Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 4 клас Листопад Н. (частина 2)"

Завдання 133 Множення

11 • 20 = 20 • 10 + 20 = 200 + 20 = 220     22 • 20 = (20 + 2) • 20 = 400 + 40 = 440   

33 • 20 = (30 + 3) • 20 = 600 + 60 = 660     44 • 20 = (40 + 4) • 20 = 800 + 80 = 880

 

Завдання 134

Якщо другий множник збільшити на деяке число, тоді добуток збільшиться на добуток першого множника на це число.

16 • 20 = 320

16 • 30 = 16 • (20 + 10) = 16 • 20 + 16 • 10 = 320 + 16 • 10 = 480

16 • 40 = 16 • (20 + 20) = 16 • 20 + 16 • 20 = 320 + 16 • 20 = 640

16 • 50 = 16 • (20 + 30) = 16 • 20 + 16 • 30 = 320 + 16 • 30 = 800

16 • 60 = 16 • (20 + 40) = 16 • 20 + 16 • 40 = 320 + 16 • 40 = 960

 

Завдання 135 Порядок дій

49 • 9 – 37 • 8 = 441 – 296 = 145

1) 49 • 9 = (40 + 9) • 9 = 40 • 9 + 9 • 9 = 360 + 81 = 441

2) 37 • 8 = (30 + 7) • 8 = 240 + 56 = 296

3) 441 – 296 = 441 – 300 + 4 = 141 + 4 = 145

5 • (781 – 593) – 674 = 5 • 188 – 674 = 940 – 674 = 266

1) 781 – 593 = 781 – 600 + 7 = 181 + 7 = 188

2) 188 • 5 = (100 + 80 + 8) • 5 = 500 + 400 + 40 = 940

3) 940 – 674 = 940 – 700 + 26 = 240 + 26 = 266

 

7 • 39 + 24 • 4 = 273 + 96 = 369

1) 7 • 39 = 7 • (30 + 9) = 210 + 63 = 273

2) 24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 80 + 16 = 96

3) 273 + 96 = 273 + 100 – 4 = 373 – 4 = 369

(67 • 7 + 131) : 6 = (469 + 131) : 6 = 600 : 6 = 100

1) 67 • 7 = (60 + 7) • 7 = 420 + 49 = 469

2) 469 + 131 = 500 + 90 + 10 = 600

3) 600 : 6 = 100

Завдання 136

Якщо а = 40, b = 77, c = 5, тоді (а + b) • с = (40 + 77) • 5 = 117 • 5 = 585

Якщо а = 40, b = 77, c = 5, тоді с • (b – а) = 5 • (77 – 40) = 5 • 37 = 185

Якщо а = 40, b = 77, c = 5, тоді (b • с) – а = (77 • 5) – 40 = 385 – 40 = 345

 

Завдання 137

Нерівності:  125 < y < 304      5 > 0         а – с < 7

Вирази зі змінними: с + х     Числові рівності: 89 + 100 = 189    Рівності зі змінними: b = 30 + 890

 

Завдання 138 Розв'язки нерівності 901 < x < 907

Натуральні числа, які більші за 901, але менші від 907: 902, 903, 904, 905, 906

 

Завдання 139

Календарний рік має 365 або 366 дніввисокосний рік)

 

Завдання 140 Днів у місяці

1 рік = 12 міс. Два сусідні місяці в році, у яких сума днів дорівнює 62 (31 + 31): липень і серпень, грудень і січень.

 

Завдання 141 Визначили тривалість указаних подій, скористав­шись календарем 2021 року.

1) Осінні канікули для школярів триватимуть із 25 жовтня по 31 жовтня:

31 – 25 + 1 = 7 (днів) – тривалість канікул.

2) подорож на екскурсійному лайнері триватиме з 27 жовтня по 5 листопада:

(31 – 27 + 1) + 5 = 10 (днів) – тривалість подорожі.

3) фестиваль народної творчості буде проходи­ти з 10 жовтня по 17 жовтня:

17 – 10 + 1 = 8 (днів) – тривалість фестивалю.

 

Завдання 142

1) Суму чисел 47 і 269 збільшити втричі:

(47 + 269) • 3 = 316 • 3 = 316 + 316 + 316 = 900 + 30 + 18 = 948

2) До суми чисел 45 і 20 додати їхній добуток:

(45 + 20) + 45 • 20 = 65 + (450 + 450) = 65 + 900 = 965

3) Добуток чисел 30 і 20 поділити на 100:

30 • 20 : 100 = 600 : 100 = 6

 

Завдання 143  Складена задача на знаходження суми числа і добутку

Один молоковоз перевозить 235 л молока, а інший — утричі більше. Скільки всього літрів молока перевозять ці два молоковози?

І молоковоз

ІІ молоковоз

Всього

235 л

у 3 рази більше

?

Короткий запис

І молоковоз — 235 л

ІІ молоковоз — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Вираз   235 + 235 • 3

Короткий запис №1

І молоковоз — 235 л

ІІ молоковоз — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

І молоковоз — 235 л

ІІ молоковоз — 705 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів молока перевозить ІІ молоковоз?

2) Скільки всього літрів молока перевозять ці два молоковози?

Розв’язання

1) 235 • 3 = (200 + 30 + 5) • 3 = 705 (л) – літрів молока перевозить другий молоковоз.

2) 235 + 705 = 900 + 30 + 10 = 940 (л)

Відповідь: ці два молоковози перевозять 940 літрів молока.

 

Завдання 144, 145 Письмове множення

х104

     5

  520

х203

     4

 812

х301

     3

 903

х405

     2

  820

х165

     4

  660

х237

     2

 474

х27

   30

 810

х403

     2

 806

х164

     4

  656

Завдання 146

45 • 2 : 10 = (45 + 45) : 10 = 90 : 10 = 9       39 : 13 • 7 = 3 • 7 = 21

6 • (130 – 47) + 420 = 6 • 83 + 420 = 498 + 420 = 918

 

Завдання 147

1) Не у всіх частках виконується ділення націло на 7.

При діленні на 7 можуть бути остачі менші, ніж 7.

 

Завдання 148

Парні числа діляться на 2 без остачі: 4, 12, 44, 100, 700

 

Завдання 149

1) При діленні на 5 можуть бути остачі менші, ніж 5.

    При діленні на 9 можуть бути остачі менші, ніж 9.

2) Числа, що діляться на 5 без остачі (закінчуються цифрою 5 або 0): 105, 80, 15, 20, 95

 

Завдання 150 Ділення з остачею

82 : 10 = 8 (ост. 2)  перевірка: 8 • 10 + 2 = 82

17 : 5 = 3 (ост. 2)    перевірка: 3 • 5 + 2 = 17

34 : 8 = 4 (ост. 2)   перевірка: 4 • 8 + 2 = 34

55 : 9 = 6 (ост. 1)   перевірка: 6 • 9 + 1 = 55

66 : 8 = 8 (ост. 2)   перевірка: 8 • 8 + 2 = 66

 

Завдання 151 У мішку міститься 36 кг гречки. Для її фасування є пакети на 3 кг і на 5 кг. Які пакети потрібно взя­ти, щоб після фасування в мішку не залишилося гречки?

Міркуємо так. Не можемо взяти 5-кілограмові пакети, бо 36 : 5 = 7 (ост. 1), отримаємо 7 таких пакетів, але в мішку залишиться 1 кг гречки. Треба взяти 3-кілограмові пакети, бо 36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 12 ділиться націло, отримаємо 12 таких пакетів.

Щоб після фасування не лишилося гречки, треба взяти 12 пакетів по 3 кг.

 

Завдання 152

1) Визначили периметр трикутника: Р = 6 см + 3 см + 7 см = 16 см

2) Якщо периметр квадрата 16 см, тоді 16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 4 см.

Завдання 153 Проста задача на ділення на вміщення з остачею

Учні мають розкласти 60 ручок у коробки. У кожну коробку вміщається 8 штук. Скільки буде повних коробок? Скільки ручок залишиться?

Розв’язання

60 : 8 = 7 (ост. 4) – 7 коробок, залишиться 4 ручки. 

Відповідь: буде 7 повних коробок, залишиться 4 ручки.

 

Завдання 154

Ділення

27 : 4 = 6 (ост. 3)

27 : 5 = 5 (ост. 2)

27 : 6 = 4 (ост. 3)

27 : 7 = 3 (ост. 6)

27 : 8 = 3 (ост. 3)

Перевірка

6 • 4 + 3 = 27

5 • 5 + 2 = 27

4 • 6 + 3 = 27

3 • 7 + 6 = 27

3 • 8 + 3 = 27

Інші завдання дивись тут...

  • Пон
    Сайт супер!!!! Делаю домашку почти за секунду!!!! ------------------ Сайт рекомендує самостійно розв'язувати завдання, а потім звіряти відповіді.
    22 вересня 2023 08:22