Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 6

Вправа 1  Сполучення іменника з прикметником

Котик Мушик (який?) вусатий, сіренький.

Жабка Жажа (яка?) зелена, мокра.

Кріт Кірі (який?) сліпкуватий, працьовитий.

Мишка Шкребка (яка?) сіренька, довгохвоста.

Каченя Джиксі (яке?) жовтеньке, широкодзьобе.

Пес Барбос (який?) довговухий, коричневий.

Курча Жовтик (яке?) жовте, пухнасте.

Завдання на вибір

1� Кольори веселки у правиль­ному порядку: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

2� Прикметники, що називають кольори веселки, з назвами предметів такого ж кольору: червоне сонце, оранжеве полум’я, жовте курча, зелений листок, блакитне небо, синє море, фіолетова квітка.

Письмо для себе

Придумай казку, у якій звичні речі стали ін­шого кольору…

 

СТОРІНКА 7

Вправа 2 Частини мови

О-дра-зу пі-сля до-щу в по-ві-трі ви-сять ма-лень-кі кра-плі во-ди. Ко-ли со-ня-чні про-ме-ні про-хо-дять крізь них, сві-тло-вий про-мінь роз-кла-да-­є-ться на сім ко-льо-рів. Це ве-сел-ка. Чим біль-ші кра-пли-ни, тим я-скра-ві-­ша рай-ду-га. З ча-сом кра-пли-ни ви-па-ро-ву-ю-ться а-бо па-да-ють на зем-лю. Ве-сел-ка ста-є де-да-лі менш по-мі-тно-ю, а по-тім і зов-сім зни-ка-є. Рай-ду-гу мо-жна по-ба-чи-ти не ли-ше пі-сля а-бо під час слі-по-го до-щу, а та-кож бі-ля гір-ських во-до-спа-дів, місь-ких фон-та-нів. Як ти ду-ма-єш, чо-му?  

Випаровується вода, у повітрі збираються водяні краплі.

• У сполученнях іменників з прикметниками підкреслили при­кметники

Краплі (які?) маленькі.

Промені (які?) сонячні.

Промінь (який?) світловий.

Краплини (які?) більші.

Райдуга (яка?) яскравіша.

Дощ (який?) сліпий.

Водоспади (які?) гірські.

Фонтани (які?) міські.

 

Вправа 3  Вірш «Різнокольоровий дощик» Валентини Полинок

Тема: поетична розповідь про дощ.

Головна думка: милуйтеся красою життєдайного дощу.

Рими: зелений – білий, синій – хмарині, червоні – долоні.

Завдання на вибір

1� Підкреслили прикметники:

Між травинок — дощ зелений,

На фіалках — синій,

На ромашках — білий-білий,

Сірий — у хмарині.

На червоних черевичках

Крапельки червоні

І чомусь прозорі зовсім

На моїй долоні.

2� Слово­сполучення іменника з прикметником: дощ зелений, черевичках червоних, крапельки червоні.

3� Уяви незвичайний дощ з якихось предметів…

    Раптом почався незвичайний дощ.

    З неба почали падати смартфони, планшети. Вони були різних розмірів, але на диво тонкими та легкими. Люди підставляли долоні під незвичайні краплі.

    Незабаром виглянуло сонце. Ґаджетовий дощ швидко закінчився.

 

СТОРІНКА 8

Вправа 1

Книга, яка викликає цікавість. — Цікава книга. Історія, яка викликає сум. — Сумна історія. Яблуко, у якому живе черв’як. — Червиве яблуко. М’ята, яка має сильний запах. — Запашна м’ята. Дзвоник, який лунає в школі. — Шкільний дзвоник. Школа, яка розташована в селі. — Сільська школа.

Цікава книга, сумна історія, червиве яблуко, запашна м’ята, шкільний дзвоник, сільська школа.

• Прикметники прикрашають мовлення, роблять його образним.

Вправа 2

Яка морквина помаранчева!

Яка морквина довга!

Яка морквина смачна!

Яка морквина корисна!

З якою метою ти вживаєш прикметники? Точніше описати предмет.

 

Вправа 3 Аналіз вірша «Намалюю вітер» Степана Жупанина

Завдання на вибір

1� Підкреслили прикметники у вірші
Намалюю вітер тихийніжний,

Намалюю дощовий і сніжний.

Вітер, що здіймає грізні хвилі,

І вітрець між хвильками на схилі.

Цей танцює з хмаркою у вальсі,

Той гортає книжку на терасі.

2� Словосполучення іменника з прикметником: вітер тихий, вітер ніжний, вітер дощовий, вітер сніжний, хвилі грізні.

З двома словосполученнями склали речення.

Вітер тихий гойдав листя у діброві. Пригнав сірі хмари вітер дощовий. Вітер сніжний одягав землю в біле покривало. Хвилі грізні накочувалися на берег під час шторму.

3� Вітер (який?) сильний, стрімкий.

Вітерець (який?) лагідний, легкий.

Ураган (який?) грізний, руйнівний.

Веселка (яка?) кольорова, гарна.

Роса (яка?) срібна, блискуча.

З двома словосполученнями склали речення.

Сильний вітер гнув дерева до землі. Лагідний вітерець танцював на галявині. До поселення наближався грізний ураган. Після дощу перекинулася коромислом кольорова веселка. Уранці на траву впала срібна роса

 

СТОРІНКА 9

Вправа 4

Червоне сонце, червоне мамине тепло.

Помаранчевий апельсин, помаранчевий шарф.

Жовті курчата, жовті мамині ніжні обійми.

Зелена трава, зелені новорічні свята.

Срібний перстень, срібний поважний бабусин вік.

Золота обручка, золоті мамині руки.

• Чому червоний колір асо­ціюється з маминим теплом? Полум’я, що дає тепло, червоного кольору. Тому мамине тепло, яке гріє серце, також асоціюється з червоним кольором.

Редагуємо. Замінили повторюване слово синонімами (вони збагачують та увиразнюють  мовлення).

У повітрі літають крижані сніжинки. Вони опускаються на морозну землю. Дерева сплять прохолодним сном. У мене студений ніс.

 

СТОРІНКА 10

Опис предмета

Об'єкт

Колір

Форма

На дотик

Матеріал

Пенал (який?)

Червоний

Овальний

М'який

Тканинний

Гумка (яка?)

Сіра

Прямокутна

Гладка

Каучукова

Косинець (який?)

Тілесний

Трикутний

Шершавий

Дерев’яний

Зошит (який?)

Блакитний

Прямокутний

Гладкий

Паперовий

Книжка (яка?)

Кольорова

Прямокутна

Шершава

Паперова

Ручка (яка?)

Синя

Пряма

Гладка

Пластмасова

Чашка (яка?)

Біла

Овальна

Тверда

Керамічна

• Гра «Прикметниковий ланцюжок»

Ручка — біла, коротка, тонка, нова, учнівська, пластмасова, письмова.

Світлина — чорно-біла, кольорова, глянцева, матова.

Книжка — цікава, захоплююча, подарункова, нова, паперова, електронна, кольорова, тверда, м’яка.

Зошит — тонкий, товстий, учнівський, гладкий, шершавий, м’який, паперовий.

Пенал — тканинний, м’який, зручний, шкільний, легкий, широкий, кольоровий.

• Опиши предмет зі шкільного приладдя на вибір…

 

Вправа 1  Підкреслили головні слова (головні члени речення)

Скляна ваза стояла на столі.

Зв'язок слів у реченні за питаннями:

(що?) ваза (що робила?) стояла; ваза (яка?) скляна; стояла (де?) на столі.

Основа речення (підмет і присудок): ваза стояла.

Словосполучення: скляна ваза, стояла на столі.

іменника з прикметником

дієслова з іменником

скляна <——(яка?)—— вазаХ

стоялаХ ——(де?)——> на столі

СТОРІНКА 11 – 12

Вправа 2

Килим із шерсті — килим (який?) шерстяний, подушка з пір'я — подушка (яка?) пір’яна, простирадло з льону — простирадло (яке?) лляне, ковдри з бавовни — ковдри (які?) бавовняні.

Шерстяний <——(який?)—— килимХ,

пір’яна <—— (яка?)—— подушкаХ,

лляне <——(яке?)—— простирадлоХ,

бавовняні <—— (які?)—— ковдриХ.

Каструля з металу — каструля (яка?) металева, склянка із пластику — склянка (яка?) пластикова, банка зі скла — банка (яка?) скляна, ваза з глини — ваза (яка?) глиняна.

Металева <—— (яка?)—— каструляХ,

пластикова <——(яка?)—— склянкаХ,

скляна <——(яка?)—— банкаХ,

глиняна <——(яка?)—— вазаХ.

Комод із дуба — комод (який?) дубовий, двері із сосни — двері (які?) соснові,  стілець із дерева — стілець (який?) дерев’яний, полиці з горіха — полиці (які?) горіхові.

Дубовий <——(який?)—— комодХ,

соснові <——(які?)—— дверіХ,

дерев’яний <——(який?)—— стілецьХ,

горіхові <——(які?)—— полиціХ.

Редагуємо. Скляні двері, пір'яна подушка, дерев'яний стіл, пласти­кове вікно, затишна кімната, кам'яний будинок.

 

Вправа 3  Оповідання «Каблучка» Дмитра Кузьменка

Тема: розповідь про те, як Софійка загубила каблучку.

Головна думка: дружба не може бути корисливою.

План

1. Каблучка зіслизнула з пальця.

2. Перстеник булькнув у ставок.

3. Допомога рибалки.

4. Сподівання не оправдалися.
5. Розмова з подругою.

6. Маєш щось віддати.

7. Особлива Софійчина ручка.

8. Чи поступають так друзі?

Будова тексту:

Зачин: «Каблучка вкотре зіслизнула з пальця…»

Головна частина: «Перстеник з розгону булькнув у ставок…»

Кінцівка: «Софійка поглянула на ручку… потім на Аліну…»

Характеристика Софійки: схвильована, спритна, заплакана, винувата, щира.

Характеристика Аліни: нагнівана, нещира, корислива.

Написали, чи була у житті ситуація, коли ділилася з друзями речами...

 

СТОРІНКА 13

• Чому Софійка взяла каблучку в Аліни? «Похизува­тися перед старшою сестрою захотіла».

• Чому Аліна попросила в Софійки саме ручку? «У класі більше ні в кого такої не було».

• Чому Софійка її віддала? Дівчинка була щирою.

Щирий — прямо, безкорисливо, чистосердечно виражає свої почуття, думки; відвертий, правдивий.

Точка зору.

Оповідання від імені Софійки.

Навіщо я позичала ту злощасну обручку? Через хизування перед старшою сестрою загубила чужу річ. Шкода, що так усе сталося. Тепер доведеться віддати дорогу для мого серця ручку.

Оповідання від імені Софійки.

Коли дізналася про пропажу, спочатку спалахнула гнівом. Зрештою, каблучку я сама знайшла в пісочниці. Та вона мені зовсім не потрібна. Але Софійка винувата. Мені так подобається її ручка! Такої більше ні в кого не було в класі. Ми – найкращі подруги. Я дала їй каблучку, то вона нехай віддасть замість неї ручку.

Завдання на вибір

1� Опис ручки

Записали, як виглядала ручка

Описали свою ручку

Ручка мала за ковпачок єдинорога й писала шістьма гелевими пастами із різнокольоровими блискітками.

Моя ручка зручна і гарна. Вона червона і гладенька на дотик, а її вершечок блискучий і різнокольоровий.

2� У становили зв'язок у словосполученнях прикметників з іменниками:

Берега (якого?) високого, самоката (якого?) дитячого, ручку (яку?) дверну, товкач (який?) дерев’яний, пляшки (які?) пластикові, шкарпетку (яку?) зелену, шкарпетку (яку?) вовняну, сестрою (якою?) старшою, каблучка (яка?) велика, подруги (які?) найкращі, пастами (якими?) гелевими, блискітками (якими?) різнокольоровими.

високого <——(якого?)—— берегаХ,

дитячого <——(якого?)—— самокатаХ,

дверну <——(яку?)—— ручкуХ,

дерев’яний <——(який?)—— товкачХ,

пластикові <——(які?)—— пляшкиХ,

зелену <——(яку?)—— шкарпеткуХ,

вовняну <——(яку?)—— шкарпеткуХ,

старшою <——(якою?)—— сестроюХ,

каблучкаХ ——(яка?)——> велика,

найкращі <——(які?)—— подругиХ,

гелевими <——(якими?)—— пастамиХ,

різнокольоровими <——(якими?)—— блискіткамиХ

 

Вправа 2

Предмет

Число іменника (однина)

(множина)

Який?

Яка?

Яке?

Які?

Чоловічий рід (він, мій)

Жіночий рід (вона, моя)

Середній рід (воно, моє)

лимон

лимонний сік

лимонна цедра

лимонне дерево

лимонні дольки

м’ята

м’ятний чай

м’ятний запах

м’ятна цукерка

м’ятна паста

м’ятне морозиво

м’ятне печиво

м’ятні льодяники

липа

липовий цвіт

липовий чай

липова кора

липове гілля

липові суцвіття

апельсин

апельсиновий сік

апельсинова цедра

апельсинове дерево

апельсинові дольки

дерево

дерев’яний паркет

дерев’яна лавка

дерев’яне накриття

дерев’яні іграшки

комп’ютер

комп’ютерний стіл

комп’ютерне листування

комп’ютерне обладнання

комп’ютерні програми

птах

пташиний спів

пташина сім’я

пташине гніздо

пташині перельоти

школа

шкільний дзвоник

шкільна парта

шкільне приладдя

шкільні перерви

шоколад

шоколадний торт

шоколадна цукерка

шоколадне печиво

шоколадні гостинці

яблуко

яблучний пиріг

яблучна начинка

яблучне пюре

яблучні соки

Інші завдання дивись тут...