Інші завдання дивись тут...

Сторінка 4  Таблиці множення і ділення

Завдання 1 Замінили суму однакових доданків добутком чисел

5 + 5 + 5 + 5 = 5 • 4 = 20

4 + 4 + 4 = 4 • 3 = 12

7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 4 = 28

8 + 8 + 8 = 8 • 3 = 24

9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 5 = 45

6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 4 = 24

Завдання 2

5 • 3 = 15

6 • 4 = 24

8 • 2 = 16

4 • 9 = 36

7 • 8 = 56

35 : 5 = 7

42 : 6 = 7

64 : 8 = 8

36 : 4 = 9

16 : 4 = 4

9 • 7 = 63

9 • 5 = 45

7 • 7 = 49

8 • 9 = 72

5 • 8 = 40

45 : 5 = 9

72 : 8 = 9

27 : 3 = 9

18 : 9 = 2

36 : 6 = 6

Завдання 3 Взаємозв’язок дій множення і ділення

32 : 4 = 8

8 • 4 = 32

45 : 9 = 5

5 • 9 = 45

56 : 8 = 7

7 • 8 = 56

54 : 6 = 9

9 • 6 = 54

Завдання 4

6 • 5 + 6 = 6 • 6 = 36

6 • 5 – 6 = 6 • 4 = 24

7 • 5 + 7 = 7 • 6 = 42

7 • 5 – 7 = 7 • 4 = 28

4 • 3 + 4 = 4 • 4 = 16

4 • 3 – 4 = 4 • 2 = 8

5 • 8 + 5 = 5 • 9 = 45

5 • 8 – 5 = 5 • 7 = 35

8 • 4 + 8 = 8 • 5 = 40

8 • 4 – 8 = 8 • 3 = 24

3 • 6 + 3 = 3 • 7 = 21

3 • 6 – 3 = 3 • 5 = 15

Сторінка 5

Завдання 5

Множення на число 6

Множення на число 7

Множення на число 8

Множення на число 9

 

Завдання 6 Скільки всього намистинок нанизали на нитку? Складіть вираз, що містить дії множення та додавання та обчисліть його значення.

●●∆∆∆●●□□□□●●∆∆∆●●□□□□●●∆∆∆●●□□□□●●

2 • 7 + 3 • 3 + 4 • 3 = 14 + 9 + 12 = 35

 

Завдання 7 Марійці 9 років. Мама в 4 рази старша за неї, а тато — у 5 разів. Скільки років Марійчиній мамі? Марійчиному татові?

Розв’язання

1) 9 • 4 = 36 (р.) 

2) 9 • 5 = 45 (р.) 

Відповідь: Марійчиній мамі 36 років, Марійчиному татові 5 років. 

 

Завдання 8 Складена задача на знаходження суми

Липа росте 72 роки, а клен – у 9 разів менше. Береза росте у 4 рази більше, ніж клен. Скільки років усім деревам разом?

Розв’язання

1) 72 : 9 = 8 (р.) – росте клен.

2) 8 • 4 = 32 (р.) – росте береза.

3) 72 + 8 + 32 = 112 (р.) 

Відповідь: усім деревам разом 112 років. 

 

Завдання 9  Складена задача на знаходження суми добутків

До шкільного буфету привезли 6 паковань води по 8 пляшок у кожному та 7 паковань соку по 6 пакетів. Скільки разом ємностей з водою і соком привезли до шкільного буфету?

Розв’язання

8 • 6 + 6 • 7 = 48 + 56 = 104 (ємн.)

Відповідь: до шкільного буфету привезли 104 ємності.

 

Завдання 10  Довжина відрізка AD становить 18 см. Побудуйте в зошиті відрізок ВС, який у 6 разів коротший за AD.

18 : 6 = 3 (см)

 

Завдання 11 Порядок дій

6 • 4 + 7 • 3 = 45

1) 6 • 4 = 24

2) 7 • 3 = 21

3) 24 + 21 = 45

(35 + 10) : 5 = 9

1) 35 + 10 = 45

2) 45 : 5 = 9

2 • 7 + 3 • 5 + 15 : 3 = 34

1) 2 • 7 = 14

2) 3 • 5 = 15

3) 15 : 3 = 5

4) 14 + 15 + 5 = 34

18 : 3 + 21 : 7 = 9

1) 18 : 3 = 6

2) 21 : 7 = 3

3) 6 + 3 = 9

(85 – 50) : 7 = 5

1) 85 – 50 = 35

2) 35 : 7 = 5

4 • 8 + 2 • 4 – 30 : 6 = 35

1) 4 • 8 = 32

2) 2 • 4 = 8

3) 30 : 6 = 5

4) 32 + 8 = 40

5) 40 – 5 = 35

Сторінка 6 Вирази та нерівності зі змінними

Завдання 1

1) Якщо а = 7, n = 5, тоді а • 5 + n • 6 = 7 • 5 + 5 • 6 = 65

    Якщо а = 6, n = 8, тоді а • 5 + n • 6 = 6 • 5 + 8 • 6 = 78

2) Якщо с = 15, b = 5, тоді (с + 24) – b = (15 + 24) – 5 = 34

    Якщо с = 46, b = 13, тоді (с + 24) – b = (46 + 24) – 13 = 57

 

Завдання 2  Доберіть такі два значення змінної, щоб справдилася нерівність.

300 + а > 325   а > 25

Відповідь: 26, 27

846 – с < 200   с > 646

Відповідь: 647, 648

Завдання 3, 4 Розв'язування нерівностей у молодших класах

56 – с > 50

с = 0, 1, 2, 3, 4, 5

47 + a < 50

а = 0, 1, 2

7 • d < 28

d = 0, 1, 2, 3

30 > х • 5

х = 0, 1, 2, 3, 4

Сторінка 7

Завдання 5 Письмове додавання

Якщо а = 367, b = 132, тоді

+367

  132

  499

_367

  132

  235

Завдання 6 Упродовж дня в крамниці продали с хлібин. Увечері їх залишилось у 6 разів менше, ніж продали за день. Скільки всього хлібин було в крамниці спочатку? 

Якщо с = 30, тоді с : 6 + с = 30 : 6 + 30 = 35 (хл.)

 

Завдання 7

На трьох клумбах висадили 420 цибулин тюльпанів. На першій клумбі висадили 115 цибулин, на другій — на 100 більше. Скільки ци­булин тюльпанів висадили на третій клумбі?

Розв’язання

1) 115 + 100 = 215 (ц.) – висадили на другій клумбі.

2) 115 + 215 = 330 (ц.) – висадили на двох клумбах.

3) 420 – 330 = 90 (ц.) 

2 спосіб

1) 115 + 100 = 215 (ц.) – висадили на другій клумбі.

3) 420 – 115 – 215 = 90 (ц.) 

Відповідь: на третій клумбі висадили 90 цибулин тюльпанів. 

 

Завдання 8

Якщо а = 10, b = 15, с = 5, тоді (а + b) – с = (10 + 15) – 5 = 20

Якщо а = 5, b = 10, с = 15, тоді а • b + с = 5 • 10 + 15 =  65

Якщо k = 5, t = 10, m = 2, n = 4, тоді k • t – m • n = 5 • 10 – 2 • 4 = 42

 

Завдання 9

а + 0 = а       а : 1 = а       а : а = 1     а • 0 = 0

а – 0 = а       а • 1 = а       0 : а = 0     0 • а = 0

 

Завдання 10 Обчисліть периметр прямокутника зручним для себе способом, якщо його сто­рона а = 5 см, а сторона b = 3 см.

Розв’язання

P = a + b + a + b = 5 + 3 + 5 + 3 = 16 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 16 сантиметрів.

 

Завдання 11

86 + х < 90

86 + х = 90

х = 90 – 86

х = 4

86 + х < 86 + 4

х = 0, 1, 2, 3

4 • с < 20

4 • с = 20

с = 20 : 4

с = 5

4 • с < 4 • 5

с = 0, 1, 2, 3, 4

97 – х > 92

97 – х = 92

х = 97 – 92

х = 5

97 – х > 97 – 5

х = 0, 1, 2, 3, 4

Завдання 12

Якщо а = 740, тоді а + 120 – 430 = 740 + 120 – 430 = 430

Якщо b = 690, тоді b – 250 + 320 = 690 – 250 + 320 = 760

Якщо с = 6, тоді 70 – с • 8 = 70 – 6 • 8 = 70 – 48 = 22

Якщо d = 3, тоді 520 + d • 20 = 520 + 3 • 20 = 520 + 60 = 580

 

Сторінка 8 Рівняння

Завдання 1 Рівняння

64 + х = 87

х = 87 – 64

х = 23

64 + 23 = 87

а – 245 = 324

а = 324 + 245

а = 569

569 – 245 = 324

х • 5 = 250

х = 250 : 5

х = 50

50 • 5 = 250

540 : х = 90

х = 540 : 90

х = 6

540 : 6 = 90

х + 360 = 590

х = 590 – 360

х = 230

230 + 360 = 590

940 – а = 530

а = 940 – 530

а = 410

940 – 410 = 530

6 • х = 420

х = 420 : 6

х = 70

6 • 70 = 420

х : 7 = 50

х = 50 • 7

х = 350

350 : 7 = 50

Завдання 2, 3

х • 5 = 40 + 5

х • 5 = 45

х = 45 : 5

х = 9

9 • 5 = 45

40 + 5 = 45

45 = 45

х + (260 – 140) = 560

х + 120 = 560

х = 560 – 120

х = 440

440 + (260 – 140) = 560

560 = 560

х • 4 = 30 + 6

х • 4 = 36

х = 36 : 4

х = 9

х • 4 = 36

30 + 6 = 36

36 = 36

х – (320 + 460) = 160

х – 780 = 160

х = 160 + 780

х = 940

940 – (320 + 460) = 160

160 = 160

Завдання 4

Серед 200 книжок, які закупила бібліотека, 120 художніх і 50 на­вчальних. Решта книжок — довідники. Скільки довідників закупила бібліотека?

Розв’язання

(120 + 50) + х = 200

170 + х = 200

х = 200 – 70

х = 30 (д.)

Відповідь: бібліотека закупила 30 довідників.

Сторінка 9

Завдання 5, 6

520 – х = 630 – 520

520 – х = 110

х = 520 – 110

х = 410

520 – 410 = 110

630 – 520 = 110

110 = 100

х • 6 = 300 + 120

х • 6 = 420

х = 420 : 6

х = 70

70 • 6 = 420

300 + 120 = 420

420 = 420

32 + 28 + х = 90

60 + х = 90

х = 90 – 60

х = 30

32 + 28 + 30 = 90

90 = 90

Завдання 7

Троє пум за день з'їдають 9 кг м'яса, а троє вовків — 6 кг. На скільки кілограмів м'яса більше з'їдає за день одна пума, ніж вовк?

Розв’язання

9 : 3 – 6 : 3 = 1 (кг) 

2 спосіб

(9 – 6) : 3 = 1 (кг) 

Відповідь: на 1 кг більше м’яса більше з’їдає за день одна пума, ніж вовк.

 

Завдання 8

Першого дня фермер зібрав 35 кг малини, другого дня — на 10 кг більше. Усю малину розфасували в ящики по 5 кг у кожний. Скільки ящиків знадобилося?

Розв’язання

(35 + 35 + 10) : 5 = 16 (ящ.) 

Відповідь: знадобилося 16 ящиків.

 

Завдання 9

6 • х = 45 + 15

6 • х = 60

х = 60 : 6

х = 10

6 • 10 = 60

45 + 15 = 60

60 = 60

(75 + 80) – х = 115

155 – х = 115

х = 155 – 115

х = 40

(75 + 80) – 40 = 115

115 = 115

с + (700 – 300) = 900

с + 400 = 900

с = 900 – 400

с = 500

500 + (700 – 300) = 900

900 = 900

Сторінка 10  Усне додавання і віднімання в межах 1000

Завдання 1  Додавання 

620 + 80 = 600 + 100 = 700

470 + 30 = 400 + 100 = 500

510 + 90 = 500 + 100 = 600

250 + 50 = 200 + 100 = 300

270 + 130 = 300 + 100 = 400

580 + 220 = 700 + 100 = 800

490 + 410 = 800 + 100 = 900

540 + 260 = 700 + 100 = 800

 

440 + 90 = 440 + 60 + 30 = 530

530 + 80 = 530 + 70 + 10 = 610

680 + 50 = 680 + 20 + 30 = 730

290 + 30 = 290 + 10 + 20 = 320

370 + 250 = 370 + 200 + 50 = 570 + 50 = 620

260 + 470 = 260 + 200 + 70 = 460 + 70 = 530

180 + 490 = 180 + 400 + 90 = 580 + 90 = 670

560 + 260 = 560 + 200 + 60 = 760 + 60 = 820

Завдання 2 Приклад способу округлення числа при додаванні в межах 1000.

248 + 695 = 248 + 700 – 5 = 943

Завдання 3

х – 30 = 400

х = 400 + 30

х = 430

430 – 30 = 400

400 = 400

х + 320 = 380

х = 380 – 320

х = 60

60 + 320 = 380

380 = 380

490 – х = 140

х = 490 – 140

х = 350

490 – 350 = 140

140 = 140

Завдання 4

Якщо с = 30, тоді 470 + с = 470 + 30 = 500

Якщо с = 60, тоді 470 + с = 470 + 60 = 510

Якщо с = 230, тоді 470 + с = 470 + 230 = 700

Якщо с = 280, тоді 470 + с = 470 + 280 = 750

 

Сторінка 11

Завдання 5

580 + 20 = 500 + (80 + 20) = 600

210 + 290 = (210 + 200) + 90 = 500

560 + 170 = (500 + 100) + (60 + 70) = 730

 

Завдання 6

У кінотеатрі дві глядацькі зали. У залі «Комедія» 260 місць, а в залі «Драма» — на 40 місць більше. Скільки всього місць у кінотеатрі?

Розв’язання

260 + (260 + 40) = 560 (м.) 

Відповідь: у кінотеатрі 500 місць.

 

Завдання 7  Порівняли не обчислюючи

120 + 80 < 120 + 800

380 + 120 < 380 + 220

450 + 150 > 450 – 150

840 + 10 < 840 + 100

 

Завдання 8

х – 570 = 130

х = 130 + 570

х = 700

700 – 570 = 130

130 = 130

а – 260 = 40

а = 40 + 260

а = 300

300 – 260 = 40

40 = 40

k – 650 = 90

k = 90 + 650

k = 740

740 – 650 = 90

90 = 90

m – 380 = 170

m = 170 + 380

m = 550

550 – 380 = 170

170 = 170

Завдання 9

Якщо с = 180, тоді 220 + с = 220 + 180 = 400

Якщо с = 180, тоді с + 90 = 180 + 90 = 270

Якщо с = 180, тоді 420 + с = 420 + 180 = 600

Якщо с = 180, тоді с + 570 = 180 + 570 = 750

 

Завдання 10 Віднімання

700 – 80 = 600 + (100 – 80) = 620

600 – 30 = 500 + (100 – 30) = 570

300 – 10 = 200 + (100 – 10) = 290

800 – 40 = 700 + (100 – 40) = 760

900 – 570 = 900 – 500 – 70 = 330

500 – 420 = 500 – 400 – 20 = 80

300 – 110 = 300 – 100 – 10 = 190

700 – 350 = 700 – 300 – 50 = 350

620 – 270 = 620 – 200 – 70 = 350

740 – 260 = 740 – 200 – 60 = 480

510 – 130 = 510 – 100 – 30 = 380

830 – 460 = 830 – 400 – 60 = 170

550 – 80 = 550 – 50 – 30 = 470

340 – 70 = 340 – 40 – 30 = 270

630 – 80 = 630 – 30 – 50 = 550

910 – 60 = 910 – 10 – 50 = 850

Сторінка 12

Завдання 11 Навели приклад округлення числа для від'ємника при відніманні в межах 1000. 

740 – 260 = 740 – 300 + 40 = 440 + 40 = 480

 

Завдання 12

710 + х = 950

х = 950 – 710

х = 240

710 + 240 = 950

950 = 950

820 – х = 180

х = 820 – 180

х = 640

820 – 640 = 180

180 = 180

х + 370 = 910

х = 910 – 370

х = 540

540 + 370 = 910

910 = 910

Завдання 13

Якщо а = 80, тоді 440 – а = 440 – 80 = 360

Якщо а = 160, тоді 440 – а = 440 – 160 = 280

 

Завдання 14

800 – 20 = 700 + (100 – 20) = 780

630 – 80 = (630 – 30) – 50 = 550

760 – 280 = (760 – 200) – 80 = 480

 

Завдання 15  Сума трьох чисел 490. Знайдіть кожне число, якщо сума першого і другого чисел дорівнює 320, а сума другого та третього чисел дорівнює 240.

Перший спосіб

ІІІ, ІІ, І

Другий спосіб

І, ІІ, ІІІ

Третій спосіб

І, ІІІ, ІІ

1) 490 – 320 = 170

2) 240 – 170 = 70

1) 490 – 240 = 250

2) 320 – 250 = 70

1) 490 – 240 = 250

2) 490 – 320 = 170

Завдання 16 

За баскетбольний і волейбольний м'ячі заплатили 370 грн, а за во­лейбольний і футбольний — 450 грн. Знайди ціну кожного м'яча, якщо за всі три м'ячі заплатили 770 грн.

Перший спосіб

Ф., В., Б.

Другий спосіб

Б., В., Ф.

Третій спосіб

Б., Ф., В.

1) 770 – 370 = 400 (грн)

2) 450 – 400 = 50 (грн)

1) 770 – 450 = 320 (грн)

2) 370 – 320 = 50 (грн)

1) 770 – 450 = 320 (грн)

2) 770 – 370 = 400 (грн)

Завдання 17

с = 124, тоді 246 + с – 210 = 246 + 124 – 210 = 160

с = 124, тоді 800 – 560 + с = 800 – 560 + 124 = 364

с = 124, тоді 186 + 223 – с = 186 + 223 – 124 = 285

 

Завдання 18

520 + 80 = 520 + 100 – 20 = 600

600 – 80 = 600 – 100 + 20 = 520

700 – 30 = 600 + (100 – 30) = 670

170 + 230 = 300 + 100 = 400

400 – 230 = 400 – 200 – 30 = 170

260 + 150 = 300 + 110 = 410

720 – 340 = 720 – 320 – 20 = 380

810 – 70 = 810 – 10 – 60 = 740

Інші завдання дивись тут...