Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 3 клас Заїка А."

Сторінка 20 

Завдання 68  Обчисли периметр трикутника КІТ

ІК = 15 мм

ІТ = 25 мм

ТК = 3 см = 30 мм

Р = ІК + ІТ + ТК = 15 мм + 25 мм + 30 мм = 70 мм = 7 см

Відповідь: 7 см.

Завдання 69 Одиниці вимірювання

500 мм + 130 мм = 630 мм

570 мм + 130 мм = 600 мм + 100 мм = 700 мм

590 мм + 130 мм = 600 мм + 120 мм = 720 мм

590 мм + 220 мм = 700 мм + 110 мм = 810 мм

500 мм – 100 мм = 400 мм

500 мм – 30 мм = 470 мм

500 мм – 130 мм = 500 мм – 100 мм – 30 мм = 370 мм

520 мм – 130 мм = 520 мм – 120 мм – 10 мм = 390 мм

Завдання 70 Із 12 цеглинок конструктора складіть многокутники.

1) Обчисли зовнішній периметр многокутника.

2) Обчисли внутрішній периметр многокутника. 

 

Сторінка 21

Завдання 71  Номери частинок, з яких можна скласти цілий круг:

(3, 4, 5)    (4, 6, 5)       (3, 6, 5)

Завдання 72  Ознайомлення з дробами

АВ = 8 см,  1/2 від 8 см = 8 см : 2 = 4 см  довжина половини відрізка АВ.

Яка довжина чверті відрізка?

Розв’язання

1/4 від 8 см = 8 см : 4 = 2 см – довжина чверті відрізка АВ.

Відповідь: 2 см

Завдання 73

1/8 від 40 = 40 : 8 = 5

1/5 від (38 – 3) = (38 – 3) : 5 = 35 : 5 = 7

Завдання 74

червоний — 1/5 від 30           30 : 5 = 6

зелений —  1/10 від 300          300 : 10 = 30

синій — 1/8 від 72                  72 : 8 = 9

жовтий — 1/100 від 800         800 : 100 = 8

рожевий — 1/20 від 80          80 : 20 = 4

чорний — 1/50 від 50             50 : 50 = 1

 

Сторінка 22  

Завдання 75

660 + 110 = 770   (бо 770 – 660 = 110)

790 – 20 = 770  (бо 770 + 20 = 790)

840 – 70 = 770   (бо 770 + 70 = 770 + 30 + 40 = 840)

70 + 700 = 770   (бо 770 – 70 = 700)

220 + 550 = 770  (бо 770 – 220 = 550)

620 + 150 = 770  (бо 770 – 150 = 620)

700 + 70 = 770  (бо 770 – 700 = 70)

Завдання 76

330 г + 70 г = 400 г

330 г + 80 г = 330 г + 70 г + 10 г = 400 г + 10 г = 410 г

330 г + 180 г = 330 г + 200 г – 20 г = 530 г – 20 г = 510 г

430 т – З0 т = 400 т

400 т – З0 т = 300 т + (100 т – 30 т) = 300 т + 70 т = 370 т

400 т – 230 т = 400 т – 200 т – 30 т = 200 т – 30 т = 170 т

450 г + 460 г – 380 г = 100 г + 350 г + 30 г + 430 г – 380 г = 530 г

720 т – 130 т + 270 т = 600 + 120 т + 10 т – 130 т + 260 т = 860 т

40 т • 2 + З0 т • З = 80 т + 90 т = 80 т + 20 т + 70 т = 170 т

Завдання 77  Дописали одиниці величин.

1) 200 г борошна.

2) 100 г цукру.

3) З яйця.

4) 5 яблук.

За­писали число ягід для прикрашування:

5) 3 + 3 = 6 (яг.)    6 ягід

 

Сторінка 23 

Завдання 78  Складена задача

Іринка прочитала 41 сторінку книжки Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Це 1/10 усієї книжки. Скільки сторінок у книжці? Скільки сторінок залиши­лося Іринці прочитати?

Короткий запис

Було — ?

Прочитала — 41 сторінку – це 1/10 від було

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 41 • 10 = 410 (стор.) – сторінок у книжці.

2) 410 – 41 = 410 – 50 + 9 = 369 (стор.) – сторінок залиши­лося Іринці прочитати.

Відповідь: у книжці 410 сторінок, залишилося прочитати 369 сторінок.

Завдання 79  Накресли смужку, якщо третина її довжини становить 4 см.

Міркуємо так.

Якщо 4 см – це вже 1/3 довжини смужки, тоді

4 • 3 = 12 (см) – довжина смужки.

Ширина смужки 1 см.

Смужка має вигляд прямокутника довжиною 12 см і шириною 1 см.

 

Завдання 80 Складена задача на віднімання

Братики ви­шили 1/5 від цілої картинки — 52 хрестики. Скільки ще хрестиків вони мають вишити?

Було

Вишили

Залишилося

52 хрестики

1/5 було

?

Короткий запис

Було — ?

Вишили — 52 хрестики – це 1/5 було

Залишилось — ?

Вираз    52 • 5 – 52

Короткий запис №1

Було — ?

Вишили — 52 хрестики – це 1/5 було

Короткий запис №2

Було — 260 хрестиків

Вишили — 52 хрестики

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки хрестиків має картина?

2) Скільки ще хрестиків вони мають вишити?

Розв’язання

1) 52 • 5 = (50 + 2) • 5 = 260 (хр.) – хрестиків має картина.

2) 260 – 52 = 208 (хр.) – ще хрестиків вони мають вишити.

Відповідь: мають вишити 208 хрестиків.

 

Сторінка 24

Завдання 81

150 мм + 290 мм = 300 мм + 140 мм = 440 мм

260 см + 140 см = 300 см + 100 см = 400 см

430 дм + 340 дм = 700 см + 70 см = 770 см

380 м + 170 м = 380 м + 20 м + 150 м = 550 м

440 мм – 290 мм = 440 мм – 300 мм + 10 мм = 150 мм

400 см – 260 см = 100 см + (300 – 260 см) = 140 см

770 дм – 340 дм = 430 дм

550 м – 170 м = 380 м

Завдання 82

15 діб + 23 доби = 38 діб  

2 роки = 12 міс. + 12 міс. = 24 міс.

5 років = 12 міс. • 5 = 60 міс.

2 p. + 5 p. = 24 міс. + 60 міс. = 84 міс.

45 p. – 38 p. = 45 р. – 40 р. + 2 р. = 7 р.

27 год + 37 год = 50 год + 14 год = 64 год

42 год – 24 год = 42 год – 22 год – 2 год = 18 год

30 год • 2 = 60 год

Завдання 83

Новий рік — 1 січня, День соборності України — 22 січня, Міжнародний день захисту дітей — 1 червня, День Незалежності України — 24 серпня, День захисника Вітчизни — 14 жовтня. Між якими святами найбільше днів? Між Новим роком і Днем захисника Вітчизни.

Завдання 84  Складена задача на знаходження суми числа і його частини

У липні Тарас зібрав гербарій з З0 рослин, у серпні — третину від цієї кількості. Скільки рослин зібрав хлоп­чик за 2 місяці?

Липень

Серпень

Всього

30 рослин

1/3 від рослин липня

?

Короткий запис

Липень — 30 рослин

Серпень — ?, 1/3 від рослин липня

Всього — ?

Схема

Вираз 30 + 30 : 3

Короткий запис №1

Серпень — ?, 1/3 від 30 рослин

Короткий запис №2

Липень — 30 рослин

Серпень — 10 рослин

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки рослин зібрав хлоп­чик у серпні?

2) Скільки рослин зібрав хлоп­чик за два місяці?

Розв’язання

1) 30 : 3 = 10 (р.) – рослин зібрав хлопчик у серпні.

2) 30 + 10 = 40 (р.) – рослин зібрав хлоп­чик за два місяці.

Відповідь: за два місяці хлопчик зібрав 40 рослин.

 

Сторінка 25

Сторінка 85

Множення числа 7

Множення на число 8

7 •

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

• 8

14

21

28

35

42

49

56

63

16

24

32

40

48

56

64

72

Завдання 86 Порівняння чисел

(44 + 44) • 0 < 44 + 44 • 0

(0 < 44)

0 • 319 + 319 = 319 – 0 • 319

(319 = 319)

740 • 0 – 0 : 740 < 740 • 1 – 0 : 850

(0 < 740)

425 • 0 < 425 • 1

(0 < 425)

0 • 500 < 500 – 0

(0 < 500)

0 : 100 = 0 : 10

(0 = 0)

Завдання 87 Століть живе кожне дерево:

 

Тополя

Бук

Дуб

Смерека

Роки

100

500

400

600

Століття

1

5

4

6

Завдання 88  Розгортка з кубом

М

АК? √ 3 

 

Сторінка 26 

Завдання 89  Письмове додавання

+45

  23

  68

+27

  64

  91

+64

  33

  97

+64

  36

100

Завдання 90  Сума розрядних доданків

435 = 400 + 30 + 5                704 = 700 + 0 + 4

Завдання 91

+435

  704

1139

+273

  324

  597

+341

  325

  666

+176

  613

  789

Завдання 92  Проста задача на знаходження суми

Посадили 264 ялинки і 312 смерек. Скільки всього дерев посадили?

Ялинки

Смерки

Всього

264

312

?

Короткий запис

Ялинки — 264 дерева

Смереки — 312 дерев

Всього — ?

Схема

Розв’язання

264 + 312 = 500 + 70 + 6 = 576 (д.) – всього дерев посадили.

Відповідь: посадили 576 дерев.

Завдання 93  Проста задача на знаходження числа за його частиною

11 Карток – це 1/3 з усіх карток з літерами україн­ської абетки. Скільки літер в українській абетці?

Короткий запис

1 — ?

1/3 — 11 літер

Схема

Розв’язання

Якщо 11 літер — це вже 1/3 усіх літер, тоді

11 • 3 = 33 (л.) – літер в українській абетці.

Відповідь: в українській абетці 33 літери.

 

Сторінка 27 

Завдання 94  Письмове віднімання

_78

 32

 46

_94

 42

 52

_39

 15

 24

_56

 22

 34

Завдання 95

У першому і другому класах разом 45 учнів, а в другому і третьому – 46. Скільки учнів у всіх класах, якщо відомо, що в другому класі 21 учень?

1 спосіб

Короткий запис

І клас — ?, 45 учнів без 21 учня

ІІ клас і ІІІ клас — 46 учнів

Всього — ?

Розв’язання

1) 45 – 21 = 34 (уч.) – учнів у першому класі.

2) 34 + 46 = 70 + 10 = 80 (уч.) – учнів у всіх класах.

Відповідь: у всіх класах 80 учнів.

2 спосіб

Короткий запис

І клас і ІІ клас — 45 учнів

ІІІ клас — ?, 46 учнів без 21 учня

Всього — ?

Розв’язання

1) 46 – 21 = 35 (уч.) – учнів у третьому класі.

2) 45 + 35 = 70 + 10 = 80 (уч.) – учнів у всіх класах.

Відповідь: у всіх класах 80 учнів.

Завдання 96

_344

 123

 221

_784

  261

  823

_319

 218

 101

_475

  364

  111

_127

  127

     0

Завдання 97

1 год = 60 хв

1 год 30 хв = 60 хв + 30 хв = 90 хв

2 год 20 хв = 60 хв + 60 хв + 20 хв = 140 хв

2 доби = 24 год + 24 год = 48 год

2 доби 15 год = 48 год + 15 год = 50 год + 13 год = 63 год

3 доби = 24 год + 24 год + 24 год = 60 год + 12 год = 72 год

Сторінка 28 

Завдання 98  Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

_735

 223

 512

+512

  223

  735

_735

  512

  223

+453

  324

  777

_777

  324

  453

Завдання 99 Рівняння

х – 175 = 413

х = 413 + 175

х = 588

588 – 175 = 413

413 = 413

623 + у = 894

у = 894 – 623

у = 271

623 + 271 = 894

894 = 894

Завдання 100

+3*

  *4

  58

+34

  24

  58

_3*5

  *4*

  142

_385

  243

  142

Завдання 101

Виконай графічний рисунок за командами.

 

Сторінка 29 

Завдання 102 Додавання способом укрупнення розрядів

8 + 2 = 10

8 дес. + 2 дес. = 10 дес.

8 сот. + 2 сот. = 10 сот.

7 + 3 = 10

70 + 30 = 7 дес. + 3 дес. = 10 дес. = 100

700 + 300 = 7 сот. + 3 сот. = 10 сот. = 1000

Завдання 103

+637

  123

  760

+471

  219

  690

+364

  345

  709

+153

  153

  306

Завдання 104  Проста задача на знаходження суми

Маса літрової банки 130 г, маса яблучного соку в ній 870 г. Яка маса банки із соком?

Короткий запис

Маса банки — 130 г

Маса соку — 870 г

Всього — ?

Розв’язання

130 г + 870 г = 900 г + 100 г = 1000 г = 1 кг

Відповідь: маса соку 1 кілограм.

Завдання 105  Відомо, що діаметри кіл: AB = 8 см; BD = 10 см.

АО = ОВ = АВ : 2 = 8 см : 2 = 4 см – радіус меншого кола.

CD = ВС = ВD : 2 = 10 см : 2 = 5 см – радіус більшого кола.

АС = АВ + ВС = 8 см + 5 см = 13 см

Інші завдання дивись тут...

  • Маша
    Листоноша розклав у поштові скриньки будинку 8 газет це лише дев'ята частина всіх газет які він приніс скільки газети що треба розкласти листоноші ----------- Щоб бачити розв'язок задачі 252, тисніть посилання "Інші завдання дивись тут"
    2 березня 2021 15:06