СТОРІНКА 1.

МОВА І МОВЛЕННЯ. Мова — найважливіший засіб спілкування.

Вправа 1.

1. Прочитай текст. Про що в ньому йдеться?

Українська мова — це духовна скарбниця нашого народу. Багатство нашої мови зберігається у незліченній кількості чудових українських пісень, у думах, казках, у творах письменників, у наукових працях учених, у живій розмовній мові.

Ми всі є носіями української мови, того спадку, що дістався нам від минулих поколінь. І цей неоціненний дар ми повинні щиро любити, берегти і примножувати. 

Що для цього треба?

2. Спробуй дати письмову відповідь на поставлене в тексті запитання.

Знати рідну мову, вивчати фольклор і традиції, читати книжки.

 

Вправа 2.

1. Пригадай порядок розміщення букв в українській абетці.

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй КК Лл Мм Нн Оо Пп Рр  Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ ь Юю Яя

2. На місці пропусків напиши великі і малі рукописні літери.

 

Вправа 3. 

1. Розбий ланцюжок вертикальними лініями на окремі слова. Прочитай, що утворилося.

Без мови немає народу.

 

СТОРІНКА 2.

2. Спиши утворене прислів'я. Поясни, як ти його розумієш.

Без мови немає народу.

3. Які ще прислів'я про мову ти знаєш?

Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові.

Рідна мова - не полова: її за вітром не розвієш.

Більше діла — менше слів.

Будь господарем своєму слову.

Мовивши слово, треба бути йому паном.

Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.

 

Культура усного і писемного мовлення.

Вправа 4. 

1. Пригадай, чим різняться усне й писемне мовлення – спілкування людей між собою за допомогою мови. 

Формою передачі.

2. Доповни речення, вказавши різновид мовлення:

Пишу, читаю написане — це мовлення писемне.   

Говорю, чую — це мовлення усне.

3. Що ти зобразиш на позначення усного та писемного мовлення? Намалюй.

Зошит, ручка

Книга, розмова

 

СТОРІНКА 3.

Вправа 4. Доповни запис поясненням, яким має бути мовлення. 

Усне мовлення має бути правильним, виразним, зрозумілим для всіх, хто його слухає.

Писемне мовлення має бути каліграфічним, грамотним, охайним.

 

Вправа 5.

1. Пригадай розділові знаки, які ти знаєш. Для чого вони потрібні на письмі?

Крапка, кома, крапка з комою, три крапки, двокрапка, тире, дефіс, знак оклику, знак питання, лапки, дужки, коса риска, абзац, пропуск. Служать не алфавітним засобом передачі писемного мовлення. 

2. У поданому повідомленні розстав відповідні розділові знаки.

Добродію Марченко, Павло вже приїхав до Києва, від'їжджає завтра Микола.

3. Прочитай утворений запис із відповідною інтонацією перед однокласниками. Чи в усіх учнів однакові відповіді? Чому?

Звертання виділяється комою, знаком оклику, залежно від інтонації.

 

Вправа 6. 

1. Прочитай і поміркуй.

— Петрику, ти бачив новий мультфільм, що йде зараз у нашому кінотеатрі?

— Аякже, бачив! Супер!

— А я не бачив. Розкажи мені, про що він.

— Значить, так. Слухай. Він..., той..., ну, знаєш... зібрав військо — і на них. Вони їх оточили. Що там робилося! Він їх шаблею тільки р-раз, р-раз! А вони... то туди, то сюди. І п-побігли!..

 

СТОРІНКА 4.

А потім була ніч. Вони спали. Він підкрався. Ну, той..., знаєш! І р-раз! А другий — як свисне! Ух! І перемогли. Такий цікавий мультфільм, правда? 

— Але я нічого не зрозумів, — відповів Павлик.

2. Що можна сказати про культуру усного мовлення Петрика? Які недоліки є в його розповіді?

Не володіє культурою усного спілкування. Незакінчена думка, невиразність, вживання зайвих слів, тому сказане незрозуміле для Павлика.

 

Культура спілкування

Вправа 7. Закресли «зайве» слово в кожному рядку. Обґрунтуй свій вибір. 

1. Доброго ранку! Доброго дня! Вибачте.

2. Бувайте здорові! До зустрічі! Здрастуйте!

3. Вибачте, будь ласка. На все добре! Перепрошую.

4. На добраніч. Дякую! Спасибі!

 

Вправа 5. Уяви себе в ролі слухача. Познач вимоги, у яких сказано, як треба слухати співрозмовника.

    Рідко дивитись або не дивитись на співрозмовника.

Х  Уважно слухати співрозмовника.

X  Не перебивати співрозмовника.

X  Приязно дивитися на співрозмовника.

    Часто перебивати співрозмовника.

X  Вибачитись, якщо треба перебити співрозмовника.

    Неуважно слухати співрозмовника.

 

Вправа 6. Допиши речення, використавши ввічливі форми звертання.

Дозвольте, будь ласка, почитати цю книжку.

Перепрошую, ви не підкажете , де знайти потрібну книгу? 

Вибачте, можна вас попросити про допомогу?

 

СТОРІНКА 5.

ТЕКСТ. Що таке текст.

Вправа 10.

1. Прочитай речення. Чи становлять вони текст?

Ромашку називають луговою царицею. Це найпрекрасніша у світі квітка. Квіти — трав'янисті рослини. До рослин належать також дерева. З дерева виготовляють папір. Папір виник дуже давно. 

2. Напиши чому.

Речення не становлять тексту, бо вони не зв'язані за змістом.

 

Вправа 11.

1. Прочитай текст. Про що в ньому розповідається?

                               Бурштин.

Може, ви бачили гарні, прозоро-жовті камінці, що звуться бурштином (янтарем)? Бурштин — це соснова смола-живиця з давніх соснових лісів. Коли така смола потрапляла в море, вона кам'яніла; це й є бурштин. Його тепер здобувають із морських глибин (Валер'ян Підмогильний).

2. Добери до тексту заголовок і запиши його перед текстом.

 

Вправа 12. Пронумеруй речення так, щоб утворився текст.

2. Воно відбилося від квочки й жалібно пищало.

4. Підійшло тихенько до нього, притулилося й очі заплющило.

1. На подвір'ї ходило курча. 

З. Побачивши кота, замовкло.

5. Тепло йому біля котячого кожушка.

 

СТОРІНКА 6.

Мета, типи тексту.

Вправа 13.

1. Прочитай текст. Визнач його тему і мету.

На Волині, поблизу міста Шацька, розташована група озер, і серед них, немовби діамант в оздобі перлів, лежить оспіване народом озеро Світязь. Славне воно винятковою прозорістю води та глибиною. Зелені шати з лісу, лук і водяної рослинності надають озеру достоту казкової краси (За Олександром Мурановим).

2. Познач, яке запитання можна поставити до цього тексту. 

X Який? 

  Чому? 

  Що трапилося?

3. Познач, який це текст.

    Розповідь. 

X  Опис.

    Міркування.

4. Із запропонованих заголовків вибери і познач той, що найбільше відповідає змістові тексту.

    Озеро, овіяне легендами.

 Х Озеро казкової краси. 

    Чому озеро назвали «Світязь».

5. Добери і запиши свій заголовок до тексту.

«Світязь», «Озеро казкової краси», «Озеро на Волині», «Озеро Світязь».

 

Вправа 14.

1. Поміркуй, про що йтиметься в текстах із поданими назвами. Установи відповідність між назвою тексту і його типом за допомогою стрілок.

 

СТОРІНКА 7.

Назви текстів                                  Типи текстів

1. Книга — джерело знань.              Розповідь

2. Як сова програла поєдинок.         Міркування. 

3. Краса осіннього лісу.                  Опис

2. Усно склади невеликий текст за однією з тем.

Книга – джерело знань.

Краса осіннього лісу. 

 

Будова тексту.

Вправа 15.

1. Пригадай, із яких частин складається текст. Напиши їх по порядку.

1. Зачин.

2. Основна частина.

3. Кінцівка.

2. Прочитай запис. Що заважає сприймати його як текст?

                                «Золотий» дощ.

3. Виявляється, в дуплі було сховано глиняний глек, наповнений старовинними турецькими золотими монетами.

2. Дерево розлетілося на друзки. На землю полився ... «золотий» дощ.

1. Поблизу болгарського міста Рудозем під час сильної бурі блискавка влучила у старезний дуб.

3. Пронумеруй частини так, щоб утворився текст.

4. Добери і запиши заголовок перед текстом.

 

Вправа 16.

1. Прочитай запис на сторінці 8. Чи можна вважати його текстом?

 

СТОРІНКА 8.

З африканської пустелі Калахарі. Колись, у давнину, коли цю пустелю можна було перейти з караванами верблюдів, кавун був джерелом вологи для людей і тварин. Ця пустеля — його батьківщина (За Надією Надєждіною). 

2. Напиши, якої частини бракує цьому тексту.

Зачину.

3. Який із поданих зачинів найбільше відповідає цьому тексту? Чому? Підкресли його.

Зачини                                                Типи текстів

Кавун дуже корисний.                       розповідь

Ти знаєш, звідки родом кавун?          міркування

Поглянь, який кавун красивий!            опис

4. Визнач, який це текст (розповідь, опис, міркування), і впиши в рядок навпроти відповідного зачину. Напиши також, яким текстам відповідають два інші зачини.

 

Вправа 17.

1. Розфарбуй кавун.

2. Добери до нього всі можливі слова-назви ознак (за формою, величиною тощо). Склади і запиши загадку про кавун.

Кавун круглий, великий, смачний, соковитий, рябий, зелений, стиглий.

На баштані достигає,

Соковита і смачна,

Ще й ряба та не мала

Куля, мов моя Земля.

3. Зачитай комусь із близьких чи родичів записане тобою і попроси, щоб відгадали, що це таке.

4. Вітаємо, ти вмієш складати загадки. Хочеш спробувати ще? Усно опиши банан, ананас, апельсин чи будь-який екзотичний фрукт.

         Лимон.

Він фрукт екзотичний

Жовтий невеличкий.

Раджу його з'їдати, 

Щоб вітамін С мати.

         Банан.           

Він довгастий, невеличкий,

Жовтий фрукт цей екзотичний

На деревах він росте

З тропіків до нас іде.

       Апельсин.  

Помаранчевий такий

Круглий, стиглий, 

Соковитий і смачний.

 

СТОРІНКА 9.

Побудова тексту-розповіді.

Вправа 18. За допомогою стрілок установи відповідність.

Зачин – зазначається , про що йтиметься далі.

Основна частина - розкривається думка, висловлена в зачині.

Кінцівка Підсумовується сказане

 

Вправа 19. 

1. Прочитай заголовок тексту. Про кого в ньому буде розповідатися?

Про дельфіна.

2. Прочитай текст. Подумай, із якою метою автор написав його.

                                Дельфіни.

Зачин. Дельфін — істота дивовижна. Він першим виявив своє дружнє ставлення до людей. Дельфін добре розуміє дресирувальників, охоче і швидко вчиться виконувати складні завдання.

Основна частина. У спеціальних цирках-дельфінаріях тварини швидко вчаться виконувати складні трюки: за командою вони високо вистрибують із води, пролітають крізь кільце, балансують м'ячем, піднімають на щоглі прапор, грають у кеглі і навіть співають. Так, так, співають. Адже ці істоти досить голосисті й балакучі. Вони можуть навіть повторювати окремі слова. 

Кінцівка. Дельфінами здавна цікавилися вчені багатьох країн, і результати цієї роботи виявилися дуже важливими (За Борисом Коробейниковим).

3. Установи частини тексту, познач їх межі на берегах зошита простим олівцем і підпиши.

4. Познач, який це текст.

    Опис. 

Х  Розповідь. 

    Міркування.

 

СТОРІНКА 10.

5. Добери свій заголовок до тексту і запиши його. 

«Дивовижна істота», «Дельфін – дивовижна істота», «Цікаве про дельфінів».

 

Вправа 20. 

1. Розгадай ребус.

2. Запиши відгадку, вересень.

3. Подумай, про що ти розповіси в тексті з такою назвою. Підготуй усну розповідь. 

 

Побудова тексту-міркування.

Вправа 21. За допомогою стрілок установи відповідність між першим і другим стовпчиками.

Твердження – думка, яку потрібно довести.

Доказ – доведення. 

Висновок - оцінка, враження тощо.

 

Вправа 22.

1. Пронумеруй подані частини так, щоб утворився текст.

3. Голоду бояться пташки, тому й покидають нас.

1. Чому пташки відлітають восени у вирій?

2. Багато з них спокійнісінько пережили б холодну зиму, та їм нема чого їсти. Зникають різні комахи, зелені стеблинки рослин. Сніг заносить смачне насіння (За Олександром Копиленком).

2. Постав запитання до цього тексту і познач, який це текст.

   Опис.

   Розповідь.

Х Міркування.  (Чому відлітають пташки?)

 

СТОРІНКА 11.

3. Із пропонованих заголовків вибери той, який найбільше підходить до тексту.

    Осінній клопіт.

Х  У вирій.

    Чому пташки відлітають восени?

 

Вправа 23. 

1. Зверни увагу на подані частини тексту і впізнай за ними, який це може бути текст (розповідь, опис, міркування).

   Присутність у лісі мурашок — запорука його здоров'я.

   По-перше, вони захищають від шкідників природу. Хоч маленькі, але живуть великими родинами, тому разом вони перемагають шкідників дерев: гусінь, більших комах. П’ять мурашок рятує цілий гектар лісу. По-друге, також мурашки дуже працьовиті. Переносять насіння на великі відстані. Якщо воно проросте, то виросте нова рослина. По третє, ці тваринки є поживою для інших. По-четверте, розпушують ґрунт, коли будують свої мурашники.

    Мурашки — дуже корисні комахи, тому їх слід оберігати.

2. Допиши основну частину тексту так, щоб довести твердження про користь для лісу від присутності мурашок.

 

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.

Вправа 24. Прочитай текст. Добери до нього заголовок і запиши.

         Летючі миші. Унікальні тварини. 

   Летючі миші — унікальні тварини. 

   По-перше, це одні з найдавніших ссавців на Землі. По-друге, летючі миші можуть переносити коливання температури тіла від - 7,5 градуса до + 48,5 градуса, залишаючись при цьому живими і здоровими. 

 

СТОРІНКА 12.

По-третє, це єдині дрібні тварини, які живуть дуже довго і народжують на рік усього по одному-двоє дітей.

   Щоб ці рукокрилі ссавці не зникли, їх занесено до Червоної книги України (За Ярославою Межжериною).

2. Користуючись довідкою, напиши, для чого створено цей текст.

Цей текст написано, щоб передати наукову інформацію.

Слова для довідки: обмінятися особистими думками; повідомити про щось стисло, конкретно; передати наукову інформацію; яскраво змалювати предмет.

 

Вправа 25. 1. Прочитай розмову дідуся з онуком. Поміркуй, для чого вживають слова ввічливості.

— А ти знаєш, для чого людина говорить «Спасибі» ? Кого це слово звеличує? — запитав дідусь в онука.

Онук замислився. Він ще ніколи не думав над цим.

— Не знаю, — знітився хлопчик.

— Людину, — сказав дідусь. — Ми говоримо спасибі для того, щоб не стати ні вовком, ні ослом, ні безмозкою куркою (За Василем Сухомлинським).

2. Користуючись довідкою із вправи 24, напиши, для чого створено цей текст.

Цей текст написано, щоб обмінятися особистими думками.

 

СТОРІНКА 13.

Вправа 26.

1. Прочитай текст. Спробуй уявити те, що автор описує.

    Степ.

Іду шляхом, сонце сяє, 

вітер з травами говорить. 

Перед мною і за мною 

степ колишеться, як море.                 (Яків Щоголів)

2. Користуючись довідкою із вправи 24, напиши, для чого створено цей текст.

Цей текст написано, щоб яскраво змалювати предмет.

 

Вправа 27.

1. Прочитай рецепт приготування картопляного салату.

Одну цибулину накраяти кружальцями. Три картоплини, два яйця зварити і порізати кубиками. Один солоний огірок дрібно нарізати (нашаткувати). Усі продукти викласти гіркою в салатницю. Перед тим, як подати, полити сметаною, посолити, поперчити, посипати подрібненою зеленню кропу й петрушки.

2. Користуючись довідкою із вправи 24, напиши, для чого створено цей текст.

Цей текст написано, щоб повідомити про щось стисло, конкретно.

 

СТОРІНКА 13.

Складання текстів-описів.

Вправа 28. За допомогою стрілок установи відповідність між першим і другим стовпчиками.

Зачин – загальне враження.

Основна частина – опис окремих ознак.

Кінцівка – висновок.

 

Вправа 29. 

1. Прочитай заголовок тексту. Чи можна з нього дізнатися, про кого буде розповідатися в тексті?

                Морський коник.

З. Однак це все ж таки рибка.

2. Луски в коника немає, плавник один, рот — неначе трубочка, хвіст довгий і закручений, як крендель, та ще й дуже чіпкий. А очі можуть водночас дивитися в різні боки: одне око — ліворуч, друге — праворуч. Точнісінько, як у камбали.

1. Коли ти побачиш уперше морського коника, то, мабуть, усміхнешся: «Хіба це риба?»

2. Пронумеруй подані частини так, щоб утворився текст.

3. Визнач, який це текст, підкресливши необхідне: розповідь, опис, міркування.

 

Вправа 30. 

1. Відгадай загадку. Відгадку запиши. 

Хитра, пухнаста, руда.

Хто це? Спробуй відгадай!

Лисиця.

2. Які слова тобі допомогли відгадати?

Прикметники хитра, пухнаста, руда.

 

Вправа 31.

1. Доповни загадку про зайчика іншими його ознаками і запиши.

 

СТОРІНКА 15.

Косоокий і прудкий,

Полохливий і малий,

Довговухий, куцохвостий. 

Відгадайте, діти, хто це!

2. Якщо не вдалося самостійно дібрати слова про зайчика, то скористайся довідкою. Слова для довідки: косоокий, прудкий, полохливий, малий.

 

Абзац.

Вправа 32. 

1. Прочитай текст. Подумай, чому він так називається.

                Розумне порося.

Зачин. Відомо, що собаки — істоти розумні. Цікаво: а які ще тварини вирізняються кмітливістю? 

Основна частина. Учені стверджують, що це, насамперед, мавпи, слони, пацюки, коні, коти і навіть свині. Був на Тайвані такий випадок. Місцевий житель Лю повіз мотоциклом на базар продавати порося. У дорозі мотоцикл перекинувся. Лю дуже пошкодив собі ногу. Порося вилізло з мішка і втекло додому. Його хотіли загнати у свинарник, а воно бігало довкола будинку й верещало, поки дружина Лю пішла за ним. Порося привело її до місця аварії. 

Кінцівка. Так поросятко врятувало свого господаря (Із газети).

2. Пропонований текст поділи на абзаци. Познач олівцем, де зачин, основна частина, кінцівка тексту.

3. Яке запитання можна поставити до цього тексту?

   Який?

   Чому?

Х Як це сталося?

 

СТОРІНКА 15.

Як поросятко врятувало свого господаря.

 

Вправа 33.

1. Прочитай текст. Добери і запиши до нього заголовок.

   Як попелиці мурашок годують. Мурашки і попелиці. 

   На тоненькій гілочці верби дружно сидять попелиці. Запустили свої хоботки під кору — вербовий сік смокчуть.

   А навколо них клопочуться метушливі мурашки. Для них попелиці все одно, що корова для людини. Підбіжить мурашка, полоскоче попелицю вусиками, неначе подоїть. Попелиця й випустить краплинку солодкого соку. Злиже мурашка свої ласощі й ну іншу лоскотати.

   Так попелиці мурашок годують (За Володимиром Танасійчуком). 

2. Познач, який це текст. 

Х Розповідь.

   Опис.

   Міркування. 

3. Склади і запиши план тексту.

1. Попелиці на вербі.

2. Метушливі мурашки.

3. Солодощі для мурах.

 

Складання текстів-інструкцій.

Вправа 34. 

1. Розв'яжи кросворд.

1. Частина тексту, у якій зазначено, про що йтиметься далі. Зачин.

2. Текст, до якого можна поставити запитання який? Опис.

3. Зв'язані за змістом речення. Текст.

4. Текст, до якого можна поставити запитання що трапилось? (як це сталося?). Розповідь.

5. Текст, до якого можна поставити запитання чому? Міркування.

6. Його можна дібрати до тексту, але не можна дібрати до окремих речень. Заголовок.

7. Частина тексту, відокремлена відступом праворуч на початку рядка. Абзац.

8. Частина тексту, у якій підсумовується сказане. Кінцівка. 

3. Серед пропонованих слів знайди синоніми до записаного по вертикалі слова і підкресли їх.

Інструкція – настанова.

Пояснення, розв'язок, роз'яснення, настанова

 

Вправа 35.

1. Прочитай подану інструкцію.

                 Утвори нове слово.

Ведучий називає слово. Гравці записують і утворюють із нього нові слова, змінивши в записаному слові лише якусь одну букву. Наприклад: голка —> гілка —> галка —> палка —>...

Виграє той, хто протягом певного часу (2-3 хв) правильно напише найбільше слів. 

2. Пограй у цю гру з членами своєї родини.

 

СТОРІНКА 18.

РЕЧЕННЯ.  Повторення й узагальнення знань про основні ознаки речення.

Вправа 36. 

1. Прочитай. Подумай і напиши, скільки тут є речень.

Чотири.

Наталочка виручила бджілку з біди. Бджілка хотіла напитися і впала в бочку з водою. Дівчинка кинула на воду листочок. Вилізла на нього бджілка, обсушила крильця й полетіла.

2. Після кожного речення постав крапку.

3. Прочитай утворений текст. У кінці кожного речення знижуй голос і роби паузу.

 

Вправа 37. 

1. Прочитай. Які рядки слів не є реченнями? Чому? Пригадай, що виражає речення (закінчену думку).

    Моторна білочка.

Цілу осінь клопочеться моторна білочка.

Вона збирає і сушить на сучках грибочки.

Заготовляє на зиму ялинове насіннячко.

У лісові комори господиня складає усі свої запаси.

А в густій ялинці білочка влаштувала собі тепле дупло.

У ньому вона виховує і годує своїх маленьких білченят.

2. Допиши незавершені речення так, щоб вони виражали закінчену думку. Постав розділові знаки.

3. Прочитай записаний текст. Добери до нього заголовок і запиши.

 

СТОРІНКА 19.

Вправа 38. 

1. Прочитай. Доповни загадку словами. Відгадай її.

На сонечко я схожий 

і сонечко люблю.

За сонцем повертаю 

голівоньку свою.

2. Зі словом-відгадкою склади і запиши речення.

Жовтогарячий соняшник росте на городі. Соняшник на городі схожий на маленьке сонце. Поле навколо жовтогаряче від соняшників.

 

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

Вправа 39. Допиши рядки, указавши, якими бувають речення.

За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. 

За інтонацією — окличні і неокличні.

 

СТОРІНКА 20.

Вправа 40. За допомогою стрілок установи відповідність між першим і другим стовпчиками.

Речення, у якому про щось повідомляється (розповідається) – розповідне.

Речення, у якому про щось   запитується – питальне.

Речення, у якому висловлюється спонукання до дії – спонукальне.

 

Вправа 41. 

1. Зі словом Батьківщина склади і речення.

Розповідне. Батьківщину не можна не любити.

Питальне. Чи любите ви свою Батьківщину?

Спонукальне. Любіть свою Батьківщину!

2. Які розділові знаки ти поставиш у кінці цих речень?

Крапку, знак питання, знак оклику.

3. Вимов одне з написаних речень з особливим почуттям. Запиши, як називається таке речення.

Любіть свою Батьківщину! 

Окличне речення.

 

СТОРІНКА 21.

Інтонування речень.

Вправа 42. 

1. Прочитай текст мовчки. Підготуйся до виразного читання вголос. Зверни увагу на інтонацію різних типів речень.

[с]  Не брудніть книжки!

[р]  Це була чистенька книжка, а тепер брудна вже стала.

[п]  Може, киця, може, мишка уночі її читала?

[с]  Чуєш, кицю, чуєш, мишко, не годиться так робити!

[с]  Як читати хочеш книжку, спершу лапки слід помити!

2. Позмагайтесь у виразному читанні вірша.

3. Зазнач, якими за метою висловлювання є ці речення, зробивши відповідні позначки у квадратах: розповідне — р.; спонукальне — с.; питальне — п.

4. Чи є серед речень окличне? Зачитай його з відповідною інтонацією.

Не брудніть книжки! Чуєш, кицю, чуєш, мишко, не годиться так робити! Як читати хочеш книжку, спершу лапки слід помити!

 

Вправа 43. 

1. Прочитай речення. Визнач, яким воно є за метою висловлювання та інтонацією.

Діти люблять і шанують книги.

2. За змістом цього речення побудуй і запиши питальне і спонукальне речення.

Чи любите і шануєте книги, діти?

 

СТОРІНКА 22.

Діти, шануйте і любіть книги!

3. Спробуй якесь із цих речень вимовити з особливим почуттям!

Діти, шануйте і любіть книги!

 

Вправа 44. 

1. Прочитай і подумай, скільки тут речень (чотири). 

Невеличкі дикі огірки називають скаженими. А знаєте чому? Якщо торкнутись одного з них, він, наче ракета, зривається з плодоніжки й із шипінням летить, розкидаючи насіння. Ото постріл! (Із журналу). 

2. Постав у кінці речень потрібні розділові знаки.

3. Напиши, з яких речень за метою висловлювання складається цей текст.

Невеличкі дикі огірки називають скаженими (розповідне). А знаєте чому (питальне)? Якщо торкнутись одного з них, він, наче ракета, зривається з плодоніжки й із шипінням летить, розкидаючи насіння (розповідне). Ото постріл (розповідне)!

4. Чи є окличне речення у твоєму записі? Прочитай його з відповідною інтонацією.

Ото постріл!

 

СТОРІНКА 23.

Звертання, розділові знаки при них.

Вправа 45. 

1. Прочитай усмішку, виділяючи голосом звертання. Зверни увагу, як воно виділяється на письмі.

Приїхала бабуся в гості до онука.

— Ну, Васильку, скажи, скільки тобі років, і одержиш за кожен рік по цукерці.

— Давайте, бабуню, я краще скажу, скільки років вам.

2. Підкресли звертання.

3. Із сусідом по парті розіграй цю розмову за особами.

 

Вправа 46. 

1. Прочитай. Доповни загадку словами з довідки. Відгадай загадку.

Хто у світі найрідніший,

найдорожчий, наймиліший?

Хто завжди нас вірно любить,

й допоможе, й приголубить?

Хто порадить і утішить

Здогадались хто це, діти? Мати.

Слова для довідки: любить, найрідніший, приголубить, наймиліший. 

2. Із яких речень побудовано загадку?

Питальних.

3. До кого звертається автор? Підкресли слово-звертання.

4. Напиши, як ще можна звертатися до мами.

Мамо, матусю, матінко, матусенько, мамусю, ненько.

 

СТОРІНКА 24.

5. Склади і запиши речення з будь-яким із цих звертань.

Рідна матуся, ти для мене найдорожча. 

Матінко моя, люблю тебе я!

Рідна ненько моя, ти для мене дуже дорога!

 

Вправа 47.

1. Прочитай діалоги з казок. Яка з ілюстрацій відповідає кожній казці? Покажи стрілками.

1 ілюстрація

Що ти, лисичко-сестричко, кажеш?

— Та то ж я кажу: ловися, рибко, велика й мала!

— Ану й я так: ловися, рибко, велика та все велика!

                             * * *

2 ілюстрація

— Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого.

— То спасибі ж, — мовить журавель.

— Приходь же, лисичко, тепер до мене в гості.

                                          * * *

3 ілюстрація

Кізонько моя мила, кізонько моя люба! Чи ти пила, чи ти їла?

— Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. 

2. Знайди і підкресли в цих діалогах звертання. 

 

СТОРІНКА 25.

3. Із відомих казок пригадай діалоги зі звертаннями. Запиши один із них.

— Колобок, колобок, я тебе з'їм.

— Не їж мене, лисичко-сестричко. Краще я тобі пісеньку заспіваю.

 

Члени речення. Головні члени речення. Другорядні члени речення.

Вправа 48. 

1. Розшифруй речення і запиши його. Із редев сдаєпа тевжо тясли.

Із дерев спадає жовте листя.

2. Підкресли головні та другорядні члени речення.

 

Вправа 49. Користуючись поданими схемами і питаннями, доповни речення другорядними членами.

Надходить осінь багряна.

Пожовтіло листя на деревах.

Птахи відлітають у вирій.

Вітер повіяв зі сходу.

 

СТОРІНКА 26.

Вправа 50. За поданою схемою побудуй речення про осінь і запиши його.

Листя повільно падає на холодну землю.

Хмари низько пливуть над осінньою землею.

Осінь старанно малює густий ліс.

 

Зв'язок слів у реченні.

Вправа 51.

1. Пройди лабіринт, прочитай скоромовку. Вивчи її напам'ять.

Золоті жолуді зовсім пожовтіли.

2. Запиши з пам'яті скоромовку. У записаному реченні головні та другорядні члени речення.

Золоті жолуді зовсім пожовтіли.

 

СТОРІНКА 27.

Вправа 52. 

1. Прочитай і відгадай загадку. Відгадку запиши.

Кличуть нас ліси, поля, сади

дозбирати осені плоди.

Із дерев спадає листя жовте.

То землею ходить місяць жовтень.   

2.Напиши,скільки тут є речень. Три.

3. Установи зв'язки між словами другого речення.

Листя (що робить?) спадає.

Спадає (що?) листя.

Листя (яке?) жовте.

Спадає (з чого?) із дерев.

 

Вправа 53. 

1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок (усно).

                          Їжак.

Восени їжак стягує в затишну місцину сухе листя і траву. Згорнувшись у клубок, їжак спить усю зиму. Температура тіла в їжака знижується іноді до шести градусів тепла.

2. Визнач і підкресли головні члени в реченнях.

3. Зі словом їжак склади і запиши розповідне неокличне речення за схемою.

Їжак живе в лісі.

Їжак стягує листя.

Їжак спить взимку.

 

СТОРІНКА 28.

Урок узагальнення.

Вправа 54. 

1. Розв'яжи кросворд.

1. Член речення, який указує, що говориться про підмет. Присудок.

2. Речення, у якому про щось запитується. Питальне.

3. Речення, яке вимовляється з особливим почуттям. Окличне.

4. Член речення, який указує, про кого або про що говориться в реченні. Підмет.

5. Речення, у якому про щось розповідається, повідомляється. Розповідне.

6. Речення, у якому висловлюється спонукання до дії. Спонукальне.

7. Слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Звертання.

2. Прочитай слово, яке утворилося по горизонталі.

Речення.

3. Склади з цим словом речення (усно). 

Речення виражає закінчену думку.

 

Вправа 55.

1. Розгадай ребус. Осінь.

Оса – а   кінь – к 

 

СТОРІНКА 29.

2. Зі словом-відгадкою склади і запиши три речення: розповідне, питальне, спонукальне. Постав у кінці речень потрібні розділові знаки.

Прийшла золота осінь. Ти любиш осінь? Осінь, позолоти усе навкруги!

3. У кожному реченні підкресли підмет і присудок.

4. Побудуй схеми таких речень:

Полетіли у вирій перелітні птахи.   ====  • • •    • • •     _____.

Синички зимують у наших краях.    _____  ===    • • •     • • •.

 

СТОРІНКА 30.

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. Слова з прямим і переносним значенням.

Вправа 56. Закресли «зайве» сполучення слів. Поясни свій вибір.

1. Нахмурений дуб, радісне сонечко, золотий дощ, красивий хлопець, сердитий вітер.

2. Яблуневий сад, дерев'яний стіл, гострий ніж, лагідний промінець, голубе небо.

 

Вправа 57. 

1. Розгадай ребус. Жовтень.

Ж     О в Т       півень – пів 

2. Зі словом-відгадкою склади і запиши речення

Жовтень золотить дерева.

Жовтень – другий осінній місяць.

Жовтень золотить листя на деревах.

3. Чи є в складеному тобою реченні слова, вжиті в переносному значенні? А в реченнях, складених твоїми однокласниками?

Золота осінь.

 

Вправа 58. 

1. Пройди лабіринт. Прочитай утворений вислів. Як ти його розумієш?

Плаче жовтень холодними сльозами.

2. Зі словом плаче склади і запиши два речення так, щоб у першому реченні це слово вживалося в прямому значенні, а в другому — у переносному значенні.

Плаче вербичка над ставом.

Маленька дівчинка нестримано плаче.

 

СТОРІНКА 31.

Слова, що мають кілька значень.

Вправа 59. Прочитай подані слова. Підкресли ті, що мають кілька значень. Доведи, що це так.

Язик (у роті, у взутті), новорічний, вінок, січень, понеділок, зірка (на небі, відомий артист, форма), клас (група учнів, приміщення, характеристика), зошит, машинка (транспортний засіб, інструмент, іграшка).

 

Вправа 60 

1. Подумай, які значення мають подані слова. За потреби звертайся до тлумачного словника.

Крило – частина тіла літального засобу; літальний орган птахів, бокова частина будівлі; крайнє угруповання когось; підводна частина судна для рівноваги; робоча частина жниварки; бляшаний дашок над колесом автомобіля.

Ручка — зменшене до рука; прилад для писання; частина предмета, який беруть рукою; частина крісла.

Голова – частина тіла людини; керівник; частина тіла для мислення – мозок; основне у чомусь; перші ряди чогось; продукт харчування у вигляді кулі.

2. Запиши значення котрогось зі слів.

Зразок? Баба — бабуся; спечена на свято баба; снігова баба.

Ключ – від дверей; знаряддя для гайок; журавлиний; код; знак початку нотного рядка; джерело.

 

СТОРІНКА 32.

Вправа 61.

1. Склади і запиши речення зі словом іде.

Учень іде швидко до школи. Сьогодні іде дощ. Жінка іде напролом.

2. Яке значення має це слово у твоєму реченні? А в реченнях твоїх однокласників?

Переміщатися фізично, падати, рухатися у напрямку.

 

Слова, які звучать і пишуться однаково.

Вправа 62. 

1. Прочитай вірш А. Свашенко. Про які коси йдеться?

Косу дівчина плете. 

На косі трава росте. 

Пляж найкращий на косі. 

Поки ще трава в росі, 

із косою йде на косу 

хлопець той, що трави косить. 

2. Намалюй, у яких значеннях ужито у вірші слово коса.

коса – заплетене волосся (дівоча коса); 

коса – знаряддя для косіння трави; 

коса – вузька намивна смуга суходолу серед води у природі.

 

Вправа 63. 

1. Прочитай рядки з віршів В. Плахотникова. Поясни, що означають виділені слова.

Песик шишку з лісу ніс (вид роботи)

і подряпав нею ніс (орган тіла).

Ну й охочий брат мій Ігор (ім'я хлопчаче)

до усяких жвавих ігор (вид розваги).

Навесні малий потік (струмок)

стрімголов униз потік (рух).