Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Сторінка 19

Завдання 1 Одиниці вимірювання

1/100 м = 1 м : 100 = 100 см : 100 = 1 см

1/10 м = 1 м : 10 = 10 дм : 10 = 1 дм

1/100 ц = 1 ц : 100 = 100 кг : 100 = 1 кг

1/1000 км = 1 км : 1000 = 1000 м : 1000 = 1 м

1/1000 м = 1 м : 1000 = 1000 мм : 1000 = 1 мм

1/1000 км = 1 км : 1000 = 1000 м : 1000 = 1 м

Завдання 2 Задача на знаходження цілого за його частиною

Довжина відрізка АВ становить 5 мм. Відрізок АВ — це 1/100 відрізка АС. Яка довжина відрізка АС?

Якщо 5 мм – це вже 1/100 відрізка АС, тоді

5 • 100 = 500 (мм) = 50 (см) = 5 (дм)

Завдання 3 Дії з іменованими величинами

1 м З дм – 5 дм = 13 дм – 5 дм = 8 дм

1 дм З0 мм – 50 мм = 130 мм – 50 мм = 80 мм

1 ц 60 кг – 90 кг = 160 кг – 90 кг = 70 кг

1 м 70 см – 80 см = 170 см – 80 см = 90 см

1 см 1 мм – 4 мм = 11 мм – 4 мм = 7 мм

Завдання 4 Складена задача на знаходження суми

Із першого крана за 4 хв можна наповнити водою 16 відер, а з другого за 1 хв — 6 відер. Скільки відер можна наповнити водою за 1 хв, якщо від­крутити обидва крани?

Крани

Відер за 1 хв

Кількість хв

Загальна кількість відер

І

?

4

16

ІІ

6

 

 

Всього

?

 

 

Короткий запис

І кран — ? в., 16 відер розділити на 4 порівну

ІІ кран — 6 відер

Всього — ?

Схема

Вираз     16 : 4 + 6

План розв’язування

1) Скільки відер можна наповнити першим краном за  1 хв?

2) Скільки відер можна наповнити водою двома кранами за 1 хв?

Розв’язання

1) 16 : 4 = 4 (в.) – відер наповнює перший кран за 1 хв.

2) 4 + 6 = 10 (в.) – відер можна наповнити двома кранами за 1 хв.

Відповідь: двома кранами можна наповнити 10 відер.

Завдання 5 Порядок дій

480 : 60 • 50 = 8 • 50 = 400

720 : (640 : 8) = 720 : 80 = 9

З • 80 : 60 = 240 : 60 = 4

60 • 6 : 40 = 360 : 40 = 9

630 : 70 • 90 = 9 • 90 = 810

560 : (350 : 50) = 560 : 7 = 80

Сторінка 20

Завдання 1 Сума розрядних доданків

37 = 30 + 7     42 = 40 + 2     16 = 10 + 6      61 = 60 + 1

Завдання 2 Розподільний закон множення відносно додавання

28 • 3 = (20 + 8) • 3 = 20 • 3 + 8 • 3 = 60 + 24 = 84

150 • 5 = (100 + 50) • 5 = 100 • 5 + 50 • 5 = 500 + 250 = 750

14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 30 + 12 = 42        23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 80 + 12 = 92

47 • 2 = 47 + 47 = 80 + 14 = 94

290 • 3 = (200 + 90) • 3 = 200 • 3 + 90 • 3 = 600 + 270 = 870

Завдання 3 Спосіб послідовного ділення

240 : 60 = 240 : (10 • 6) = 240 : 10 : 6 = 24 : 6 = 4

160 : 40 = 160 : (10 • 4) = 160 : 10 : 4 = 16 : 4 = 4

Завдання 4  Складена задача на віднімання

Улянка вийняла з коробки 12 цеглинок LEGO, що стано­вило 1/3 всіх цеглинок у коробці. Скільки цеглинок зали­шилося в коробці?

Короткий запис

Було — ?

Вийняла — 12 цеглинок – це 1/3 було

Залишилось — ?

Схема

Вираз    12 • 3 – 12

Короткий запис №1

Було — ?

Вийняла — 12 цеглинок – це 1/3 було

Короткий запис №2

Було —  36 цеглинок

Вийняла — 12 цеглинок

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки цеглинок було в коробці?

2) Скільки цеглинок зали­шилося в коробці?

Розв’язання

1) 12 • 3 = 36 (ц.) – цеглинок було в коробці.

2) 36 – 12 = 24 (ц.) – цеглинок залишилося в коробці.

Відповідь: у коробці залишилося 24 цеглинки.

Завдання 5

Довжина прямокутника — 10 см, а ширина становить 1/5 його довжини. Накресли цей прямокутник.

10 см : 5 = 2 см – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 10 см і шириною 2 см.

Завдання 6

18 : 6 = 3    3 • 10 = 30    30 : 5 = 6    6 + 18 = 24   24 : 8 = 3

 

Сторінка 21

Завдання 1

12 • 4 + 12 • 3 = 12 • (4 + 3) = 12 • 7 = 70 + 14 = 84

150 • 2 + 150 • 4 = 150 • 6 = 600 + 300 = 900

12 • 7 = 84

150 • 6 = 900

Завдання 2  Складена задача на знаходження суми добутків

Зранку в магазині продали 2 чашки по 48 грн і 4 тарілки по 200 грн. Скільки гривень отримали?

Чашки

Тарілки

Всього

2 чашки по 48 грн

4 тарілки по 200 грн

?

Короткий запис

Чашки — ? грн, 2 чашки по 48 грн

Тарілки — ? грн, 4 тарілки по 200 грн

Всього — ?

Вираз   48 • 2 + 200 • 4

Короткий запис №1

Чашки — ? грн, 2 чашки по 48 грн

Короткий запис №2

Тарілки — ? грн, 4 тарілки по 200 грн

Короткий запис №3

Чашки — 96 грн

Тарілки — 800 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень отримали за чашки?

2) Скільки гривень отримали за тарілки?

3) Скільки гривень отримали?

Розв’язання

1) 48 • 2 = 48 + 48 = 96 (грн) – гривень отримали за чашки.

2) 200 • 4 = 800 (грн) – гривень отримали за тарілки.

3) 96 + 800 = 896 (грн) – всього гривень отримали.

Відповідь: отримали 896 гривень.

Завдання 3 Задача на зведення до одиниці

За 4 дні майстриня розписала 80 глиняних мисок. За скільки днів вона розпише 100 та­ких мисок, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю?

Мисок за 1 день

Кількість днів

Загальна кількість мисок

?

4

80

однакова

?

100

Короткий запис

4 дні — 80 мисок

1 день — ? мисок

? днів — 100 мисок

Вираз   100 : (80 : 4)

План розв'язування

1) Скільки мисок розписує за 1 день?

2) За скільки днів вона розпише 100 та­ких мисок?

Розв’язання

1) 80 : 4 = 20 (м.) – мисок розписує за один день.

2) 100 : 20 = 5 (дн.) – потрібно днів.

Відповідь: миски розпише за 5 днів.

Завдання 4

1 дм 3 см – 8 см = 13 см – 8 см = 5 см

1 м 40 см – 50 см = 140 см – 50 см = 90 см

1 ц 20 кг – 60 кг = 120 кг – 60 кг = 60 кг

1 см 7 мм – 8 мм = 17 мм – 8 мм = 9 мм

Завдання 5 Задача на знаходження числа за його частиною

Мама подала до столу 10 млинців із сиром, які становлять 1/3 всіх приготовлених млинців. Скільки всього млин­ців приготувала мама?

Короткий запис

1 — ?

1/3 — 10 млинців

Схема

Розв’язання

Якщо 10 млинців — це вже 1/3 усіх, тоді

10 • 3 = 30 (мл.) – млин­ців приготувала мама.

Відповідь: мама приготувала 30 млинців.

 

Сторінка 22

Завдання 1

12 • 2 = (10 + 2) • 2 = 10 • 2 + 2 • 2 = 20 + 4 = 24

12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 10 • 3 + 2 • 3 = 30 + 6 = 36

12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 10 • 4 + 2 • 4 = 40 + 8 = 48

12 • 5 = 50 + 10 = 60

12 • 6 = 60 + 12 = 72

12 • 7 = 70 + 14 = 84

Завдання 2

4 • 11 = 4 • (10 + 1) = 4 • 10 + 4 • 1 = 40 + 4 = 44

3 • 150 = 3 • (100 + 50) = 3 • 100 + 50 • 3 = 300 + 150 = 450

4 • 18 = 4 • (10 + 8) = 4 • 10 + 4 • 8 = 40 + 32 = 72

2 • 450 = 450 • 2 = 450 + 450 = 800 + 100 = 900

4 • 170 = 4 • (100 + 70) = 4 • 100 + 4 • 70 = 400 + 280 = 680

Завдання 3 Рівняння

х • 3 = 210

х = 210 : 3

х = 70

70 • 3 = 210

210 = 210

х • 5 = 100

х = 100 : 5

х = 20

20 • 5 = 100

100 = 100

Завдання 4  Задача на послідовне множення

Одна вівця за день з'їдає З кг трави. Скільки кілограмів трави з'їдять 9 овець за 2 дні?

Маса трави для 1 вівці на 1 день

Кількість днів

Кількість овець

Загальна маса трави

3 кг

2

9

?

Короткий запис

9 овець — 2 дні — ?

9 овець — 1 день — ?

1 вівця — 1 день — 3 кг

Вираз      (3 • 9) • 2

Розв’язання

1) 3 • 9 = 27 (кг) – трави з’їдають 9 овець за 1 день.

2) 27 • 2 = 54 (кг) – трави з'їдають 9 овець на 2 дні.

Відповідь: з'їдають 54 кілограми трави.

Завдання 5

2 хв 50 с = 60 с • 2 + 50 с = 120 с + 50 с = 170 с

3 доби 18 год = 24 год • 3 + 18 год = 72 год + 18 год = 90 год

Завдання 6 Складена задача на знаходження невідомого доданку

У лісі живе 25 оленят — це 1/4 усіх оленів лісу. Скільки дорослих оленів живе в лісі?

Короткий запис

Оленята — 25 оленів – це 1/4 від всього

Дорослі — ?

Всього — ?

Вираз    25 • 4 – 25

Розв’язання

1) 25 • 4 = 80 + 20 = 100 (ол.) – всього оленів живе у лісі.

2) 100 – 25 = 100 – 30 + 5 = 75 (ол.) – дорослих оленів живе у лісі.

Відповідь: 75 дорослих оленів.

 

Сторінка 23

Завдання 1

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

56 : 7 = 8

8 • 7 = 56

81 : 9 = 9

9 • 9 = 81

32 : 8 = 4

4 • 8 = 32

32 : 4 = 8

8 • 4 = 32

Завдання 2

х : 6 = 7

х = 7 • 6

х = 42

42 : 6 = 7

7 = 7

х : 5 = 8

х = 8 • 5

х = 40

40 : 5 = 8

8 = 8

х : 10 = 5

х = 5 • 10

х = 50

50 : 10 = 5

5 = 5

Завдання 3 Ознайомлення з дробами

1/10 м = 1 м : 10 = 1000 мм : 10 = 100 мм

1/100 м = 1 м : 100 = 1000 мм : 100 = 10 мм

1/10 м = 1 м : 10 = 100 см : 10 = 10 см

1/100 дм = 1 дм : 100 = 100 мм : 100 = 10 мм

1/10 м = 1 м : 10 = 10 дм : 10 = 1 дм

1/100 ц = 1 ц : 100 = 100 кг : 100 = 1 кг

Завдання 4

Перетворення від більших одиниць вимірювання до менших дією множення.

32 см = 1 см • 32 = 10 мм • 32 = 320 мм

94 м = 1 м • 94 = 10 дм • 94 = 940 дм

10 м = 1 м • 10 = 100 см • 10 = 1000 см

87 дм = 1 дм • 87 = 10 см • 87 = 870 см

10 ц = 1 ц • 10 = 100 кг • 10 = 1000 кг

10 дм = 1 дм • 10 = 100 мм • 10 = 1000 мм

Завдання 5 Задача на зведення до одиниці

Пара солов'їв протягом дня приносить пта­шенятам 400 комах. Скільки комах можуть принести за день 5 солов'їв?

Комах 1 соловей

Кількість солов’їв

Загальна кількість комах

?

2

400

однаково

5

?

Короткий запис

2 солов’ї  — 400 комах

1 соловей — ? комах

5 солов’їв — ? комах

Схема

План розв'язування

1) Скільки комах приносить за день один соловей?

2) Скільки комах можуть принести за день 5 солов'їв?

Розв’язання

1) 400 : 2 = 200 (к.) – комах приносить за день соловей.

2) 200 • 5 = 1000 (к.) – комах можуть принести за день 5 солов'їв.

Вираз   400 : 2 • 5

Відповідь: можуть принести 1000 комах.

Завдання 6

Накресли відрізок, 1/4 якого має довжину 20 мм.

Міркуємо так. 20 мм = 2 см, тоді 2 см • 4 = 8 см – довжина відрізка для побудови. 

 

Сторінка 24

Завдання 1

х : 20 = 40

х = 40 • 20

х = 800

800 : 20 = 40

40 = 40

х : 4 = 160

х = 160 • 4

х = 640

640 : 4 = 160

160 = 160

х : 5 = 15

х = 15 • 5

х = 75

75 : 5 = 15

15 = 15

Завдання 2

 

На 1 год

На 2 год

Для дорослого

150 грн

240 грн

Для дитини

100 грн

160 грн

150 • 2 + 100 = 300 + 100 = 400 (грн) – гривень коштують квитки на 1 год для двох дорослих і одної дитини.

240 + 160 • 2 = 240 + 320 = 560 (грн) – гривень коштують квитки на 2 год для одного дорослого і двох дітей.

Завдання 3

33 • 3 = (30 + 3) • 3 = 30 • 3 + 3 • 3 = 90 + 9 = 99

18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 10 • 5 + 8 • 5 = 50 + 40 = 90

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 10 • 4 + 9 • 4 = 40 + 36 = 76

24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 20 • 4 + 4 • 4 = 80 + 16 = 96

170 • 5 = (100 + 70) • 5 = 100 • 5 + 70 • 5 = 500 + 350 = 580

230 • 4 = (200 + 30) • 4 = 200 • 4 + 30 • 4 = 800 + 120 = 920

Завдання 4 Порівняння чисел

1 м 7 дм > 1 м 7 см

(7 дм > 7 см)

3 ц 5 кг > 35 кг

(305 кг > 35 кг)

7 дм 8 см < 8 дм

(78 см < 80 см)

4 дм 51 мм > 4 дм 15 мм

(51 мм > 15 мм)

Завдання 5 Складена задача на кратне порівняння добутків

У скільки разів більша вартість шести 50–гривневих купюр, ніж трьох 20–гривневих?

Короткий запис

50-гривневі  — ? грн, 6 купюр по 50 грн; у ? разів більше

20-гривневі — ? грн, 3 купюри по 20 грн

План розв’язування

1) Яка вартість 50-гривневими купюрами? 50 • 6 = 300 (грн)

2) Яка вартість 20-гривневими купюрами? 20 • 3 = 60 (грн)

3) У скільки разів більша вартість 50-гривневими купюрами? 300 : 60 = 5 (разів)

Вираз:   50 • 6 – 20 • 3

Відповідь: у 5 разів більша.

 

Сторінка 25

Завдання 1

13 • 6 + 7 = (10 + 3) • 6 + 7 = 60 + 18 + 7 = 78 + 7 = 85 (о)

32 • 3 – 12 = (30 + 2) • 3 – 12 = 90 + 6 – 12 = 96 – 12 = 84 (в)

(42 : 6) • 3 = 7 • 3 = 21 (з)

(5 • 8) : 4 = 40 : 4 = 10 (Р)

54 – 8 • 5 = 54 – 40 = 14 (і)

15 + 6 • 6 = 15 + 36 = 40 + 11 = 51 (д)

Значення виразів в порядку збільшення:

Значення виразу

10

14

21

51

84

85

Слово

Р

і

з

д

в

о

Завдання 2 Розподільний закон ділення відносно додавання

69 : З = (60 + 9) : 3 = 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

440 : 4 = (400 + 40) : 4 = 400 : 4 + 40 : 4 = 100 + 10 = 110

96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 30 + 2 = 32

68 : 2 = (60 + 8) : 2 = 60 : 2 + 8 : 2 = 30 + 4 = 34

Завдання 3

х : 4 = 12

х = 12 • 4

х = 48

48 : 4 = 12

12 = 12

х • 3 = 66

х = 66 : 3

х = 22

22 • 3 = 66

66 = 66

х : 5 = 110

х = 110 • 5

х = 550

550 : 5 = 110

110 = 110

Завдання 4  Задача на послідовне ділення

Шість коней за 4 дні з'їдають 48 кг вівса. Скільки кілогра­мів вівса з'їдає 1 кінь за 1 день?

Вівса 1 коневі на 1 день

Кількість днів

Кількість коней

Загальна маса  вівса

?

4

6

48 кг

Короткий запис

6 коней — 4 дні — 48 кг

6 коней — 1 день — ?

1 кінь — 1 день — ?

Вираз     (48 : 4) : 6

Розв’язання

1) 48 : 4 = 12 (кг) — вівса з'їдають 6 коней за 1 день.

2) 12 : 6 = 2 (кг) — вівса з'їдає 1 кінь за 1 день.

Відповідь: кінь з'їдає 2 кілограми вівса.

Завдання 5

140 : 2 + 8 • 2 = 70 + 16 = 86

140 : (2 + 8) • 2 = 140 : 10 • 2 = 14 • 2 = 28

240 : 6 – З • 4 = 40 – 12 = 40 – 20 + 8 = 28

240 : (6 – 3) • 4 = 240 : 3 • 4 = 80 • 4 = 320

Сторінка 26

Завдання 1

36 : 2 = (20 + 12) : 2 = 20 : 2 + 12 : 2 = 10 + 6 = 16

500 : 2 = (400 + 100) : 2 = 400 : 2 + 100 : 2 = 200 + 50 = 250

Завдання 2

84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 60 : 6 + 24 : 6 = 10 + 4 = 14

90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 50 : 5 + 40 : 5 = 10 + 8 = 18

80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 50 : 5 + 30 : 5 = 10 + 6 = 16

Завдання 3

1) 45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 10 + 5 = 15

2) 15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 40 + 20 = 60

3) 60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12

4) 12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 60 + 12 = 72

5) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 20 + 4 = 24

6) 24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 80 + 16 = 96

7) 96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

8) 16 + 29 = 16 + 30 – 1 = 46 – 1 = 45

Завдання 4 Складена задача на знаходження суми часток

Перший майстер за 2 дні  виготовляє 42 прикраси, , а другий майстер за 3 дні 60 таких прикрас. Скільки прикрас виготовлятимуть за один день майстри, якщо працюватимуть разом?

Майстер

Прикрас за 1 день

Кількість днів

Загальна кількість прикрас

І

?

?

2 дні

42

ІІ

?

3 дні

60

Короткий запис

І майстер — ? пр., 42 прикраси розділити на 2 порівну

ІІ майстер — ? пр., 60 прикрас розділити на 3 порівну

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки прикрас виготовляє за день І майстер? 42 : 2 = 21 (пр.)

2) Скільки прикрас виготовляє за день ІІ майстер? 60 : 3 = 20 (пр.)

3) Скільки прикрас виготовлятимуть за один день майстри разом? 21 + 20 = 41 (пр.)

Вираз    42 : 2 + 60 : 3

Відповідь: виготовлятимуть 41 прикрасу.

Завдання 5

Накресли два різних прямокутники з периметром 14 ом.

14 : 2 = 7 (см) – півпериметр (сума довжини і ширини)

7 см = 5 см + 2 см             7 см = 4 см + 3 см              7 см = 6 см + 1 см

Інші завдання дивись тут...