Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Козак М., Корчевська О. (частина 2)"

Сторінка 44

Завдання 1 Письмове віднімання

_650

  348

  302

_908

  192

  716

_409

  237

  172

_280

    61

  219

+475

   215

   690

Завдання 2 Рівняння

х + 753 = 860

х = 860 – 753

х = 107

107 + 753 = 860

860 = 860

_860

  753

  107 

+107

   753

   860

Завдання 3 Складена задача на знаходження невідомого доданку

Спортсмени привезли з олімпіади 32 золоті медалі — це 1/3 усіх завойованих ними медалей. Скільки всього сріб­них і бронзових медалей привезли спортсмени?

Короткий запис

Золоті — 32, це 1/3 від всього

Срібні і бронзові — ?

Всього — ?

Вираз                         32 • 3 – 32

Розв’язання

1) 32 • 3 = 32 + 32 + 32 = 96 (м.) – всього завойованих медалей.

2) 96 – 32 = 64 (м.) – срібних і бронзових медалей.

Відповідь: спортсмени привезли 64 срібні і бронзові медалі.

Завдання 4 Складена задача на різницеве порівняння

Першого дня господар викопав 105 кг картоплі, другого – 84 кг, а третього – у 6 разів менше, ніж другого дня. На скільки більше кілограмів картоплі викопав першого дня, ніж третього?

Короткий запис

І дня — 105 кг; на ? кг більше, ніж І дня

ІІ дня — 84 кг

ІІІ дні — ?, у 6 разів менше, ніж ІІ дня

Вираз              105 – 84 : 6

Розв’язання

1) 84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 14 (кг) – картоплі привезли ІІІ дня.

2) 105 – 14 = 105 – 20 + 6 = 91 (кг) – на стільки більше картоплі викопав І дня, ніж ІІІ дня.

Відповідь: на 91 кг більше.

 

Сторінка 45

Завдання 1  Письмове додавання

+357

  452

  809

_760

    44

  716

+214

    76

  290

_903

    72

  831

Завдання 2

До добутку чисел 16 і З додати добуток чисел 17 і 2:

16 • 3 + 17 • 2 = (10 + 6) • 3 + (17 + 17) = 30 + 18 + 34 = 70 + 12 = 82

Частку чисел 56 і 4 зменшити в 7 разів:

56 : 4 : 7 = (40 + 16) : 4 : 7 = (10 + 4) : 7 = 14 : 7 = 2

Різницю чисел 210 і 170 збільшити в 5 разів:

(210 – 170) • 5 = (210 – 200 + 30) • 5 = 40 • 5 = 200

До частки чисел 80 і 5 додати частку чисел 90 і 6:

80 : 5 + 90 : 6 = (50 + 30) : 5 + (60 + 30) : 6 = 10 + 6 + 10 + 5 = 20 + 11 = 31

Завдання 2 Складена задача зі змінною на збільшення у декілька разів і знаходження суми

Мама приготувала а млинців з маком, а із сиром — у 5 разів більше. Скільки всього млинців приготувала мама?

План розв’язування

1) Скільки млинців зі сиром?  а • 5 (мл.)

2) Скільки всього млинців? а + а • 5 (мл.)

Вираз    а + а • 5           Відповідь:   а + а • 5 (мл.)

Завдання 4 Проста задача на віднімання

У театральній касі було 240 квитків. Продали 128 квитків. Скільки квитків залишилося в касі?

_240

  128

  112 (кв.)       Відповідь: залишилося 112 квитків.

Відповідь:

Завдання 5 Порядок дій

80 – 37 • 2 + 15 = 21

1) 37 • 2 = 37 + 37 = 60 + 14 = 74

2) 80 – 74 = 6

3) 6 + 15 = 10 + 11 = 21

4 • 13 – 64 : 4 = 36

1) 4 • 13 = 4 • (10 + 3) = 40 + 12 = 52

2) 64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 10 + 6 = 16

3) 52 – 16 = 52 – 12 – 4 = 40 – 4 = 36

32 : (81 – 77) + 55 = 63

1) 81 – 77 = 81 – 80 + 3 = 4

2) 32 : 4 = 8

3) 8 + 55 = 55 + 5 + 3 = 63

56 : (42 – 34) • 5 = 35

1) 42 – 34 = 42 – 32 – 2 = 8

2) 56 : 8 = 7

3) 7 • 5 = 35

Сторінка 46

Завдання 1

+547

  172

  719

+389

  405

  794

+726

    55

  781

+379

  430

  809

_808

  123

  685

Завдання 2 Дії з величинами

7 м 20 см + 1 м 60 см = 8 м 80 см

8 дм 70 мм – 4 дм 10 мм = 4 дм 60 мм

3 см + 2 дм 6 см = 2 дм 9 см

4 см + 5 см 8 мм = 9 см 8 мм

Завдання 3

Додавання перевіряємо відніманням. Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням.

+125

  347

  472

_472

  125

  347

_472

  347

  125

_760

  237

  523

+523

  237

  760

_760

  523

  237

_908

  827

    81

+827

    81

  908

_908

    81

  827

Завдання 4 Складена задача на різницеве порівняння

У перший магазин завезли 125 пляшок мінеральної води «Миргородська» і 132 пляшки «Моршинської». У другий магазин — 245 пляшок «Миргородської» та 115 пляшок «Моршинської». На скільки більше пляшок мінеральної води завезли в другий магазин, ніж у перший?

Короткий запис

І магазин — ?, 125 пляшок і 132 пляшки

ІІ магазин — ?, 245 пляшок і 115 пляшок

На ? пляшок більше

Розв’язання

+125

  132

  257 (пл.) – у І магазин.

+245

  115

  360 (пл.) – у ІІ магазин.

_360

  257

  103 (пл.) – на стільки більше.  

Відповідь: на 103 пляшки більше.

 

Сторінка 47

Завдання 1

Завдання 2

+576

  143

  719

_760

    44

  716

+214

    76

  290

_903

    72

  831

213 + (708 – 366) + 204 = 759

_708

  366

  342

+213

  342

  555  

+555

  204

  759

Завдання 3  Складена задача на зменшення на деяке число

Довжина першої мотузки 153 дм, другої — 122 дм, а тре­тя мотузка на 7 м (70 дм) коротша (менша довжина), ніж перша і друга разом. Яка довжина третьої мотузки?

Короткий запис

І мотузка — 153 дм

ІІ мотузка — 122 дм

Всього (І і ІІ мотузки) — ?

             ІІІ мотузка — ?, на 7 м менше

7 м = 70 дм

+153

   122

   275 (дм)

– довжина двох мотузок.

_275

      7

  268 (м)

– довжина ІІІ мотузки.

Відповідь: довжина третьої мотузки 268 метрів.

Завдання 4

х + 5 < 10

х + 5 < 5 + 5

х < 5

х = 0, 1, 2, 3, 4

Знайди всі числа, за яких

нерівність х + 5 < 10 перетворю­ється

в істинну числову нерівність.

 

Завдання 5

63 : 9 • 5 = 7 • 5 = 35                        63 : 9 + 5 = 7 + 5 = 12

63 – (9 + 5) = 63 – 14 = 49                63 – 9 • 5 = 63 – 45 = 18

 

Сторінка 48

Завдання 1

Завдання 2

_519

  135

  384

_781

  452

  329

_636

  555

    84

_846

    29

  817

(379 – 188) + (654 – 327) = 518

_379

  188

  191

_654

  327

  327

+191

  327

  518

Завдання 3  Складена задача на зменшення на деяке число                 

Маса теляти 125 кг, лошати — на 37 кг більша, а порося­ти — на 1 ц менша, ніж маса лошати. Яка маса поросяти?

Короткий запис

Теля  — 125 кг

Лоша — ?, на 37 кг більше

Порося — ?, на 1 ц менше

1)+125

       37

      162 (кг) – маса лоша.

2) 1 ц = 100 кг

162 – 100 = 62 (кг) – маса поросяти.

Відповідь: маса поросяти 62 кілограми.

Завдання 4  Одиниці вимірювання

440 см – 2 м = 440 см – 200 см = 240 см

620 кг – 5 ц = 620 кг – 500 кг = 120 кг

560 мм + 3 дм = 560 мм + 300 мм = 860 мм

4 ц + 378 кг = 400 кг + 378 кг = 738 кг

Завдання 5 Порівняння чисел

80 > 16 у 5 разів, бо 80 : 16 = 5

12 < 96 у 8 разів, бо 96 : 12 = 96 : 3 : 4 = 8

14 < 84 у 6 разів, бо 84 : 14 = 6

15 < 90 у 6 разів, бо 90 : 15 = 90 : 3 : 5 = 6

96 > 16 у 6 разів, бо 96 : 16 = 6

84 > 12 у 7 разів, бо 84 : 12 = 84 : 2 : 6 = 7

Сторінка 49

Завдання 1

Завдання 2

+324

  637

  961

+265

  182

  447

_863

  327

  536

_485

  169

  316

654 + 295 – 536 + 347 = 760

+654

  295

  949

_949

  536

  413

+413

   347

   760

Завдання 3

Додавання перевіряємо відніманням. Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням.

_725

  352

  373

+373

  352

  725

_725

  373

  352

Завдання 4 Складена задача на знаходження невідомого доданку

Розминка триває 6 хв — це 1/8 всього заняття. Вправи на тренажерах займають 1/3 заняття, після чого заплановані рухливі ігри. Скільки хвилин тривають рухливі ігри?

Короткий запис

Розминка — 6 хв, це 1/8 всього

На тренажерах — ?, 1/3 від всього

Всього (Розминка і тренажери) ?

Рухливі ігри — ?

Всього — ?

Розв’язання

1) 6 • 8 = 48 (хв.) – триває заняття.

2) 48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 16 (хв.) – тривають вправи на тренажерах.

3) 6 + 16 = 16 + 4 + 2 = 22 (хв.) – тривають розминка і вправи на тренажерах.

4) 48 – 22 = 26 (хв.) – тривають рухливі ігри.

Відповідь: рухливі ігри тривають 26 хвилин.

Завдання 5

1 м 2 см < 120 см

3 дм 18 мм = 318 мм

6 ц 58 кг > 568 кг

243 мм > 2 дм 34 мм

754 см = 7 м 54 см

195 кг = 1 ц 95 кг

1 м 2 см = 100 см + 2 см = 102 см, 102 см < 120 см

3 дм 18 мм = 300 мм + 18 мм = 318 мм

6 ц 58 кг = 600 кг + 58 кг = 658 кг, 658 кг > 568 кг

2 дм 34 мм = 200 мм + 34 мм = 234 мм, 243 мм > 234 мм

7 м 54 см = 700 см + 54 см = 754 см

1 ц 95 кг = 100 кг + 95 кг = 195 кг

Сторінка 50

Завдання 1

+545

  168

  713

_742

  213

  529

+449

  178

  627

_839

  746

    93

+497

  199

  686

Завдання 2 Ділення з остачею

56 : 9 = 6 (ост. 2)       перевірка    6 • 9 + 2 = 54 + 2 = 56

71 : 8 = 8 (ост. 7)       перевірка    8 • 8 + 7 = 64 + 7 = 71

Завдання 3

х – 243 = 472

х = 472 + 243

х = 715

715 – 243 = 472

472 = 472

+472

   243

   715

_715

  243

  472

Завдання 4  У Вінні–Пуха З бочки і 4 барильця меду. У бочках помісти­лося 270 л меді, а в барильцях —120 л.

1) 270 : 3 = 90 (л) – літрів меду в одній бочці.

2) 120 : 4 = 30 (л) – літрів меду в одному барильці.

3) 90 : 30 = 3 (рази) – у стільки разів місткість бочки більша за місткість барильця.

Завдання 5

6 ц 80 кг = 600 кг + 80 кг = 680 кг            3 ц 7 кг = 300 кг + 7 кг = 307 кг

2 грн 50 к. = 200 к. + 50 к. = 250 к.          5 м 6 см = 500 см + 6 см = 506 см

Завдання 6

Периметр прямокутника 14 см, довжина — 5 см. Обчисли ширину прямокутника.

1) 5 • 2 = 10 (см) – дві довжини.                   2) 14 – 10 = 4 (см) – дві ширини.

3) 4 : 2 = 2 (см) – ширина прямокутника.       Відповідь: 2 сантиметри.

 

Сторінка 51

Завдання 1

Завдання 2

_712

  345

  367

_854

  758

    96

_325

    77

  248

_158

    79

    79

+457

  366

  823

869 – 9 • 8 + 199 = 996

1) 9 • 8 = 72

2)_869

       72

     797

3)+797

     199

     996

Завдання 3 Складена задача на множення

П'ятьом коровам дали 250 кг трави, а теля з'їло трави у 2 рази менше, ніж корова. Скільки трави з'їдять 4 таких телят?

Тварина

Маса трави 1 тварині (кг)

Кількість тварин

Загальна маса трави (кг)

Корови

?

5

250

Телята

?, у 2 рази менше

4

?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів трави з'їла 1 корова?  250 : 5 = 50 (кг)

2) Скільки кілограмів трави з'їло 1 теля? 50 : 2 = 25 (кг)

3) Скільки трави з'їдять 4 таких телят? 25 • 4 = 100 (кг)

250 : 5 : 2 • 4 = 100 (кг)

Відповідь: з'їдять 100 кілограмів трави.

Завдання 4

Частку чисел 42 і З збільшити на частку чисел 52 і 4:

42 : 3 + 52 : 4 = (30 + 12) : 3 + (40 + 12) : 4 = 10 + 4 + 10 + 3 = 27

Добуток чисел 15 і 4 зменшити на частку 81 і 3.

15 • 4 – (81 : 3) = (15 + 15 + 15 + 15) – (60 + 21) : 3 = 60 – 27 = 33

Різницю чисел 150 і 70 зменшити в 16 разів.

(150 – 70) : 16 = 80 : 16 = 80 : (8 • 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

Завдання 5 Ознайомлення з дробами

1/12 від 72 = 72 : 12 = 6

1/12 від 84 = 84 : 12 = 84 : 2 : 6 = 42 : 6 = 7

1/12 від 96 = 96 : 12 = 96 : 3 : 4 = 32 : 4 = 8

1/16 від 64 = 64 : 16 = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

1/16 від 96 = 96 : 16 = 6

1/16 від 48 = 48 : 16 = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

 

Сторінка 52

Завдання 1

Завдання 2

_510

  131

  379

_850

  658

  192

_420

  359

    61

_790

  692

    98

+372

  428

  800

498 + 257 – 60 : 12 • 14 = 685

1) 60 : 12 = 5

2) 5 • 14 = 5 • (10 + 4) = 70

3)498

   257

   755

4)_755

       70

     685

Завдання 3 Щоб потрапити до печери, потрібно пройти 575 м, пере­плисти річку завширшки 28 м, а тоді піднятися по схилу гори на 197 м. Яку відстань треба подолати, щоб потра­пити до печери?

1) +575

        28

      603 (м)

2) +603

      197

      800 (м)

 

 

Відповідь: треба подолати 800 метрів.

Завдання 4 Визнач периметр прямокутника ABCD.

      

Р = (7 + 3) • 2 = 20 (см) – периметр прямокутника.

Накресли квадрат MNKP, периметр якого на 12 см мен­ший від периметра прямокутника ABCD.

20 – 12 = 8 (см) – периметр квадрата.    8 : 4 = 2 (см) – сторона квадрата.

 

Сторінка 53

Завдання 1

_506

  228

  278

_904

  799

  105

_808

  719

    89

_307

    59

  248

+426

  264

  690

Завдання 2

(в) 16 • 5 + 50 = (10 + 6) • 5 + 50 = 50 + 30 + 50 = 130

(р) 57 : 3 + 5 = (30 + 27) : 3 + 5 = 10 + 9 + 5 = 24

(к) 86 : 2 – 8 = 43 – 8 = 43 – 3 – 5 = 35

(а) 88 : (18 + 4) = 88 : (18 + 2 + 2) = 88 : 22 = 88 : 2 : 11 = 44 : 11 = 4

(і) 27 • (62 – 59) = 27 • (62 – 60 + 1) = 27 • 3 = (20 + 7) • 3 = 60 + 21 = 81

(Х) 36 : (9 + 9) = 36 : 18 = 2

Значення виразів у порядку збільшення: 2, 4, 24, 35, 81, 130.

Слово: Харків. 

Завдання 3

2 м 50 см + 3 м 27 см = 5 м 77 см

13 грн 65 к. – 6 грн 48 к. = 7 грн 17 к.

17 ц 62 кг – 9 ц 5 кг = 8 ц 57 кг

+2 м 50 см

  3 м 27 см

  5 м 77 см

_13 грн 65 к.

    6 грн 48 к.

    7 грн 17 к.

_17 ц 62 кг

    9 ц 05 кг

    8 ц 57 кг

Завдання 4  Складена задача на знаходження невідомого доданку

В архіві 995 папок розмістили на трьох стелажах. На пер­шому розташували 238 папок, на другому — на 24 папки більше. Скільки папок розмістили на третьому стелажі?

Короткий запис

І стелаж — 238 папок

ІІ стелаж — ?, на 24 папки більше

Всього ( На І і ІІ стелажі) — ?

                 ІІІ стелаж — ?

                 Всього — 995 папок

Розв’язання

1)+238

       24

     262 (п.) –  папок на ІІ стелажі.  

2)+238

     262

     500 (п.) – папок на І і ІІ стелажах разом

3)_995

    500

    495 (п.) – папок на ІІІ стелажі.

Відповідь: на третьому стелажі розмістили 495 папок.

 

Сторінка 54

Завдання 1

_900

  741

  159

_200

  158

    42

_400

   73

 327

_700

  299

  401

+548

  152

  700

Завдання 2

Множення перевіряємо діленням. Ділення перевіряємо множенням і діленням.

а) 65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 13  

   13 • 5 = (10 + 3) • 5 = 65

   65 : 13 = 5

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 72

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24

72 : 24 = 3

52 : 13 = 4

4 • 13 = 4 • (10 + 3) = 52

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 13

Додавання перевіряємо відніманням. Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням.

_403

  165

  238

+238

  165

  403

_403

  238

  165

_700

  238

  462

+462

   238

   700

_700

  462

  238

Завдання 3 Складена задача на віднімання

У мами було 1000 грн. Вона купила продукти на 586 грн і по одній порції морозива трьом своїм дітям. Ціна моро­зива — 16 грн за порцію. Скільки гривень залишилося в мами?

Розв’язання

Короткий запис

Було — 1000 грн

Продукти — 586 грн

Залишилося (Було) — ?

 Морозиво — ? грн, 3 дітей по 16 грн

 Залишилось — ?

Розв’язання

1)_1000

       586

       414 (грн) – залишилось після продуктів.

2) 16 • 3 = (10 + 6) • 3 = 48 (грн) – морозиво коштує.  

3)_414

       48

    366 (грн) – гривень залишилося в мами.

Відповідь: у мами залишилося 366 гривень.

Завдання 4 Складена задача на віднімання

Дідусь знайшов 13 білих грибів – це 1/6 всіх знайдених ним грибів. Із третини всіх грибів мама зварила юшку, а решту засушила. Скільки грибів засушила мама?

Короткий запис

Білі — 13 грибів, це 1/6 від було

Було — ?

Зварила — ?, 1/3 від всього

Залишилось (засушила) — ?

Розв’язання

Якщо 13 грибів – це вже дріб від усіх грибів, тоді

1) 13 • 6 = (10 + 3) • 6 = 78 (гр.) – усі гриби.   

2) 78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 26 (гр.) – грибів зварила.

3) 78 – 26 = 52 (гр.) – грибів засушила мама.

Відповідь: мама засушила 52 гриби.

Інші завдання дивись тут...