Інші завдання дивись тут...

Завдання 684 Множення і ділення чисел

650 • 10 = 6500

320 : 8 = 40

160 : 2 = 80

360 : 9 = 40

10 • 100 = 1000

300 : 1 = 300

600 : 60 = 10

200 : 10 = 20

+465281

  496326

  961607

_342154

_619453

 154172

 465281

_834524

  528421

_306103

      289

+305814

  528710

  834524

_856921

  457801

  399120

96532

+495642

  361269

  856921

Завдання 686

За три журнали заплатили 55 грн. Скільки гривень заплатили за дві книжки, якщо загальна вартість покупки 329 грн?

Назва товару

Ціна

Кількість

Вартість

Книга

?

2

329 грн

Журнал

55 грн

3

Розв’язання
1) 55  3 = 165 (грн) – заплатили за журнали.
2) 329 – 165 = 164 (грн) – заплатили за книги.
3) 164 : 2 = 82 (грн)
Відповідь: за дві книжки заплатили 82 гривні.

 

Завдання 687

_846252

 100969

 745283

+429125

      989

  430114

_845426

    8888

 836538

+198198

      198

  198396

Завдання 688

Перше число а, а друге — у 5 разів більше. Знайди різницю другого і першого чисел, якщо а = 335.

Короткий запис

— а

II — ?, у 5 разів більше

Різниця  ?

х335

    5

1675

_1675

   335

  1340

Розв’язання
Вираз: а  5 – а
Якщо а = 335, тоді а • 5 – а 335  5 – 335 1675 – 335 = 1340
Відповідь: різниця двох чисел 1340.

Завдання 689

Часовому проміжку тривалістю 12 год відповідає літера B.

Часовому проміжку тривалістю 40 год відповідає літера D.

 

Завдання 690  Порядок дій

200  (169 : 13  144 : 12) + 15

 

Завдання 691

Двоє їжаків, відстань між якими становила 65 см, вирушили назустріч один одному. Один їжак прохо­дить щосекунди 6 см, а інший — 7 см. Через скільки секунд їжаки зустрінуться?

Розв’язання
1) 6 + 7 = 13 (м/с) – швидкість зближення.
2) 65 : 13 = 5 (с)
Відповідь: їжаки зустрінуться через 5 секунд.

 

Завдання 692

У великому контейнері можна перевезти 4250 кг бана­нів, у середньому — на 1620 кг менше, ніж у великому, а в малому — на 800 кг менше, ніж у середньому. Скільки кілограмів бананів можна перевезти в малому контейнері?

Короткий запис

У великому —  4250 кг

У середньому — ?, на 1620 кг менше, ніж у великому

У малому  ?, на 800 кг менше, ніж у середньому

_4250

  1620

  2630

_2630

   800

  1830

Розв’язання
1) 4250  1620 = 2630 (кг) – перевозять у середньому контейнері.
2) 2630  800 = 1830 (кг)
Відповідь: в малому контейнері можна перевезти 1930 кг бананів.

Завдання 693 Рівняння

х : 50 = 3744 + 1256

х : 50 = 5000

х = 5000 • 50

х = 250000

 

Завдання 694

420 : 70 = 6

810 : 9 = 90

900 : 90 = 10

100 : 100 = 1

6 • 80 = 480

3 • 15 = 45

4 • 12 = 48

2 • 450 = 900

529 км 41 м > 520 км 47 м 

6 дм 1 см > 6 дм 2 мм

2 кг 007 г < 2 кг 070 г

7 т 030 кг < 7 т 3 ц

Завдання 696 

6 + х + 4 = 20

х + 10 = 20

х = 20  10

х = 10

6 + 10 + 4 = 20

20 = 20 

 

Завдання 697

475 231  (44 261 + 49 625) = 381345 

849 650  (756 212  6424) = 99862

+44261

 49625

 93886

_475231

   93886

 381345

_756212

    6424

 749788

_849650

  749788

   99862

Завдання 698

За три дні в магазині продали a кг картоплі, причому першого дня — 250 кг, а другого — на 70 кг більше. Скільки кілограмів картоплі продали третього дня?

Склади вираз і розв'яжи задачу, якщо a = 710.

Короткий запис

Усього — а

— 250 кг

II — ?, на 70 кг більше, ніж I

III  ?

_710

  570

  140

Розв’язання
Вираз: а – (250 + 250 + 70) = а – 570
Якщо а = 710, тоді а  570 710 – 570 = 140 (кг)
Відповідь: третього дня продали 140 кг картоплі.

Завдання 699

Часовому проміжку тривалістю 40 хв відповідає літера В.

Часовому проміжку тривалістю 3 год відповідає літера С. 

 

Завдання 700

24 : (38  14) + (54  39) • 16

 

Завдання 701

Двоє зайців, відстань між якими становила 12 м, по­стрибали в одному напрямі. Перший заєць долає за секунду 2 м, а другий — 4 м. Через скільки секунд другий заєць наздожене першого?

Розв’язання
1)  2 = 2 (м/с) – швидкість зближення.
2) 12 : 2 = 6 (с)
Відповідь: через 6 с другий заєць наздожене першого.

 

Завдання 702 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

2345

 

3456

 

4567   5678   6789   7900   9011

1111

 

2222   3333   4444   5555   6666   7777  
Завдання 703

Першого дня автомобіль подолав відстань 580 км, другого дня — на 150 км більше, ніж першого, а тре­тього — на 120 км менше, ніж другого. Скільки всього кілометрів подолав автомобіль за три дні?

Короткий запис

—  580 км

II — ?, на 150 км більше, ніж I

III  ?, на 120 км менше, ніж II

Разом  ?

+580

  150

  730

_730

  120

  610

+580

  730

 1310

+1310

   610

  1920

Розв’язання
1) 580  150 = 730 (км) – подолав II дня.
2) 730  120 = 610 (км) – подолав III дня.
3) 580 + 730 = 1310 (км) – подолав за I і II днів разом.
4) 1310 + 610 = 1920 (км) 
Відповідь: за три дні автомобіль подолав 1920 км.

Завдання 704

9494  (6494  4078) + 22 = 7100 

5827 + 320 : 8  305 = 5827 + 40  305 = 5562

_6494

  4078

  2416

_9494

  2416

  7078

+7078

     22

  7100 

+5827

     40

  5867

_5867

   305

  5562

Завдання 705

10 • 1 = 10

100 • 1 = 100 

10 • 10 = 100

10 • 100 = 1000

1000 : 1 = 1000

1000 : 10  = 100

1000 : 1000 = 1

1000 : 20 = 50

Завдання 706

Слово: СКЕЛЯ.

 

Завдання 707 Вирази

Якщо а = 85 407, b = 6975, тоді а + b = 85407 + 6975 = 92382

Якщо а = 85 407, b = 6975, тоді а  b = 85407  6975 = 78432

 

Завдання 708 Дії з іменованими величинами

Додавання виконали правильно.

36 км 256 м + 12 км 428 м = 48 км 684 м

36 км 256 м

   12 км 428 м

   48 км 684 м 

+ 36256

   12428

   48684 (м)

Завдання 709 

456 кг 254 г + 258 кг 123 г

456 кг 254 г

   258 кг 123 г

   714 кг 377 г 

+ 346254 

   258123

   714377 (г)

8564 т 5 ц  1353 т 2 ц

8564 т 5 ц

   1353 т 2 ц

   7211 т 3 ц 

_ 85645 

  13532

  72113 (ц)

345 км 820 м  112 км 590 м

345 км 820 м

   112 км 590 м

   233 км 230 м

_ 345820 

   112590

   233230 (м)

4905 грн 20 коп. + 6537 грн 50 коп.

4905 грн 20 коп.

   6537 грн 50 коп.

  11442 грн 70 коп. 

+ 490520 

   653750

  1144270 (коп.)

Завдання 710

Маса гуски 5 кг 720 г, маса курки на 3 кг 123 г менша, ніж маса гуски, а маса індички на 4 кг 420 г більша, ніж маса гуски і курки разом. Яка маса індички?

Короткий запис

Гуска —  5 кг 720 г

Курка — ?, на 3 кг 123 г менше, ніж гуска

Індичка  ?, на 4 кг 420 г більше, ніж гуска і курка разом

_5 кг 720 г

  3 кг 123 г

  2 кг 597 г

 

_5 кг  720 г

  2 кг  597 г

  7 кг 1317 г

  8 кг  317 г 

+8 кг 317 г

  4 кг 420 г

 12 кг 737 г

Розв’язання
1) 5 кг 720 г  3 кг 123 г = 2 кг 597 г – маса курки.
2) 5 кг 720 г + 2 кг 597 г = 8 кг 317 г – маса гуски і курки разом.
3) 8 кг 317 г + 4 кг 420 г = 12 кг 737 г – маса індички.
Відповідь: 12 кг 737 г.

Завдання 711 Ділення з остачею

За кожним столом для роботи в групах можуть роз­міститися від двох до п'яти учнів включно. У класі 31 учень. Яку найменшу і яку найбільшу кількість столів можуть зайняти учні цього класу? 

Розв’язання
1) 31 : 2 = 15 (ост. 1)
2) 31 : 5 = 6 (ост. 1)
Відповідь: найменша кількість 7 столів, найбільша кількість 16 столів.

 

Завдання 712

Периметр трикутної ділянки 1 км 200 м. Довжина од­нієї сторони 480 м, а другої — 385 м. Знайди довжину третьої сторони ділянки.

Розв’язання
1 км 200 м = 1200 м
1) 480 + 385 = 865 (м) – довжина двох сторін разом.
2) 1200  865 = 335 (м)
Відповідь: довжина третьої сторони 335 метрів.

 

Завдання 713

Кубом не може бути друга фігура.

 

Завдання 714 Письмове ділення

_126 | 3    

  12      42

    _6

      6

       0

_861 | 3    

  6      287

 _26

   24

   _21

     21

       0

Завдання 715
За секунду бджола долає 1/6 шляху, а оса — 1/5 шляху. Яка комаха рухається швидше? Оса

1/6 < 1/5

 

Завдання 716 Допиши числову «змійку» до краю аркуша в зошиті.

 

9889

 

8778

 

7667   6556   6789   5445   4334

8888

 

7777   6666   5555   5555   4444   3333  
Завдання 717

Із 30 кг борошна спекли 250 булочок. Скільки таких булочок можна спекти із 60 кг борошна?

Короткий запис
30 кг  250 б.
60 кг — ? 
Розв’язання
1) 60 : 30 = 2 (р.) – у стільки разів збільшиться маса борошна.
2) 250 • 2 = 500 (б.)
Відповідь: можна спекти 500 булочок із 60 кг борошна.

 

Завдання  718 

945 т 325 кг  344 т 123 кг

945 т 325 кг

   344 т 123 кг

   601 т 202 кг 

_ 945325 

   344123

   601202 (кг)

628 м 25 см + 128 м 64 см

628 м 25 см

   128 м 64 см

   756 м 89 см 

+ 62825 

   12864

   75689 (см)

9635 грн 10 коп.  1246 грн 30 коп. 

9635 грн 10 коп.

   1246 грн 30 коп.

   8388 грн 80 коп.

_ 963510 

   124630

   838880 (коп.)

42 кг 350 г + 36 кг 460 г

42 кг 350 г

   36 кг 460 г

   78 кг 810 г 

+ 42350  

   36460

   78810 (г)