Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 4 клас Лишенко Г."

Сторінка 45  До № 1 – 21

Завдання 1 Додавання

5327 + 58 + 673 + 242 = (5327 + 673) + (58 + 242) = 6000 + 300 = 6300

369 + 217 + 231 = (369 + 231) + 217 = 600 + 217 = 817

Завдання 2 Рівняння

74 200 + х = 3 200

Не має змісту

х – 680 = 4320

х = 4320 + 680

х = 5000

Завдання 3  Складена задача на віднімання

В овочесховищі було 357 ц білої картоплі й 248 ц рожевої. За місяць зі сховища до їдальні забрали 28 ц картоплі. Скільки центнерів картоплі залишилося в овочесховищі?

Короткий запис

Було — ?, 357 ц і 248 ц

Забрали — 28 ц

Залишилось — ?

1 спосіб

(357 + 248) – 28 = 357 + 248 – 28 = 357 + 220 = 577 (ц)

Короткий запис

Було — 357 ц

Забрали — 28 ц

Залишилось (Біла) — ?

                   Рожева — 248 ц

                   Всього — ?

2 спосіб

Припустимо, що забрали білої картоплі, тоді

(357 – 28) + 248 = 577 (ц)

Короткий запис

Було — 248 ц

Забрали — 28 ц

Залишилось (Рожева) — ?

                   Біла — 357 ц

                   Всього — ?

3 спосіб

Припустимо, що забрали рожевої картоплі, тоді

(248 – 28) + 357 = 228 + 357 = 577 (ц)

Відповідь: в овочесховищі залишилось 577 центнерів картоплі.

Завдання 4 

З двох міст, відстань між якими 380 км, виїхали назустріч один одному автомобіліст і мотоцикліст. Яка відстань буде між ними, якщо автомобіліст проїде 135 км, а мотоцикліст — на 1/3 менше?

Автомобіліст

Відстань

Мотоцикліст

Всього

135

?

на (1/3 від 135) менше

380

Розв’язання

1) 135 : 3 = (120 + 15) : 3 = 45 (км) – третина відстані автомобіліста.

2) 135 – 45 = 135 – 35 – 10 = 90 (км) – відстань мотоцикліста.

3) 380 – 90 – 45 = 290 – 45 = 245 (км) – відстань між ними.

2 спосіб

1) 135 : 3 = (120 + 15) : 3 = 45 (км) – третина відстані автомобіліста.

2) 135 – 45 = 135 – 35 – 10 = 90 (км) – відстань мотоцикліста.

3) 45 + 90 = 90 + 10 + 35 = 135 (км) – відстань автомобіліста і мотоцикліста разом.

3) 380 – 135 = 280 – 35 = 245 (км) – відстань між ними.

Відповідь: відстань між ними 245 кілометрів.

 

Сторінка 46

Завдання 1 Ціна, кількість, вартість

Фрукти

Ціна

Кількість

Вартість

Мандарини

35 грн

3 кг

?

Манго

50 грн

6 шт.

?

Виноград

45 грн

4 кг

?

Всього

 

 

?

Розв’язання

1) 35 • 3 = (30 + 5) • 3 = 90 + 15 = 105 (грн) – вартість мандаринів.

2) 50 • 6 = 300 (грн) – вартість манго.

3) 45 • 4 = (40 + 5) • 4 = 160 + 20 = 180 (грн) – вартість винограду.

4) 105 + 300 + 180 = 585 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 585 гривень.

Завдання 6

16 учнів вишикувались у три ряди, порівну в кожному ряду. Зобрази, як це може бути, позначивши ряди прямими, а учнів — точками.

До № 22 – 43

+28394

  43127

  71521

+63574

278366

341940

_89748

  32645

  57103

Сторінка 47

Завдання 2 

З двох будинків одночасно виїхали друзі: один на електросамокаті зі швидкістю 600 м/хв і другий на гідроскутері, швидкість якого на 200 м/хв менша. Вони зустрілися через 8 хвилин. Яка відстань між будинками?

1 спосіб

План розв’язування

1) Яка відстань першого? 600 • 8 = 4800 (м)

2) Яка швидкість другого? 600 – 200 = 400 (м/хв)

3) Яка відстань другого? 400 • 8 = 3200 (м)

4) Яка відстань між будинками (загальна відстань)? 4800 + 3200 = 8000 (м) = 8 (км)

Розв’язання

600 • 8 + (600 – 200) • 8 = 4800 + 3200 = 8000 (м) = 8 (км) 

2) спосіб

План розв’язування

1) Яка швидкість другого? 600 – 200 = 400 (м/хв)

2) Яка швидкість зближення? 600 + 400 = 1000 (м/хв)

4) Яка відстань між будинками (загальна відстань)? 1000 • 8 = 8000 (м) = 8 (км)

Розв’язання

(600 + (600 – 200)) • 8 = 1000 • 8 = 8000 (м) = 8 (км) 

Відповідь: відстань між будинками 8 кілометрів.

Завдання 3 Складена задача на ділення

Автомобіль і мотоцикл разом витратили 570 л бензину. Автомобіль заправляли 8 разів по 60 л бензину. Яка місткість бака мотоцикла, якщо його заправляли 6 разів?

Транспорт

Літрів за 1 заправку

(місткість бака)

Кількість заправок

Загальна кількість літрів

Автомобіль

60 л

8

?

570 л

Мотоцикл

?

6

?

План розв’язання

1) Скільки літрів бензину витратив автомобіль? 60 • 8 = 480 (л)

2) Скільки літрів бензину витратив мотоцикл? 570 – 480 = 90 (л)

3) Яка місткість бака мотоцикла? 90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 15 (л)

Розв’язання

(570 – 60 • 8) : 6 = 90 : 6 = 15 (л)

Відповідь: місткість бака мотоцикла 15 літрів. 

Завдання 4

1) Суму чисел 536 184 і 26 397 зменшити на 9289.

(536 184 + 26 397) – 9 289 = 553 292

+536184

    26397

  562581

_562581

     9289

  553292

2) Різницю чисел 36 450 і 9655 збільшити на 4789.

(36 450 – 9 655) + 4 789 = 31 584

_36450

   9655

 26795

+26795

    4789

  31584

Сторінка 48

Завдання 5  

Сума двох чисел дорівнює 5326, а їх різниця – 3124. Знайди ці числа.

а + b + (a – b) = 5326 + 3214

2 • a = 8540

a = 8540 : 2

a = 2165

b = 5326 – a = 5326 – 2465 = 2861

+5326

  3214

  8540

_8540 |   5

  8       2165

 _5

   4

 _14

   12

   _20

     20

       0

_5326

  2465

  2861

До № 44 – 66

77 459 – 7 043 – 768 = 69 648

77 459 – (7 043 – 768) = 71 184

_77459

   7043

 70416

_70416

     768

  69648

_7043

   768

 6275

_77459

   6275

 71184

Завдання 2

Серед чисел 2100, 0, 1209, 1276, 2035, 2308 знайди й випиши такі значення змінної х, за яких нерівність буде істинною.

5629 + х < 6924

5629 + х < 5629 + 1295

х < 1295

х = 0, 1209, 1276

Завдання 3

Першого тижня машина проїхала а км, а другого і третьо­го — по b км. Скільки всього кілометрів проїхала машина за ці три тижні? Склади вираз для розв'язування задачі та обчисли його, якщо а = 1126 км, b = 1059 км

План розв’язування

1) Скільки кілометрів проїхала за ІІ і ІІІ тиждень? b • 2 (км)

2) Скільки всього кілометрів проїхала машина за ці три тижні? а + b • 2 (км)

Розв’язання

а + b • 2 = 1126 + 1059 • 2 = 1126 + 2118 = 3000 + 200 + 30 + 14 = 3244 (км)

Відповідь: машина проїхала 3244 кілометри.

 

Сторінка 49

Завдання 4 

Човен за 2 год проплив за течіею 36 км. За скільки годин він повернеться назад, якщо швидкість течії річки 3 км/год?

Розв’язання

1) 36 : 2 = (20 + 16) : 2 = 18 (км/год) – швидкість човна за течією річки .

2) 18 – 3 = 15 (км) – власна швидкість човна (у стоячій воді).

3) 15 – 3 = 12 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.

4) 36 : 12 = 36 : 6 : 2 = 3 (год) – час для повернення.

Відповідь: назад повернеться за 3 години.

Завдання 5

Використовуючи цифри 2, 6, 7, 8, 0, запиши найбільше та найменше п'ятицифрові числа так, щоб цифри не повто­рювалися. Знайди, на скільки сума цих чисел більша за їх різницю.

Міркуємо так. Найбільше п’ятицифрове число має починатися з найбільшої цифри, і наступні цифри розміщуються в порядку спадання: 87620. Найменше п’ятицифрове число буде починатися з найменшої з можливих цифр, наступні цифри мають бути в порядку зростання: 20678.

Найбільше число 87620, найменше число 20678.

+87620

  20678

108298

_87620

  20678

  66942

_108298

   66942

   56644

До № 67 – 87

Завдання 1 Одиниці вимірювання

6 т 5 ц  > 6 050 кг

6 т 5 ц = 6 т 500 кг

2 хв 26 с = 146 с

2 хв 26 с = 120 с + 26 с = 146 с

9 м 8 дм < 980 дм

980 дм = 98 м

2 доби 14 год = 62 год

2 доби 14 год = 48 год + 14 год = 62 год

Завдання 2 Порядок дій

356 123 – 267 895 + 167 089 = 255 317

613 072 – (538 976 – 287 969) = 361 792

_356123

  267895

    88228

+88228

 167084

 255317

_538976

  287969

  251007

_613072

  251007

  361792

Сторінка 50

Завдання 3 

Радіус кола З см. Воно вписане в квадрат АВКМ. Знайди периметр  і площу квадрата.

Розв’язання

1) 3 + 3 = 6 (см) – сторона квадрата.

2) Р = 6 • 4 = 24 (см)периметр квадрата зі стороною 6 см.

3) S = 6 • 6 = 36 (см2) площа квадрата зі стороною 6 см.

Завдання 4 

5 • х + 200 = 500

5 • х = 500 – 200

5 • х = 300

х = 300 : 5

х = 60

8 • 60 + х = 680

480 + х = 680

х = 680 – 480

х = 200

Завдання 5  

У першій вазі було 10 цукерок, а в другій — 14 цукерок. Скільки цукерок треба перекласти з першої вази у другу, щоб у другій стало на 6 цукерок більше, ніж залишилось у першій?

Міркуємо так. Нехай х (ц.) – цукерки, що переставляли, тоді 14 + х (ц.) – цукерок стало у ІІ вазі, 10 – х (ц.) – цукерок залишилось у І вазі. Складемо рівняння

(14 + х) – (10 – х) = 6

14 + х – 10 + х = 6

4 + 2 • х = 6

2 • х = 6 – 4

2 • х = 2

х = 2 : 2

х = 1 (ц.)

Відповідь: треба перекласти 1 цукерку з першої вази у другу.

До № 88 – 108

Завдання 1 Дії з іменованими числами

+24 км 563 м

    8 км 678 м

  33 км 241 м

+24 км 563 м

    8 км 678 м

  32 км 1241 м

  33 км 241 м

_24 км 563 м

   8 км 678 м

  15 км 885 м

  24 км 563 м

_23 км 1563 м

    8 км  678 м

  15 км 885 м

Сторінка 51

Завдання 2

Маса росомахи 12 кг 880 г, зайця – на 10 кг 80 г менша, ніж росомахи, а рисі – на 320 г більша, ніж маса росомахи й зайця разом. Яка маса рисі?

Короткий запис

Росомаха — 12 кг 880 г

Заєць — ?, на 10 кг 80 г менше, ніж росомаха

Всього (Росомаха і заєць) — ?

            Рись — ?, на 320 г більше, ніж росомаха і заєць разом

Розв’язання

1) 12 кг 880 г – 10 кг 80 г = 2 кг 800 г – маса зайця.

2) 12 кг 880 г + 2 кг 800 г = 14 кг + 1680 г = 15 кг 680 г – маса зайця і росомахи разом.

3) 15 кг 680 г + 320 г = 15 кг + 1000 г = 16 кг – маса рисі.

_12 кг 880 г

  10 кг 080 г

    2 кг 800 г  

+12 кг 880 г

    2 кг 800 г

  15 кг 680 г

+15 кг 680 г

          320 г

  16 кг 000 г

Відповідь: маса рисі 16 кілограмів.  

Завдання 3

На скільки довжина ламаної лінії ABCDEF більша за відрізок AF? Зроби потрібні вимірювання у мілі­метрах.

1) AFвідрізок = 80 мм  

2) AFламана = 25 мм + 12 мм + 20 мм + 20 мм + 15 мм = 80 мм + 12 мм = 92 мм

92 – 80 = 12 (мм) – на стільки довжина ламаної лінії ABCDEF більша за відрізок AF.

 

Сторінка 52

Завдання 4  Складена задача на знаходження частини числа

На цукровий завод фермер привіз 80 автомобілів цукрових буряків, по 6 т на кожному. Вихід цукру складає 1/6 від маси буряків. Скільки цукру отримали від цих буряків?

1 спосіб

Вираз          (80 • 6) : 6

1) 80 • 6 = 480 (т) – цукру привезли.

2) 480 : 6 = 80 (т) – цукру отримали від цих буряків.

2 спосіб

Вираз          (6 : 6) • 80

1) 6 : 6 = 1 (т) – цукру отримали з 1 машини.

2) 1 • 80 = 80 (т.) – цукру отримали від цих буряків.

Відповідь: отримали 80 тонн цукру.

Якби на кожному автомобілі було 5 т буряків, то задачу не можна розв’язати другим способом.

Завдання 5

Як розділити 35 горіхів на 2 частини так, перша частина, збільшена у 2 рази, дорівнювала половині другої частина.

Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (г) – перша частина (одна частина).

2) 7 • 4 = 28 (г) – друга частина.

Перевірка: 7 • 2 = 14 = 28 : 2

Відповідь: розділити горіхи на дві частини — 7 горіхів і 28 горіхів.

До № 109 – 127

Завдання 1 Письмове додавання

+6536

    150

  6686

_6686

  6536

    150

+36054

      986

  37040

_37040

  36054

      986

_45244

  10570

  34674

_45244

  34674 

  10570

_5087

   649

  4438

_5087

  4438

    649

Сторінка 53

Завдання 2

+25 м 3 дм

  36 м 8 дм

 61 м 11 дм

  62 м 1 дм

+147 м 25 см

    39 м 75 см

  186 м 100 см

  187 м 00 см

+3 т 8 ц

  2 т 9 ц

  5 т 17 ц

  6 т 7 ц

+4 год 30 хв

  2 год 45 хв

  6 год 75 хв

  7 год 15 хв

+24 хв 15 с

    3 хв 26 с

  27 хв 41 с

+16 год 0 хв 20 с

    9 год 40 хв 00 с

  25 год 40 хв 20 с

Завдання 3  Складена задача на зведення до одиниці

За 2 год автомобіль проїхав 120 км. Скільки кілометрів він проїхав за 50 хв?

Короткий запис

2 год (120 хв) — 120 км

50 хв — ? км

Розв’язання

1) 120 : 120 = 1 (км) – відстань за 1 хвилину.

2) 1 • 50 = 50 (км) – відстань проїхав.

Відповідь: проїхав 50 кілометрів.

Завдання 4  Складена задача на знаходження суми

Першого дня на елеватор привезли пшеницю на 5 автомобілях, по 6 т 4 ц (64 ц) на кожному, і на 6 автомобілях, по 8 т 5 ц (85 ц). Другого дня пшениці привезли на 235 ц більше, ніж першого. Скільки всього центнерів пшениці привезли за два дні?

Короткий запис

Спочатку — ? ц, 5 автомобілів по 6 т 4 ц 

Потім — ? ц, 6 автомобілів по 8 т 5 ц

Всього (І дня) — ?

           ІІ дня — ?, на 235 ц більше, ніж І дня

           Всього — ?

Розв’язання

1) 64 • 5 = (60 + 4) • 5 = 320 (ц) – привезли на п’яти автомобілях спочатку.

2) 85 • 6 = (80 + 5) • 6 = 510 (ц) – привезли на шести автомобілях потім.

3) 320 + 510 = 830 (ц) – привезли І дня.

4) 830 + 235 = 1000 + 60 + 5 = 1065 (кг) – привезли ІІ дня.

5) 830 + 1065 = 1000 + 800 + 90 + 5 = 1895 (ц) = 189 т 5 ц – привезли за два дні.

Відповідь: за два дні привезли 189 т 5 ц пшениці. 

Завдання 5 Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

Петрик живе на 4 поверсі. Андрійко живе в цьому самому будинку, але піднімається ліфтом у З рази вище, ніж Петрик. На якому поверсі живе Андрійко?

Короткий запис

Петрик — 4 поверх

Піднімається — ?, у 3 рази більше

Всього (Андрійко) — ?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (п.) – поверхів піднімається від поверху Петрика. 

2) 4 + 12 = 16 (п.) – поверх, на якому живе Андрійко.

Відповідь: Андрійко живе на 16 поверсі.

Інші завдання дивись тут...