Інші завдання дивись тут... РЕАКТИВИ: розчини ферум (ІІІ) хлориду, натрій гідроксиду і натрій ортофосфату, розбавлена сульфатна кислота. Завдання Доберіть реактиви (серед виданих), здійсніть відповідні реакції і складіть схему перетворень: FeCl3 → Fe(OH)3 →
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... РЕАКТИВИ: магній оксид, хлоридна кислота, розчини натрій хлориду, натрій карбонату і натрій ортофосфату. Завдання Доберіть реактиви (серед виданих) до схеми перетворень MgO → MgCl2 → MgCO3 → MgCl2 → Mg3(PO4)2 і здійсніть відповідні реакції.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД І Дослідження фізичних властивостей нікель (ІІ) сульфату Що робили? У невелику склянку з водою насипали приблизно 1/4 чайної ложки білого порошку нікель (II) сульфату і перемішали суміш скляною паличкою. Що спостерігали? Утворення прозорого
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД І Дія хлоридної кислоти на індикатор Що робили? За допомогою піпетки або скляної палички нанесли краплю розбавленої хлоридної кислоти на універсальний індикаторний папірець Що спостерігали? Індикатор став червоним Висновок. Кислоти змінюють колір
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 304. Чи можна схему 18 розширити, додавши несолетворний оксид? Ні, не можна.  Відповідь обґрунтуйте. Несолетвірні оксиди не мають відповідних гідроксидів (кислот або основ), не здатні до взаємоперетворень.  Несолетвірні оксиди утворюють
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 296. Заповніть таблицю, записавши у відповідні колонки формули Основні оксиди Амфотерні оксиди Кислотні оксиди Li2O, Ag2O, MgO PbO, Al2O3, ZnO   Cl2O7, SiO2, SO2, CrO3 Вправа 297. Знайдіть відповідність. 1)-б, 2)-а).3)-г.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 286. Сіль якого типу можна добути за реакцією між простими речовинами? Безоксигенові солі. Запишіть кілька відповідних хімічних рівнянь. Mg + Cl2 = MgCl2 Si + C = SiC - карборунд 2P + 3S = P2S3 Fe + S = FeS 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 6K + S2 =
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Завдання 280. Запропонуйте по два способи добування фторидної та ортофосфатної кислот. Напишіть відповідні хімічні рівняння. Добування фторидної кислоти: 1 спосіб:  H2 + F2 = 2HF↑ 2 спосіб: AgF + HCl = AgCl↓ + HF Безоксигенові
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 273. Запропонуйте якомога більше способів добування: а) барій гідроксиду;  Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2↑ BaO + H2O = Ba(OH)2 Луги добувають за реакціями відповідних металів або оксидів з водою. б) манган (ІІ) гідроксиду; MnSO4 + 2NaOH =
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 265. Запропонуйте якомога більше способів добування цинк оксиду. Напишіть рівняння відповідних реакцій. 2Zn + O2 = 2ZnO 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2↑ Zn(OH)2↓ = ZnO + H2O (при t0C) 2Zn(NO3)2 = 2ZnO + 4NO2 + O2↑ 
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 253. Охарактеризуйте фізичні властивості солей. Солі є кристалічними речовинами, мають високі температури плавлення, серед них є розчинні, малорозчинні і нерозчинні у воді сполуки, деякі мають смак, наприклад, натрій хлорид є солоний, магній сульфат -
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 245. Які сполуки називають амфотерними? Амфотерними називають сполуки (деякі оксиди і гідроксиди металічних елементів), що виявляють як основні, так і кислотні властивості. Назвіть кілька амфотерних оксидів і гідроксидів. Амфотерні оксиди Амфотерні
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 234. Назвіть характерні фізичні властивості кислот. Майже всі кислоти за звичайних умов є рідинами, мають низькі температури плавлення й кипіння, розчиняються у воді (крім кислоти H2SiO3). Ортофосфатна кислота H3PO4, ортоборатна (борна) H3BO3,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 223. Охарактеризуйте фізичні властивості основ. За звичайних умов є твердими речовинами, без запаху.  Розчинні у воді основи (луги) - білого кольору, милкі на дотик, їх розчини і розплави проводять електричний струм, а нерозчинні у воді основи
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення.  Вправа
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Назад Вперед