Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 8.

Завдання 1

* Зміни 2018 року. Надійшла пора сінокосу. Зібрався Денис на луки. Біля самого узлісся (подвоєння літери), де лісовий струмок впадав в озеро (бо озера в множині), був у Дениса курінь. Стіни із сухої трави, дах солом'яний (пишемо апостроф). Коло входу на старому пеньку (бо пень) маленьке ковадло, щоб косу клепати.

   Надійшла пора сінокосу. Зібрався Денис на луки. Біля самого узлісся, де лісовий струмок впадав в озеро, був у Дениса курінь. Стіни із сухої трави, дах солом'яний. Коло входу на старому пеньку маленьке ковадло, щоб косу клепати.

 

* 2017. Надійшла пора сінокосу. Зібрався Денис на луки. Косу взяв, граблі налагодив, сала та крупи для кулешу не забув (не з дієсловом пишемо окремо) і пішов.

  Біля самого узлісся (подвоєння літери), де лісовий струмок впадав в озеро (бо озера в множині), був у Дениса курінь. Стіни із сухої трави, дах солом'яний (пишемо апостроф). Коло входу на старому пеньку (бо пень) маленьке ковадло, щоб косу клепати.

   Надійшла пора сінокосу. Зібрався Денис на луки. Косу взяв, граблі налагодив, сала та крупи для кулешу не забув і пішов.

   Біля самого узлісся, де лісовий струмок впадав в озеро, був у Дениса курінь. Стіни із сухої трави, дах солом'яний. Коло входу на старому пеньку маленьке ковадло, щоб косу клепати.

 

Завдання 2. Є прикметник.

А красива осінь

Б краса осені

В красиво восени

* 2017. Г красується осінь

Міркуємо так про частини мови.

(яка?, прикметник) красива осінь

(що?, іменник) краса осені

(як?, прислівник) красиво восени

(що робить?, дієслово) красується осінь

 

Завдання 3. Наголос у слові чотирнадцять падає на склад

А перший

Б другий

В третій

* 2017. Г четвертий

Міркуємо так.

У слові 4 склади.

Чо – тир – над- цять.

 

Завдання 4. Розповідне неокличне речення.

А Повертайтеся, журавлики, навесні.

Б Вже відлітають журавлі!

В Курличуть у небі журавлі.

* 2017. Г Журавлики, коли повернетесь додому?

Міркуємо так.

Повертайтеся, журавлики, навесні. (Неокличне спонукальне речення)

Вже відлітають журавлі! (Окличне розповідне речення)

Курличуть у небі журавлі. (Неокличне розповідне речення)

Журавлики, коли повернетесь додому? (Питальне речення)

 

Завдання 5. Побудуй словосполучення.

Думати (про що?) про друга.

Обдумати (що?) завдання.

Задуматися (над чим?) над поведінкою.

 

Завдання 6. Слово з відповідною схемою будови слова однакового кольору

Позолота

Книжка

Беззвучний

Корінь-суфікс-закінчення

Префікс-корінь-суфікс-закінчення

Префікс-корінь-закінчення

Міркуємо так.

Позолота. Провідміняємо позолоти, маємо закінчення –а. Підберемо спільнокореневе золотий, маємо корінь золот-. Префікс по-.

Книжка. Провідміняємо книжки, маємо закінчення –а. Підберемо спільнокореневе книжний, маємо корінь книж-. Суфікс –н-.

Беззвучний. Провідміняємо беззвучна, маємо закінчення –ий. Підберемо спільнокореневе  звук, маємо корінь –звуч- з чергуванням приголосного звука. Префікс без-. Суфікс –н-.

 

Завдання 7. Напиши текст про те, чи подобається тобі літо і чим саме.    Текст-розповідь.

Інші завдання дивись тут...