8. Перша та друга ознаки рівності трикутників. Теорема 8.1 (перша ознака рівності трикутників: за двома сторонами та кутом між ними). Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам та куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Означення.
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

7. Рівні трикутники. Висота, медіана, бісектриса трикутника Якщо три точки А, В, С, які не лежать на одній прямій, сполучити відрізками АВ, ВС, СА, тоді утворену фігуру площини разом з відрізками АВ, ВС і СА називають трикутником. Трикутник називають і позначають за його вершинами ∆АВС (читають:
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Основна властивість прямої. Через будь-які дві точки можна провести пряму, і до того ж тільки одну. Прямі, що перетинаються. Дві прямі, які мають спільну точку, називають такими, що перетинаються. Теорема про дві прямі, що перетинаються. Будь-які дві прямі, що перетинаються, мають тільки одну
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

6. Аксіоми. У геометрії щоразу, доводячи нову властивість фігури, ми спиралися па раніше відомі геометричні факти. Якщо властивості геометричних фігур вивчають за принципом «нове зі старого», то найперші властивості, початкові факти, приймають без доведення. Ці найперші властивості
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

5. Перпендикулярні прямі. Означення. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо при їхньому перетині утворився прямий кут.  Прямі а і с перпендикулярні, пишуть а ﬩ с, с ﬩ а. При перетині двох прямих, утворюється пара рівних гострих кутів і пара рівних тупих кутів, величину гострого кута, що
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

4. Суміжні та вертикальні кути. Означення. Два кути називають суміжними, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Теорема 4.1. Сума суміжних кутів дорівнює 180°.  Кути МОЕ і ЕОN суміжні.  Означення. Два кути називають вертикальними, якщо сторони одного
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

3. Промінь. Кут. Вимірювання кутів. Проведемо пряму АВ і позначимо на ній довільну точку О, вона розбиває пряму на дві частини (кожну із цих частин разом з точкою О називають променем або пів прямою, де точку О називають початком променя). Промінь складається з точки О та всіх точок прямої АВ, що
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

2. Відрізок і його довжина.    Для будь-яких двох точок існує єдиний відрізок, для якого ці точки є кінцями, тобто відрізок своїми кінцями задасться однозначна. Тому відрізок позначають, називаючи його кінці. Точку називають внутрішньою точкою відрізка, яка належить цьому відрізку, проте
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

1. Точки та прямі. Точка — найпростіша геометрична фігура (це єдина фігура, яку неможливо розбити на частини).  Пряма — це геометрична фігура, яка має певні властивості. Говорять, що точка А належить прямій а, або точка А лежить на прямій а, або пряма а проходить через точку А, і,
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Назад Вперед