Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант 1

Завдання 1. У тексті вставте пропущені букви, апостроф, розкрийте дужки. Доберіть заголовок.

В..сняної (ненаголошене е , змінюємо слово весен або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос)  пори (в)лісі (прийменник з іменником пишуть окремо) справжнє свято. Уздовж струмків і (на)галявині (прийменник з іменником пишуть окремо) зацвіла ч..ремха (написання е в буквосполученні -ере-). Серед з..леного (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе зелень, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос; можемо використати правило буква е в буквосполученні -еле-)  листя її квіти здаються сліпучо-білими.

Зникло під молодою травою торішн.. листя. І ось уже серед зел..ні (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе зелений, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос; можемо використати правило буква е в буквосполученні -еле-)  з..являються (апостроф після префікса та перед коренем на я) сині, рожев..  (прикметники в множині мають закінчення -і)   і фіолетов.. (прикметники в множині мають закінчення -і) фарби. То зацвіла м..дунка (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе мед, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос). (На)бираю..ся (префікс дієслова на -ться) сили міцні пуп..янки (апостроф перед я після губного приголосного п, якому передує  голосний звук) купальниці. Ось-ось ро..криє (написання префікса  роз- ) вона свої золотисті кульки. Та хіба перелічиш усі квіти? Так багато цвіте їх рано нав..сні (ненаголошене е, змінюємо слово весен або підбираємо спільнокореневе , щоб на сумнівний голосний звук падав наголос)!

 

Весняні квіти. Первоцвіти. Весняні вісники.

    Весняної пори в лісі справжнє свято. Уздовж струмків і на галявині зацвіла черемха. Серед зеленого листя її квіти здаються сліпучо-білими.

   Зникло під молодою травою торішнє листя. І ось уже серед зелені зявляються сині, рожеві і фіолетові фарби. То зацвіла медунка. Набираються сили міцні пуп'янки купальниці. Ось-ось розкриє вона свої золотисті кульки. Та хіба перелічиш усі квіти? Так багато цвіте їх рано навесні!

 

Завдання 2. Тип тексту.

А опис 

Б розповідь 

В міркування

 

Завдання 3Синонім до слова навесні

А восени 

Б весною 

В осінню

 

Завдання 4. Найточніше визначено тему тексту.

А У тексті розповідається про весняну пору. 

Б У тексті розповідається про весняні квіти. 

В У тексті розповідається про красу природи навесні.

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення і зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Уздовж струмків і на галявині зацвіла (дієслово) черемха (іменник).

 

Завдання 6. План до тексту.

1. Весняне свято в лісі.

2. Зацвіла черемха.

3. Різнокольорові медунки.

4. Золотисті купальниці.

5. Усіх не перелічити!

 

Завдання 7. Напиши текст-міркування «Чому медунка має таку назву?» (5-7 речень).

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант 2

Завдання 1. У тексті вставте пропущені букви, розкрий дужки. Доберіть заголовок.

Який чудовий з..мовий (ненаголошене и , змінюємо слово зим або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос)  ліс! З..ма (ненаголошене и , змінюємо слово зим або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) вдягнула його в білосніжне вбра..я. (подовжений м'який приголосний звук н': між голосними звуками в іменниках середнього роду). Виграє воно (на)сонці (прийменник з іменником пишуть окремо) бл..скучими (ненаголошене и , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе блиск, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) самоцвітами. Різнокольоров.. (прикметники в множині мають закінчення -і) блискітки то загораються, то зникают.. (дієслова на -ть) , як у ка..ковому  (щоб перевірити сумнівний дзвінкий приголосний, треба змінити слово казок або дібрати спільнокореневе так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук) царстві.

Ось ласкаве сонячне промі..я (подовжений м'який приголосний звук н': між голосними звуками в іменниках середнього роду) заглянуло в лісову гущавину. І все навкруги ож..ло (ненаголошене и , змінюємо слово жив або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос).  (За)іскрився (префікс дієслова пишемо разом) сріблястий одяг на з..лених (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе зелень, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) ялинках. Струнк.. (прикметники в множині мають закінчення -і) берізки (при)красились (префікс дієслова пишемо разом)  віночками з яскравого мережива. Вес..ло (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе веселий, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) усміхнулися своїми зірочками-сніжинками чарівні клени.

Ка..кові (щоб перевірити сумнівний дзвінкий приголосний, треба змінити слово або дібрати спільнокореневе казок так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук) картини пр..роди (за словником) в з..мовому (ненаголошене и , змінюємо слово зим або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос)  лісі!

 

Казкова природа зимового лісу. Лісова зимова казка.

   Який чудовий зимовий ліс! Зима вдягнула його в білосніжне вбрання. Виграє воно на сонці блискучими самоцвітами. Різнокольорові блискітки то загораються, то зникають, як у казковому царстві.

  Ось ласкаве сонячне проміння заглянуло в лісову гущавину. І все навкруги ожило. Заіскрився сріблястий одяг на зелених ялинках. Стрункі берізки прикрасились віночками з яскравого мережива. Весело усміхнулися своїми зірочками-сніжинками чарівні клени.

   Казкові картини природи в зимовому лісі!

 

Завдання 2. Тип тексту.

А опис

Б розповідь

В міркування

 

Завдання 3. Синонім до слова виграє

А грає

Б грається 

В виблискує

 

Завдання 4. Найточніше визначено тему тексту.

А У тексті розповідається про ліс.

Б У тексті розповідається про зимовий ліс.

В У тексті розповідається про красу зимового лісу.

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення і зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Берізки (іменник) прикрасились (дієслово) віночками з яскравого мережива.

 

Завдання 6. План до тексту.

1. Чарівниця-зима в лісі.

2. Ласкаве сонячне проміння.

3. Все навкруги ожило.

4. Зимова краса лісу.

 

Завдання 7. Текст про красу зимового лісу (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...