Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 113. Що таке міжмолекулярна взаємодія? Явище притягання молекул одна до одної, хоча кожна є незарядженою частинкою.Чим вона зумовлена? Силами міжмолекулярної взаємодії, так звані сили Ван-дер-Ваальса.   Вправа 114. Сполука X за звичайних умов перебуває у
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 105. Чому на атомах, сполучених ковалентним зв'язком, можуть виникати невеликі заряди? Бо атоми елементів відрізняються електронегативністю. У молекулі на атомі більш електронегативного елемента з’являється надлишковий негативний заряд, а на менш
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 98. Який зв'язок називають ковалентним? Хімічний зв'язок між атомами, зумовлений утворенням спільних електронних пар. Між якими частинками він реалізується? Реалізується між двома атомами неметалічних елементів внаслідок утворення однієї (наприклад,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 90. Який хімічний зв'язок називають йонним? Взаємодію між протилежно зарядженими йонами в речовині. Що таке йонні сполуки? Це сполуки, що складаються з йонів.   Вправа 91. Укажіть хімічні формули, які належать йонним речовинам: СО2, О2, Аl2O3, NH3, Na2S, НСl,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 79. Що спільного в електронній будові атомів інертних елементів? Атоми із завершеними енергетичними рівнями, або на зовнішньому рівні яких міститься вісім електронів. Вправа 80. Яка частинка містить більше електронів: а) атом чи відповідний катіон? Атом. Бо
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 70. Чи містить періодична система інформацію про оксиди? Так. Якщо так, то яку саме і який її варіант — довгий чи короткий? Формули вищих оксидів. Короткий.    Вправа 71. У якої зі сполук основні (кислотні) властивості мають бути виражені
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 66. У чому виявляється хімічний характер елементів? У хімічних властивостях його простої речовини.   Вправа 67. Який елемент 4-го періоду утворює найактивніший метал, а який — найактивніший неметал? Назвіть порядкові номери цих елементів і номери
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 60. За планом, наведеним у параграфі, охарактеризуйте: а) Літій; б) Флуор; в) Алюміній;  г) Сульфур.                   а)           
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 51. Поступово чи періодично змінюється зі зростанням порядкового номера елемента: а) загальна кількість електронів в атомі? Поступово. б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні? Періодично.   Вправа 52. Випишіть у стовпчик усі символи
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 46. Атом елемента 2-го періоду на останньому енергетичному рівні має 6 електронів. Скільки серед них спарених електронів, а скільки — неспарених? 4 спарених і 2 неспарених. Правило заповнення: електрон займає вільну орбіталь, а за відсутності вільної
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 38. Що таке орбіталь? Частину простору в атомі, де перебування електрона наймовірніше, називають орбіталлю. Які форми мають s- і р- орбіталі? S-орбіталь має форму кулі (сферичну), р-орбіталь має форму гантелі (об'ємної вісімки).   Вправа 39. Як розміщені у
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 29. Що таке ізотопи, нукліди? Як їх позначають? Відповідь проілюструйте прикладами. Ізотопи - це види атомів одного елемента з різною кількістю нейтронів. Напр., ізотопи Гідрогену позначають так 11Н, 21Н, 31Н  чи 1Н, 2Н, 3Н. Будь-який вид атомів називаю
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 21. Які частинки входять до складу атома? Протони, електрони, нейтрони. Чим вони різняться? Зарядом (протони - позитивний, електрони - негативний, нейтрони - не мають заряду) і масою. Який склад атомного ядра? Протони і нейтрони.   Вправа 22. Яких
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 12. Що називають періодом і групою хімічних елементів? Період - це фрагмент природного ряду елементів від лужного до інертного. Група - стовпчик елеметнів у короткому варіанті періодичності системи або два стовпчики в довгому варіанті.   Вправа 13. Скільки
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Назад Вперед