Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5

Завдання 1.  Визнач його тему тексту.

   На дереві сиділа білочка та їла смачний горіх. Кілька крихіток упало на землю.

   Стежинкою між травою бігла мурашка. Вона шукала їжу й побачила під деревом крихітки горішка. Скуштувала мурашка запашного горішка й понесла ласощі до мурашника.

    Розповіла вона сусідам про здобич. Дружні мурашки швидко зібрались під деревом. Позбирали вони крихточки й понесли додому. Тепер на всю зиму вистачить ласощів!  (За Василем Сухомлинським).

А Як білочка нагодувала мурашок 

Б Як мурашки здобувань собі їжу. 

В Як мурашки дружно позбирали залишки горішка білочки й запаслись  їжею.

 

Завдання 2. Кількість звуків у слові щастя  [ш ч а с т´а]

А 4 звуки 

Б 5 звуків 

В 6 звуків

 

Завдання 3. Речення, у якому прислівник відповідає на питання коли?

А Легко (як?) сказати, та важко (як?) зробити. 

Б Восени врожай збирають.

В Говори (як?) мало, слухай (як?) багато, а думай (як?) ще більше.

 

Завдання 4. Познач рядок, у якому всі займенники 3-ї особи однини і множини.

А вони, воно, він, вона    (3 ос. мн., 3 ос. одн., 3 ос. одн., 3 ос. одн.)

Б мене, мною, нами, я       (1 ос. одн., 1 ос.одн., 1 ос. мн., 1 ос. одн.)

В вам, тобі, тобою, ви        (2 ос. мн., 2 ос. одн., 2 ос. одн, 2 ос. мн.)

 

Завдання 5. Визнач і запиши час дієслів кожного рядка, 

А дзвеніли, зачинила, згорів — минулий час;

Б потечуть, загавкає, побачиш – майбутній час;

В мариш, майорять, кипить – теперішній час.

 

Завдання 6. Запиши подані числівники словами. 11, 60, 70, 84, 150, 1991 рік.

Одинадцять

Шістдесят

* 2016 Сімдесят

Вісімдесят чотири

Сто п'ятдесят

Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто перший рік.

 

Завдання 7. Допиши закінчення прикметників, визнач їх відмінок (відмінок прикметника визначається за зв'язаним із ним іменником).

Під батьківським (яким? Ор. в.) дахом, у рідній (якій?, Д.в.) хаті, літньої (якої?, Р.в.) пори, житнім (яким? Ор.в.) хлібом, до дружньої (якої? Р. в.) поради.

 

Завдання 8. Невеличка розповідь про свій клас, школу.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6

Завдання 1. Визнач тему тексту.

   Козацтво — дивовижне явище у всій світовій історії. За лічені хвилини вміли козаки зробити неприступну фортецю зі свого табору. Вони міцно зв'язували вози між собою. Далі викопувався глибокий рів і насипався вал. Ворожа кіннота вже ніяк не могла увірватися в табір. Козаки вели прицільний вогонь по нападниках. Відомо багато випадків, коли вони тижнями висиджували в цих фортецях. Ворог нічого не міг з ними вдіяти. (За Дмитром Яворницьким).

А Як козаки будували фортеці. 

Б Якими винахідливими воїнами були козаки.

В Як козаки ховалися від ворогів

 

Завдання 2. Кількість звуків у слові ґедзь   [ґ е дз' ]

А 5 звуків 

Б 4 звуки 

В 3 звуки

 

Завдання 3. Познач питальне речення.

   У зелені дібровах розливається солодкий медовий запах. Звідки він? Здогадатися неважко: зацвіла липа.

А перше 

Б друге 

В третє

 

Завдання 4.  Рядок з лише порядковими числівниками (котрий по порядку?).

А десять, третій, шостий, вісім 

Б другий, четвертий, сьомий, дванадцятий   

В перший, сто, восьмий, п'ять, вісімнадцять

 

Завдання 5.* Зміни 2017, 2018 років Випиши з вірша іменники. Визнач їх рід, число та відмінок.

На гіллячках — мн., М. в.; день — чол. р., одн., Н. в., сироїжки — мн., Зн. в.;

опеньки — мн., Зн. в.; білка — жін. р., одн., Н. в.; запас — чол.. р., одн., Зн. в..

 

Завдання 5.* 2016. Відмінок виділеного іменника.

На гіллячках, на тоненьких, 

Поки день ще не погас, 

Сироїжки та опеньки 

Білка сушить про запас.                (Ліна Костенко)

А називний 

Б родовий 

В знахідний       (відповідає на питання що?, проте не підмет)

 

Завдання 6. Згрупуй слова за частинами мови.

Іменники: допомога, веселощі, біль, правда, хвороба.

Прикметники: допоміжний, правдивий, веселий, болісний, хворий.

Дієслова: допомагати, хворіти, веселитися, справдитися, боліти.

 

Завдання 7. * Зміни 2017, 2018 років. Допиши закінчення прикметників. Визнач їх відмінок (відмінок прикметника визначається за зв'язаним із ним іменником).

У синьому  (у якому? М.в.) небі, на просторих (на яких?, М.в.) ланах, у порожній (у якій?, М.в.) кишені, ранньою (якою?, Ор.в. ) весною, лагідним (яким?, Ор.в.) промінням.

 

Завдання 7. * 2016. Допиши закінчення прикметників. Визнач їх відмінок (відмінок прикметника визначається за зв'язаним із ним іменником).

У синьому  (у якому? М.в.) небі, у рідному (у якому? М.в.) краї, на просторих (на яких?, М.в.) ланах, в осінньому (у якому?, М.в.) лісі, у порожній (у якій?, М.в.) кишені, ранньою (якою?, Ор.в. ) весною, лагідним (яким?, Ор.в.) промінням, милій (якій?, Д.в.) мамі.

 

Завдання 8.  Прочитай прислів'я. Випиши пари антонімів. Поряд з кожною парою запиши, якою частиною мови є кожне слово. 

1. Час — не кінь: не підженеш, та й не зупиниш.

2. Нема ранку без вечора.

3. М'яко стелить, та твердо спати.

4. Рання пташка росу п'є, а пізня слізки ллє.

1. підженеш – зупиниш. (дієслово).

2. ранку – вечора. (іменник).

3. М'яко - твердо (прислівник).

4. Рання – пізня (прикметник).  

Інші завдання дивись тут...