Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 140  § 35 Дієслово як частина мови

Вправа 1  Позначили корінь у споріднених словах:

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , .

1� Частини мови, якими виражені споріднені слова:

працьовитий (який?, прикметник), праця (що?, іменник), працювала (що робила?, дієслово); телефон (що?, ім.), телефонна (яка?, прикм.), зателефонувати (що зробити?, дієсл.); подяка (що?, ім.), вдячна (яка?, прикм.), подякувати (що зробити?, дієсл.); сміх (що?, ім.), усміхається (що робить?, дієсл.), усмішка (що?, ім.); мова (що?, ім.), мовний (який?, прикм.), промовити (що зробити?, дієсл.); голос (що?, ім.), голосний (який?, прикм.), голосно (як?, прислівник).

2� Виписали словосполучення з дієсловами: працювали в бібліотеці, зателефонувати по­друзі, подякувати другові, усміхається ласкаво, промовити слово, голосно співати.

 

Сторінка 141

Вправа 2

Тема тексту: розповідь про запорожців.

У то-ва-ри-стві за-по-рож-ців по-над у-се ці-­ну-ва-ли ди-сци-плі-ну, смі-ли-вість, кмі-тли-вість, до-бре сер-це і, зви-чай-но ж, по-чу-ття гу-мо-ру… За-по-ро-жець у-мів по-смі-я-ти-ся з во-ро-­га, зі смер-ті, із са-мо-го се-бе, зав-жди о-хо-че ке-пку-вав із то-ва-ри-ша. І це був сміх віль-но-ї лю-ди-ни. А-ле бу-ли ре-чі, до я-ких ко-за-ки ста-­ви-ли-ся ду-же сер-йо-зно і ні-ко-ли не бра-ли на глу-зи. Це — ві-ра в до-бро, це — ша-но-ба до стар-ших.

Заголовок: «Запорожці», «Запорозьке товариство», «Цінності козаків», «Козаки-запорожці», «Козаки», «Запорожець – вільна людина».

1� Дієслова: цінували, умів, посміятися, кепкував, був, були, ставилися, брали.

Визначаємо дієслова за питаннями: цінували (що робили?), умів (що робив?), посміятися (що зробити?), кепкував (що робив?), був (що робив?), були (що робили?), ставилися (що робили?), брали (що робили?).

 

Вправа 3

Заголовок: «Людина і природа», «Природа», «Багатство природи».

   У наших лісах, у садах і на левадах водиться багато різних птахів і дрібних звірів. Розлогі степи і просторі пахучі луки з численни­ми озерами й річками — теж добрий притулок для дичини. Тут мешкає багато всякої птиці, риби, диких бджіл та невеликих звірят. Тому не дивно, що є багато охочих турбувати пташок, ловити рибу, збирати дикий мед та полювати на звірів, особливо на зайців.

1, 2� Завершили розповідь міркуванням про необхідність збереження живої природи, підкреслили дієслова

   Природа заслуговує на бережливе ставлення. Вона є загальною домівкою для всього живого. Знищення природи веде до хвороб, спустошення, зміни клімату. Якою стане ця наша домівка – залежить від кожного. 

Міркування на тему збереження природи…

 

Сторінка 142  § 36 Неозначена форма дієслова

Вправа 1

Любий сину України, я тобі співаю (що роблю?)! І в хороші ці хвилини — твого віку роковини — ось чого бажаю (що роблю?): правду завжди боронити (що робити?) чесно, по звичаю, серцем всім її любити (що робити?) — ось чого бажаю (що роблю?). Працювати (що робити?) для народу і для свого краю, боронити (що робити?) честь і вроду — ось чого бажаю (що роблю?)! (М. Вороний)

1� Дієслова: співаю, бажаю, боронити, любити, працювати.

2� Дієслова в неозначеній формі: боронити, любити, працювати.

 

Сторінка 143

Вправа 2  До іменників дібрали спільнокореневі дієслова в неозначеній формі, позначили корінь:

 – ,  —  — ,  — ,  — ,  — ,  — ,  — ,  — ,  — .

Визначаємо корінь, підбираючи спільнокореневі слова: розповідь (повідати), говоріння (говорять), пам’ять (пам’ятати), розуміння (розум), радість (раденький), мислення (мислити), співак (спів), читання (читка), телефон (телефонувати), слухач (слух).

1� Склали речення із двома дієсловами в неозначеній формі за фотоілюстраціями

На стадіоні учні люблять грати у футбол. Корисно вести здоровий спосіб життя.

У вихідні дні діти збираються ганяти м’яч. Дітям подобається кататися на скейті або роликах.

Вправа 3 Прислів’я

Життя прожити — не поле перейти (треба вчитися долати труднощі).

Щоб рибку їсти — треба у воду лізти (треба працювати).

Вовків боятися — у ліс не ходити (бути сміливим).

1� Виписали дієслова в неозначеній формі за абеткою, поставили наголос

боя́тися, ї́сти, лі́зти, перейти́, прожи́ти, ходи́ти.

2� Підкреслили дієслова

Треба багато читати, щоб багато знати.

Легко говорити, та важко зробити.

Битися поодинці – життя не перевернути.

Дієслова неозначеної форми визначаємо за питанням: (що зробити?) прожити, (що зробити?) перейти, (що робити?) їсти, (що робити?) лізти, (що робити?) боятися, (що робити?) ходити, (що робити?) читати, (що робити?) знати, (що робити?) говорити, (що зробити?), зробити, (що робити?) битися, (що зробити?) перевернути.

Інші завдання дивись тут...