Інші завдання дивись тут...

ОРІЄНТОВНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З

ВАРІАНТ І

МАНДРИ ПО ДНУ МОРСЬКОМУ (Яків Михлик)

 

Завдання 1

— Навіщо тобі оте все? — допитувалася в нього мати після чергового повернення Володі з  походів.

Усе, що можна дізнатися про землю, на якій він живе, по якій ходить, — усе хоче знати Володя. Щоб, як виросте, з певністю братися за діло, котре припаде йому до душі ще змалку...

 

— Навіщо тобі оте все? — допитувалася в (в кого?, прийменник пишемо окремо)  нього (знак м’якшення) мати після чергового (бо че́рга) повернення (подовжений приголосний звук) Володі (велика буква у власній назві) з  походів (прийменник з іменником).

Усе, що можна дізнатися про землю (прийменник з іменником), на (прийменник) якій він живе (бо жи́ти), по (прийменник) якій ходить, — усе хоче знати Володя. Щоб, як виросте, з певністю братися за діло, котре припаде (префікс при-)  йому до душі (прийменник з іменником пишемо окремо) ще змалку...

 

Завдання 2

Наука про землю називається геологією.

 

Завдання 3

Володя мандрував з метою більше дізнатися про землю.

 

Завдання 4

Вислів «очі аж горять» розумію захоплено дивитися

 

Завдання 5 Букви та звуковий розбір слова

геологія — букв 8, звуків 9   [г е о л о г´ і й а ]

допомагають — букв 11, звуків 11    [д о п о м а г а й у т']

зіщулилася — букв 10, звуків 11     [з' і ш ч у л и л а с' а]

повернення — букв 10, звуків 9   [п о в е р н е н': а]

 

Завдання 6 Головні члени речення виражені частинами мови

Володя (іменник) стомлено (прислівник) опустив (дієслово) на (прийменник) підлогу (іменник) рюкзак (іменник)

 

Міркуємо так

(Хто?) Володя (що зробив?) опустив

Володя (хто?, іменник) стомлено (як?, прислівник) опустив (що зробив?, дієслово) на (прийменник?) підлогу (що?, іменник) рюкзак (що?, іменник)

 

Завдання 7 Спільнокореневі слова

Море – морському, моряк, заморський, морячок, морячка, приморський

 

Завдання 8 Чим ти захоплюєшся у вільний час?

Інші завдання дивись тут...