Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита

"Математика 3 клас Шевченко К. М. (підручник Листопад Н.)"

Сторінка 16

Завдання 1  Дії з іменованими числами

1) 10 мм = 1 см     10 см = 1 дм    10 дм = 1 м    50 мм = 5 см    50 дм = 5 м

2) 14 см = 1дм 4см  35 мм = 3см5 мм   8 дм 9 см = 89 см    6 м = 60 дм    76 см = 7м 6см

Завдання 2 Порядок дій

24 : 3 + 24 = 8 + 24 = 24 + 6 + 2 = 32

12 : 2 + 56 = 6 + 56 = 50 + 12 = 62

14 : (54 – 52) = 14 : 2 = 7

(7 – 5) • 9 = 2 • 9 = 18

2 • 5 – 8 = 10 – 8 = 2

21 : 3 • 2 = 7 • 2 = 14

(48 – 32) : 2 = 16 : 2 = 8

12 : 3 • 0 = 4 • 0 = 0

37 : 37 + 0 = 1 + 0 = 1

2 • 9 + 3 • 4 = 18 + 12 = 20 + 10 = 30

Завдання 3

1) Проста задача на ділення на вміщення

12 пиріжків розклали в пакети, по 3 пиріжки в кож­ний. Скільки знадобилося пакетів?

Короткий запис

1 пакет — 3 пиріжки

? пакетів — 12 пиріжків

12 : 3 = 4 (п.)

Відповідь: знадобилося 4 пакети.

2) Проста задача на кратне порівняння

Приготували 18 пиріжків і 3 булочки. У скільки разів більше приготували пиріжків, ніж булочок?

Короткий запис

Пиріжки — 18 штук, у ? разів більше

Булочки — 3 штуки

18 : 3 = 6 (разів)

Відповідь: у 6 разів більше приготували пиріжків, ніж булочок.

Сторінка 17

Завдання 1

Парні числа синім кольором, а непарні – червоним.

12, 33, 9, 26, 55, 73, 6, 48, 7, 99, 10,

4, 87, 68, 34, 81, 39, 14, 52, 1, 40.

Завдання 2  Одиниці вимірювання

4 + 3 < 4 • 3

5 • 1 > 5 • 0

6 : 6 < 6 • 1

2 • 7 > 27 : 3

7 < 12

5 > 0

1 < 6

14 > 9

8 дм > 79 см

60 мм = 6 см

5 ц > 5 кг

7 год > 17 хв

80 см > 79 см

6 см = 6 см

100 кг • 5 > 5 кг

60 хв • 7 > 17 хв  

Завдання 3 Складена задача на збільшення на деяке число

Узимку на гірку прийшли 15 лижників, сноубордистів — у 3 рази менше, ніж лижників, а із санчата­ми — на 27 більше, ніж сноубордистів. Скільки осіб прийшли на гірку із санчатами?

Короткий запис

Лижники — 15 осіб

Сноубордисти — ?, у 3 рази менше, ніж лижників

Зі санчатами — ?, на 27 осіб більше, ніж сноубордистів

Схема

 

Вираз 15 : 3 + 27

Короткий запис №1

Лижники — 15 осіб

Сноубордисти — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

Сноубордисти — 5 осіб

Зі санчатами — ?, на 27 осіб більше

План розв’язування

1) Скільки сноубордистів прийшли на гірку?

2) Скільки осіб прийшли на гірку із санчатами?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (сн.) – сноубордистів прийшли на гірку.

2) 5 + 27 = 27 + 3 + 2 = 32 (ос.) – осіб прийшли на гірку із санчатами.

Відповідь: на гірку прийшли 32 особи зі санчатами.

 

Сторінка 18

Завдання 1 Ділення на число 2

16 : 2 —> 2     2 : 2 —> 1     8 : 2 —> 4     6 : 2 —> 3         14 : 2 —> 7

10 : 2 —> 5   12 : 2 —> 6     4 : 2  —> 2    20 : 2  —> 10     18 : 2 —> 9

Завдання 2

1) Складена задача на різницеве порівняння

На вуличні велоперегони прийшли 18 учасників, а вбо­лівальників — у половину менше. Кого було більше і на скільки?

Короткий запис

Учасники — 18 осіб; на ? осіб більше

Вболівальники — ?, у 2 рази менше

Схема

 

Вираз          18 – 18 : 2

Короткий запис №1

Учасники — 18 осіб

Вболівальники — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

Учасники — 18 осіб, на ? осіб більше

Вболівальники — 9 осіб

План розв’язування

1) Скільки прийшло вболівальників?

2) Кого було більше і на скільки?

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (уб.) – уболівальників прийшло.

2) 18 > 9     учасників було більше

18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 9 (уч.) – на стільки більше було учасників.

Відповідь: на 9 учасників було більше.

1) Складена задача на віднімання

На клумбі росло 12 червоних і 8 білих троянд. Поло­вину всіх троянд використали для створення квіткової композиції. Скільки троянд залишилось на клумбі?

Короткий запис

Червоні — 12 троянд

Білі — 8 троянд

Всього (Було) — ?

Використали — ?, 1/2 від було

Залишилось — стільки ж, скільки використали

Схема

Вираз          (12 + 8) : 2

Короткий запис №1

Червоні — 12 троянд

Білі — 8 троянд

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 20 троянд

Використали — ?, 1/2 від було

Залишилось — стільки ж, скільки використали

План розв’язування

1) Скільки всього троянд росло на клумбі?

2) Скільки троянд залишилось на клумбі?

Розв’язання

1) 12 + 8 = 20 (тр.) – всього троянд росло на клумбі.

Якщо використали половину, тоді залишилась також половина, тому

2) 20 : 2 = 10 (тр.) – троянд залишилось на клумбі.

Відповідь: на клумбі залишилось 10 троянд.

Завдання 3 Ознайомлення з дробами  

1/2 від 2 дм = 2 дм : 2 = 20 см : 2 = 10 см

1/2 від 10 мм = 10 мм : 2 = 5 мм

1/2 від 12 міс = 12 міс : 2 = 6 міс

1/2 від 14 м = 14 : 2 = 7 м

Сторінка 19

Завдання 1 Ділення на число 3

18 : 3 —> 6       3 : 3 —> 1       9 : 3 —> 3       27 : 3 —> 9     15 : 3 —> 5

6 : 3 —> 2         21 : 3 = 7       12 : 3 —> 4      24 : 3 —> 8      30 : 3 —> 10

Завдання 2

Зменшуване — добуток чисел 2 і 7, від'ємник — 14.

2 • 7 – 14 = 14 – 14 = 0

Ділене — 24, дільник — частка чисел 9 і 3.

24 : (9 : 3) = 24 : 3 = 8

Перший доданок — різниця чисел 50 і 2, другий доданок — 30.

(50 – 2) + 30 = 48 + 30 = 78

Перший множник — 3, другий множник — різниця чисел 11 і 4.

3 • (11 – 4) = 3 • (11 – 1 – 3) = 3 • 7 = 21

Завдання 3

2 + 6 = 8            2 • 6 = 12

3 • 9 = 27           3 + 9 = 12

16 : 2 = 8           16 – 2 = 14

12 – 3 = 9           12 : 3 = 4

2 + 5 = 7            2 • 5 = 10

3 + 8 = 11          3 • 8 = 24

 

Сторінка 20

Завдання 1

10 : 2 • 4 = 5 • 4 = 20

24 – 4 • 5 = 24 – 20 = 4

32 : 4 + 22 = 8 + 22 = 20 + 10 = 30

58 + 20 : 4 = 58 + 5 = 58 + 2 + 3 = 63 

77 – 18 : 3 = 77 – 6 = 71

24 : 4 : 3 = 6 : 3 = 2

4 • 9 : 1 = 36 : 1 = 36

16 : 4 • 6 = 4 • 6 = 24

Завдання 2 Рівняння

2 • 8 = 16

(бо 16 : 2 = 8)

4 • 4 = 16

(бо 16 : 4 = 4)

3 • 7 = 21

(бо 21 : 3 = 7)

4 • 5 = 20

(бо 20 : 4 = 5)

4 • 7 = 28

(бо 28 : 4 = 7)

4 • 10 = 40

(бо 40 : 4 = 10)

20 : 4 = 5

(бо 5 • 4 = 20)

36 : 4 = 9

(бо 9 • 4 = 36)

12 : 4 = 3

(бо 3 • 4 = 12)

Завдання 3 Складена задача на віднімання

У магазині діти придбали 8 зошитів, по 4 грн кожний, і 2 ручки за 8 грн. Скільки дітям дадуть решти, якщо вони розрахувалися купюрою номіналом 100 грн?

Короткий запис №1

Зошити — ? грн, 8 зошитів по 4 грн

Короткий запис №2

Ручки — ? грн, 2 ручки по 8 грн

Короткий запис №3

Зошити — 32 грн

Ручки — 16 грн

Всього — ?

Короткий запис №4

Було — 100 грн

Покупка — 48 грн

Залишилось (решта) — ?

Розв’язання

1) 4 • 8 = 32 (грн) – вартість зошитів.

2) 8 • 2 = 16 (грн) – вартість ручок.

3) 32 + 16 = 48 (грн) – вартість усієї покупки.

4) 100 – 48 = 50 + (50 – 48) = 52 (грн) – решти дадуть дітям.

Відповідь: дітям дадуть 52 грн решти.

Завдання 4 Танграм

 

Сторінка 21

Завдання 1 Порівняння чисел

4 • 4 < 4 • 5

(де менший множник, там менший добуток)

28 : 4 < 4 • 4

(7 < 16)

3 • 9 < 4 • 7

(27 < 28)

24 : 4 < 4 • 6

(6 < 24)

4 • 3 = 3 • 4

(переставний закон множення)

4 • 9 = 3 • 9 + 9

(3 • 9 + 9 = 4 • 9)

Завдання 2

32 : 4 + 15 = 8 + 15 = 15 + 5 + 3 = 33

24 : 4 + 27 = 6 + 27 = 20 + 13 = 33

32 – 4 • 3 = 32 – 12 = 20

4 • 6 – 14 = 24 – 14 = 10

28 : 4 + 4 • 8 = 7 + 32 = 39

4 • 9 – 3 • 4 = 36 – 12 = 24

16 : 4 • 7 = 4 • 7 = 28

2 • 10 : 4 = 20 : 4 = 5

Завдання 3  Складена задача на ділення

Для створення фруктових композицій 10 яб­лук, 12 груш, 8 слив і 6 бананів розклали порівну в 4 кошики. Скільки фруктів поклали до кожного кошика?

Короткий запис №1

Яблука — 10 фруктів

Груші — 12 фруктів

Сливи — 8 фруктів

Банани — 6 фруктів

Всього — ?

Короткий запис №4

32 фрукти — це 4 корзини по ? фруктів

Вираз    (10 + 12 + 8 + 6) : 4

План розв’язування

1) Скільки всього було фруктів?

2) Скільки фруктів поклали до кожного кошика?

Розв’язання

1) 10 + 12 + 8 + 6 = 16 + 20 = 36 (фр.) – всього фруктів було.

2) 36 : 4 = 9 (фр.) – фруктів поклали до кожного кошика.

Відповідь: до кожного кошика поклали 9 фруктів.

 

Сторінка 22

Завдання 1 Ділення на число 4

4 : 4 —> 1      20 : 4 —> 5    28 : 4 —> 7     8 : 4 —> 2        24 : 4 —> 6

16 : 4 —> 8    12 : 4 —> 3    36 : 4 —> 9     40 : 4 —> 10     32 : 4 —> 8

Завдання 2  Накресли відрізок BA завдовжки 12 см. Розділи його на чотири рівні частини.

12 см — це 4 частини по ? см

12 : 4 = 3 (см) – довжина кожної частини.

 

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми

У першому кварталі третьокласники вивчили 6 нових пісень, у другому і третьому — в 4 рази більше, ніж у першому. Скільки всього пісень вивчили третьо­класники за три квартали?

Короткий запис

І квартал — 6 пісень

ІІ квартал — ?, у 4 рази більше, ніж у І кварталі

ІІІ квартал — стільки ж, скільки в ІІ кварталі

Всього — ?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (п.) – пісень вивчили у ІІ кварталі (у ІІІ кварталі).

2) 6 + 24 + 24 = 48 + 6 = 54 (п.) – всього пісень вивчили третьокласники.

Відповідь: за три квартали третьокласники вивчили 54 пісні.

 

Сторінка 23

Завдання 1 Ділення на число 5

5 : 5 —> 25     20 : 5 —> 4     35 : 5 —> 7     40 : 5 —> 8     25 : 5 —> 5

15 : 5 —> 3     10 : 5 —> 3     50 : 5 —> 10    45 : 5 —> 9    10 : 5 —> 2

Завдання 2

1/5 від 3 дм = 3 дм : 5 = 30 см : 5 = 6 см

1/5 від 45 л = 45 л : 5 = 9 л

1/5 від 20 грн = 20 грн : 5 = 4 грн

1/5 від 15 м = 15 м : 5 = 3 м

У скільки разів 50 кг більше, ніж 5 кг?

50 кг > 5 кг у 10 разів,  бо 50 : 5 = 10 (разів)

У скільки разів 40 ц більше, ніж 5 ц?

40 ц > 5 ц у 8 разів,  бо 40 : 5 = 8 (разів)

У скільки разів 5 грн менше, ніж 35 грн?

5 грн < 35 грн у 7 разів,  бо 35 : 5 = 7 (разів)

Завдання 3 Складена задача на віднімання частини

Пекар приготував 40 кексів. 1/5 частину кексів з'їли. Скільки кексів залишилось?

Короткий запис

Було (приготував) — 40 кексів

З’їли — ?, 1/5 від було

Залишилось — ?

Схема

 

Вираз     40 – 40 : 5

План розв’язування

1) Скільки кексів з’їли?

2) Скільки кексів залишилося? 

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (к.) – кексів з’їли.

2) 40 – 8 = 32 (к.) – кексів залишилось.

Відповідь: залишилось 32 кекси.

 

Сторінка 24

Завдання 1

35 : 5 + 16 = 7 + 16 = 16 + 4 + 3 = 24

25 : 5 + 64 = 5 + 64 = 69

32 – 5 • 4 = 32 – 20 = 12

5 • 6 – 29 = 30 – 29 = 1

45 : 5 + 8 • 8 = 9 + 40 = 49

5 • 8 – 5 • 2 = 5 • 6 = 30

15 : 5 • 6 = 3 • 6 = 18

5 • 10 : 5 = 50 : 5 = 10

Завдання 2 Для розв’язування задач на час рекомендую будувати таблички

1) Задача на знаходження невідомого доданку

Третьокласники виїхали на екскурсію з Харко­ва до Полтави о 8 год ранку. Прибули до Полтави об 11 год. Скільки годин діти були в дорозі?

Була (виїхали)

Тривала (екскурсія)

Стала (прибули)

8 год

?

11 год

Короткий запис

Виїхали — 8 год

Екскурсія — ?

Прибули — 11 год

Розв’язання

11 год – 8 год = 3 год – тривала екскурсія.

Відповідь: екскурсія тривала 3 години.

2) Задача на знаходження невідомого доданку

Третьокласники прибули до Полтави об 11 год. О 13 год діти вирушили до Харкова. Скільки годин тривала екскурсія?

Була (виїхали)

Тривала (екскурсія)

Стала (прибули)

11 год

?

13 год

Короткий запис

Виїхали — 11 год

Екскурсія — ?

Прибули — 13 год

Розв’язання

13 год – 11 год = 2 год – тривала екскурсія.

Відповідь: екскурсія тривала 2 години.

3) Задача на знаходження невідомого доданку

Третьокласники виїхали на екскурсію з Харкова до Полтави о 8 год ранку. Повернулися до Харкова о 4 год дня. Скільки годин тривала подорож третьо­класників?

Була (виїхали)

Тривала (подорож)

Стала (прибули)

11 год

?

13 год

Короткий запис

Виїхали — 8 год ранку

Екскурсія — ?

Прибули — 4 год дня

Розв’язання

Перетворимо 4 год дня, тоді 4 год + 12 = 16 год

16 год – 8 год = 8 год – тривала подорож.

Відповідь: подорож тривала 8 годин.

 

Сторінка 25

Завдання 1  Діляться на число 5 числа, які закінчуються цифрою 5 або 0:

21, 30, 5, 25, 50, 73, 15, 82, 99, 100,

4, 85, 60, 35, 81, 70, 14, 55, 20, 65.

Завдання 2

Вираз

d = 2

d = 4

d = 5

20 : d + 35

45

40

39

85 – d • 3

79

73

70

24 – d + 8

30

28

27

Якщо d = 2, тоді 20 : d + 35 = 20 : 2 + 35 = 10 + 35 = 45

Якщо d = 4, тоді 20 : d + 35 = 20 : 4 + 35 = 5 + 35 = 40

Якщо d = 5, тоді 20 : d + 35 = 20 : 5 + 35 = 4 + 35 = 39

Якщо d = 2, тоді 85 – d • 3 = 85 – 2 • 3 = 85 – 6 = 85 – 5 – 1 = 79

Якщо d = 4, тоді 85 – d • 3 = 85 – 4 • 3 = 85 – 12 = 73

Якщо d = 5, тоді 85 – d • 3 = 85 – 5 • 3 = 85 – 15 = 70

Якщо d = 2, тоді 24 – d + 8 = 24 – 2 + 8 = 22 + 8 = 30

Якщо d = 4, тоді 24 – d + 8 = 24 – 4 + 8 = 20 + 8 = 28

Якщо d = 5, тоді 24 – d + 8 = 24 – 5 + 8 = 24 + 3 – 5 + 5 = 27

Завдання 3  На годиннику 5 год.

Година після полудня: 5 год + 12 год = 17 год 00 хв

Година буде через 2 години: 17 год + 2 год = 19 год 00 хв

Година була 6 годин тому: 17 год – 1 год = 16 год 00 хв

Котра година була 15 хвилин тому? 17 год – 15 хв = 16 год 60 хв – 15 хв = 16 год 45 хв

Котра година була пів години тому? 17 год – 30 хв = 16 год 60 хв – 30 хв = 16 год 30 хв

Інші завдання дивись тут...