Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 73

Вправа 3 Дібрали перевірні слова до ненаголошених звуків [и], [е] в коренях слів

Чистота́ — чи́сто, верши́на — ве́ршник

 

Вправа 4 Ненаголошений звук [и], [е] в коренях слів

Як я малим збирався навесні́

піти у світ незнаними стежка́ми, —

сорочку мати ви́шила мені

червоними і чорними нитка́ми.

Навесні́ (бо ве́сни), стежка́ми (бо сте́жка), ви́шила (бо ши́ти), нитка́ми (бо ни́тка).

 

Вправа 5

24 сер-пня 2011 ро-ку в Рів-но-му лю-ди ма-со-во вий-шли на цен-траль-ний мі-ський май-дан у ви-ши-ван-ках. То-ді цю по-ді-ю бу-ло за-не-се-но до Кни-ги ре-кор-дів У-кра-ї-ни.

24 серпня українці святкують День незалежності.

Дібрали перевірні слова до ненаголошених звуків [и], [е] в коренях слів:

центра́льний — центр; вишива́нках — ши́ти.

 

Вправа 6

1. Знайдіть на карті України місто Рівне.

Місто Рівне розташоване в північно-західній частині України.

2. У якій області воно розташоване?

Воно знаходиться у Рівненській області.

3. Чи знаєш ти, чому Рівненщину називають бурш­тиновою столицею?

На півночі Рівненщини знаходяться поклади бурштину.

 

Вправа 7

У Рівному друзів зацікавив «Музей бурштину».

 

СТОРІНКА 74

Вправа 8  Тлумачення слова бурштин, склали речення зі словом бурштин

Бурштин добувають на Рівненщині. У музеї туристи побачили вироби з бурштину. На ярмарку продавали чудові вироби з бурштину. Бурштин – це затверділа смола давніх хвойних дерев.

 

Вправа 9

Бур-штин бу-ва-є не тіль-ки жов-тим, ко-ри-чне-вим та ви-шне-вим. І-но-ді він ма-є зе-ле-ну-ва-тий, а і-ще мо-ло-ч­ний і на-віть чор-ний ко-лір. Що-прав-да, ці від-тін-ки рід-кі-сні. І ви-до-бу-ва-ють та-кі у-ні-каль-ні ка-мін-чи-ки тіль-ки на Рів-нен-щи-ні. За це о-бласть на-зи-ва-ють бур-шти-но-во-ю сто-ли-це-ю У-кра-ї-ни.

Бурштин буває  різних кольорів.

 

Вправа 10  У назвах кольорів підкреслили орфограму

Жовтим, коричневим, вишне́вим, зеленува́тий, молочний, чорний.

Вишне́вим (бо ви́шня), зеленува́тий (бо зе́лень, зеле́ний).

 

Вправа 11 Напиши, чому бурштин називають сонячним камін­ням…

 

Вправа 12  Ненаголошений звук [и], [е] в коренях слів

Греча́ний — гре́чка, вечі́рній — ве́чір, тихе́нько — ти́хо, листо́чки — ли́стя, весе́лий — ве́село, мири́тися — мир

 

Вправа 1, 2  Ненаголошений звук [и], [е] в коренях слів

Хвилю́юся — хви́ля, писа́ти — пи́сар

 

СТОРІНКА 75

Вправа 3, 4, 5  Записка складається зі звертання, повідомлення або прохання і підпису автора

Неправильна записка

Правильна записка

Бабусю!

Розбуди мене, будь ласка, о 7 годині ранку

Зауваження: пропущений підпис

Бабусю!

Розбуди мене, будь ласка, о 7 годині ранку.

Твоя онучка Оленка

Я пішов гуляти з друзями на стадіон.

Повернуся близько 6 години вечора.

Щебетунчик

Зауваження: пропущене звертання

Мамо!

Я пішов гуляти з друзями на стадіон.

Повернуся близько 6 години вечора.

Щебетунчик

У суботу ми з Оленкою йдемо на каток.

Приєднуйся до нас.

Зустрічаємось у дворі о 10 годині

Зауваження: пропущені звертання, підпис

Софійко!

У суботу ми з Оленкою йдемо на каток.

Приєднуйся до нас.

Зустрічаємось у дворі о 10 годині

Твої подруги

Вправа 6

1. Чи можна надіслати записку без використання паперу та як саме? Без використання можна надіслати записку за допомогою електронної пошти, соціальної мережі, месенджера.

2. Як називається записка, передана з мобільного телефону? Записка, передана з мобільного телефону, називається СМС. СМСки мають конкретно визначеного адресата і відправника, тому не треба писати кому воно призначене та від кого.

3. Склади смс-повідомлення для друга або подружки. Після школи підемо на ковзанку. Коли саме, домовимось пізніше.

 

СТОРІНКА 76

Вправа 7 Напиши записку вчительці/вчителеві або комусь із рід­них чи другові/подружці...

 

Вправа 8 Орфограма «Ненаголошений звук [и], [е] в коренях слів»

Чита́є — чи́танка, темні́є — те́мно, сині́є — си́ній, видні́ється — ви́дно, дивува́тися — ди́во, замерза́ти — ме́рзнути

 

Вправа 9, 10

Чому посміхнувся тато?

Тато поблажливо посміхнувся, адже було недоцільно замінювати живе спілкування смс-повідомленням.

А у яких надсилають смс-повідомлення?

При наявності телефону смс-повідомлення надсилають, щоб повідомити що-небудь, поспілкуватися на відстані.

У яких випадках пишуть записку?

Записку пишуть, коли хочуть залишити повідомлення відсутній людині, а під руками нема інших засобів спілкування.

 

Вправа 11  Напиши, що зручніше тобі писати — записку чи смс-повідомлення та чому…

 

Вправа 1 Підкреслили орфограму

Депута́т, президе́нт, дире́ктор, горизо́нт, четве́р, хвили́на, неді́ля.

Якщо до слова не можна дібрати перевірне слово, то його написання треба перевіряти за словником.

 

СТОРІНКА 77

Вправа 2 Підкреслили орфограму

Тиждень починає понеді́лок. Після нього приходить вівторок. За ним настає середа́. Четвертий день тижня — четве́р. А п'ятий — пятниця. П'ять днів працюємо, а в суботу і неді́лю відпочиваємо.

Понеді́лок (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова), середа́ (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова), четве́р (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова), пятниця (апостроф), неді́лю (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова).

Чому понеділок, четвер і п'ятниця мають такі назви?

На мою думку, понеділок слідує після неділі, тому його так назвали. Як колись могли сказати: по неділі. Четвер – четвертий день тижня, звідти походження його назви. П’ятий день тижня закономірно назвали п’ятницею.

 

Вправа 3, 4  Вставили пропущені слова та доповнили текст реченнями

Ма-рій-ка з ді-ду-сем ви-ру-ши-ли в по-хід на тре-тій день ти-жня. А по-вер-ну-ли-ся з по-хо-ду че-рез три дні.

Марійка з дідусем вирушили в похід у середу. А повер­нулись додому в неділю. Дівчинка побачила багато незнайомих рослин. Уперше спостерігала за іскрами багаття поки дідусь варив смачну юшку. У поході було дуже цікаво. На згадку зробили чудові світлини.

 

Вправа 5

Слова перевіряються за правилом (перевірне слово)

Слова перевіряються за словником

колиско́ва  (коли́ска)

тихе́нько  (ти́хо)

звича́йний  (зви́чно)

вечі́рній  (ве́чір)

стемні́ти  (те́мно)

дити́на

крини́ця

кишеня́

пирі́г

триво́га

Вправа 6 Підкреслили орфограми

У неді́лю мама нагадала, що через два дні в бабусі день народження.

Бабуся святкуватиме день народження у се́реду.

Неді́лю (за словником перевіряємо ненаголошений звук [е] у корені слова), народження (подовжений приголосний звук).

 

СТОРІНКА 78

Вправа 1  Частини мови

Істоти (хто?)

Неістоти (що?)

Школярі, артист, ведмідь, птахи

Олівець, трава, теле­фон, мікрофон

Вправа 2

На Жи-то-мир-щи-ні є у-ні-каль-ний «За-мок Ра-до-мисль». Ко-лись тут бу-ла па-пе-ро-ва фа-брика. На па-пе-рі ці-є-ї фа-бри-ки бу-ла на-дру-ко-ва-на пер-ша в Ки-є-ві кни-га — «Ча-со-слов».

Те-пер у зам-ку про-хо-дять ви-став-ки і кон-цер-ти. Є тра-пе-зна, де по-да-ють ста-ро-ви-нні стра-ви та трав'-я-ні ча-ї. Від-тво-ре-на і па-пе-ро-ва май-стер-ня.

Те-ри-то-рі-я зам-ку з у-сіх бо-ків о-то-че-на во-до-ю і пар-ком. Тут б'ють дже-ре-ла, ро-стуть рід-кі-сні ро-с­ли-ни, жи-вуть ви-дри, нор-ки, бо-бри, ле-ле-ки, пла-ва-є ри-ба.

Неістоти

Істоти

Житомирщині, замок, фабрика, папері, фабрики, Києві, книга,  «Часослов», замку, виставки, концерти, трапезна, страви, чаї, майстерня, територія, боків, водою, парком, джерела, рос­лини

Видри, норки, бобри, лелеки, риба

СТОРІНКА 79

Вправа 3

Істоти: школярка, садівниця, шахтар, трактористка, фермер, лісник, двірник.

Неістоти: школа, сад, шахта, трактор, ферма, ліс, двір.

 

Вправа 4  Речення з двома словами з поперед­нього завдання

Школярка здобуває знання у школі. Садівниця доглядала фруктовий сад. З надр землі шахтар добуває вугілля. Трактористка водить трактор. Фермер працює на фермі. Лісник доглядає лісові насадження. Двірник прибирає наш двір.  

 

Завдання 5

Друзі побували на міжнародному фестивалі дерунів у місті Коростені.

 

Завдання 6  Напиши, чи хотілося б тобі побувати на фестивалі дерунів, чи тебе цікавить свято іншої їжі...

 

Вправа 7 Підкреслили назви істот (відповідають на питання хто?)

У місті Коростень щороку у вересні відбува­ється фестиваль дерунів. Господині та кухарі з різних регіонів демонструють мистецтво приготування дерунів. А відвідувачі фестивалю визначають найкращі страви.

Ве́ресні (бо ве́ресень), фестива́ль (бо фе́ста),  деруні́в (бо де́рти), регіо́нів (за словником), мисте́цтво (за словником), фестива́лю (бо феста).

 

СТОРІНКА 80

Вправа 1  Підкрес­лили іменники

Світязь і Синевир — це озера.

Україна й Італія — це держави.

Леся Українка і Грицько Бойко — це поети.

 

Вправа 2, 3

Заголовок тексту: «Коростень»

Дру-зі ві-дві-да-ли парк у мі-сті Ко-ро-стень на Жи-­то-мир-щи-ні. Там є пам'-я-тни-ки, я-кі від-тво-рю-ють і-сто-рі-ю мі-ста.

Дру-зі ді-зна-ли-ся, що Ко-ро-стень був сто-ли-це-ю древ-­лян. У ньо-му пра-вив князь на ім'-я Мал. Кня-ги-ня Оль-га пом-сти-ла-ся древ-ля-нам за смерть сво-го чо-ло-ві-­ка і спа-ли-ла Ко-ро-стень. А-ле по-тім по-ста-ви-ла на то-му мі-сці цер-кву і за-мо-лю-ва-ла свій гріх.

У Ко-ро-сте-ні на-ро-див-ся князь Во-ло-ди-мир, я-кий хре-стив Ки-їв-ську Русь.

Коростень місто.

Житомирщина край.

Мал князь.

Ольга княгиня.

Володимир князь.

Київська Русь держава.

 

СТОРІНКА 81

Вправа 4  Словосполучення

Чорне море, художниця Катерина Білокур, річка Дніпро, село Калинівка, князь Володимир, місто Київ, композитор  Микола Лисенко, письменник Всеволод Нестайко, поет Анатолій Костецький, співачка Соломія Крушельницька, актор Том Круз, планета Земля.

 

Вправа 5

1. У якому місті чи селі ти живеш? Я живу в селі Калинівка.

2. На якій ву­лиці? На вулиці Центральна.

3. Чи є у вашій місцевості річка, гори, море? У нашій місцевості є річка, гори.

4. Як вони називаються? Гори Карпати, річка Бистриця.

 

Вправа 6

Імена: Катерина, Софія, Андрій, Оленка, Василинка, Петро.

Міста: Київ, Харків, Тернопіль, Рівно, Запоріжжя, Вінниця.

Села: Калинівка, Малинівка, Миколаївка, Гірське, Солонка, Широке.

Річки: Дністер, Дніпро, Буг, Уж, Ворскла, Прут.

 

Вправа 7  Підкреслили власні назви

Переможцем конкурсу була Руслана Лижичко. Титул чемпіона здобув спортсмен Василь Вірастюк. Дитячі твори писав письменник Іван Франко.

Інші завдання дивись тут...

  • Наталія
    Яка ваша улюблена страва ------------------------- У браузері задайте для пошуку: моя улюблена страва.
    9 січня 2024 15:04