Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 1

Варіант 1

ДАРОЧКА, АБО ЖИТТЯ ЦУЦЕНЯТИ (Карел Чапек)

 

Завдання 1  Дарочка – чистокровне щеня

В фокстер’єра

 

Завдання 2

За моїми підрахунками сума визначена неправильно

609 + 536 + 700 + 940 + 136 + 16 + 19 + 29 +  263 > 2999

 

Завдання 3

Буває також, що Дарочка тренується посеред клумби з квітами: вона-бо з роду тер'єрів, чи то мишоловів, і вчиться вигрібати мишок із землі.

 

Завдання 4

Важливі також інші види спорту, наприклад, перетягування. В цьому допомагає Дарочці мама Ірис. У собак немає мотузки, то вони вживають, що знайдеться, - капелюх, панчоху, шнурки від черевиків. Можна тренуватися з перетягування без матері, наприклад, з розвіша­ною білизною, квітами, телефонною трубкою, антеною. У людській буді багато речей, щоб випробувати силу зубів і м'язів, гартувати спортивний дух.

 

Важливі також інші види спорту, наприклад, перетягування (подовжений звук). В цьому (буквосполучення ьодопомагає Дарочці (велика буквамама Ірис. У собак немає мотузки, то вони вживають (знак м’якшення), що знайдеться (дієслово на -ться), - капелюх, панчоху, шнурки від черевиків (за словником). Можна тренуватися з перетягування (подовжений звук) без матері, наприклад, з розвіша­ною (префікс роз-) білизною, квітами, телефонною (подовжений звук) трубкою, антеною. У людській (суфікс -ськ-) буді багато речей, щоб випробувати силу зубів і м'язів (апостроф), гартувати спортивний дух.

 

Завдання 5  Однорідні члени речення в «Дарочка гризе (що?) меблі, віники, антени …»  виражені членами речення

В Другорядні члени речення

 

Завдання 6 Числівники у родовому відмінку (нема скількох?)

Шістнадцяти (шістнадцятьох), дев'ятнадцяти (дев’ятнадцятьох),  вісімдесяти (вісімдесятьох)

 

Завдання 7  Букв більше, ніж звуків

Скавучить, біль, щітка, фокстер'єр, щеня, перетягування, м'язи, людський, ямка

Міркуємо так

скавучить – звуків 8 [с к а в у ч и т'], букв 9 («ес», «ка», «а», «ве», «у», «ча», «и», «те», «знак м’якшення»)

біль – звуків 3 [б´і л'], букв 4 («бе», «і», «ел», «знак м’якшення»)

щітка – звуків 6 [ш ч´і т к а], букв 5 («ща», «і», «те», «ка», «а»)

фокстер’єр – звуків 10 [ф о к с т е р й е р], букв 9 («еф», «о», «ка», «ес», «те», «ер», «є», «ер»)

щеня – звуків 5 [ш ч е н' а], букв 4 («ща», «е», «ен», «я»)

перетягування – звуків 12 [п е р е т' а г у в а н': а], букв 13 («пе», «е», «ер», «е», «те», «я», «ге», «у», «ве», «а», «ен», «ен», «я»)

м’язи – звуків 5 [м й а з и], букв 4 («ем», «я», «зе», «и»)

людський – звуків 7 [л' у д с' к и й], букв 8 («ел», «ю», «де», «ес», «знак м’якшення», «ка», «и», «ій (йот)»)

ямка – звуків 5 [й а м к а], букв 4 («я», «ем», «ка», «а»)

 

Завдання 8  Зв'язне висловлювання «Я вважаю, що в автора тексту справді жила Дарочка, тому що...» за текстом «Дарочка, або життя цуценяти»

Інші завдання дивись тут ...