас старший за Панаса, а Панас старший за Олеся. Микола старший за Тараса. Хто наймолодший? Олесь

 

Завдання 489
У Мрійниці не вистачало на купівлю аватарки 700 балів, а в Поспішайка — 100 балів. Поспішайко перевів усі свої бали Мрійниці, але їй цих балів все одно не вистачило. За скільки балів можна купити аватарку в цій грі?
Розв’язання
700 + 100 = 800 (грн)
Відповідь: в цій групі аватарку можна купити більше, ніж за 800 грн.

 

Завдання 490
Через 25 років Мрійниця буде на 3 роки старша, ніж її мама зараз. На скільки років Мрійниця молодша від своєї мами?
Розв’язання

25  3 = 23 (р.)

Відповідь: Мрійниця молодша від мами на 23 роки.

 

Завдання 491
У сусідів по парті було 8 олівців. Після того, як один сусід віддав другому 2 олівці, в обох олівців стало порівну. Скільки олівців мав кожен спочатку?
Розв’язання

1) 8 2 = (ол.) – порівно

2) 4 + 2 = (ол.) – мав один сусід

3) 4  2 = (ол.) – мав другий сусід

Відповідь: один сусід мав 6 олівців, а другий сусід мав 2 олівці.

 

Завдання 492
6 і 9 чотирикутників зображено на кожному малюнку. 

 

Завдання 493
Маса 5 однакових зошитів і 3 однакових олівців дорівнює масі 4 таких самих зошитів і 4 олівців. Порівняй масу зошита й олівця. Зобрази розв’язання за допомогою терезів. Маса зошита дорівнює масі олівця. Терези урівноважені.

 

Завдання 494 
1
2
3
3
5
6
7
2
5
10
17
26 37 50
 1 + 1 = 2
 2 + 1 = 5
 3 + 1 = 10
 4 + 1 = 17
 5 + 1 = 26
 6 + 1 = 37
 7 + 1 = 50