Інші завдання дивись тут... Вправа 304. Чи можна схему 18 розширити, додавши несолетворний оксид? Ні, не можна.  Відповідь обґрунтуйте. Несолетвірні оксиди не мають відповідних гідроксидів (кислот або основ), не здатні до взаємоперетворень.  Несолетвірні оксиди утворюють
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 296. Заповніть таблицю, записавши у відповідні колонки формули Основні оксиди Амфотерні оксиди Кислотні оксиди Li2O, Ag2O, MgO PbO, Al2O3, ZnO   Cl2O7, SiO2, SO2, CrO3 Вправа 297. Знайдіть відповідність. 1)-б, 2)-а).3)-г.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 286. Сіль якого типу можна добути за реакцією між простими речовинами? Безоксигенові солі. Запишіть кілька відповідних хімічних рівнянь. Mg + Cl2 = MgCl2 Si + C = SiC - карборунд 2P + 3S = P2S3 Fe + S = FeS 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 6K + S2 =
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Завдання 280. Запропонуйте по два способи добування фторидної та ортофосфатної кислот. Напишіть відповідні хімічні рівняння. Добування фторидної кислоти: 1 спосіб:  H2 + F2 = 2HF↑ 2 спосіб: AgF + HCl = AgCl↓ + HF Безоксигенові
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 273. Запропонуйте якомога більше способів добування: а) барій гідроксиду;  Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2↑ BaO + H2O = Ba(OH)2 Луги добувають за реакціями відповідних металів або оксидів з водою. б) манган (ІІ) гідроксиду; MnSO4 + 2NaOH =
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 265. Запропонуйте якомога більше способів добування цинк оксиду. Напишіть рівняння відповідних реакцій. 2Zn + O2 = 2ZnO 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2↑ Zn(OH)2↓ = ZnO + H2O (при t0C) 2Zn(NO3)2 = 2ZnO + 4NO2 + O2↑ 
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 253. Охарактеризуйте фізичні властивості солей. Солі є кристалічними речовинами, мають високі температури плавлення, серед них є розчинні, малорозчинні і нерозчинні у воді сполуки, деякі мають смак, наприклад, натрій хлорид є солоний, магній сульфат -
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 245. Які сполуки називають амфотерними? Амфотерними називають сполуки (деякі оксиди і гідроксиди металічних елементів), що виявляють як основні, так і кислотні властивості. Назвіть кілька амфотерних оксидів і гідроксидів. Амфотерні оксиди Амфотерні
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 234. Назвіть характерні фізичні властивості кислот. Майже всі кислоти за звичайних умов є рідинами, мають низькі температури плавлення й кипіння, розчиняються у воді (крім кислоти H2SiO3). Ортофосфатна кислота H3PO4, ортоборатна (борна) H3BO3,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 223. Охарактеризуйте фізичні властивості основ. За звичайних умов є твердими речовинами, без запаху.  Розчинні у воді основи (луги) - білого кольору, милкі на дотик, їх розчини і розплави проводять електричний струм, а нерозчинні у воді основи
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення.  Вправа
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 205. Одна зі сполук — Сl2O або Li2O — за звичайних умов є газом і має запах. Укажіть цю сполуку і поясніть свій вибір. Речовини молекулярної будови є леткими і мають запах, а йонні речовини тверді і не мають запаху. Кислотний оксид Cl2O
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 196. Які сполуки називають солями? Сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Чим солі схожі за складом з основами і чим відрізняються від них? Схожі: до складу двох сполук входять катіони металічних елементів.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 186. Наведіть означення кислоти. Кислоти — сполуки, молекули яких містять атоми Гідрогену, що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми (йони) металічних елементів. Що таке кислотний залишок? Частину молекули кислоти, сполучену з
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 179. Які сполуки називають основами? Основа — сполука, яка складається з катіонів металічного елемента Мn+ і гідроксид-аніонів ОН-. Запишіть загальну формулу основ, до складу яких входять двозарядні катіони. M(OH)2 Що таке луги? Основи,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Назад Вперед