Інші завдання дивись тут...

Завдання 28 Натуральні числа

1) Числа від 885 до 910, прилічуючи по 1: 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910

Числа від 885 до 910, прилічуючи по 5: 885, 890, 895, 900, 905, 910

2) Всього десятків у числі 875:  87

 

Завдання 29

6 • 7 = 42, бо 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42

35 : 5 = 7, бо 5 • 7 = 35 або 35 – 7 = 28, 28 – 7 = 21, 21 – 7 = 14, 14 – 7 = 7, 7 – 7 = 0

 

Завдання 30 

1) Діляться на 3:  18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39

Діляться на 4:  16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

2) Діляться на 9:  18, 27, 36, 45, 54, 63, 72

Діляться на 7:  14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

 

Завдання 31  Множення

Множник

8

6

7

7

12

13

24

6

Множник

7

9

8

9

6

5

4

16

Добуток

56 

54

56

63

72

65

96

96

Завдання 32 До професійного свята 6 підприємців домо­вились порівну подарувати місту 90 саджанців каштанів. 4 підприємці виконали своє зобов'я­зання. Скільки саджанців подарували 4 під­приємці?

Короткий запис

6 п.  90 с.

4 п.  ?

Розв’язання

1) 90 : 6 = 15 (с.) – саджанців подарував кожен підприємець.

2) 15 • 4 = 60 (с.)

Відповідь: чотири підприємці подарували 60 саджанців.

� На які ще запитання можна знайти відповіді за даними задачі? Скільки саджанців мали подарувати підприємці, котрі не виконали своє зобов'язання?

 

Завдання 33  Продуктивність праці

Будівельна бригада за 7 днів витратила 42 кг фарби. Скільки кілограмів фарби витратитила ця бригада за п'ять днів роботи, якщо щоденна витрата фарби була однакова?

Щоденна витрата

Кількість днів

Усього витратили

Однакова

7

42 кг

5 

?

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (кг) – щоденна витрата.

2) 6 • 5 = 30 (кг)

Відповідь: за п'ять днів роботи бригада витратила 30 кг фарби.

 

Завдання 34  За 2 год роботи трактор витратив a л пального. На скільки годин роботи йому вистачить 56 л пального, якщо витрата пального за кожну годину однакова? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо а=14?

Короткий запис

2 год  а л

 56 л

Розв’язання

1) а : 2 (л) – щогодинна витрата.

2) 56 : (а : 2) (год) – потрібно годин.

Якщо а = 14, тоді 56 : (а : 2) = 56 : (14 : 2) = 56 : 7 = 8 (год)

Відповідь: пального вистачить на 8 годин.

 

Завдання 35 Порядок дій

48 : 6 + 6 = 8 + 6 = 14

48 + 6 : 6 = 48 + 1 = 49

30 : 6 • 4 = 6 • 4 = 20

30 : (6 – 4) = 30 : 2 = 15

630 – 270 : 3 = 630 – 90 = 540

(630 – 270) : 3 = 60 : 3 = 120

Завдання 36 Рівняння

х • 8 = 72

х = 72 : 8

х = 9

7 • х = 14

х = 14 : 7

х = 2

64 : х = 8

х = 64 : 8

х = 8

Завдання 37  Побудуй 2 різних прямокутники з периметрами 12 см.

12 : 2 = 6 (см) – сума довжини і ширини прямокутника.

6 см = 5 см + 1 см, 6 см = 4 см + 2 см

Завдання 38  Посадили 45 дерев у 5 однакових рядів. Скільки ще треба посадити дерев, щоб було 12 таких рядів?

Короткий запис

5 р.  45 д.

12 р.  ?

Решта  ? 

Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (д.) – дерев у ряді.

2) 9 • 12 = 9 • (10 + 2) = 108 (д.) – дерев у 12 рядах.

3) 108 – 45 = 63 (д.)

Відповідь: треба посадити 63 дерева.

 

Завдання 39

54 : 6 = 9

56 : 7 = 8

42 : 7 – 6 = 6 – 6 = 0

21 – 21 : 3 = 21 – 7 = 14   

63 – 27 : 9 = 63 – 3 = 60

(63 – 27) : 9 = 36 : 9 = 4

7 • 5 – 3 • 6 = 35 – 18 = 17

81 : 9 – 49 : 7 = 9 – 7 =     

Завдання 40  Ділення

Ділене

81

63

486

96

90

90

90

64

Дільник

9

9

9

16

6

5

30

4

Частка

9

7

54

6

15

18

3

16

Завдання 41 

1) Як зміниться добуток двох чисел, якщо один із множників збільшити у 2 рази, а другий — зменшити в 4 рази? Добуток зменшиться у 2 рази.

Доведи на добутку 6 • 8.

6 • 8 = 48     (6 • 2) • (8 : 4) = 12 • 2 = 24     48 : 24 = 2   

2) Як зміниться частка, якщо ділене збіль­шити у 2 рази, а дільник — зменшити у 3 рази? Частка збільшиться у 6 разів.

Доведи на частці 24 : 6.

24 : 6 = 4        (24 • 2) : (6 : 3) = 48 : 2 = 24      24 : 4 = 6

 

Завдання 42

12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 30 + 6 = 36

4 • 18 = 4 • (10 + 8) = 40 + 32 = 72

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 10 + 2 = 12

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 10 + 3 = 13

120 • 3 = 12 • 3 • 10 = 36 • 10 = 360

40 • 18 = 4 • 18 • 10 = 72 • 10 = 720

720 : 6 = 72 : 6 • 10 = 12 • 10 = 120

390 : 3 = 39 : 3 • 10 = 13 • 10 = 130

Завдання 43

48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

72 : 18 = 72 : (9 • 2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

128 : 32 = 4, бо 32 • 2 = 64, 32 • 3 = 96, 32 • 4 = 128 підходить.

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

560 : 70 = 560 : (10 • 7) = 560 : 10 : 7 = 56 : 7 = 8

96 : 24 = 4, 24 • 2 = 48, 24 • 3 = 72, 24 • 4 = 96 підходить.

640 : 16 = 640 : (8 • 2) = 640 : 8 : 2 = 80 : 2 = 40

 

Завдання 44  Маса 8 ящиків мандаринів і 6 ящиків апель­синів становить 144 кг. Яка маса ящика апельсинів, якщо маса ящика мандаринів 9 кг?

Короткий запис

Мандарини  8 ящ. по 9 кг

Апельсини  6 ящ. по ? кг

Разом  144 кг

Розв’язання

1) 9 • 8 = 72 (кг) – маса мандаринів.

2) 144 – 72 = 72 (кг) – маса апельсинів.

3) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 10 + 2 = 12 (кг)

Відповідь: маса ящика мандаринів 12 кілограмів.

 

Завдання 45

1) У кіоск завезли 4 ящики яблук, по 20 кг у кожному, і 3 ящики груш, по 30 кг в кожному. Скільки всього кілограмів фруктів привезли?

Короткий запис

Яблука  4 ящ. по 20 кг

Груші  3 ящ. по 30 кг

Разом  ? кг

Розв’язання

1) 20 • 4 = 80 (кг) – яблук привезли.

2) 30 • 3 = 90 (кг) – груш привезли.

3) 80 + 90 = 170 (кг) 

Відповідь: привезли 170 кілограмів фруктів.

2) Було 6 відер води, по 10 л в кожному. Принесли ще 3 менших однакових відра води. Яка місткість меншого відра, якщо разом стало 84 л?

Короткий запис

Було  6 в. по 10 л

Принесли  3 в. по ? л

Стало  84 л

Розв’язання

1) 10 • 6 = 60 (л) – було води.

2) 84 – 60 = 24 (л) – принесли води.

3) 24 : 3 = 8 (л)

Відповідь: місткість меншого відра 8 літрів.

 

Завдання 46

1) У холодильнику було 24 кг помідорів, а моркви – у 5 разів менше. Скільки було кілограмів моркви?

Короткий запис

Помідори  24 кг

Морква  ?, у 5 разів менше

Розв’язання

24 : 8 = 3 (кг)

Відповідь: у холодильнику було 3 кг моркви.

2) У ящику було 21 кг яблук, а в кошику винограду – у 3 рази менше. Скільки було кілограмів винограду?

Короткий запис

Яблука  21 кг

Виноград  ?, у 3 рази менше

Розв’язання

21 : 3 = 7 (кг)

Відповідь: було 7 кг винограду.

Якщо зміняться числові дані, то дії не зміняться.

Вираз а : b є розв’язанням обох задач.

Як треба змінити запитання, щоб розв'язанням задач був інший вираз? Скільки всього було кілограмів овочів? Скільки всього було кілограмів фруктів?

 

Завдання 47 

1) (340 + 230) – 450 = 470 – 450 = 120

    890 – (340 + 230) = 890 – 570 = 320

Якщо а = 120, b = 2, с = 560, тоді с + а • b = 560 + 120 • 2 = 560 + 240 = 800

2) від суми чисел 324 і 548 відняти різницю чисел 130 і 67:

(324 + 548) – (130 – 67) = 872 – 63 = 809

б) різницю чисел 308 і 136 збільшити на суму чисел 354 і 98:

(308 – 136) + (354 + 98) = 172 + 452 = 624

 

Завдання 48  Нерівності

130 – a > 80

а = 20, 30

a • 8 < 36

а = 2, 3

a : 8 > 4

а = 40, 48

Завдання 49 На шкалі лінійки є лише 3 поділки: 0, 3 і 5 см. Як за допомогою цієї лінійки побудувати відрізок завдовжки 1 см? 7 см?

Побудували відрізок завдовжки 1 см:  3 + 3 – 5 = 1 (см)

Побудували відрізок завдовжки 7 см:  5 + 5 – 3 = 7 (см)

 

Завдання 50

Від якого числа треба відняти 426, щоб вийшло 154?

На скільки треба зменшити число 805, щоб одержати 287?

х – 426 = 154

х = 154 + 426

х = 580

805 – х = 287

х = 805 – 287

х = 518

Завдання 51  У магазин зранку завезли 12 ящиків винограду по 8 кг у кожному. Після обіду залишилося продати 5 ящиків. Скільки кілограмів вино­граду продали? Розв'яжи задачу двома способами.

Короткий запис

Завезли  12 ящ. по 8 кг

Залишилося  5 ящ.

Продали  ?

Розв’язання

1 спосіб

1) 12 – 5 = 7 (ящ.) – ящиків винограду продали.

2) 8 • 7 = 56 (кг)

2 спосіб

1) 8 • 12 = 96 (кг) – винограду завезли.

2) 8 • 5 = 40 (кг) – винограду залишилося продати.

3) 96 – 40 = 56 (кг) 

Відповідь: продали 56 кг винограду.

Інші завдання дивись тут...