Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Козак М., Корчевська О. (частина 1)" 

Сторінка 3

Завдання 1 Рівняння 

13 = 9 + 4

19 – 9 = 4

17 = 8 + 9

17 – 8 = 9

15 = 9 + 6

15 – 6 = 9

14 = 7 + 7

14 – 7 = 7

16 = 9 + 7

16 – 9 = 7

Завдання 2 Проста задача на знаходження від’ємника

У Катрусі було 15 гри. Після того як вона купи­ла ручку, у неї залишилося 8 гривень. Скіль­ки гривень коштує ручка?

Було

Ручка коштує

Залишилось

15 грн

?

8 гривень

Короткий запис

Було — 15 грн

Ручка коштує — ?

Залишилось — 8 грн

Схема

Розв’язання

15 – 8 = 7 (грн) – гривень коштує ручка.

Відповідь: ручка коштує 7 гривень.

Завдання 3 Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли в повітря піднялося 6 літаків, на летовищі залишилося ще 7 літаків. Скільки всього літаків було на лето­вищі спочатку?

Було

Піднялося

Залишилось

?

6 літаків

7 літаків

Короткий запис

Було — ?

Піднялося — 6 літаків

Залишилось — 7 літаків

Розв’язання

7 + 6 = 13 (л.) – літаків було на лето­вищі спочатку.

Відповідь: на летовищі було 13 літаків.

Завдання 4 Порядок дій

16 – 7 + 3 = 16 + 3 – 7 = 19 – 7 = 12

16 – (7 + 3) = 16 – 10 = 6

26 + 32 – 50 = 58 – 50 = 8

79 – 17 + 6 = 62 + 6 = 68

78 – (17 – 9) = 78 – 8 = 70

3 + 8 + 43 = 11 + 43 = 54

Завдання 5

Туристи вирушили в п'ятиденний похід 6 серпня. Якого числа туристи повинні повернутися?

6 + 5 = 11 (с.)

Відповідь: 11 серпня.

Визнач за календарем, який це буде день тижня ___

 

Сторінка 4

Завдання 1

Доданок

26

55

66

35

Зменшуване

41

52

60

83

Доданок

8

9

27

25

Від'ємник

6

16

17

56

Сума

34

64

93

60

Різниця

35

36

43

27

26 + 8 = 26 + 4 + 4 = 34

64 – 55 = 64 – 54 – 1 = 10 – 1 = 9

93 – 27 = 93 – 23 – 4 = 70 – 4 = 66

35 + 25 = 50 + 10 = 60

41 – 6 = 31 + (10 – 6) = 31 + 4 = 35

52 – 36 = 12 + (40 – 36) = 12 + 4 = 16

43 + 17 = 50 + 10 = 60

83 – 56 = 23 + (60 – 56) = 23 + 4 = 27

Завдання 2

42 + 22 – 28 = 64 – 28 = 64 – 24 – 4 = 40 – 4 = 36

73 + 19 – 30 = 73 – 30 + 19 = 43 + 19 = 50 + 12 = 62

37 + 37 – 44 = 60 + 14 – 44 = 74 – 44 = 30

51 – 18 + 3 = 51 + 3 – 18 = 54 – 18 = 54 – 14 – 4 = 40 – 4 = 36

51 – (18 + 3) = 51 – (18 + 2 + 1) = 51 – 21 = 30

92 – 8 – 48 = (92 – 2 – 6) – 48 = 84 – 48 = 84 – 44 – 4 = 36

Завдання 3 Одиниці вимірювання

1 дм З см = 10 см + 3 см = 13 см

5 дм 7 см = 50 см + 7 см = 57 см

З м 4 дм = 30 дм + 4 дм = 34 дм

8 м 5 дм = 80 дм + 5 дм = 85 дм

Завдання 4

Якщо а = 7, то а + 23 = 7 + 23 = 20 + 10 = 30

Якщо а = 34, то а + 23 = 34 + 23 = 57

Якщо а = 48, то а + 23 = 48 + 23 = 60 + 11 = 71

Завдання 5 Проста задача на збільшення на деяке число

Довжина червоної стрічки 48 см, а жовта на 6 см довша (більше сантиметрів). Яка довжина жовтої стрічки?

Короткий запис

Червона — 48 см

Жовта — ?, на 6 см більше                  

Розв’язання

48 + 6 = 48 + 2 + 4 = 54 (см) – довжина жовтої стрічки.

Відповідь: довжина жовтої стрічки 54 сантиметри.

Завдання 6

Побудуй відрізок, на 4 см коротший від даного (11 см).

11 – 4 = 7 (см) – довжина шуканого відрізка.

 

Сторінка 5

Завдання 1 Віднімання

Різницю чисел 71 і 15 збільшити на 12:

(71 – 15) + 12 = (71 – 11 – 4) + 12 = 56 + 12 = 68

• Зменшуване 90, від'ємник виражений сумою чисел 37 і 14:

90 – (37 + 14) = 90 – (40 + 11) = 90 – 51 = 30 + (60 – 51) = 30 + 9 = 39

Завдання 2  Складена задача на різницеве порівняння

У першому під'їзді нового будинку всього 72 квартири. За­селили 26 квартир. На скільки більше в цьому під'їзді по­рожніх квартир, ніж заселених?

Короткий запис

Заселених — 26 квартир

Порожніх — ?, на ? квартир більше, ніж заселених

Всього — 72 квартири

План розв’язування

1) Скільки порожніх квартир?

2) На скільки більше в цьому під'їзді по­рожніх квартир, ніж заселених?

1) 72 – 26 = 42 + (30 – 26) = 46 (кв.) – квартир порожніх.

2) 46 – 26 = 20 (кв.) – на стільки більше в цьому під'їзді по­рожніх квартир, ніж заселених.

Відповідь: на 20 квартир більше в цьому під'їзді по­рожніх квартир, ніж заселених.

Завдання 3  Складена задача на зменшення на деяке число і знаходження суми

На виконання домашнього завдання з математики Степанко витратив 18 хв, а з української мови — на З хв мен­ше. Скільки всього часу витратив Степанко на виконання домашнього завдання із цих двох предметів?

Математика

Українська мова

Всього

18 хв

на 3 хв менше

?

Короткий запис

Математика — 18 хв

Українська мова — ?, на 3 хв менше

Всього — ?

Вираз   18 + (18 – 3)

Короткий запис №1

Математика — 18 хв

Українська мова — ?, на 3 хв менше

Короткий запис №2

Математика — 18 хв

Українська мова — 15 хв

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки хвилин витратив на завдання з мови?

2) Скільки всього часу витратив Степанко на виконання домашнього завдання із цих двох предметів?

Розв’язання

1) 18 – 3 = 15 (хв) – хвилин витратив на завдання з мови.

2) 18 + 15 = 20 + 13 = 33 (хв) – всього хвилин витратив на завдання.

Відповідь: на завдання витратив 33 хвилини.

Завдання 4

Додавання перевіряємо відніманням, віднімання перевіряємо відніманням і додаванням.

9 + 8 = 17        15 – 6 = 9        29 – 17 = 12

17 – 8 = 9         9 + 6 = 15       12 + 17 = 29

17 – 9 = 8         15 – 9 = 6        29 – 12 = 17

Завдання 5  Складена задача на зменшення на деяке число

До школи 18 м, до супермаркету – на 6 м більше. А до бібліотеки на 5 м менше, ніж до  супермаркету. Скільки метрів треба пройти до бібліотеки?

Короткий запис

Школа — 18 м

Супермаркет — ?, на 6 м більше, ніж до школи

Бібліотека — ?, на 5 м менше, ніж до супермаркету

План розв’язування

1) Скільки метрів до супермаркету?

2) Скільки метрів треба пройти до бібліотеки?

Розв’язання

1) 18 + 6 = 18 + 2 + 4 = 24 (м) – метрів до супермаркету.

2) 24 – 5 = 24 – 4 – 1 = 19 (м) – метрів треба пройти до бібліотеки.

Відповідь: до бібліотеки треба пройти 19 метрів.

 

Сторінка 6

Завдання 1  Множення – це додавання однакових доданків

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 12 + 8 = 20

5 • 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 10 + 10 + 10 = 30

Завдання 2 Порівняли, не виконуючи обчислень

6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 4

 

7 + 7 + 7 + 7 + 7 > 7 • 5 – 7

7 • 5 > 7 • 4

3 • 4 + 3 + 3 > 3 • 5

3 • 6 > 3 • 5

5 • 8 – 5 – 5 < 5 • 7

5 • 6 < 5 • 7

Завдання 3

1 • 5 + 4 = 5 + 4 = 9

3 : 1 – 3 = 3 – 3 = 0

4 • 0 + 4 = 0 + 4 = 4

(2 – 2) • 2 = 0 • 2 = 0

0 : (3 + 7) = 0

1 • (9 + 4) = 1 • 13 = 13

Завдання 4  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У Наді було 4 купюри по 2 грн й одна купюра 20 грн. Скіль­ки всього грошей було в Наді?

У чотирьох купюрах

В одній купюрі

Всього

4 купюри по 2 грн

20 грн

?

Короткий запис

У 4-х купюрах — ? грн, 4 купюри по 2 грн

В 1-ій купюрі — 20 грн

Всього — ?

Вираз     2 • 4 + 20

Короткий запис №1

У 4-х купюрах — ? грн, 4 купюри по 2 грн

Короткий запис №2

У 4-х купюрах — 8 грн

В 1-ій купюрі — 20 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень у чотирьох купюрах?

2) Скільки всього грошей було в Наді?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (грн) – гривень у чотирьох купюрах.

2) 8 + 20 = 28 (грн) – всього грошей було в Наді.

Відповідь: у Наді було 28 гривень.

Завдання 5

Периметр трикутника, усі сторони якого рівні, становить 12 см. Яка довжина сторони трикутника?

12 : 3 = 4 (см) – довжина сторони рівностороннього трикутника.

Відповідь: довжина сторони 4 см.

Завдання 6  Ознайомлення з ціною та вартістю

Ціна аркуша кольорового паперу З грн. Скільки аркушів такого паперу можна купити за 24 грн?

Ціна

Кількість

Вартість

3 грн

?

24 грн

Розв’язання

24 : 3 = 8 (арк.) – аркушів такого паперу можна купити.

Відповідь: можна купити 8 аркушів.
Завдання 7

2 • 4 + 3 = 8 + 3 = 11

3 • 7 – 4 = 21 – 4 = 17

18 : 3 – 4 = 6 – 4 = 2

3 • 4 – 3 = 12 – 3 = 9

27 : З : З = 9 : 3 = 3

12 : 2 : 2 = 6 : 2 = 3

Сторінка 7

Завдання 1

2 • 8 + 57 = 16 + 57 = 60 + 13 = 73

98 – 27 : 3 = 98 – 9 = 97 – 8 – 1 = 90 – 1 = 89

49 + 3 • 7 = 49 + 21 = 60 + 10 = 70

2 • 9 + 54 = 18 + 54 = 60 + 12 = 72

81 – 3 • 5 = 81 – 15 = 81 – 11 – 4 = 70 – 4 = 66

Завдання 2 Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

У букеті було З червоні троянди, а білих у 4 рази більше. Скільки всього троянд було в букеті?

Червоні

Білі

Всього

3 троянди

у 4 рази більше

?

Короткий запис

Червоні — 3 троянди

Білі — ?, у 4 рази більше

Всього — ?

Вираз   3 + 3 • 4

Короткий запис №1

Червоні — 3 троянди

Білі — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Червоні — 3 троянди

Білі — 12 троянд

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки білих троянд у букеті?

2) Скільки всього троянд було в букеті?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (тр.) – білих троянд у букеті.

2) 3 + 12 = 15 (тр.) – всього троянд було в букеті.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо в червоних 3 троянди, а білих — у 4 рази більше, це також означає, що червоних троянд 1 частина, а білих – 4 таких частин, тоді разом 5  частин по 3 троянди

3 • 5 = 15 (тр.) – всього троянд було в букеті.

Відповідь: у букеті було 15 троянд.

Завдання 3  Складена задача на різницеве порівняння

На майданчику на роликах каталося 9 дітей, а на скейтах — у З рази менше. На скільки менше дітей каталося на скейтах, ніж на роликах?

Короткий запис

Ролики — 9 дітей

Скейти — ?, у 3 рази менше; на ? дітей менше

План розв’язування

1) Скільки дітей каталося на скейтах?

2) На скільки менше дітей каталося на скейтах, ніж на роликах?

1) 9 : 3 = 3 (д.) – дітей каталося на скейтах.

2) 9 – 3 = 6 (д.) – на стільки менше дітей каталося на скейтах, ніж на роликах.

Відповідь: на 6 дітей менше каталося на скейтах, ніж на роликах.

Завдання 4 Проста задача на кратне порівняння.

Мамі 27 років, а Дмитрику З роки. У скільки разів мама старша (більше років) від Дмитрика?

Короткий запис

Мама — 27 років, у ? разів більше

Дмитрик — 3 роки

Розв’язання

27 : 3 = 9 (разів)             Відповідь: у 9 разів старша.

• Проста задача на різницеве порівняння

Мамі 27 років, а Дмитрику З роки. На скільки років мама старша (більше років) від Дмитрика?

Короткий запис

Мама — 27 років, на ? років більше

Дмитрик — 3 роки

Розв’язання

27 – 3 = 24 (р.)             Відповідь: на 24 роки старша.

Завдання 5

18 – 4 : 2 = 18 – 2 = 16

(18 – 4) : 2 = 14 : 2 = 7

32 – 6 + 8 = 8 – 6 + 32 = 34

32 – (6 + 8) = 32 – 14 = 32 – 12 – 2 = 18

18 : 3 : 3 = 6 : 3 = 2

18 : (3 : 3) = 18 : 1 = 18

Сторінка 8

Завдання 1 Ділення

24 : 8 = 3

2 • 9 = 18

21 : 3 = 7

від’ємник

множник

ділене

Завдання 2

Ділене

14

14

27

16

9

12

24

21

10

12

Дільник

7

1

3

8

9

4

3

7

10

6

Частка

2

14

9

2

1

3

8

3

1

2

2 • 7 = 14       14 : 14 = 1       27 : 3 = 9        16 : 2 = 8          9 : 9 = 1

3 • 4 = 12       24 : 3 = 8         21 : 3 = 7        10 : 10 = 1        12 : 2 = 6

Завдання 3  Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

Один пінгвін зловив 8 рибин, а інший — у 2 рази більше. Скільки рибин зловили два пінгвіни разом?

Короткий запис

І пінгвін — 8 р.

ІІ пінгвін — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

1) 8 • 2 = 16 (р.) – рибин зловив ІІ пінгвін.

2) 8 + 16 = 16 + 4 + 4 = 24 (р.) – рибин зловили два пінгвіни разом.

Відповідь: два пінгвіни разом зловили 24 рибини.

Завдання 4  Проста задача на ділення на вміщення

У дворі гуляли індики. Разом у них було 18 ніг Скільки індиків гуляло у дворі?

Короткий запис

1 індик — 2 ноги

? індиків — 18 ніг

18 : 2 = 9 (інд.) – індиків гуляло у дворі.

Відповідь: у дворі гуляло 9 індиків.

Завдання 5  Складена задача на різницеве порівняння

Біля годівниці зібралося 2 синички, а горобців – на 10 птахів більше. У скільки разів менше було синичок, ніж горобців?

Короткий запис

Синички — 2 птахів; у ? разів менше

Горобці — ?, на 10 птахів більше

Вираз:  (2 + 10) : 2 = 6 (разів)  Відповідь: у 6 разів менше.

 

Сторінка 9

Завдання 1 Таблиця множення числа 4

4 + 4 + 4 + 4 • 2 = 4 • 5               4 • 2 + 4 • 4 = 4 • 6

4 • 3 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 7         4 • 5 – 4 – 4 = 4 • 3

Завдання 2

4 • 3 + 7 = 12 + 7 = 19       

4 • 8 – 23 = 32 – 23 = 2 + (30 – 23) = 9

4 • 6 + 15 = 24 + 15 = 39

4 • 5 – 12 = 20 – 12 = 8

Завдання 3 Проста задача на множення

У класі на трьох підвіконнях по 4 вазони. Скільки всього вазонів на підвіконнях?

Короткий запис

1 підвіконня — ? вазонів

3 підвіконня — 4 вазони

4 • 3 = 12 (в.) – вазонів на підвіконнях.

Відповідь: на підвіконнях 12 вазонів.

Завдання 4  Проста задача на множення

Обчисли периметр восьмикутника, кожна сторона якого має довжину 4 м.

Короткий запис

Периметр — ? см, 8 сторін по 4 м

4 • 8 = 32 (м) – периметр рівностороннього восьмикутника.

Відповідь: периметр восьмикутника 32 метри.

Завдання 5  Проста задача на знаходження суми трьох доданків

На клумбі розквітло 13 червоних, 8 рожевих і 15 жовтих тюльпанів. Скільки всього тюльпанів розквітло на клумбі?

Червоні

Рожеві

Жовті

Всього

13 троянд

8 троянд

15 троянд

?

Короткий запис

Червоні — 13 троянд

Рожеві — 8 троянд

Жовті —  15 троянд

Всього — ?

13 + 8 + 15 = 13 + 7 + 1 + 15 = 36 (т.) – тюльпанів розквітло на клумбі.

Відповідь: на клумбі розквітло 36 тюльпанів.

Завдання 6 Складена задача на знаходження невідомого доданку (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

Мама приготувала 18 млинців. Серед них 6 — із сиром, 7 — із м'ясом, а решта — з повидлом. Скільки млинців із повидлом приготувала мама?

1 спосіб

Короткий запис

Зі сиром і м’ясом — ?, 6 млинців і 7 млинців

З повидлом — ?

Всього — 18 млинців

1) 6 + 7 = 13 (мл.) – зі сиром і м’ясом.

2) 18 – 13 = 5 (мл.) – з повидлом.

Вираз:  18 – (6 + 7)

2 спосіб

Короткий запис

З м’ясом — 7 млинців

З повидлом — ?

Всього (З м’ясом і повидлом) — ?

Зі сиром — 6 млинців

Всього — 18 млинців

1) 18 – 6 = 12 (мл.) – з м’ясом і повидлом.

2) 12 – 7 = 5 (мл.) – з повидлом.

Вираз:  (18 – 6) – 7

3 спосіб

Короткий запис

Зі сиром — 6 млинців

З повидлом — ?

Всього (Зі сиром і повидлом) — ?

Зі м’ясом — 7 млинців

Всього — 18 млинців

1) 18 – 7 = 11 (мл.) – зі сиром і повидлом.

2) 11 – 6 = 5 (мл.) – з повидлом.

Вираз:  (18 – 7) – 6

Відповідь: мама приготувала 5 млинців з повидлом.

 

Сторінка 10

Завдання 1

4 • 5 – 4 = 20 – 4 = 16

4 • 3 + 12 = 12 + 12 = 24

4 • 8 – 7 = 32 – 7 = 32 – 2 – 5 = 25

4 • 6 + 9 = 24 + 9 = 24 + 6 + 3 = 33

4 • 2 + 8 = 8 + 8 = 16

4 • 7 + 13 = 28 + 13 = 28 + 2 + 11 = 41

4 • 9 – 14 = 36 – 14 = 22

4 • 4 – 7 = 16 – 7 = 9

Завдання 2 Вирази

Якщо k = 5, то 90 – 4 • k = 90 – 4 • 5 = 90 – 20 = 70

Якщо k = 7, то 90 – 4 • k = 90 – 4 • 7 = 90 – 28 = 60 + (30 – 28) = 62

Якщо k = 9, то 90 – 4 • k = 90 – 4 • 9 = 90 – 36 = 50 + (40 – 36) = 54

Завдання 3  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Ціна пензлика 4 грн, а коробки фарб — 28 грн. Скільки гривень треба заплатити за З пензлики і коробку фарб?

Пензлики

Фарби

Всього

3 пензлики по 4 грн

28 грн

?

Короткий запис

Пензлики — ? грн, 3 пензлики по 4 грн

Фарби — 28 грнг

Всього — ?

1) 4 • 3 = 12 (грн) – вартість пензликів.

2) 12 + 28 = 30 + 10 = 40 (грн) – гривень треба заплатити.

Відповідь: треба заплатити 40 гривень.

Завдання 4  Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

Булочка коштує 4 грн, а батон — у З рази дорожчий (більше гривень). Скіль­ки коштують булочка і батон разом?

Булочка

Батон

Всього

4 грн

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Булочка — 4 грн

Батон — ?, у З рази більше

Всього — ?

1) 4 • 3 = 12 (грн) – ціна батона.

2) 4 + 12 = 16 (грн) – коштують булочка і батон разом.

Вираз:  4 + 4 • 3        Відповідь: 16 гривень

Завдання 5

2 м З дм = 20 дм + 3 дм = 23 дм

З дм 2 см = 30 см + 2 см = 32 см

1 доба 12 год = 24 год + 12 год = 36 год

1 год 12 хв = 60 хв + 12 хв = 72 хв

Сторінка 11

Завдання 1

4 • 6 – 6 = 24 – 6 = 24 – 4 – 2 = 18 (Р)

4 • 9 + 8 = 36 + 8 = 36 + 4 + 4 = 44 (А)

3 • 7 – 7 = 21 – 7 = 11 + (10 – 7) = 14 (А)

3 • 4 : 2 = 12 : 2 = 6 (І) 

21 : 3 + 14 = 7 + 14 = 14 + 6 + 1 = 21 (А)

27 : 3 – 9 = 9 – 9 = 0 (Д)

12 : 4 • 5 = 3 • 5 = 15 (Г)

2 • 9 + 5 = 18 + 5 = 18 + 2 + 3 = 23 (М)

Значення виразів у порядку збільшення:  0, 6, 14, 15, 18, 21, 23, 44

Слово: ДІАГРАМА

Завдання 2 

Дізналися з діаграми про кількість звірят, яких бачив лісник під час обходу своєї ділянки лісу.

Білки

□□□□□□□□□□□□□□□□

Їжаки

□□□□□□□□□□□□

Зайці

□□□□□□□□

Косулі

□□□□

Олені

□□

16 + 12 = 28 (тв.) – разом білок і їжаків. 26

8 : 2 = 4 (рази) – у стільки разів менше оле­нів, ніж зайців. У 4 рази.

12 – 4 = 8 (їж.) – на стільки більше їжаків, ніж косуль. На 8 більше.

16 + 12 + 8 + 4 + 2 = 42 (зв.) – всього звірят бачив лісник. 42

Завдання 3  Складена задача на збільшення на деяке число

Першого дня продали 3 мішки моркви, а другого – у 3 рази більше. Третього дня продали  на 5 мішків більше, ніж другого. Скільки мішків моркви продали другого і третього дні разом?

Короткий запис

І дня — 3 мішки

ІІ дня — ?, у 3 рази більше, ніж І дня

ІІІ дня — ?, на 5 мішків більше, ніж ІІ дня

Всього І і ІІ дня — ?

1) 3 • 3 = 9 (м.) – мішків моркви продали ІІ дня.

2) 9 + 5 = 14 (м.) – мішків моркви продали ІІІ дня.

3) 9 + 14 = 14 + 6 + 3 = 23 (м.) – мішків моркви продали ІІ і ІІІ дня.

Відповідь: разом ІІ і ІІІ дня продали 23 мішки моркви.

 

Сторінка 12

Завдання 1   4 • 7 = 28          28 : 4 = 7

Завдання 2

32 : 4 + 8 = 8 + 8 = 16       20 : 4 – 5 = 5 – 5 = 0

Завдання 3 Порівняння чисел

8 : 4 < 8 – 4

2 < 4

12 : 3 > 12 : 4

де менший дільник, там менша частка

24 : 4 < 24 : 3

де більший дільник, там менша частка

16 : 2 > 16 : 4

де менший дільник, там більша частка

20 : 4 = 15 : 3

5 = 5

36 : 4 = 18 : 2

9 = 9

Завдання 4 

Периметр квадрата 24 см. Яка довжина сторони квадрата?

Короткий запис

24 см — це 4 сторони по ? см

24 : 4 = 6 (см)

Відповідь: сторона квадрата 6 сантиметрів.

Завдання 5  Проста задача на ділення

У чотирьох однакових стручках 20 квасолин. Скільки квасолин в одному стручку?

Короткий запис

20 квасолин — це 4 стручки по ? квасолин

20 : 4 = 5 (кв.)

Відповідь: в одному стручку 5 квасолин.

Завдання 6  Складена задача на віднімання добутку від числа

Для українських військових цього року в нашій області планували збудувати 100 квартир. Уже звели 5 будинків, по 4 квартири в кожному. Скільки квартир ще треба збу­дувати?

Було (планували)

Звели

Залишилось

100 квартир

5 будинків по 4 квартири

?

Короткий запис

Було (планували) — 100 квартир

Звели — ? кв., 5 будинків по 4 квартири

Залишилось— ?

Короткий запис №1

Звели — ? кв., 5 будинків по 4 квартири

Короткий запис №2

Було — 100 квартир

Звели — 20 квартир

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки квартир уже звели?

2) Скільки квартир ще треба збу­дувати?

1) 4 • 5 = 20 (кв.) – квартир уже звели.

2) 100 – 20 = 80 (кв.)– квартир ще треба збу­дувати.

Виразом:    100 – 4 • 5 = 80 (кв)

Відповідь: залишилось збудувати 80 квартир.

Завдання 7

Додавання перевіряємо відніманням

47 + 25 = 60 + 12 = 72

72 – 47 = 25

72 – 25 = 47

38 + 19 = 40 + 17 = 57

57 – 38 = 19

57 – 19 = 38

52 + 48 = 90 + 10 = 100

100 – 52 = 48

100 – 48 = 52

Сторінка 13

Завдання 1

24 : 4 = 6     32 : 4 =     12 : 4 = 3    36 : 4 = 9    16 : 4 = 4

Завдання 2  Проста задача на ділення на вміщення

На святі Білочка роздала своїм гостям 20 го­рішків, по 4 горішки кожному. Скільки гостей було в Білочки?

Горішок у 1 гостя

Кількість гостей

Загальна кількість горішків

4

?

20

Короткий запис

20 горішків — це ? гостей по 4 горішки

Розв’язання

20 : 4 = 5 (г.) – гостей було в Білочки.

Відповідь: у Білочки було 5 гостей.

Завдання 3

Більші одиниці вимірювання переводимо до менших дією ділення.

10 дм = (10 : 10) м = 1 м

70 см = (70 : 10) дм = 7 дм

100 см = (100 : 10) дм = 10 дм

100 см = (100 : 100) м = 1 м

90 дм = (90 : 10) м = 9 м

Менші одиниці вимірювання переводимо до більших дією множення.

10 м = 10 • 1 м = 10 • 10 дм = 100 дм

Завдання 4 

Довжина прямокутника 1 дм, а ширина — 5 см. Обчисли периметр прямокутника і запиши його: а) у сантиметрах; б) у дециметрах.

а) 10 см • 2 + 5 см • 2 = 20 см + 10 см = 30 см

б) 1 дм • 2 + 5 см • 2 = 2 дм + 10 см = 2 дм + 1 дм = 3 дм 

Завдання 5  Складена задача на віднімання числа від суми

На туристичну базу приїхало 48 туристів із Одеси і 25 — із Луцька. Група з 34 туристів пішла в гори, а решта — до озера. Скільки туристів пішло до озера?

1 спосіб

Короткий запис

Було — ?, 48 туристів і 25 туристів

У гори — 34 туристи

Залишилось (решта) — ? 

Вираз   (48 + 25) – 34

План розв’язування

1) Скільки всього туристів приїхало на базу?

2) Скільки туристів пішло до озера?

Розв'язання

1) 48 + 25 = 60 + 13 = 73 (т.)

всього туристів приїхало на базу.

2) 73 – 34 = 73 – 33 – 1 = 39 (т.)

туристів пішло до озера.

2 спосіб

Нехай в гори пішли туристи з Одеси, тоді

Короткий запис

Було — 48 туристів

У гори з Одеси — 34 туристи

Залишилось (Решта з Одеси) — ? 

З Луцька — 25 туристів

Всього — ?

Вираз   (48 – 34) + 25

План розв’язування

1) Скільки туристів з Одеси залишилося?

2) Скільки туристів пішло до озера?

Розв'язання

1) 48 – 34 = 14 (т.) – туристів з Одеси залишилося.

2) 14 + 25 = 39 (т.) – туристів пішло до озера.

Відповідь: до озера пішло 39 туристів.

Завдання 6  Проста задача на зменшення у декілька разів

Сестра молодша від брата у стільки разів, скільки років братові. Скільки років сестрі, якщо братові 9 років?

Короткий запис

Братові — 9 років

Сестрі — ?, у 9 разів менше

9 : 9 = 1 (р.) – років сестрі.

Відповідь: сестрі 1 рік.

Інші завдання дивись тут...