Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15. Варіант 1.

Завдання 1. Слово можна замінити займенником.

А смішних 

Б розсмішити 

В сміх

Міркуємо так.

Займенником можна замінити іменник.

Смішних  (яких?, прикметник), розсмішити (що зробити?, дієслово), сміх (що?, іменник).

 

Завдання 2. Познач рядок, у якому апостроф у словах пишеться після префікса.

А м'якенький, під'їзд, дев'ять 

Б без'язикий, роз'яснити, з'єднати

В об'єм, м'ята, хлоп'ятко

Міркуємо так.

М'якенький (апостроф у корені слова ), під'їзд, дев'ять 

Без'язикий, роз'яснити, з'єднати

Об'єм, м'ята (апостроф у корені слова), хлоп'ятко

 

Завдання 3. Усі прислівники.

А направо, байдуже, щороку 

Б пустельно, підморозило, вгору 

В тихо, додому, кращий

Міркуємо так про частини мови.

Направо (куди?, прислівник), байдуже (як?, прислівник), щороку (коли?, прислівник)

Пустельно (як?, прислівник), підморозило (що зробило?, дієслово), вгору (куди?, прислівник) 

Тихо (як?, прислівник), додому (куди?, прислівник), кращий (який?, прикметник)

 

Завдання 4. Слова, що утворюють сталі словосполучення, однакового кольору.

Хитрий, як 

Впертий, як 

Працьовитий, як

бджола.

лис.

віслюк.

 

Завдання 5. Поставити іменник у потрібний відмінок1. Після урочистої лінійки учні розійшлися по (класи). 2. По порожніх лисячих (нори) гуляв холодний вітер.

1. Після урочистої лінійки учні розійшлися по класах. 

2. По порожніх лисячих норах гуляв холодний вітер.

 

Завдання 6. Справжній прихід весни (бо ве́сни в множині) пов'язують (пишемо апостроф) з чотирнадцятим (написання числівника) днем березня. Для її закликання (бо кли́ч, подвоєння літери) випікали печиво «веснянки».

   Птахів запрошували в рідний край іншою випічкою — «голубками» (бо голуби) або «жайворонками».

   Вперше побачивши ластівку, кидали грудку (бо грудочка) землі (бо зе́млі в множині) для її гнізда.

     Справжній прихід весни пов'язують з чотирнадцятим днем березня. Для її закликання випікали печиво «веснянки».

    Птахів запрошували в рідний край іншою випічкою — «голубками» або «жайворонками».

    Вперше побачивши ластівку, кидали грудку землі для її гнізда.

 

Завдання 7. Текст-розповідь «Традиції українського народу».

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15. Варіант 2.

Завдання 1. Слово можна замінити займенником.

А садити

Б садовий

В садівник

Міркуємо так.

Займенником можна замінити іменник.

Садити (що робити?, дієслово), садовий (який?, прикметник), садівник (хто?,  іменник).

 

Завдання 2. Знак м'якшення пишеться у суфіксах.

А донька, український, кінь 

Б тоненький, полтавський, манюсінький

В тьохкати, близенько, осінь

Міркуємо так.

Визначимо суфікси.

Донька, український, кінь (нема суфікса)

Тоненький, полтавський, манюсінький

Тьохкати, близенько, осінь (нема суфікса)

 

Завдання З. Усі числівники

А три, шостий, трійка 

Б сорок, один, сотий 

В одинадцять, сімдесяти, гарно

Міркуємо так про частини мови.

Три, шостий, трійка (що?, іменник)

Б сорок, один, сотий 

В одинадцять, сімдесяти, гарно (як?, прислівник)

 

Завдання 4. Слова, що утворюють сталі словосполучення, однакового кольору.

Боягузливий, як 

Міцний, як 

Слизький, як

вуж

заєць

дуб

 

Завдання 5.  Поставити іменник у потрібний відмінок1. Дизайнер старанно, із знанням справи, розставив меблі по (кімната). 2. По (ліси) уже пройшлася осінь золотим пензликом.

1. Дизайнер старанно, із знанням справи, розставив меблі по кімнаті. 

2. По лісах уже пройшлася осінь золотим пензликом.

 

Завдання 6. Кожен українець (загальна назва з малої букви) знає багато чого про козаків. Про них написані книжки (бо книжок), художні полотна. Про козацький рід і його ватажків (бо ватажок) говориться (дієслово на -ться) в урочистій пісні нашої держави (загальна назва з малої букви) - гімні. Зображення (подвоєння літери) козака є на поштових марках і банкнотах.

   Кожен українець знає багато чого про козаків. Про них написані книжки, художні полотна. Про козацький рід і його ватажків говориться в урочистій пісні нашої держави - гімні. Зображення козака є на поштових марках і банкнотах.

 

Завдання 7. Текст-розповідь «Професія, яка мені подобається».

Інші завдання дивись тут...