Задача 211.  На рисунку 162 АО=СО, ﮮAОВ = ﮮСОВ. Доведіть, що трикутник АВС рівнобедрений. Розв'язання. Розглянемо трикутники АВО і СОВ. За умовою АО=СО, ﮮAОВ = ﮮСОВ, а сторона ОВ – спільна. Тому за двома сторонами та кутом між ними трикутники рівні. У рівних трикутників рівні відповідні
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 196.  Накресліть: 1)  різносторонній гострокутний трикутник; 2)  рівнобедрений прямокутний трикутник; 3)  рівнобедрений тупокутний трикутник. Розв'язання.   Задача 197.  Накресліть: 1)  різносторонній прямокутний трикутник; 2)  різносторонній
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 183. Для знаходження відстані від точки В до дзвіниці А, яка розташована на другому березі річки (рис. 148), за допомогою віх, рулетки й астролябії позначили на місцевості точки С, D і Е так, що В, С і D лежать на одній прямій, причому точка С є серединою відрізка ВD. Потім намітили пряму
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 169.  На рисунку 140 ﮮ1 = ﮮ 2, ﮮ 3 = ﮮ 4, АВ = 8 см, ВС = 6 см. Знайдіть сторони AD і СD трикутника АDС. Розв'язання. За умовою ﮮ1 = ﮮ 2, ﮮ 3 = ﮮ 4, а сторона АС спільна, тому трикутники рівні за стороною і прилеглими кутами. У рівних трикутників відповідні сторони і кути рівні, тому
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 154.  За допомогою лінійки та транспортира побудуйте трикутник, дві сторони якого дорівнюють 3 см і 6 см, а кут між ними — 40˚. Розв'язання.   Задача 155.  За допомогою лінійки та транспортира побудуйте трикутник, дві сторони якого дорівнюють 3 см і 4 см, а кут між ними
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 146.  Які з елементів трикутника — бісектриса, медіана, висота — завжди належать трикутнику? Розв'язання. Бісектриса.   Задача 147.  Який з елементів трикутника — бісектриса, медіана, висота — може збігатися з його стороною? Укажіть вид трикутника, для
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 132. Накресліть трикутник: 1)  гострокутний; 2)  прямокутний; 3)  тупокутний. Проведіть із кожної вершини трикутника висоту. Розв'язання.   Задача 133. Перерисуйте в зошит рисунок 121, проведіть висоту, спільну для всіх трьох зображених трикутників. У якого з них ця
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

ЗАВДАННЯ № 1 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ. 1.  Скільки прямих визначають три точки, які не лежать на одній прямій? А) 2;   Б) 4;   В) 3;   Г) 1.   2.  Скільки можна провести відрізків, які містять дві задані точки? А) 1;   Б) 2;   В) 3;
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 114. Перерисуйте в зошит рисунок 101. Користуючись косинцем, проведіть через точку М пряму, перпендикулярну до прямої а. Розв'язання.   Задача 115. Проведіть пряму с і позначте на ній точку К. Користуючись косинцем, проведіть через точку К пряму, перпендикулярну до прямої с.
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 100.  Сума двох кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 140°. Доведіть, що ці кути вертикальні. Розв'язання. При перетині двох прямих утворюються дві пари суміжних та дві пари вертикальних кутів. Це не можуть бути суміжні кути, оскільки сума кутів менша за 180°,
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 86. Накресліть три кути: гострий, прямий і тупий. Для кожного з них побудуйте суміжний кут. Розв'язання.   Задача 87. Накресліть два нерівних суміжних кути так, щоб їхня спільна сторона була вертикальною. Розв'язання.   Задача 88. Укажіть пари суміжних кутів (рис. 83).
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 70.  На рисунку 73 ےАОС = ےСОD = ےDOF, промінь ОВ — бісектриса кута AОС, промінь ОЕ — бісектриса кута DОF, ےВОЕ = 72°. Знайдіть кут AОF. Розв'язання. Оскільки кути рівні, а ОВ і ОЕ бісектриси рівних кутів, тоді ےAOB + ےBOC = ےAOC = ےCOD = ےDOF + ےEOF = ےDOF = ےBOC +
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 49.  Проведіть два промені АВ і АС так, щоб вони не були доповняльними. Побудуйте до кожного із цих променів доповняльний промінь. Позначте й запишіть усі утворені промені. Розв'язання.   Задача 50.  Проведіть відрізок АВ і два промені АВ і ВА. Чи є ці промені доповняльними?
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 33. Точка К — середина відрізка МN, точка Е — середина відрізка КN, ЕN = 5 см. Знайдіть відрізки MК, МЕ і МN. Розв'язання. MK = KN = 2 EN = 2 • 5 = 10 (см) ME = MK + KE = KN + EN = 2EN + EN = 3EN = 3 • 5 = 15 (см) MN = 2KN = 2 • (2EN) = 4EN = 4 • 5 = 20 (см)
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Задача 20. Позначте дві точки А і В та проведіть через них пряму. Позначте точки С, D і Е, які належать відрізку АВ, і точки F, М і К, які не належать відрізку АВ, але належать прямій АВ. Розв'язання.   Задача 21. Проведіть пряму та позначте на ній три точки. Скільки утворилося відрізків?
Категорія : Геометрія 7 клас Мерзляк 2015

Назад Вперед