Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Заїка А."

Сторінка 3

Завдання 1

+

200

80

280

_

300

580

660

300

500

380

580

200

100

380

460

60

260

140

340

60

240

520

600

Завдання 2 Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми

Висота айсберга над водою 140 м, а під водою — на 380 м більша. Яка висота всього айсберга?

Над водою

Під водою

Всього

140 м

на 380 м спортсмени більше

?

Короткий запис

Над водою — 140 м

Під водою — ?, на 380 м більше

Всього — ?

Схема

Вираз    140 + (140 + 380)

Короткий запис №1

Над водою — 140 м

Під водою — ?, на 380 м більше

Короткий запис №2
Над водою — 140 м

Під водою — 520 м

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка висота айсберга, що знаходиться над водою?

2) Яка висота всього айсберга?

Розв’язання

1) 140 + 380 = 140 + 60 + 320 = 520 (м) – висота айсберга, що знаходиться над водою.

2) 140 + 520 = 660 (м) – висота всього айсберга.

Відповідь: висота всього айсберга 660 метрів.

Завдання 3

5 купюр по 100 грн, 5 купюр по 50 грн, 4 купюри по 20 грн, 1 купюра по 10 грн.

630 = 100 грн • 5 + 50 грн • 2 + 20 + 10

630 = 100 грн • 4 + 50 грн • 4 + 20 + 10

630 = 100 грн • 5 + 50 грн + 20 грн • 4

630 = 100 грн • 4 + 50 грн • 3 + 20 грн • 4

630 = 100 грн • 3 + 50 грн • 5 + 20 грн • 4

 

Сторінка 4 

Завдання 4  Порозрядне віднімання

33030 = 300           4444 = 440

330300 = 30           44040 = 400

Завдання 5

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Було — 340 грн

Заплатили — 40 грн

Залишилось — 300 грн

Було — 340 грн

Заплатили — 100 грн

Залишилось — 240 грн

340 – 40 = 300

340 – 100 = 240

340 – 100 = 240

340 – 40 = 300 √

Завдання 6

Кожного дня до кіоску привозили од­накову кількість морозива. Протягом тижня, починаючи з понеділка, прода­ли відповідно 100, 200, 150, 120, 190, 230, 250 порцій. Решту не проданих за день порцій повертали на базу. У який день кількість повернення була найменшою?

Міркуємо так: чим більший від’ємник, тим менша різниця. У неділю кількість продаж найбільша (250 штук) – відповідно кількість повернень була найменшою.

Відповідь: у неділю.

Завдання 7 Порядок дій

(70 – 63) • 5 = 7 • 5 = 35

(56 + 8) : 8 = (56 + 10 – 2) : 8 = 64 : 8 = 8

60 – 4 • 8 = 60 – 32 = 60 – 30 – 2 = 28

40 + 7 • 6 = 40 + 42 = 82

Сторінка 5

Завдання 8

Множення на число 5:

5 • 5 = 25   6 • 5 = 30     7 • 5 = 35     8 • 5 = 40    9 • 5 = 45

Множення на число 66 • 6 = 36   6 • 7 = 42     6 • 8 = 48     6 • 9 = 54

Множення на число 7: 7 • 7 = 49    7 • 8 = 56     7 • 9 = 63

Множення на число 8: 8 • 8 = 64    8 • 9 = 72

Множення на число 9: 9 • 9 = 81

Завдання 9 Виміряй сторони зображених фігур. Обчисли їх периметри.

РІ = 3 см, РК = 3 см, ІК = 3 см

АВ = 3 см   

ВС = 5 см

СD = 3 см

DA = 5 см

Розв’язання

Р = 3 • 3 = 9 см – периметр трикутника ІКР.

Р = (5 + 3) • 2 = 8 • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника АВСD.

Відповідь: 9 см, 16 см.

Завдання 10 Дії з іменованими числами

8 км • 4 = 32 км          7 см • 6 = 42 см

8 дм • 5 = 40 дм         10 м • 3 = 30 м

Завдання 11 Проста задача на різницеве порівняння

Відстань від Києва до Національного дендропарку «Софіївка» (Умань) — 210 км, а до біосферного заповідни­ка «Асканія–Нова» — 890 км. Яка відстань більша? На скільки кілометрів?

Короткий запис

«Софіївка» — 210 км

«Асканія-Нова» — 890 км, на ? км менше

Розв’язання

890 > 210  відстань до заповідника більша.

890 – 210 = 680 (км) – на стільки кілометрів більша відстань до заповідника, ніж дендропарку.

Відповідь: на 680 кілометрів.

 

Сторінка 6

Завдання 12

350 – 50 = 300

300 – 20 = 280

350 – 50 – 20 = 300 – 20 = 280

350 – 70 = 280

540 – 40 = 500

500 – 50 = 250

540 – (40 + 50) = 540 – 40 – 50 = 450

540 – 90 = 450

Віднімання частинами:

350 – 70 = 350 – (50 + 20) = 350 – 50 – 20 = (350 – 50) – 20 = 300 – 20 = 280

540 – 90 = 540 – (40 + 50) = 540 – 40 – 50 = (540 – 40) – 50 = 500 – 50 = 450 

Завдання 13

• Від найменшого чотирицифрового числа відняти найбільше трицифрове:

1000 – 999 = 1

• Від найменшого чотирицифрового числа відняти найменше трицифрове:

1000 – 100 = 900

Завдання 14 Проста задача на різницеве порівняння

Маса бурої ведмедиці — 380 кг, а маса її дитинчати 90 кг. На скільки ведмежатко легше від своєї мами?

Короткий запис

Ведмедиця — 380 кг

Ведмежатко — 90 кг, на ? кг менше

Розв’язання

380 – 90 = 380 – 100 + 10 = 290 (кг) – на стільки ведмежатко легше від своєї мами.

Відповідь: на 290 кілограми.

Завдання 15

Квадрат зі стороною 2 см

Рівносторонній трикутник зі стороною 3 см

Р = 2 • 4 = 8 (см)

Р = 3 • 3 = 9 (см)

Відповідь: 8 см

Відповідь: 9 см

Сторінка 7

Завдання 16

а) Автомобілів у кожному гаражі: І — 27, ІІ — 45, ІІІ — 36

б) Автомобілів у трьох гаражах: 27 + 45 + 36 = 90 + 18 = 108 (ав.)

Завдання 17 Складена задача на різницеве порівняння суми і числа

У першому гаражі 27 автомобілів, у другому – 45, а в третьому – 36. На скільки автомобілів більше в першому й третьому гаражах разом, ніж у другому?

Короткий запис

І і ІІІ гаражі — ? (27 автомобілів і 36 автомобілів); на ? автомобілів більше

ІІ гараж — 45 автомобілів

Вираз  (27 + 36) – 45

Короткий запис №1

І гараж  — 27 автомобілів

ІІ гараж — 36 автомобілів

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІІ гаражі — 63 автомобілі, на ? автомобілів більше

ІІ гараж — 45 автомобілів

План розв’язування

1) Скільки автомобілів у першому й третьому гаражах разом?

2) На скільки автомобілів більше в першому й третьому гаражах разом, ніж у другому?

Розв’язання

1) 27 + 36 = 27 + 3 + 33 = 63 (ав.) – автомобілів у першому й третьому гаражах разом.

2) 63 – 45 = 63 – 43 – 2 = 18 (ав.) – на стільки автомобілів більше в першому й третьому гаражах разом, ніж у другому.

Відповідь: на 18 автомобілів.

Завдання 18Письмове віднімання перевіряємо письмовим додаванням

_630

 120

 420

+420

  120

  630 

_790

  540

  250

+250

  540

  790

_320

 150

 170

+170

  150

  320

Зменшуване – Від’ємник = Різниця. Якщо до різниці додати від’ємник, повинні отримати зменшуване.

Завдання 19

14 + 47 = 50 + 11 = 61

65 + 26 = 80 + 11 = 91

61 – 14 = 41 + (20 – 14) = 47

91 – 26 = 91 – 30 + 4 = 65

53 – 25 = 53 – 23 – 2 = 28

53 + 25 = 78

Сторінка 8 

Завдання 20  Обвели зменшувані

(рівність на віднімання:  зменшуване – від’ємник = різниця)

34 – 15        315 + 200        31 > 5           100 – 50       

34 + 15       200 – 115         31 – 5 > 6      100 + 50

Завдання 21 Простіше виконати порозрядне віднімання:

√ 320 – 200   чи         320 – 199

   500 – 35     чи       √ 485 – 35

Завдання 22

340 – 250 ——> 390 – 300 ——> 90

400 – 80 ——> 420 – 100 ——> 320

180 + 250 ——> 200 + 230 ——> 430

Завдання 23 Порівняння чисел

150 + 20 < 150 + 120

(де більший доданок, там більша сума)

150 – 20 > 150 – 120

(де менший від’ємник, там більша різниця)

280 – 90 > 180 – 90

(де більше зменшуване, там більша різниця)

420 + 90 > 420 – 90

(сума більша, ніж різниця)

Сторінка 9

Завдання 24

Треба розфарбувати у синій колір рівносторонні трикутники (посередині),

у жовтий колір — рівнобедрені трикутники (по кутах великого квадрата).

а) на малюнку 2 квадрати;

б) довжина сторони меншого квадрата: 2 см 8 мм

Довжина більшого квадрата: 4 см

Завдання 25 Довжина сторони квадрата 4 см. Треба знайти його периметр.

Розв’язання

Р = 4 см • 4 = 16 см – периметр більшого квадрата.

Відповідь: 16 см.

Завдання 26 Навколо пісочниці квадратної форми, сторона якої 2 м, висадили квіти. Яка довжина внутрішньої сторони алеї?

Розв’язання

Р = 2 • 4 = 8 (м) – довжина внутрішньої сторони алеї.

Р = (1 + 2 + 1) • 4 = 16 (м) – довжина зовнішньої сторони алеї.

Відповідь: 8 метрів.

 

Сторінка 10

Завдання 27  Із цифр 0, 5, 6 склали всі можливі трицифрові числа і обвели круглі числа:

500, 505, 506, 550, 555, 556, 560, 565, 566,

600, 605, 606, 650, 655, 656, 660, 665, 666.

Завдання 28  

260 + 280 = 260 + 300 – 20 = 540

310 + 290 = 500 + 100 = 600

410 – 320 = 10 + (400 – 320) = 10 + 80 = 90

400 – 320 = 400 – 300 – 20 = 100 – 20 = 80

Завдання 29  Складена задача на віднімання суми від числа

У шкільному кіоску було 600 зошитів. До обіду купили 60 зошитів, а після обіду — 70. Скільки зошитів зали­шилося в кіоску?

1 спосіб

Короткий запис

Було — 600 зошитів

Купили — ?, 60 зошитів і 70 зошитів

Залишилося — ?

Вираз    600 – (60 + 70)

План розв’язування

1) Скільки всього зошитів купили?

2) Скільки зошитів зали­шилося в кіоску?

Розв’язання

1) 60 + 70 = 60 + 40 + 30 = 130 (з.) – всього зошитів купили.

2) 600 – 130 = 400 + (200 – 130) = 470 (з.) – зошитів зали­шилося в кіоску.

2 спосіб

Оскільки купували до обіду і після обіду, тому

Короткий запис

Було — 600 зошитів

Купили до обіду — 60 зошитів

Залишилось (Було) — ?

Купили після обіду — 70 зошитів

Залишилося — ?

Вираз    600 – (60 + 70)

План розв’язування

1) Скільки зошитів було після обіду?

2) Скільки зошитів зали­шилося в кіоску?

Розв’язання

1) 600 – 60 = 540 (з.) – зошитів було після обіду.

2) 540 – 70 = 540 – 40 – 30 = 470 (з.) – зошитів зали­шилося в кіоску.

Відповідь: 470 зошитів.

Завдання З0

Спосіб округлення:

280 + 190 = 280 + 200 – 10 = 480 – 10 = 470

470 – 180 = 470 – 200 + 20 = 270 + 20 = 290

290 + 60 = 290 + 100 – 40 = 390 – 40 = 350

Частинами:

350 – 190 = 350 – 150 – 40 = 200 – 40 = 160

160 + 50 = 160 + 40 + 10 = 200 + 10 = 210

210 – 30 = 210 – 10 – 20 = 200 – 20 = 180

180 + 450 = 180 + 20 + 430 = 200 + 430 = 630

Порозрядне з переходом через розряд:

630 – 150 = 430 + (200 – 150) = 430 + 50 = 480

480 + 120 = 500 + 100 = 600

Завдання 31

15 м + 17 м = 20 м + 12 м = 32 м

43 см – 17 см = 43 см – 20 см + 3 см = 26 см

120 м – 50 м = 20 м + (100 м – 50 м) = 70 м

120 м + 190 м = 200 м + 110 м = 310 м

Інші завдання дивись тут...