Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 4 клас Лишенко Г."

Сторінка 71

Завдання 3 Складена задача на знаходження від’ємника

У їдальню привезли 920 кг білої картоплі та 840 кг рожевої. Скільки витратила картоплі на приготування страв, якщо через деякий час залишилось 248 кг?

Короткий запис

Було — ?, 920 кг і 840 кг

Витратили — ?

Залишилось — 248 кг

Вираз      (920 + 840) – 248 

Розв'язання

1) 920 + 840 = 1700 + 60 = 1760 (кг) – всього картоплі було спочатку.

2) 1760 – 248 = 1560 – 48 = 1512 (кг) – кілограмів картоплі витратили на приготування страв.

Відповідь: на приготування страв витратили 1512 кілограмів картоплі.

Завдання 4  Задача на зведення до одиниці

Космічний корабель робить 4 оберти навколо Землі за 6 год. Корабель облетів Землю 15 разів. Скільки часу рухався корабель?

Короткий запис

4 оберти — 360 хв

15 обертів — ? годин

Розв'язання

6 год = 1 год • 6 = 60 хв • 6 = 360 хв

1) 360 : 4 = 90 (хв.) – час на один оберт.

2) 90 • 15 = 90 • (10 + 5) = 900 + 450 = 1350 (хв.) – час руху корабля.

Відповідь: корабель рухався 1350 хвилин.

Завдання 5 Дії з іменованими числами

35 м 5 см • 4 = 141 м 20 см                      4 т 80 кг • 6 = 24 т 480 кг

22 ц 20 кг : 4 = 5 ц 55 кг                          2 км 320 м : 8 = 290 м

50 ц 40 кг : 10 = 5 ц 4 кг                         4 км 52 м • 2 = 8 км 104 м

х35 м 05 см

            4    

140 м 20 см

 

5040 : 10 = 504 (кг)   

_2220 |     4

  20      555 (кг)

  _22

    20

    _20

      20

        0

х4 т 080 кг

         6

24 т 480 кг

_2320 |    8

  16      290 (м)

  _72

    72

      0

х4 км 052 м

             2

  8 км 104 м 

Сторінка 72

Завдання 6

Побудуй круг діаметром 4 см. Поділи його на 7 частин трьома прямими.

До № 423 – 442

Завдання 1 

408 • 6 + 4 • 408 = 408 • (6 + 4) = 408 • 10 = 4080

420 • (9 • 5) = 210 • 2 • 5 • 9 = 2100 • 9 = (2000 + 100) • 9 = 18000 + 900 = 18900

(200 + 8) • 5 = 200 • 5 + 8 • 5 = 1000 + 40 = 1040

4 • (300 + 8) = 4 • 300 + 4 • 8 = 1200 + 32 = 1232

Завдання 2 Проста задача на знаходження невідомого доданку

28 грудня 1895 року брати Люм'єр у Парижі проде­монстрували перший чорно-білий кінофільм. Цей день вважається днем народження кіно. Перший кольоровий кінофільм з'явився у 1935 році. Скільки років кіно було лише чорно-білим?

Короткий запис

Було (продемонстрували) — 1895 рік

Чорно-біле — ?

Стало кольорове — 1935 рік

Розв'язання

1934 – 1895 = 39 (р.)

Відповідь: кіно було чорно-білим лише 39 років.

Завдання 3

х 5087

        40

 203480

х 23800

      9   

 214200

х6809

       50

340450

Сторінка 73

Завдання 4 Складена задача на різницеве порівняння

Ширина водоспаду Ігуасу 4 км (4000 м), а його висота 80 м. Ширина водоспаду Вікторія становить 3/5 ширини Ігуасу, а висота — 1/15 його ширини. Висота якого із цих водоспадів більша і на скільки метрів?

Короткий запис

Ширина Ігуасу — 4000 м

Висота Іугасу — 80 м

Ширина Вікторії — ?, 3/5 ширини Іугасу

Висота Вікторії — ?, 1/15 ширини Вікторії

Висота більша на — ?

Розв'язання

4 км = 1 км • 4 = 1000 м • 4 = 4 000 м

1) 4000 : 5 • 3 = 2400 (м) – ширина водоспаду Вікторія.

2) 2400 : 15 • 1 = 2400 : 3 : 5 = 800 : 5 = (500 + 300) : 5 = 160 (м) – висота водоспаду Вікторія.

3) 160 > 80  висота водоспаду Вікторія більша.

160 – 80 = 80 (м) – на стільки метрів більша висота водоспаду Вікторія, ніж Іугасу.

Відповідь: на 80 метрів більша висота водоспаду Вікторія, ніж Ігуасу.

Завдання 5

Через 5 років батько буде у 2 рази старший за сина, якому зараз 15 років. На скільки років батько старший за сина?

Розв’язання

1) 15 + 5 = 20 (р.) – буде років синові.

2) 20 • 2 = 20 + 20 = 40 (р.) – буде років батькові.

3) 40 – 5 = 35 (р.) – років батькові зараз.

4) 35 – 15 = 20 (р.) – на стільки років батько старший за сина.

Відповідь: на 20 років батько старший за сина.

Завдання 6

Зафарбуй — 5/8 прямокутника. Виміряй зафарбовану частину, знайди її периметр і площу.

12 см = 1 см • 12 = 10 мм • 12 = 120 мм                       2 см = 1 см • 2 = 10 мм • 2 = 20 мм

Маємо прямокутник довжиною 12 см і шириною 2 см, тоді

1) 120 : 8 • 5 = 75 (мм) – довжина зафарбованої частини.

2) Р = (75 + 20) • 2 = 95 • 2 = 95 + 95 = 190 (мм) = 19 (см) – периметр зафарбованої фігури.

3) S = 75 • 20 = (70 + 5) • 20 = 1500 (мм2) = 15 (см2) – площа зафарбованої фігури.

1500 мм2 = (1500 : 100) см2 = 15 см2

Відповідь: Р = 19 см, S = 15 см2.

До №443 – 462

Завдання 1

200 • 7 = 2 сот. • 7 = 14 сот. = 1400                     1400 : 10 = 140                     140 • 5 = (100 + 40) • 5 = 500 + 200 = 700

700 • 8 = 7 • 8 • 100 = 56 • 100 = 5600                5600 • 100 = 560000

 

Сторінка 74

Завдання 2

Л | 380 • 20 = 380 • 10 • 2 = 3800 + 3800 = 7600

Г | 25 • 300 = (20 + 5) • 300 = 6000 + 1500 = 7500

Я | 4800 : 4 = (4000 + 800) : 4 = 4000 : 4 + 800 : 4 = 1200

П | 5250 : 5 = (5000 + 250) : 5 = 5000 : 5 + 250 : 5 = 1050

У | 15 • 400 = (10 + 5) • 400 = 10 • 400 + 5 • 400 = 6000

Назва найбільшо­го за площею прісного озера України.

1200

7600

1050

6000

7500

Я

Л

П

У

Г

Завдання 3  Складена задача на множення

Для обклеювання стін у двох кімнатах купили шпалери в однакових рулонах. На ремонт першої кімнати витратили 12 рулонів шпалер, другої — 16. Усього 336 м шпалер. Скільки метрів шпалер витратили на кожну кімнату?

Кімната

Метрів у 1 рулоні

Кількість рулонів

Загальна кількість метрів

І

 

12

?

336

ІІ

 

16

?

Разом

?

?

336

Розв'язання

1) 12 + 16 = 28 (р.) – всього рулонів витратили.

2) 336 : 28 = 12 (м) – метрів шпалер у одному рулоні.

3) 12 • 12 = 144 (м) – метрів шпалер витратили на першу кімнату.

4) 336 – 144 = 192 (м) – метрів шпалер витратили на другу кімнату.

2 спосіб

1) 12 + 16 = 28 (р.) – всього рулонів витратили.

2) 336 : 28 = 12 (м) – метрів шпалер у одному рулоні.

3) 12 • 12 = 144 (м) – метрів шпалер витратили на першу кімнату.

4) 12 • 16 = 192 (м) – метрів шпалер витратили на другу кімнату.

Відповідь: на І кімнату витратили 144 м шпалер, на ІІ – 192 м.

Завдання 4 Ділення з остачею

87 : 20 = 4 (ост. 7)                   110 : 30 = 3 (ост. 20)

211 : 10 = 21 (ост. 1)               3120 : 100 = 31 (ост. 20)

41 300 : 1000 = 41 (ост. 300)   150 : 60 = 2 (ост. 30)

_87|   20

 80    4 (ост. 7)

  7

_211|   10

 20     21 (ост. 1)

 _11    

   10

     1  

_41300|   1000

 4000      41 (ост. 300)

 _1300

   1000

     300

_110| 30

   90    3 (ост. 20)

   20

_3120| 100

  300      31 (ост. 20)

  _120

    100

      20

_150| 60

 120    2 (ост. 30)

   30

Завдання 5

15 учнів класу купили квитки в театр, 18 учнів — у цирк, а 7 учнів купили і в цирк, і в театр. Скіль­ки учнів класу купили квитки?

Розв’язання

15 + 18 – 7 = 26 (уч.) – учні купили квитки.

2 спосіб

Міркуємо так. 7 (цирк,театр) + 8 (театр) = 15, а 7 (цирк, театр) + 11 (цирк) = 18, тому

7 + 8 + 11 = 26 (уч.) – учні купили квитки.

Відповідь: квитки купили 26 учнів класу.

 

Сторінка 75

Завдання 6 Ціна, кількість, вартість

Для святкового столу купили за однаковою ціною кокосові й горіхові тістечка. Скільки купили тістечок кожного виду, якщо всього було 30 тістечок і за кокосові тістечка заплатили 180 грн, а за горіхові – 270 грн?

Тістечка

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Кокосові

однаково

?

180

Горіхові

однаково

?

270

Всього

?

30

?

Розв’язання

1) 180 + 270 = 180 + 20 + 250 = 450 (грн) – вартість усіх тістечок.

2) 450 : 30 = (30 + 15) : 3 = 15 (грн) – ціна тістечка.

3) 180 : 15 = (150 + 30) : 15 = 12 (т.) – кокосових тістечок.

4) 270 : 15 = (300 – 30) : 15 = 18 (т.) – горіхових тістечок.

відповідь: купили 12 кокосових і 18 горіхових тістечок.

До № 463 – 482

Завдання 1 Спосіб послідовного ділення

90 : (2 • 5) = 90 : 10 = 9

630 : (7 • 5) = 630 : 7 : 5 = 90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 10 + 8 = 18

Завдання 2 Складена задача на ділення на вміщення

Двома самоскидами однакової вантажності перево­зили вугілля. Один самоскид перевіз 36 т, а дру­гий — 45 т. Скільки рейсів зробив кожен самоскид, якщо загальна кількість рейсів — 9?

Самоскид

Маса за 1 рейс (т)

Кількість рейсів

Загальна маса (т)

І

однаково

?

36

ІІ

однаково

?

45

Всього

?

9

?

Розв'язання

1) 36 + 45 = 36 + 4 + 41 = 81 (т) – всього тонн перевезли два самоскиди разом.

2) 81 : 9 = 9 (т) – тонн перевозить самоскид за 1 рейс.

3) 36 : 9 = 4 (р.) – рейсів зробив перший самоскид.

4) 45 : 9 = 5 (р.) – рейсів зробив другий самоскид.

Відповідь: перший самоскид зробив 4 рейси, другий – 5 рейсів.

Завдання 3

Комета Галлея наближається до Землі через кожні 76 років. Останнього разу це було в 1986 році. Скіль­ки років чекати наступного наближення комети?

Розв'язання.

1) 2023 – 1986 = 37 (р.) – років пройшло від наближення комети.

76 – 37 + 1 = 40 (р.) – років треба чекати наступного наближення комети.

Відповідь: треба чекати 48 років.

 

Сторінка 76

Завдання 4 Рівняння

(х : 400) • 2 = 600

х : 400 = 600 : 2

х : 400 = 300

х = 300 • 400

х = 120000

3400 – х • 20 = 2200

х • 20 = 3400 – 2200

х • 20 = 1200

х = 1200 : 20

х = 60

Завдання 5 Порівняння чисел

8 кг – 3 кг 75 г > 7 кг – 2 кг 250 г

8 кг – 3 кг 75 г = 7 кг + 1000 г – 3 кг – 75 г = 4 кг 925 г

7 кг – 2 кг 250 г = 6 кг + 1000 г – 2 кг – 250 г = 4 кг 750 г

5 т – 2 т 250 кг > 6 т – 3 т 750 кг

5 т – 2 т 250 кг = 4 т + 1000 кг – 2 т – 250 кг = 2 т 750 кг

6 т – 3 т 750 кг = 5 т + 1000 кг – 3 т – 750 кг = 2 т 250 кг

6 км – 760 м > 3 км 560 м + 1 км 630 м

6 км – 760 м = 5 км + 1000 м – 760 м = 5 км 240 м

3 км 560 м + 1 км 630 м = 4 км + 1190 м = 5 км 190 м  

3 доби – 18 год < 5 діб 6 год + 2 доби 12 год

3 доби < 5 діб + 2 доби

Завдання 6 Одиниці вимірювання

20 т 364 кг : 3 = 6788 кг = 6 т 788 кг

17 км 220 м : 7 = 2460 м = 2 км 460 м

72 000 год : 60 = 1200 год

60 т 20 кг : 20 = 60 т : 20 + 20 кг : 20 = 3 т 10 кг

_20364|       3

 18        6788 (кг)

 _23

   21

   _26

     24

     _24

       24

         0

_17220|      7

  14     2460 (м)

  _32

    28

    _42

      42

        0

_72 000 |        60

  60         1200 (год)

_120

  120

      0

_60020|       20

 60          3010 (кг)

     _20

       20

         0

 

До № 483 – 502

Завдання 1 Ділення

а

6300

9600

2400

12000

3600

210 000

b

7

6

4

50

40

70

а : Ь

900

1600

600

240

90

1000

6300 : 7 = 63 сот. : 7 = 9 сот. = 900        9600 : 6 = (6000 + 3600) : 6 = 1000 + 600 = 1600 

600 • 4 = 6 сот. • 4 = 24 сот. = 2400        240 • 50 = (200 + 40) • 5 = 1000 + 200 = 1200  

3600 : 40 = 360 : 4 = 90                        210 000 : 70 = 21000 : 7 = 1000

Завдання 2 Проста задача на знаходження невідомого доданку

 У 988 році князь Володимир Великий запровадив на Русі християнство. Скільки років минуло з того часу до сьогодні?

Короткий запис

Було — 988 рік

Пройшло років — ?

Став — 2023 рік

Розв'язання

1) 2023 – 988 = 2023 – 1000 + 12 = 1035 (р.) – років минуло з того часу.

Відповідь: з того часу минуло 1035 років.

Завдання 3 Складена задача на ділення на вміщення

Дві школи одержали однакових пачки підруч­ників. Одна школа одержала 600 підручників, а друга — 400. Скільки пачок підручників одержала кожна школа, якщо одна з них одержала на 20 пачок більше?

Школа

Підручників у 1 пачці

Кількість пачок

Загальна кількість підручників

І

?

?, на 20 пачок більше

600, на ? підручників більше

ІІ

однаково

?

400

Розв'язання

1) 600 – 400 = 200 (п.) – на стільки більше підручників одержала І школа.

2) 200 : 20 = 10 (п.) – підручників у одній пачці.

3) 600 : 10 = 60 (п.) – пачок одержала І школа.

4) 400 : 10 = 40 (п.) – пачок одержала ІІ школа.

Відповідь: І школа – 60 пачок підручників, ІІ – 40 пачок підручників.

 

Сторінка 77

Завдання 4  Задача зі змінною на знаходження частини числа

У книжці а сторінок. Петрик прочитав 5/8 книжки. Скільки сторінок прочитав Петрик?

Короткий запис

5/8 — а сторінок

1 — ? сторінок

Розв'язання

Щоб знайти дробову частину від деякого числа, треба дане число поділити на знаменник дробу та  помножити на чисельник дробу.

а : 8 • 5 (ст.) – сторінок прочитав Петрик.

Завдання 5

Різниця двох чисел дорівнює 44. Якщо кожне чис­ло збільшити на 5, то одне число стане в 5 разів більше, ніж друге. Знайди ці числа.

Розв'язання

Нехай х – друге число, х + 44 – перше число, х + 5 – збільшене друге число, х + 44 + 5 = х + 49 – збільшене перше число. Складемо рівняння.

(х + 5) • 5 = х + 49

5 х + 25 = х + 49

5 х – х = 49 – 25

4 х = 24

х = 24 : 4 = 6 – друге число.

х + 44 = 6 + 44 = 50 – перше число.

Перевірка: (50 + 5) : (6 + 5) = 55 : 11 = 5  

До №503 – 523

Завдання 1

8 • 35

  • 40

: 100

   : 7

   • 0

     0

2400 : 10

        : 60

        • 70

        : 1

      • 200

     56000   

450 • 6

     : 10

     • 80

     : 30

      • 8

   5760

8200 : 2

      : 10

       • 5

     : 10

     250 

Якщо множник дорівнює 0,

тоді добуток дорівнює 0.

а • 0 = 0

 

2400 : 10 = 240

240 : 60 = 24 : 6 = 4

4 • 70 = 28 • 10 = 280

280 : 1 = 280

280 • 200 = (200 + 80) • 200 = 40000 + 16000 = 56000

450 • 6 = (400 + 50) • 6 = 2400 + 300 = 2700

2700 : 10 = 270

270 • 80 = (200 + 70) • 80 = 16000 + 5600 = 21600

21600 : 30 = 2160 : 3 = (2100 + 60) : 3 = 700 + 20 = 720

720 • 8 = (700 + 20) • 8 = 700 • 8 + 20 • 8 = 5600 + 160 = 5760

8200 : 2 = (8000 + 200) : 2 = 8000 : 2 + 200 : 2 = 4100

4100 : 10 = 410

410 • 5 = (400 + 10) • 5 = 400 • 5 + 10 • 5 = 2050

2050 : 10 = 205

Завдання 2 Порядок дій

57 • 23 + 18 • 35 = 1941

65 • (325 – 298) = 1755

х  57

   23

  171

  114

1311

х18

  35

  90

54

630

+1311

    630

  1941

_325

  298

    27

х  65

    27

  455

130

1755

Сторінка 78

Завдання 3 Складена задача на множення

З двох полів фермер зібрав 640 т пшениці. З пер­шого поля пшеницю перевезли автомобілями за 38 рейсів, а з другого — за 42 рейси. Скільки тонн пшениці зібрали з кожного поля, якщо вантажність автомобілів однакова?

Поле

Маса за 1 рейс (т)

Кількість рейсів

Загальна маса (т)

І

однаково

38

?

ІІ

однаково

42

?

Всього

?

?

640

Розв'язання

1) 38 + 42 = 80 (р.) – всього рейсів зробили автомобілі.

2) 640 : 80 = 8 (т) – тонн пшениці перевозили за 1 рейс.

3) 8 • 38 = 8 • (30 + 4) = 304 (т) – тонн пшениці перевезли з  І поля.

4) 640 – 304 = 336 (т) – тонн пшениці перевезли з ІІ поля.

2 спосіб

1) 38 + 42 = 80 (р.) – всього рейсів зробили автомобілі.

2) 640 : 80 = 8 (т) – тонн пшениці перевозили за 1 рейс.

3) 8 • 38 = 8 • (30 + 4) = 304 (т) – тонн пшениці перевезли з  І поля.

4) 8 • 42 = 8 • (40 + 2) = 336 (т) – тонн пшениці перевезли з ІІ поля.

Відповідь: з І поля перевезли 304 тонни пшениці, з ІІ – 336 тонн пшениці.

Завдання 4

Накресли відрізок АВ = 10 см. Постав на ньому точку С так, щоб АС = 4 • СВ.

Міркуємо так. Якщо АС у 4 рази більший від СВ, то на відрізок АС припадає 4 частини, а на СВ – 1 така частина, тоді разом 5 частин.

10 : 5 = 2 (см) – відрізок СВ (1 частина).

2 • 4 = 8 (см) – відрізок АС (4 частини).

Завдання 5 Задача на знаходження цілого за його частиною

Михайлик прочитав 40 сторінок книжки, що стано­вить а/b книжки. Скільки сторінок йому лишилося прочитати?

Короткий запис

Було  — ?

Прочитав — 40 сторінок, це а/b від було

Залишилось — ?

Розв'язання

Якщо 40 сторінок – це вже дріб від усіх сторінок, тому

1) 40 : а • b (ст.) – сторінок у книжці.

2) 40 : а • b – 40 (ст.) – сторінок лишилось прочитати Михайликові.

40 : а • b – 40

Завдання 6

Підбери х так, щоб рівності були правильними.

24 : х = 11 – х

х = 3

Перевірка: 24 : 3 = 8,  11 – 3 = 8

х : 6 = х – 20

х = 24

Перевірка: 24 : 6 = 4,  24 – 20 = 4

До № 524 – 543

Завдання 1

25 ц = 1 ц • 25 = 100 кг • 25 = 2500 кг      76 кг = 1 кг • 76 = 1000 г • 76 = 76 000 г

 

43 м 6 дм = 430 дм + 6 дм = 436 дм            8 дм 7 см = 80 см + 7 см = 87 см

Інші завдання дивись тут...