Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 21 Завдання 1. Розташуй частини тексту так, щоб утворився зв'язний текст. Познач правильну відповідь. 1. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку. А вона впала на теплу, добру руку хлопчика й розтала. Блищить на долоні крапелька, мов
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 19 Завдання 1. Граматична основа (підмет і присудок) поданого речення. Трудящі бджілки літають навколо яскравих квітів  А трудящі бджілки  Б літають навколо квітів  В бджілки літають   Завдання 2. Закінчення мають подані іменники в
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17 Завдання 1. Всі слова правильно поділено для переносу з рядка в рядок. А піль-ги, Дем-'ян, май-ор, я-вір  Б ро-льова, паль-ма, Мар'-яна, ра-йон  В ку-курудза, за-в'язь, ві-льний, знай-омий   Завдання 2. Слово до фразеологізму летіти
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15 Завдання 1. Кількість звуків і букв у всіх словах однакова. А пенал, маєток, кущі, переїзд             [п е н а л]   [м а й е т о к]   [к у ш ч´і]   [п е р е й і з д] Б портрет, яблуня, дощик, Юлія
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13 Завдання 1. Речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне) та інтонацією (окличне, неокличне). Дорожи українською мовою! А розповідне, окличне  Б спонукальне, неокличне  В спонукальне, окличне   Завдання 2.
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11 Завдання 1. Визнач головну думку.                      ДЕРЕВА НЕ ПЛАЧУТЬ.      Молода берізка вибігла на узлісся. Там красувався своїм різьбленим, візерунчастим листям дуб.
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 Завдання 1.  За метою висловлювання речення бувають... А питальні, окличні, складні  Б прості, неокличні, спонукальні  В розповідні, питальні, спонукальні   Завдання 2 . Всі слова слід писати з апострофом. А
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 Завдання 1. Головна думка.                                  СОНЦЕ І ВЕСЕЛКА    Раз після дощу виглянуло сонечко. І з'явилася кольорова веселка. Хто
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 Завдання 1.  Визнач його тему тексту.    На дереві сиділа білочка та їла смачний горіх. Кілька крихіток упало на землю.    Стежинкою між травою бігла мурашка. Вона шукала їжу й побачила під деревом крихітки горішка.
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З Завдання 1. Познач найбільш влучний заголовок до нього.   Був у бабусі старий-престарий кіт Мурко. Лежить Мурко на сонечку, гріється. Заплющив очі, спить, поклавши голову на лапи.   На подвір'ї курча відбилося від квочки й жалібно
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова

Інші завдання дивись тут... КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 Завдання 1. Прочитай текст.   Дениско Бублик — звичайнісінький п'ятилітній хлопчик. Тільки білявий чубок стирчить у нього, як гребінь у задерикуватого півника. Та ніс трохи ґудзиком і весь у ластовинні. І замість одного переднього
Категорія : ДПА 4 клас 2016 рік "Ранок" Укр. мова