Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 445, 446 Письмове додавання

+635

  293

  926

+284

  152

  436

+467

  229

  696

+373

    64

  437

Завдання 447 Рівняння

х – 254 = 172

х = 172 + 254

х = 426

426 – 254 = 172

374 + х = 609

х = 609 – 374

х = 235

374 + 235 = 609

+172

   254

   426

_426

  254

  172

_609

  374

  235

 

+374

  235

  609

Завдання 448 Дії з величинами

3 хв = 1 хв • 3 = 60 с • 3 = 180 с

2 год 15 хв = 1 год • 2 + 15 хв = 60 хв • 2 + 15 хв = 120 хв + 15 хв = 135 хв

2 хв 20 с = 1 хв • 2 + 20 с = 60 с • 2 + 20 с = 120 с + 20 с = 140 с

2 доби 5 год = 1 доба • 2 + 5 год = 24 год • 2 + 5 год = 48 год + 5 год = 53 год

60 м 7 дм = 1 м • 60 + 7 дм = 10 дм • 60 + 7 дм = 600 дм + 7 дм = 607 дм

3 ц 2 кг = 1 ц • 3 + 2 кг = 100 кг • 3 + 2 кг = 300 кг + 2 кг = 302 кг

 

Завдання 449

Обчислення

Перевірка

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 10 + 4 = 14

14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 30 + 12 = 42

42 : 14 = 3

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 10 + 7 = 17

17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

68 : 17 = 4

17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 50 + 35 = 85

85 : 5 = (50 + 35) : 5 = 10 + 7 = 17

85 : 17 = 5

12 • 8 = (10 + 2) • 8 = 80 + 16 = 96

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

96 : 12 = 8

Завдання 450  У бідон вміщується k л води, а в каструлю — у 20 разів менше. На скільки літрів води менше вміщується в каструлю, ніж у бідон?

Короткий запис

Бідон — k л

Каструля — ?, у 20 разів менше; на ? л менше, ніж у бідон

Розв’язання

1) k : 20 (л) – літрів води вміщується в каструлю.

2) k– k: 20 (л) – на стільки менше

Якщо k = 40, тоді k– k: 20 = 40 – 40 : 20 = 40 – 2 = 38 (л)

Відповідь: на 38 літрів.

 

Завдання 451 Ознайомлення з дробами

Проста задача на знаходження цілого.

Довжина 1/7 відрізка АВ дорівнює 14 дм. Яка довжина відрізка АВ?

Короткий запис

1 — ? дм

1/7 — 14 дм

Схема

Розв’язання

Якщо 14 дм – це вже 1/7 відрізка АВ, тоді

14 • 7 = (10 + 4) • 7 = 98 (дм) – довжина відрізка АВ.

Відповідь: довжина відрізка 98 дециметрів.

 

Завдання 452  Лариса, Дмитро та Ліда ходили по гриби. Лариса та Дми­тро знайшли разом 33 гриби, Лариса і Ліда — 31 гриб, а Дмитро і Ліда — 28. Скільки грибів зібрали Лариса, Дмитро та Ліда окремо?

Короткий запис

Лариса і Дмитро —  33 гриби

Лариса і Ліда — 31 гриб

Дмитро і Ліда — 28 грибів

Ліда — ?, Лариса — ?, Дмитро — ?

Розв’язання

1) (33 + 31 + 28) : 2 = 92 : 2 = 46 (гр.) – всього грибів зібрали діти.

2) 46 – 33 = 13 (гр.) – грибів зібрала Ліда.

3) 31 – 13 = 18 (гр.) – грибів зібрала Лариса.

4) 28 – 13 = 15 (гр.) – грибів зібрав Дмитро.

Відповідь: Лариса зібрала 18 грибів, Ліда – 13 грибів, Дмитро – 15 грибів.

 

Завдання 453

+618

  236

  854

+168

    27

   195

_609

  342

  267

_830

  628

  202

Завдання 454  Задача на послідовне ділення

Три голови Змія Горинича за тиждень випили 42 бочки води, порівну кожна. Скільки бочок води випивала 1 голова за 1 день?

Бочок за 1 день 1 голова

Кількість днів

Кількість голів

Загальна кількість бочків

?

7

3

42

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (б.) – бочок води випивали 3 голови за 1 день.

2) 6 : 3 = 2 (б.)– бочок води випивала 1 голова за 1 день.

Відповідь: щодня кожна голова випивала 2 бочки води.

 

Завдання 455 Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням

Віднімання

Перевірка

Віднімання

Перевірка

Віднімання

Перевірка

_630

  215

  415

+415

  215

  630

_630

  415

  215

_408

  192

  216

+216

  192

  408

_408

  216

  192

_769

  317

  452

+452

  317

  769

_769

  452

  317

Завдання 456  

315 + (316 – 214) = 315 + 102 = 417

444 + 373 – 590 = 817 – 590 = 227

_316

  214

  102

+315

  102

  417

+444

  373

  817

_817

  590

  227

Завдання 457 Множення

4 • 120 – 2 • 60 = 4 • (100 + 20) – 120 = 480 – 120 = 360

4 • 200 – 2 • 80 = 800 – 160 = 640

4 • 150 – 2 • 250 = 4 • (100 + 50) – 2 • (200 + 50) = 600 – 500 = 100

4 • 250 – 2 • 150 = 4 • (200 + 50) – 2 • (100 + 50) = 1000 – 300 = 700

4 • 220 – 2 • 360 = 4 • (200 + 20) – 2 • (300 + 60) = 880 – 720 = 160

4 • 180 – 2 • 160 = 4 • (100 + 80) – 2 • (100 + 60) = 720 – 320 = 400

 

Завдання 458 Задача на послідовне множення

Один кріль з'їдає за день 2 кг трави. Скільки кілограмів трави з'їдять 5 кролів за тиждень?

2 • 5 = 10 (кг) – трави з'їдають 5 кролів за 1 день.

2 • 7 = 14 (кг) – трави з'їдає 1 кріль за 7 днів.

2 • 5 • 7 = 70 (кг) – трави з'їдають 5 кролів за 7 днів.

 

Завдання 459 Складена задача на зменшення на деяке число

Маса білого ведмежати 78 кг, бурого ведмежати — 42 кг, а маленька панда на 1 ц (100 кг) легша, ніж обоє ведмежат разом. Яка маса панди?

Короткий запис

Біле ведмежа — 78 кг

Буре ведмежа — 42 кг

Всього (Біле і буре ведмежа) — ?

Панда — ?, на 100 кг менше

Схема

Вираз    (78 + 42) – 100

Розв’язання

1 ц = 100 кг

1) 78 + 42 = 110 + 10 = 120 (кг) – маса обох ведмежат.

2) 120 – 100 = 20 (кг) – маса панди.

Відповідь: маса панди 20 кілограмів.

 

Завдання 460  Днів у кожному місяці

• Проста задача на знаходження трьох доданків

Назва місяця

червень

липень

серпень

Тривалість

30 днів

31 день

31 день

30 + 31 + 31 = 92 (дні) – тривалість літа.

• Складена задача на різницеве порівняння

Позаторік Юрко відпочивав на морі половину червня, а торік— по­ловину літа. На скільки днів довше відпочивав Юрко торік?

1) 30 : 2 = (20 + 10) : 2 = 15 (дн.) – днів на морі позаторік.

2) 92 : 2 = (80 + 12) : 2 = 46 (дн.) – днів на морі торік.

3) 46 – 15 = 31 (день) – на стільки довше відпочивав Юрко торік.

 

Завдання 461  У кожному виразі поставили дужки так, щоб його значення збіль­шилося.

(2 + 6) • 5 = 8 • 5 = 40  

28 : (7 – 3) = 28 : 4 = 7

32 – (16 : 2 – 7) = 32 – (8 – 7) = 32 – 1 = 31

56 – (32 : 4 – 5) = 56 – (8 – 5) = 56 – 3 = 53

36 : (6 – 2) = 36 : 4 = 9

6 • (4 + 4) = 6 • 8 = 48

Завдання 462 Порядок дій

733 + 182 – 411 = 504

970 – (480 – 256) = 746

358 + 181 + 218 = 757

+733

  182

  915

_915

  411

  504

_480

  256

  224

_970

  224

  746

+358

  181

  539

+539

  218

  757

Завдання 463 Складена задача на зведення до одиниці

На дачній ділянці посадили 4 ряди смородини, по 9 кущів у кож­ному, і 6 однакових рядів аґрусу. Усього посадили 84 кущі. Скільки кущів аґрусу в одному ряду?

 

Кущів у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість кущів

Смородина

9

4

?

84

Аґрус

?

6

?

Короткий запис

Смородина — ? к., 4 ряди по 9 кущів

Аґрус — ? к., 6 рядів по ? кущів

Всього — 84 кущі

Розв’язання

1) 9 • 4 = 36 (к.) – кущів смородини посадили.

2) 84 – 36 = 84 – 40 + 4 = 48 (к.) – кущів аґрусу посадили.

3) 48 : 6 = 8 (к.) – кущів аґрусу в одному ряду.

Відповідь: в одному ряду 8 кущів аґрусу.

 

 

Завдання 464  Їжачок ішов у тумані до Ведмедика і збився з дороги. Він пройшов маршрутом AMCDE. Яким маршрутом він мав би йти, щоб дорога була найкоротшою? 

AMCDE = АМ + МС + CD + DE = 40 м + 10 м + 40 м + 60 м = 150 м 

AMNE = AM + MN + NE = 40 м + 20 м + 60 м = 120 м

AВCDE = АВ + ВС + CD + DE = 35 м + 25 м + 40 м + 60 м = 160 м 

ABCMNE = AB + BC + CM + MN + NE = 35 м + 25 м + 10 м + 20 м + 60 м = 150 м 

Відповідь: найкоротший маршрут AMNE.

 

Завдання 465, 466 Письмове віднімання

_648

  263

  385

_763

  329

  434

_512

  221

  291

_685

    37

  648

Завдання 467 Складена задача на кратне порівняння

Ціна гумки 2 грн. Ручка дорожча від гумки в З рази, а клей дорожчий від ручки в 4 рази. У скільки разів клей дорожчий від гумки? 

Короткий запис

Гумка — 2 грн

Ручка — ?, у 3 рази більше, ніж гумка

Клей — ?, у 4 рази більше, ніж ручка; у ? разів більше, ніж гумка

Схема

Вираз      ((2 • 3) • 4) : 2

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (грн) – ціна ручки.

2) 6 • 4 = 24 (грн) – ціна клею.

3) 24 : 2 = (20 + 4) : 2 = 12 (разів) – у стільки разів клей дорожчий від гумки.

Відповідь: у 12 разів клей дорожчий від гумки.

• Цю задачу розв'язати однією дією: 3 • 4 = 12 (разів), бо (2 • 3 • 4) : 2 = 3 • 4

 

Завдання 468 Одиниці вимірювання 

4 м 5 дм + 2 м З дм = 6 м 8 дм

7 грн 50 к. + 1 грн 70 к. = 8 грн 120 к. = 9 грн 20 к.

1 см : 2 = 10 мм : 2 = 5 мм

8 дм 2 см – 5 дм 4 см = 7 дм 12 см – 5 дм 4 см = 2 дм 8 см

4 ц 80 кг – З ц 60 кг = 1 ц 20 кг

1 км : 2 = 1000 м : 2 = 500 м

Завдання 469  Запишіть два трицифрових числа, у яких кількість десятків удвічі більша від кількості одиниць, а кількість сотень удвічі більша від кількості десятків. 

Міркуємо так. 

Кількість десятків удвічі більша від кількості одиниць для двоцифрових чисел 21, 42, 63, 84. кількість сотень удвічі більша від кількості десятків для трицифрових чисел 421, 842. 

Відповідь: 421, 842. 

  

Завдання 470 Задача на послідовне ділення 

Два горобчики за 2 секунди склювали 12 зернин. Скільки зернин склював кожний горобчик за 1 секунду? 

Зернин за 1 секунду 1 горобчик

Кількість секунд

Кількість горобчиків

Загальна кількість зернин

?

2

2

12

Короткий запис

2 горобчики — 2 с  — 12 зернин

2 горобчики — 1 с — ? зернин

1 горобчик — 1 с — ? зернин

Розв’язання 

1) 12 : 2 = 6 (з.) – зернин склювали 2 горобчики за 1 секунду. 

2) 6 : 2 = 3 (з.) – зернин склював 1 горобчик за 1 секунду. 

Відповідь: за секунду горобчик склював 2 зернини. 

 

Завдання 471  

_518

  336

  182

_782

   25

  757

_378

  294

    84

_491

   66

  425

Завдання 472 

И

С

Р

_651

  261

  390

_164

    92

    72

_815

  307

  508

• Від найбільшої до найменшої: 508, 390, 72 (РИС)

• Від найменшої до найбільшої: 72, 390, 508 (СИР)

 

Завдання 473  Вовчик і Лисичка наловили З0 кг риби. Вовчик наївся половиною усієї риби, а Лисичка — частиною. Решту риби вони залишили звірятам. На скільки більше кілограмів риби з'їв Вовчик, ніж Лисич­ка? У скільки разів більше? 

Короткий запис

Вовчик — ?, 1/2 від всього; на ? кг більше, ніж Лисичка; у ? разів більше, ніж Лисичка

Лисичка — ?, 1/10 від всього

Всього — 30 кг

Розв’язання

1) 30 : 2 = (20 + 10) : 2 = 15 (кг) – кілограмів риби з'їв Вовчик.

2) 30 : 10 = 3 (кг) – кілограмів риби з'їла Лисичка.

3) 15 – 3 = 12 (кг) – на стільки більше кілограмів риби з'їв Вовчик, ніж Лисич­ка.

4) 15 : 3 = 5 (разів) – у стільки разів більше риби з'їв Вовчик, ніж Лисич­ка.

Відповідь: на 12 кілограмів більше, у 5 разів більше.

 

Завдання 474 Ділення

81 : 27 = 81 : (9 • 3) = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

48 : 16 = 48 : (8 • 2) = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

42 : 14 = 42 : (7 • 2) = 42 : 7 : 2 = 6 : 2 = 3

72 : 24 = 72 : (8 • 3) = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

 

Завдання 475

Суму чисел 60 і 36 зменшити в 6 разів:

(60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

Ділене — 75, дільник — добуток чисел З і 5:

75 : (5 • 3) = 75 : 15 = 5

Число 90 збільшити на частку чисел 800 і 40:

90 + 800 : 40 = 90 + 20 = 90 + 10 + 10 = 110

Різницю чисел 71 і 52 збільшити на 44:

(71 – 52) + 44 = 19 + 44 = 19 + 1 + 43 = 63

 

Завдання 476  Мирослав мав накреслити та вирізати з картону прямокутник завдовжки 8 см і завширшки 5 см, а також круг, радіус якого дорівнює 4 см. Які інструменти йому знадобляться? Косинець, олівець, циркуль, ножиці.

 

Завдання 477  Повний ящик із апельсинами має масу 12 кг, а наповнений наполовину — 7 кг. Яка маса порожнього ящика?

половина + половина + ящик — 12 кг

половина + ящик — 7 кг

Розв’язання

1) 12 – 7 = 5 (кг) – половина апельсинів.

2) 7 – 5 = 2 (кг) – маса порожнього ящика.

Відповідь: маса порожнього ящика 2 кілограми.

 

Завдання 478 Порядок дій 

398 – 189 – 145 = 64

251 + 565 – 324 = 492

944 – (538 + 146) = 260

863 – (428 – 136) = 571

_398

  189

  209

_209

  145

    64

+251

  565

  816

_816

  324

  492

+538

  146

  684

_944

  684

  260

_428

  136

  292

_863

  292

  571

Завдання 479  Периметр чотирикутника 40 см. Перша сторона має довжину 6 см, друга — удвічі довша, а третя — на 4 см довша, ніж друга. Об­числи довжину четвертої сторони.

Короткий запис

Перша сторона — 6 см

Друга сторона — ?, у 2 рази більше, ніж перша

Третя — ?, на 4 см більше, ніж друга

Всього (І, ІІ і ІІІ сторона) — ?

Четверта — ?

Всього (периметр) — 40 см

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (см) – довжина ІІ сторони.

2) 12 + 4 = 16 (см) – довжина ІІІ сторони.

3) 6 + 12 + 16 = 20 + 14 = 34 (см) – сума довжин трьох сторін.

4) 40 – 34 = 6 (см) – довжина четвертої сторони.

Інші завдання дивись тут...