Інші завдання дивись тут...

Завдання 401.

+23467

     157

  23624

+84568

     942

  85510

_8346

   294

  8052

_90784

     169

  90615

 

Завдання 402. За три дні автомобіль проїхав 960 км. Першого дня він проїхав 300 км, а другого — на 20 км менше. На скільки кілометрів більше проїхав автомобіль третього дня, ніж другого?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 300 – 20 = 280 (км) – проїхав другого дня.

2) 300 + 280 = 580 (км) – проїхав за перший і другий день разом.

3) 960 – 580 = 960 – 560 – 20 = 380 (км) – проїхав третього дня.

4) 380 – 280 = 100 (км) – на стільки більше проїхав третього дня, ніж дугого.

2 спосіб.

1) 300 – 20 = 280 (км) – проїхав другого дня.

2) 960 – 300 – 280 = 380 (км) – проїхав третього дня.

3) 380 – 280 = 100 (км) – на стільки більше проїхав третього дня, ніж дугого.

Відповідь: третього дня проїхав на 100 км більше, ніж другого дня.

 

Завдання 403. 

42 567 ˃ 14 267

98 453 < 198 453

3 632 < 36 320

1 998 < 19 980

Завдання 404. 

51000 –  х = 137

х = 51000 – 137

х = 50863

51000 – 50863 = 137

137 = 137

2961 –  а = 398 

а = 2961 – 398

а = 2563

2961 – 2563 = 398

398 = 398

4887 –  р = 487

р = 4887 – 487

р = 4400

4887 – 4400 = 487

487 = 487

15145 –  с = 29

с = 15145 – 29

с = 15116

15145 – 15116 = 29

29 = 29

1569 –  b = 408

b = 1569 – 408

b = 1161

1569 – 1161 = 408

408 = 408

30308 – у = 99

y = 30308 – 99

y = 30209

30308 – 3020 = 99

99 = 99

 

Завдання 405. Склади і розв'яжи рівняння.

1) Якщо від 5371 відняти х, то дістанемо 197.

Розв'язання.

5371 – х = 197

х = 5371 – 197

х = 5174

5371 – 5174 = 5371 – 5171 – 3 = 200 – 3 = 197

2) До задуманого числа додали 578 і дістали 7959. Яке число задумали?

Розв'язання.

х + 578 = 7959

х = 7959 – 578

х = 7381

7391 + 578 = 7959

 

Завдання 406. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Склади обернену до неї.

Для спорудження будинку привезли 2430 цеглин. Після того, як використали частину цеглин, їх залишилося 780. Скільки цеглин використали?

Розв'язання.

Нехай х (ц) – використали цеглин, тоді складемо рівняння

2430 – х = 780

х = 2430 – 780

х = 1650 (ц.) – використали цеглин.

Відповідь: використали 1650 цеглин.

Обернена задача.

Для спорудження будинку привезли 2430 цеглин. Використали 1650 ц. Скільки цеглин залишилося?

Обернена задача.

Після того як використали 1650 ц на будові ще залишилося 780 ц. Скільки цеглин привезли на будову?

 

Завдання 407. Розв'яжи задачі і поясни, чому вони розв'язуються різними діями.

1) У саду зібрали 4235 кг абрикосів, а слив — на 635 кг більше. Скільки зібрали слив?

Розв'язання.

4235 + 635 = 4870 (кг) – зібрали слив.

Відповідь: зібрали 4870 кг слив. 

2) Яблук зібрали 480 ц, це на 115 ц більше, ніж груш. Скільки зібрали груш?

Розв'язання.

480 – 115 = 365 (ц) – зібрали груш.

Відповідь: зібрали 365 ц груш 

 

Завдання 408. 

3 300 + 700 < 4001  , бо 4000 < 4001

1852 + 250 ˃ 2002    , бо 2102 ˃ 2002

56001 + 389 ˃ 5390

44000 + 640 ˃ 44040

9000 – 800 ˃ 8192  , бо 8200 ˃ 8192   

4421 ˃ 5020 –  600 , бо 4421 ˃ 4420 

 

Завдання 409. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння.

Для оздоблення занавісок купили 200 м тасьми. Після оздоблення кількох занавісок у мотку залишився ще 121 м тасьми. Скільки метрів тасьми було використано?

Розв'язання.

Нехай х (м) – використано тасьми, тоді складемо рівняння

200 – х = 121

х = 200 – 121

х = 79 (м) – використано тасьми.

Відповідь: було використано 79 м тасьми.

 

Завдання 410. 

357 + 351 = 357 + 343 + 8 = 700 + 8 = 708

211 + 415 = 626

811 –  801 = 10

736 – 624 = 112

531 + 130 = 661

431 –  130 = 301

 

Завдання 411. Прочитай вирази. У межах яких розрядів треба виконати дії в кожному виразі?

5221 + 1532 (одиниці, десятки, сотні, тисячі) 

45029 + 1231 (одиниці, десятки, сотні, тисячі)

8765 – 3514 (одиниці, десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч)

609946 – 1946 (одиниці, десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч)

 

Завдання 412. 

+3470

  4598

  8068

+614370

     1792

  616162

_78250

   5981

  72269

_309580

     2790

  306790

+17220

   2998

  20218

     

Завдання 413. 

3420 + 2130 = 5550

33007 + 3050 = 36057

8405 + 1321 = 9726

28095 + 5104 = 33199

 

 

 

 

9770 –  5450 = 4320

 

_38502

   2880

  35622

   

6000 –  4022 = 1978

40965 – 3651 = 37314

Завдання 414. 

4600 + 3200 = 7800

6200 + 3370 = 9570

8600 – 5100 = 3500

3740 – 2540 = 1200

29135 – 27030 = 2105

40298 – 37120 = 3178

Завдання 415. Попрацюйте в групі. За таблицею зробіть розрахунок надходження солодощів на склад. Зробіть перевірку, обчислюючи результат у стовпчиках і рядках.

Дата Вид солодощів Усього
Печиво, кг Цукерки, кг Зефір, кг
16 грудня 650 323 155 1128
17 грудня 488 405 98 991
20 грудня 671  356 147 1174
25 грудня 845 257 121 1223
28 грудня 738  348 139 1225
Усього 3392 1689 660 5741

 

Завдання 416. Назви шестицифрові числа, в яких цифра 6 позначатиме різні розрядні одиниці.

555556 555565 555655 556555 565555 655555

 

Завдання 417

+23538

   3538

  27076

+404245

     4245

  408490

_66382

   2836

  63546

_550832

     2380

  548452

 

Завдання 418. Першого дня літак пролетів 3000 км, другого дня — на 800 км більше, ніж першого, а третього дня — на 500 км менше, ніж другого. Скільки кілометрів літак пролетів за три дні?

Розв'язання.

1) 3000 + 800 = 3800 (км) – пролетів другого дня.

2) 3800 – 500 = 3300 (км) – пролетів третього дня.

3) 3000 + 3800 + 3300 = 10100 (км) – пролетів за три дні.

Відповідь: за три дні літак пролетів 10100 км.

 

Завдання 419. Прочитай задачу. Поясни малюнок до задачі. Розв'яжи задачу. На змаганнях з бігу Іван випередив Миколу на 378 м, а Микола Сашка — на 162 м. На скільки метрів Сашко відстав від Івана?

Розв'язання.

162 + 378 = 540 (м) – на стільки метрів Сашко відстав від Івана.

Відповідь: Сашко відстав від Івана на 540 м.

 

Завдання 420. Виміряй сторони трикутника, знайди суму їхніх довжин. На скільки міліметрів довжина сторони AB менша від суми довжин сторін ВС і АС?

 

Завдання 421. Знайди пропущене число.

6040 + 200 = 6 240

8070 + 1700 = 9770

5930 – 900 = 5030

4356 – 350 = 4006

 

Завдання 422. У першому томі роману 512 сторінок, у другому томі — на 80 сторінок більше, ніж у першому, а у третьому — на 128 сторінок менше, ніж у другому. Скільки всього сторінок у трьох томах?

Розв'язання.

1) 512 + 80 = 592 (стор.) – сторінок у другому томі.

2) 592 – 128 = 464 (стор.) – сторінок у третьому томі.

3) 512 + 592 + 464 = 1568 (стор.) – сторінок у трьох томах.

Відповідь: у трьох томах 1568 сторінок.

 

Завдання 423

1) У червні на туристичній базі відпочивало 256 осіб, а в липні — 314 осіб. Скільки всього людей відпочило на базі за два місяці?

Розв'язання.

1) 256 + 314 = 570 (ос.) – людей відпочило на базі.

Відповідь: на базі відпочило 570 осіб.

2) У червні на туристичній базі відпочивало 256 осіб, а в липні — 414 осіб. Скільки всього людей відпочило на базі за два місяці?

Розв'язання.

1) 256 + 414 = 670 (ос.) – людей відпочило на базі.

Відповідь: на базі відпочило 670 осіб.

Порівняй відповіді. Як змінилася сума в другій задачі?

Збільшилась на 100.

 

Завдання 424. 1) Обчисли усно. Запиши лише відповіді.

Доданок 210 210 210 210 210 210
Доданок 56 156 256 356 456 556
Сума 266 366 466 566 666 766

Як змінюється другий доданок? 

Збільшується на 100.

Як змінюється сума?

Збільшується на 100.

2) Закінчи правило.

Якщо один із доданків залишити без зміни, а інший збільшити (зменшити) на кілька одиниць, то сума збільшиться (зменшиться) на стільки ж одиниць.

 

Завдання 425. 1) Розглянь обчислення. Як змінюються доданки? Зроби виновки.

120 + 240 = 360

(120 + 60) + (240 – 60) = 120 + 240 + 60 –  60 = 360 

2) Закінчи правило.

Якщо перший доданок збільшити (зменшити) на кілька одиниць, а другий зменшити (збільшити) на стільки само одиниць, то сума не зміниться.

Інші завдання дивись тут...