Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

Цифри, за допомогою яких записано натуральне число 502 419:  5,0,2,4,1,9

Число 502 419 має клас одиниць і тисяч.

502 419 = 5 сот. тис. 2 од. тис. 4 сот. 1 дес. 9 од.

 

Завдання 2

708 (сімсот вісім), 5004 (п’ять тисяч чотири), 10 025 (десять тисяч двадцять п’ятий), 328 154 (триста двадцять вісім), 800 500 (вісімсот тисяч п’ятсот).

 

Завдання 3

4 205  (4 тисячі 205),  160 028  (160 тисяч 28), 5 703  (п'ять тисяч сімсот три), 100 080  (сто тисяч вісімдесят)

 

Завдання 4  Запишіть усі можливі двоцифрові числа, використовую­чи лише цифри 0, 4 і 8. Цифри в записах чисел можуть повторюватися.

Числа, що починаються цифрою 4: 40, 44, 48

Числа, що починаються цифрою 8: 80, 84, 88

 

Завдання 5 Сума розрядних доданків

362 = 300 + 60 + 2

2 728 = 2 000 + 700 + 20 + 8

605 109 = 600 000 + 5 000 + 100 + 9

 

Завдання 6 Порівняння чисел

21 548 > 3 936

53 125 < 35 124

10 009 < 100 009

836 256 < 836 264

Завдання 8  Числа першого рядка в порядку зростання:

2 508, 2 518, 25 080, 25 800, 150 018, 250 108  (5-й клас)

 

Завдання 8  Запишіть найбільше та найменше чотирицифрові числа, які можна скласти з цифр 1,4,5,5,8,0,0.

Найбільше число 8554, найменше число 1004.

 

Завдання 9 Одиниці вимірювання

1 м 54 см > 150 см

428 кг < 43 ц

3 год > 170 хв

20 км > 2 000 м

10 т = 10 000 кг

1 год 15 хв < 80 хв

Завдання 10

1) о 6 год температура 10° С, о 12 год температура 17° С, о 24 год температура 15° С. Найбільша температура о 18 год, найменша температура о 6 год.

 

Завдання 11

Ширина: Світязь — 2 750 га = 27 500 000 м2, Ялпуг — 149 км2 = 149 000 000 м2, Бребенескул — 61 а = 6 100 м2. Довжина: Світязь — 58 м, Ялпуг — 6 м, Бребенескул — 3 м.

Найбільше озеро Ялпуг, найглибше озеро Світязь.

Бребенескул – найбільш високогірне озеро.

 

Завдання 12 Додавання

Доданок + Доданок = Сума      18 + 30 = 48

 

Завдання 13

1) 36 + 66 = 90 + 12 = 102

2) 55 + 97 + 45 = 55 + 45 + 97 = 100 + 97 = 197

3) 82 + 31 + 19 = 31 + 19 + 82 = 50 + 82 = 50 + 50 + 32 = 132

4) 199 + 78 = 100 + 160 + 17 = 277

5) 8 000 + 7 000 = 15 000

6) 285 000 + 5 000 = 290 000

 

Завдання 14 Письмове додавання

+2645

  5148

  7793

+42706

    7829

  50535

+731252

  192848

  924100

Завдання 15  Обчисліть суму найбільшого п'ятицифрового і наймен­шого чотирицифрового чисел.

99 999 – найбільше п’ятицифрове число, 1 000 – найменше чотирицифрове число. 99 999 + 1 000 = 100 999

 

Завдання 16  У саду ростуть яблуні, груші та сливи. Відомо, що груш є 28, слив — на 4 більше, ніж груш, а яблунь — на 32 більше, ніж слив. Скільки всього дерев росте в саду?

Розв’язання

1) 28 + 4 = 28 + 2 + 2 = 32 (сл.) – слив.

2) 32 + 32 = 64 (ябл.) – яблуні.

3) 28 + 32 + 64 = 60 + 64 = 124 (д.) – дерев.

Відповідь: у саду росте 124 дерева.

 

Завдання 17  Віднімання

Зменшуване – Від’ємник = Різниця         50 – 18 = 32

 

Завдання 18

1) 100 – 29 = 100 – 30 + 1 = 70 + 1 = 71

2) 7 250 – 1 250 = 6 000

3) 438 – 99 = 438 – 100 + 1 = 338 + 1 = 339

 

Завдання 19 Письмове віднімання

_5329

  2018

  3311

_25617

   7509

  18108

_145027

  129329

   15698

Завдання 20

1) 96 – (52 – 18) = 96 – 52 + 18        2) 72 – (23 + 28) < 72 – 23 + 28

 

Завдання 21 Обчислили значення виразів

Якщо m = 38, тоді 108 – m = 108 – 38 = 108 – 40 + 2 = 70

Якщо m = 99, тоді 108 – m = 108 – 99 = 108 – 100 + 1 = 9

 

Завдання 22

Якщо а = 27, тоді 54 – а + 15 = 54 – 27 + 15 = 54 + 15 – 27 = 69 – 27 = 42

Якщо а = 27, тоді 75 – (а + 28) = 75 – (27 + 28) = 75 – 55 = 20

Якщо а = 27, тоді 25 – (а – 18) = 25 – (27 – 18) = 25 – 9 = 16

 

Завдання 23, 24 Рівняння

25 + х = 50

х = 50 – 25

х = 25

25 + 25 = 50

40 – х = 15

х = 40 – 15

х = 25

40 – 25 = 15

х – 8 = 7

х = 7 + 8

х = 15

15 – 8 = 7

х + 9 = 24

х = 24 – 9

х = 15

15 + 9 = 24

х – 5 = 17

х = 17 + 5

х = 22

22 – 5 = 17

75 – х = 48

х = 75 – 48

х = 27

75 – 27 = 48

Завдання 25

Доданок

49

75

476

Зменшуване

900

427

500

Доданок

28

34

136

Від’ємник

207

345

375

Сума

77

109

612

Різниця

693

82

125

Завдання 26

1278 + 722 = 2000      2000 + 750 = 2750      2750 – 567 = 905

2000 – 1278 = 722          722 + 750 = 1472       1472 – 905 = 567

 

Завдання 27

72 > 48 на 24          72 – 48 = 24

72 < 110 на 38        110 – 72 = 38

 

Завдання 28

1) Якщо один із доданків збіль­шити на 4, тоді сума 24 + 12 також збільшиться на 4. Якщо один із доданків зменшити на 4, тоді сума 24 + 12 також зменшиться  на 4.

2) Якщо зменшуване збіль­шити на 5, тоді різниця 55 – 25 також збільшиться на 5. Якщо зменшуване зменшити на 5, тоді різниця 55 – 25 також зменшиться на 5.

3) Якщо від'ємник збіль­шити на 3, тоді різниця 48 – 23 зменшиться на 3. Якщо від’ємник зменшити на 3, тоді різниця 48 – 23 збільшиться на 3.

 

Завдання 29 Дії з іменованими числами

2 м 54 см + 1 м 20 см = 3 м 74 см

8 кг 500 г + 4 500 г = 8 кг + 5 000 г = 13 кг

3 год + 100 хв = 4 год 40 хв

2 км – 750 м = 1 км 250 м

3 т – 15 ц = 30 ц – 15 ц = 15 ц

3 год 15 хв – 45 хв = 2 год 30 хв

Завдання 30 Довжина всіх ходів печери Оптимістичної дорівнює 240 км, а печери Озерної — 134 км. На скільки кілометрів довжина ходів печери Оптимістична більша за довжину ходів печери Озерна?

Розв’язання

1) 240 – 134 = 240 – 140 + 6 = 106 (км)

Відповідь: на 106 кілометрів.

 

Завдання 31  Печера Оптимістична Олена купує альбом за 25 грн і коробку олівців за 45 грн. У касу вона подає 100 грн. Яку решту має отримати Олена?

Розв’язання

1) 25 + 45 = 60 + 10 = 70 (грн.) – вартість покупки.

2) 100 – 70 = 30 (грн.) – решта.

Відповідь: Оленка має отримати 30 гривень решти.

 

Завдання 32  У трикімнатній квартирі площа першої кімнати дорівнює 18 м2, другої — на 4 м2 менша, ніж першої, а третьої — на 10 м2 більша, ніж другої. Знайдіть загальну площу цих кімнат.

Розв’язання

1) 18 – 4 = 14 (м2) – площа ІІ кімнати.

2) 14 + 10 = 24 (м2) – площа ІІІ кімнати.

3) 18 + 14 + 24 = 40 + 16 = 56 (м2) – площа цих кімнат.

Відповідь: загальна площа кімнат 56 м2.

 

Завдання 33  Складена задача на знаходження чисел за трьома сумами

Три розділи підручника займають 180 сторінок, до того ж на два перші розділи припадає 124 сторінки, а на два останні — 116 сторінок. Скільки сторінок займає кожний із цих розділів?

Розв’язання

1) 180 – 116 = 64 (стор.) – І розділ.

2) 124 – 64 = 60 (стор.) – ІІ розділ.

3) 116 – 60 = 56 (стор.) – ІІІ розділ.

Відповідь: І розділ – 64 сторінки, ІІ розділ – 60 сторінок, ІІІ розділ – 56 сторінок.

 

Завдання 34  Запишіть у вигляді добутку суму шести доданків, кожний з яких дорівнює 7.

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 6

 

Завдання 35 Множення

Множник • Множник = Добуток                 16 • 5 = 80

 

Завдання 36

42 • 1 = 42

8 • 1 000 = 8 000

84 • 0 = 0

4 • 10 000 = 40 000

136 • 10 = 1 360

50 • 80 = 4 000

375 • 100 = 37 500

200 • 60 = 12 000

Інші завдання дивись тут...

  • Ваня
    Топ
    12 вересня 2022 15:10