Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12. Варіант 1.

Завдання 1. Рядок з найточніше визначеною темою тексту.

Наша планета зветься Земля, хоча по справедливості її можна було б величати Вода. І не лише тому, що площа океанів більша від площі суходолу. Важливіше, що саме у воді виникло життя.

А Повідомити, як називається наша планета.

Б Розповісти, де зародилося життя.

В Розказати, що назва Вода точніша для нашої планети.

 

Завдання 2. Антоніми до слова боягузливий.

А сором'язливий, несміливий, страшний

Б відважний, героїчний, хоробрий

В боягуз, боятися, боягузтво (спільнокореневі слова).

 

Завдання 3. Слова, що мають тільки дзвінкі приголосні.

А точка, хребет, планета.

Б зима, березень, дерево

В струмок, велетень, море

Міркуємо так.

Покажемо деякі глухі приголосні.

[Т]очка, хребет, планета.

Зима, березень, дерево

[С]трумок, велетень, море

 

Завдання 4. Речення з його характеристикою однакового кольору.

Рідної своєї мови й пісні не цурайтесь!

Тече вода із-за гаю.

Ти знаєш, як пахне хліб?

питальне, неокличне

спонукальне, окличне

розповідне, неокличне

 

Завдання 5. Рід прикметників у словосполученнях.

у нічному небі —  середній рід. 

ясній погоді — жіночий рід

погожого дня — чоловічий рід.

Міркуємо так.

Рід прикметника можна визначити за зв'язаним іменником.

У нічному небі (бо небо, воно?, с. р.)

Ясній погоді (бо погода, вона?, ж. р.)

Погожого дня (бо день, він?, ч. р.)

 

Завдання 6. Якось увечері (коли?, прислівник пишемо разом) підніми голівку, поглянь у безмежне (префікс без-) небо. Там можна побачити зорі та сузір'я (пишемо апостроф). У їхніх (у чиїх?, прийменник зі займенником пишемо окремо) назвах ховаються (дієслово на -ться) історії богів, героїв (за словником) та міфічних істот. Сузір'я (пишемо апостроф) і зорі допомагали людям шукати шлях в океанах (за словником).

    Якось увечері підніми голівку, поглянь у безмежне небо. Там можна побачити зорі та сузір'я. У їхніх назвах ховаються історії богів, героїв та міфічних істот. Сузір'я і зорі допомагали людям шукати шлях в океанах.

 

Завдання 7. Текст-розповідь «Що я знаю про свою планету».

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12. Варіант 2.

Завдання 1. Рядок з найточніше визначеною темою тексту.

Серед тропічних лісів Азії та Африки ростуть хлібні дерева. Вони відіграють велику роль у харчуванні населення. Плоди хлібного дерева їдять у сирому, вареному, печеному вигляді. Із напівстиглих плодів готують різні напої. Із стиглих — печуть тістечка і печиво.

А Розповісти, чим можна замінити хліб. 

Б Повідомити, де ростуть хлібні дерева.

В Показати роль хлібного дерева у житті місцевого населення.

 

Завдання 2. Синоніми до слова ввічливий.

А ввічливо, ввічливість, ввічливий (спільнокореневі слова)

Б ґречний, люб'язний, чемний

В грубий, нечемний, невихований (антоніми)

 

Завдання 3. Слова, що мають лише глухі приголосні.

А серце, сонце, гора

Б птах, пічка, Тиса

В трава, дах, видом

Міркуємо так.

Покажемо деякі дзвінкі приголосні.

Се[р]це, сонце, гора

Птах, пічка, Тиса

Т[р]ава, дах, видом

 

Завдання 4. Речення з його характеристикою однакового кольору.

Чи знаєш ти свій родовід?

Уже травень одягає ліси у свіжу зелень!

Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко!

спонукальне, окличне

питальне, неокличне

розповідне, окличне

 

Завдання 5. Рід прикметників у поданих словосполученнях.

гарячого чаю — чоловічий рід.

далеку дорогу — жіночий рід.

у чистому озері — середній рід.

Міркуємо так.

Рід прикметника можна визначити за зв'язаним іменником.

Гарячого чаю (бо чай, він?, ч. р.)

Далеку дорогу (бо дорога, вона?, ж. р.)

У чистому озері (бо озеро, воно?, с. р.)

 

Завдання 6. Дорослі дерева (бо де́рево) лісу утворюють деревостан. Молоде покоління (подвоєння літери) дерев називається (дієслово на -ться) підростом. Якщо всі дерева мають однакову висоту (бо ви́щий) — цей ліс одноярусний. Якщо дуб (бо дубок), ясен (за словником) — найвищі (префікс прикметника), а поруч з ними (з ким?, прийменник зі займенником пишуть окремо) ростуть нижчі граб (бо граби) і липа — це багатоярусний ліс.

   Дорослі дерева лісу утворюють деревостан. Молоде покоління дерев називається підростом. Якщо всі дерева мають однакову висоту — цей ліс одноярусний. Якщо дуб, ясен — найвищі, а поруч з ними ростуть нижчі граб і  липа — це багатоярусний ліс.

 

Завдання 7. Текст-розповідь «Як до нас на стіл хліб прийшов».

Інші завдання дивись тут...