Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 9.

Завдання 1.

* речення 2017. Катрусі здається, що писанку, шкрябанку, дряпанку, крапанку придумала весна (бо весни в множині). Ні!

   Писанки пишуть писачками (бо писар). Шкрябанки вишкрябують по фарбованому. Крапанки обкапують (префікс об-) воском. Мальованки (знак ь) малюють пензликом. А крашанки — просто пофарбовані яйця.

    Писанкарство— найславніше мистецтво. Своє ткацтво й гончарство мають інші народи. А такі розмаїті писанки є лише в Україні. (За Зіркою Мензатюк)

* речення 2017.  Катрусі здається, що писанку, шкрябанку, дряпанку, крапанку придумала весна. Ні!

   Писанки пишуть писачками. Шкрябанки вишкрябують по фарбованому. Крапанки обкапують воском. Мальованки малюють пензликом. А крашанки — просто пофарбовані яйця.

   Писанкарство— найславніше мистецтво. Своє ткацтво й гончарство мають інші народи. А такі розмаїті писанки є лише в Україні.

 

Завдання 2. Слово має звукову модель [ = •' — | — • | — • ]

А щастя

Б ялина

В яблуко

* 2017. В джміль 

 

Міркуємо так.

Читаємо звукову модель.

Слово має 3 склади я-блу-ко, тобто 3 голосні звуки. Наголос падає на перший склад. Має чотири приголосні звуки. Перший приголосний звук м'який.

Трискладове слово з наголосом на перший склад яблуко.

Яблуко [й а б л у к о]

 

Завдання 3. Усі займенники.

А його, він, я, тобі

Б над, нам, під, вас

В ви, на, ми, до

* 2017. Г ти, до, тебе, від

Міркуємо так про частини мови.

А його, він, я, тобі

Б над (прийменник), нам, під, вас

В ви, на, ми, до (прийменник)

Г ти, до, тебе, від (прийменник)

 

Завдання 4. Речення з однорідними підметами.

А У лісі ростуть лисички, маслюки, опеньки.

Б Ми збирали лисички, маслюки, опеньки.

В Мама консервує лисички, маслюки, опеньки.

* 2017. Г Я не хочу збирати лисички, маслюки, опеньки.

Міркуємо так.

У лісі ростуть лисички, маслюки, опеньки.

       =====  _______  _______  _______

Ми збирали лисички, маслюки, опеньки.

___ ===== ………….  ………….. ……………….

Мама консервує лисички, маслюки, опеньки.

_____ ====== ………….  ……………  ……………

Я не хочу збирати лисички, маслюки, опеньки.

_     ========= ………….  …………..  …………..

 

Завдання 5. Допиши потрібні прикметники.

Цукерка солодка, а лимон кислий. 

Чай гарячий, а морозиво холодне

Черепаха повільна, а білочка швидка (прудка).

 

Завдання 6. Речення зі схемою речення однакового кольору.

Дівчата вишивали рушники. 

Річки й озера скувало льодом. 

Яринка читає цікаву книжку. 

__  = … … .

__ __ = … .

__ = … .

Міркуємо так.

Дівчата вишивали рушники. 

_______ ====== …………..

Річки й озера скувало льодом. 

____    _____  ====  ………….

Яринка читає цікаву книжку. 

______ ==== ……… …………

 

Завдання 7. Напиши текст про святкування Великодня в Україні.   Текст-розповідь.

Інші завдання дивись тут...