Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Достатній рівень Варіант 1 Завдання 1 Зразок кухонної солі масою 11,7 г містить 4,5 г Натрію. Обчисли масову частку у Натрію у сполуці. Дано: m(NaCl)=11,7 г, m(Na)=4,5 г Знайти: w(Na)-? Розв'язання w(Na)=m(Na)/m(NaCl)=4,5 г : 11,7 г = 0,385, або
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 У 45 мл води розчинили 5 г цукру. Яка масова частка цукру в розчині, що утворився? Дано Розв'язання V(H2O)=45 мл m(цукру)=5 г Знайти: w(цукру)-? 1. Знаходимо масу води в розчині за формулою:  m=V•ρ, де густина води
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Уміст води в організмі дорослої людини у відсотках: Б 60 ― 65   Вправа 2 Взимку лише поверхні водойм вкриваються льодом, вони не промерзають наскрізь тому, що А густина льоду менша за густину рідкої води   Вправа 3 З хімічної точки зору
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Закінчи речення: Реакції оксидів з водою належать до реакцій сполучення Продукти взаємодії з водою оксидів металічних елементів називають гідратами оксидів, що мають загальну назву гідроксиди. Продукти взаємодії з водою оксидів неметалічних елементів називають
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажи групу речовин, що містить: Варіант І лише основи В NaOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2 Варіант ІІ лише кислоти Б H2SO4, HCl, HNO3   Вправа 2 Укажи хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утворює: І варіант кислоту В SO3 ІІ варіант основу А Na2O
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Вибрали формули газуватих речовин, що беруть участь в утворенні кислотних дощів: SO2, NO2   Вправа 2 Природні джерела потрапляння сульфур (IV) оксиду в атмосферу: Б вулкани В гроза   Вправа 3 Допишіть рівняння реакцій А Na2O + H2O = 2NaOH Б SO2 + H2O
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Вибери твердження, що характеризує розчин: В однорідна суміш   Вправа 2 Послідовність дій: ВГАБ   Вправа 3 Доповни речення. Масова частка речовини в розчині дорівнює масі речовини в 100 г розчину. Індикатори ― це речовини, що змінюють своє
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Вправа 1 У наведених формулах хімічних сполук вказано валентності деяких елементів із змінними значеннями валентності. Визнач валентність кожного елемента і познач її римською цифрою над символами елемента. Середній рівень Варіант а б в г д е
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... Сторінка взаємозаліку та самоконтролю Вправа Впиши потрібні слова або словосполучення і закінчи речення. 1. Речовина, утворена одним хімічним елементом, називається простою.   2. Прості речовини поділяються на метали і неметали.   3. Зовні метали
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Вправа 1 Установи відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою та типом простої речовини. Назва Тип простої речовини 1 алюміній 2 кальцій 3 сірка 4 кисень 5 цинк 6 вуглець А метал Б неметал Відповідь: А ― 1, 2, 5; Б ― 3, 4,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Заповни таблицю за зразком. Cередній рівень Хімічна  формула Назва тривіальна Клас речовини (проста чи складна) Якісний склад Кількісний склад Fe Залізо проста 1 елемент: Ферум Ферум - 1 атом N2 Азот проста
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання. Ar(P)=31 Відносна атомна маса Фосфору дорівнює 31 Ar(H)=1 Відносна атомна маса Гідрогену дорівнює 1 Ar(N)=14 Відносна атомна маса Нітрогену дорівнює 14 Ar(O)=16 Відносна атомна маса Оксигену дорівнює 16 Ar(I)=127 Відносна атомна маса Йоду
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Вправа 1 Знайди  елемент у Періодичній системі за вказаною "адресою", запиши його назву, символ та заряд ядра 2 період, III група Бор В заряд ядра +5 3 період, IV група Силіцій Si заряд ядра +14 4 період, VII груп, головна підгрупа Бром
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... Тренувальні вправи Вправа 1 Напиши по 5 символів хімічних елементів, що позначаються: а) однією літерою H, C, N, O, F б) двома літерами Na, Mg, Si, Cl, Fe Потренуйся в їх вимові. "Аш", "це", "ен", "о", "еф", "натрій", "магній", "силіцій", "хлор", "ферум"   Вправа 2
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Вправа 1 З даного переліку випиши окремо назви чистих речовин і сумішей. Чисті речовини: цукор, кухонна сіль, водяна пара, вуглекислий газ, кисень, ртуть, сірка, сода. Суміші: граніт, морська вода, профільтрована річкова вода, газована вода,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Іванащенко 2020

Назад Вперед