Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 14 – 15

Вправа 2  У словосполученнях імен­ника з прикметником визначили число і рід прикметників (за числом іменника і родом іменника):

кам'яний будинок (од., ч. р.), дерев'яна оселя (од., ж. р.), солом'яна хата (од., ж. р.), скляне житло (од., с. р.), металевий дім (од., ч. р.), глиняна домівка (од., ж. р.)

Визначаємо рід: мій будинок, моя оселя, моя хата, моє житло, мій дім, моя домівка.

У кам'яному будинку є кам'яний диван (од., ч. р.), кам'яна шафа (од., ж. р.), кам'яне ліжко (од., с. р.), кам'яні двері (мн.), кам'яні вікна (мн.), кам'яне крісло (од., с. р.), кам'яна піч (од., ж. р.)

Визначаємо рід: мій диван, моя шафа, моє ліжко, моє крісло, моя піч.

Синоніми до слова будинок: дім, оселя, хата, житло, домівка, помешкання.

 

Вправа 3  Авторська казка «Палац із морозива» Джані Родарі.

Тема, головна думка, план казки...

• Поставили питання від іменника до прикметника:

Дах із вершків — дах (який?) вершковий.

Дим із цукру — дим (який?) цукровий.

Тарілка з шоколаду — тарілка (яка?) шоколадна.

Крісло із крему — крісло (яке?) кремове.

Стіни з карамелі — стіни (які?) карамелеві.

Меблі з горіхів — меблі (які?) горіхові.

Вікно з мармеладу — вікно (яке?) мармеладне.

Завдання на вибір

1� У реченнях підкресли прикметники:

Дах цього палацу був зі збитих вершків, дим у комині — з цукрової пудри, сам комин — із варення. Шибки були з полуничного морозива і, танучи, спливали рожевими струмками. Оте крісло дуже зруч­не для кволої бабусі.

Одне маля вчепилося за стіл і злизало всі чотири ніжки, так що стіл із тарілками (тарілки були з найкращого шоко­ладного морозива) повалився просто на нього. Один пожежник зглянувся над старенькою та й виніс їй солодке крісло з кремом і фісташками, й раденька бабуся почала смоктати його бильця. Ой, який же то був веселий день!

2� Вста­новили зв'язок за допомогою питань:

Цукрової <——(якої?)—— пудриХ,

найкращого шоко­ладного <——(якого?)—— морозиваХ,

полуничного <——(якого?)—— морозиваХ,

рожевими <——(якими?)—— струмкамиХ,

кріслоХ  ——(яке?)——> зруч­не,

кволої <——(якої?)—— бабусіХ,

солодке <——(яке?)—— кріслоХ,  

раденька <——(яка?)—— бабусяХ,

веселий <——(який?)—— деньХ

3� Знайди інформацію про незвичайний будинок та опиши його.

У місті Кременець є незвичайний будинок «Близнюки». Двоповерхова будівля знаходиться на височині. За місцевою легендою будинок побудували брати-близнюки. Тепер старовинна споруда є пам’яткою архітектури.

 

СТОРІНКА 16

Вправа 1, 2  У прикметниках позначили закінчення. Визначили рід і число прикметників.

Веснян[а] повінь (од., ж. р.), веснян[е] небо (од., с. р.), веснян[і] свята (мн.); осінн[ій] туман (од., ч. р.), осінн[є] листя (од., с. р.), осінн[і] дерева (мн.); літн[ій] дощ (од., ч. р.), літн[я] роса (од., ж. р.), літн[є] взуття (од., с. р.), літн[і] канікули.

Визначаємо рід: моя повінь, моє небо, мій туман, моє листя, мій дощ,  моя роса, моє взуття.

 

Вправа 3 Написали число і рід прикметника

Від чого залежить, у якому числі і роді вживатиметься прикметник? Від числа і роду пов’язаного з ним слова.

Їжаки (які?) колючі (мн.),

погляд (який?) колючий (од., ч. р.),

цвях (який?) колючий (од., ч. р.),

голка (яка?) колюча (од., ж. р.),

серце (яке?) колюче (од., с. р.),

слово (яке?) колюче (од., с. р.),

кактус (який?) колючий (од., ч. р.)

Визначаємо рід: мій погляд, мій цвях, моя голка, моє серце, моє слово, мій кактус.

• Речення із словосполученнями.

У високій траві ховалися колючі їжаки. Колючий погляд незнайомця  насторожив дідуся. Колючий цвях може заподіяти рану.  Колюча голка у їжака. Колюче серце позбавлене доброзичливості. Колюче слово ранить серце. На підвіконні зацвів колючий кактус.

 

СТОРІНКА 17

Вправа 4

Число

Однина

 

 

Множина

Питання

Який?

Яка?

Яке?

Які?

Рід (допоміжні слова)

Чоловічий

(він, мій)

Жіночий (вона, моя)

Середній (воно, моє)

Закінчення

[ий], [ій]

[а], [я]

[е], [є]

[і]

Приклади

пухнаст[ий] монстрик

пухнаст[ий] ніс

пухнаст[а] голова

пухнаст[е] волосся

пухнаст[і] очі

м'як[ому] домі

м'як[а] стеля

м'як[е] вікно

м'як[і] двері

• У реченні замінили іменники на прикметники

Пух любив морозиво з шоколадом, персиками, вершками, молоком, вишнями, полуницями.

Пух любив морозиво шоколадне, персикове, вершкове, молочне, вишневе,  полуничне.

Завдання на вибір

1� Продовжили історію про монстрика Пуха.

Жив-був пу-хна-стий мон-стрик Пух. У ньо-го бу-ла пу-хна-ста го-ло-ва, пу-хна-стий ніс, пу-хна-сті о-чі і пу-хна-сте во-ло-сся. Пух лю-бив мо-ро-зи-во з шо-ко-ла-дом, пер-си-ка-ми, вер-шка-ми, мо-ло-ком, ви-шня-ми, по-лу-ни-ця-ми.

Він жив у м'я-ко-му до-мі. У ньо-му бу-ла м'я-ка сте-ля, м'я-ке ві-кно, м'я-кі две-рі. 

Посередині стояв пухнастий стіл з м’яким стільцем, збоку – пухнасте ліжко і м’яка шафа. Також у нього був пухнастий посуд. М’які тарілки і склянки, каструлі і сковорідки, навіть ложки і вилки. Пух мав багато пухнастих іграшок. Монстрик дуже любив кататися на м’якому велосипеді, пухнастим м’ячем забивати гол у пухнасті ворота. Також він мав м’які цифрові пристрої. Користувався пухнастим смартфоном. На м’якому планшеті грав у м’які ігри.

2� Придумай історію про свого незвичного монстрика. Дай йому ім’я.

    У казковому лісі жив маленький монстрик. Звали його Мал.

Оскільки він був зовсім маленьким монстриком, тому в його маленькому домі були речі маленькими. Маленькі вікна, маленьке ліжко, маленький посуд на маленькому столику. Також він мав багато маленьких іграшок. З цифрових пристроїв  монстрик десь придбав маленький планшет

    Маленький Мал був добрим монстриком. А ще він залюбки сідав у маленьке крісло і часто бавився своїми маленькими  іграшками.

3� Діти оприлюднили історію про монстрика Пуха в Інтернеті, вказали свої домашні адреси для зворотного зв'язку, номери телефонів. Які правила порушили діти?  Правила захисту особистих даних.

Чому не можна ділитися особистою інформацією в інтер­неті? Особисту інформацію можуть використати шахраї.

 

Вправа 5  Вірш «Кольорові пташки» Володимира Лучука

Чер-во-ні сні-гу-рі стри-ба-ють по дво-рі. В за-ду-мі чор-ний крук при-сів на бі-лий сук. Си-ни-ці го-лу-бі спі-ва-ють на вер-бі. На зи-му о-ме-люх по-шив ру-дий ко-жух. А го-ро-бець-ди-вак вдя-гнув зе-ле-ний фрак. Зе-ле-ний — то й дар-ма! Бо сі-рих фарб не-ма.

Тема: поетична розповідь про пташок, яких можна побачити взимку.

Головна думка: «бо сірих фарб нема».

Рими: дворі – вербі, сук – кожух.

• У словосполучення іменника і прикметника визначили число і рід іменників:

кольорові пташки (мн.), червоні снігурі (мн.), чорний крук (од., ч. р.), білий сук (од., ч. р.), синиці голубі (мн.),  рудий кожух (од., ч. р.), зелений фрак (од., ч. р.), сірих фарб (мн.)

Визначаємо рід: мій крук, мій сук, мій кожух, мій фрак.

• Порівняли кольори оперення різних птахів з одягом:

снігур, немов у червоному фартушку;

крук, немов у чорному плащі;

синиці, немов у блакитних рукавичках;

омелюх, немов у рудому кожусі;

горобець, немов у зеленому фраку.

 

СТОРІНКА 18

Вправа 6

Широкий коридор (од., ч. р.), широка стежка (од., ж. р.), широке шосе (од., с. р.), широкі дороги (мн.), широкі вулиці (мн.)

Вузький коридор (од., ч. р.), вузька стежка (од., ж. р.), вузьке шосе (од., с. р.), вузькі дороги (мн.), вузькі вулиці (мн.)

Визначаємо рід: мій коридор, моя стежка, моє шосе.

• Склали речення із словосполученням

У школі широкий коридор, а вдома – вузький коридор.

Широка стежка вела до села, а вузька стежка – в поле.

У центрі села широкі дороги, а на його околицях – вузькі дороги.

У нашому селі побачиш і широкі дороги, і вузькі вулиці.

 

Вправа 7  Записали словосполучення в однині, дописали прикметники-антоніми

Коротка смужка (од., ж. р.) — довга смужка (од., ж. р.).

Широка стрічка (од., ж. р.) — вузька стрічка (од., ж. р.).

Високий паркан (од., ч. р.) — низький паркан (од., ч. р.).

Глибоке озеро (од., с. р.) — мілке озеро (од., с. р.).

Визначаємо рід: моя смужка, моя стрічка, мій паркан, моє озеро.

 

Вправа 8  Позначили суфікси –ов-, -ев-, -к- і закінчення  -ий, -а, -е.

Чай з квітів —  (од., чол. р.) чай,

кисіль з абрикосів —  (од., чол. р.) кисіль,

узвар із груш —  (од., чол. р.) узвар,

компот із вишень —  (од., чол. р.) компот,

каша з рису —  (од., жін. р.) каша,

суп з овочів —  (од., чол. р.) суп,

варення зі слив —  (од., сер. р.) варення.

Визначаємо рід: мій чай, мій кисіль, мій узвар, мій компот, моя каша, мій суп, моє варення.

Розібрали за будовою: , .

У слові квітковий основа квітков-, закінчення –ий (змінимо квіткового, квітковим), корінь квіт- (підберемо спільнокореневі квіти, квіточка), суфікс –к-, –ов-.

У слові грушевий основа грушев-, закінчення –ий (змінимо грушевого, грушевим), корінь груш- (підберемо спільнокореневі груші, грушка, грушенька), суфікс –ев-.

У слові абрикосовий основа абрикосов-, закінчення –ий (змінимо абрикосового, абрикосовим), корінь абрикос- (підберемо спільнокореневі абрикос, абрикосна), суфікс –ов-.

У слові вишневий основа вишнев-, закінчення –ий (змінимо вишневого, вишневим), корінь вишн- (підберемо спільнокореневі вишні), суфікс –ев-.

У слові рисова основа рисов-, закінчення –а (змінимо рисового, рисовим), корінь рис- (підберемо спільнокореневі рис), суфікс –ов-.

У слові овочевий основа овочев-, закінчення –ий (змінимо овочевого, овочевим), корінь овоч- (підберемо спільнокореневі овоч), суфікс –ев-.

У слові сливове основа сливов-, закінчення –е (змінимо сливового, сливовим), корінь слив- (підберемо спільнокореневі слива, сливка, сливочка), суфікс –ов-.

 

Вправа 9  Утворили прикметники за допомогою суфікса -еньк-.

Огірок солоний (од., ч. р.), а огірочок — солоненький (од., ч. р.).

Морква смачна (од., ж. р.), а морквинка — смачненька (од., ж. р.).

Перець гіркий (од., ч. р.), а перчик — гіркенький (од., ч. р.).

Лимон кислий (од., ч. р.), а лимончик — кисленький (од., ч. р.).

Визначаємо рід: мій огірок, моя морква, мій перець, мій лимон.

Розібрали за будовою: , .

У слові гіркий основа гірк-, закінчення –ий (змінимо гіркого, гірким), корінь гірк- (підберемо спільнокореневі гіркуватий, згіркло).

У слові лимончик основа лимончик, нульове закінчення (змінимо лимончиком, лимончика), корінь лимон- (підберемо спільнокореневі лимон, лимонний,  лимонад), суфікс –чик-.

 

Вправа 10   Утворили прикметники за допомогою –ськ-, -зьк-, -цьк-

Село в Україні —  (од., с. р.) село.

Зброя козаків —  (од., ж. р.) зброя.

Зала для глядачів —  (од., ж. р.) зала.

Інструмент господарів —  (од., ч. р.) інструмент.

Міст у Запоріжжі —  (од., ч. р.) міст.

Вулиця у Львові —  (од., ж. р.) вулиця.

Визначаємо рід: моє село, моя зброя, моя зала, мій інструмент, мій міст, моя вулиця.

У місті (якому?) українському, зброю (яку?) козацьку, у залі (якій?) глядацькій, між інструментом (яким?) господарським, під мостом (яким?) запорізьким, вулиці (якої?) львівської.

 

СТОРІНКА 19

Вправа 11

Звичайна кімната. Це була звичайна кімната. Стіни і стеля були кам’яними, а підлога дерев’яною. Крізь широке вікно світило тепле сонце. Посередині кімнати стояв круглий  стіл. На ньому лежала біла скатертина. Біля столу стояло м’яке крісло. Біля стіни височіла дерев’яна шафа.

----

Казкова кімната. Це була незвичайна кімната. Стіни і стеля були мармуровими, а підлога кришталева. Крізь фігурне вікно світило лагідне сонце. Посередині кімнати стояв скляний стіл. На ньому лежала прозора скатертина. Біля столу стояло чудернацьке  крісло. Біля стіни височила старовинна шафа.

 

Вправа 12  Позначили суфікси –ач-, -яч- та закінчення

Луска риби —  (од., ж. р.) луска,

шерсть лисиці —  (од., ж. р.) шерсть,

язик жаби —  (од., ч. р.) язик,

молоко корови —  (од., с. р.) молоко,

миска кота —  (од., ж. р.) миска,

будка собаки —  (од., ж. р.) будка.

Визначаємо рід: моя луска, моя шерсть, мій язик, моє молоко, моя миска, моя будка.

 

Вправа 13

Левова (од., ж. р.) голова, лисячі (мн.) очі, поросячі (мн.) вуха, оленячі (мн.) роги, котячий (од., ч. р.) ніс.

Редагуємо. Полохливий, як заєць. Хитрий, як лисиця. Сильний, як лев. Вайлуватий, як ведмідь.

Письмо для себе.

Описали незвичайну тварину, уживаючи прикметники...

Кругла (од., ж. р.) голова, волошкові (мн.) очі, маленькі (мн.) вушка, пухнаста (од., ж. р.) шерсть. 

 

СТОРІНКА 20 Опис тварини

Зачин тексту. Мій собака мисливської породи. Його звуть Барбос.

Головна частина. У нього коротка лискуча чорно-коричнева шерсть. Тіло видовженої форми. Він невеликого розміру і низький, як усі собаки породи такси. У Барбоса лапи короткі, але сильні і спритні при полюванні. Очі великі та жваві, як намистинки. Витягнутий ніс має чудовий нюх. Збоку голови звисають вушка. Вони довгі та широкі, як листочки.  

Кінцівка. Мій собака — мій найкращий друг. За характером він відданий та сміливий.

Шерсть

Очі

Ніс

Вушка

Лапки

Коротка, лискуча, чорно-коричнева

Великі , жваві, як намистинки

Витягнутий

Довгі, широкі, як листочки

Короткі, сильні

Опис песика...

 

Вправа 1

Настрій: жартівливий, радісний, печальний, допитливий, сумний, злий, добрий, потішний, злобний, сердитий.

Смайлики: 1) сумний, 2) злий, 3) радісний, 4) печальний, 5) потішний (жартівливий), 6) злобний, 7) сердитий.

До прикметника дібрали синонім та антонім:

радісний — веселий, сумний;

сумний — печальний, радісний;

жартівливий — потішний, сердитий;

злий — злобний, добрий.

 

Вправа 2

Пари синонімів: увічливий — чемний, щирий — відвертий, добрий — чуйний, турботливий — дбайливий, старанний — сумлін­ний, привітний — доброзичливий, пихатий — зарозумілий, сердитий — гнівливий, лінивий — ледачий, повільний — неквапливий, розумний — кмітливий.

Записати прикметники, які характеризують тебе, когось із твоїх близьких або друзів.

Я чемний, тому що привітний, увічливий, сумлінний, доброзичливий.

Моя мама чуйна, тому що добра, турботлива, дбайлива, щира.

Мій друг Василько доброзичливий, тому що щирий, добрий.

Відмінниця Оленка розумна, тому що кмітлива, старанна, сумлінна.

Сусідський хлопчик зарозумілий, тому що пихатий, сердитий.

Однокласник Сергійко повільний, тому що ледачий.

Інші завдання дивись тут...