Інші завдання дивись тут... Мета: навчитися досліджувати фізичні властивості речовин та визначати їхню будову і тип їхніх кристалічних граток. Реактиви: калійна селітра, кварцовий пісок, сірка, кальцинована сода, лимонна кислота, алюміній. Обладнання: штатив із пробірками, промивалка з водою,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 46 Поступово чи періодично змінюється зі зростанням порядкового номера елемента: а) загальна кількість електронів в атомі? Поступово б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні? Періодично   Вправа 47 Випишіть у стовпчик усі символи
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 6 У фрагменті природного ряду елементів, який починається з Літію і закінчується Флуором, укажіть хімічний характер кожного елемента і тип його простої речовини. Який метал і який неметал серед цих простих речовин мають бути найактивнішими в хімічних реакціях?
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 42 Що таке радіус атома? Це відстань від центра ядра до сферичної поверхні, якої торкаються орбіталі з електронами останнього енергетичного рівня. Від яких чинників залежить його значення? Залежить від зарядів ядер (кількості електронів) і кількості
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 274 Вам відомо, що вуглекислий газ взаємодіє з водою з утворенням карбонатної кислоти. Чому цей газ не зараховують до оксидів, які зумовлюють появу кислотних опадів? Бо масова частка вуглекислого газу у повітрі становить менше 0,1% та й карбонатна кислота є
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... РЕАКТИВИ: розчини ферум (ІІІ) хлориду, натрій гідроксиду і натрій ортофосфату, розбавлена сульфатна кислота. Завдання Доберіть реактиви (серед виданих), здійсніть відповідні реакції і складіть схему перетворень: FeCl3 → Fe(OH)3 →
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... РЕАКТИВИ: магній оксид, хлоридна кислота, розчини натрій хлориду, натрій карбонату і натрій ортофосфату. Завдання Доберіть реактиви (серед виданих) до схеми перетворень MgO → MgCl2 → MgCO3 → MgCl2 → Mg3(PO4)2 і здійсніть відповідні реакції.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД І Дослідження фізичних властивостей нікель (ІІ) сульфату Що робили? У невелику склянку з водою насипали приблизно 1/4 чайної ложки білого порошку нікель (II) сульфату і перемішали суміш скляною паличкою. Що спостерігали? Утворення прозорого
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД І Дія хлоридної кислоти на індикатор Що робили? За допомогою піпетки або скляної палички нанесли краплю розбавленої хлоридної кислоти на універсальний індикаторний папірець Що спостерігали? Індикатор став червоним Висновок. Кислоти змінюють колір
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 258 Чи можна схему 15 розширити, додавши несолетворний оксид? Ні, не можна.  Відповідь обґрунтуйте. Несолетвірні оксиди не мають відповідних гідроксидів (кислот або основ), не здатні до взаємоперетворень.  Несолетвірні оксиди утворюють
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 250  Запиши формули оксидів у відповідні стовпчики таблиці: Основні оксиди Амфотерні оксиди Кислотні оксиди Ag2O ВаO   PbO Al2O3 ZnO I2O5 SO3 Вправа 251 Знайдіть відповідність. Формула оксиду Тип оксиду 1) МnО 2) МnO2 3)
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 286. Сіль якого типу можна добути за реакцією між простими речовинами? Безоксигенові солі. Запишіть кілька відповідних хімічних рівнянь. Mg + Cl2 = MgCl2 Сa + S = CaS Zn + I2 = ZnI2 Fe + Br2 = FeBr2 2Fe + 3Br2 = 2FeBr3   Вправа
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Завдання 280. Запропонуйте по два способи добування фторидної та ортофосфатної кислот. Напишіть відповідні хімічні рівняння. Добування фторидної кислоти: 1 спосіб:  H2 + F2 = 2HF↑ 2 спосіб: AgF + HCl = AgCl↓ + HF Безоксигенові
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 273. Запропонуйте якомога більше способів добування: а) барій гідроксиду;  Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2↑ BaO + H2O = Ba(OH)2 Луги добувають за реакціями відповідних металів або оксидів з водою. б) манган (ІІ) гідроксиду; MnSO4 + 2NaOH =
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 265. Запропонуйте якомога більше способів добування цинк оксиду. Напишіть рівняння відповідних реакцій. 2Zn + O2 = 2ZnO 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2↑ Zn(OH)2↓ = ZnO + H2O (при t0C) 2Zn(NO3)2 = 2ZnO + 4NO2 + O2↑ 
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Назад Вперед