Інші завдання дивись тут... Вправа 320 Вам відомо, що вуглекислий газ взаємодіє з водою з утворенням карбонатної кислоти. Чому цей газ не зараховують до оксидів, які зумовлюють появу кислотних опадів? Бо масова частка вуглекислого газу у повітрі становить менше 0,1%  та й карбонатна кислота є
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... РЕАКТИВИ: розчини ферум (ІІІ) хлориду, натрій гідроксиду і натрій ортофосфату, розбавлена сульфатна кислота. Завдання Доберіть реактиви (серед виданих), здійсніть відповідні реакції і складіть схему перетворень: FeCl3 → Fe(OH)3 →
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... РЕАКТИВИ: магній оксид, хлоридна кислота, розчини натрій хлориду, натрій карбонату і натрій ортофосфату. Завдання Доберіть реактиви (серед виданих) до схеми перетворень MgO → MgCl2 → MgCO3 → MgCl2 → Mg3(PO4)2 і здійсніть відповідні реакції.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД І Дослідження фізичних властивостей нікель (ІІ) сульфату Що робили? У невелику склянку з водою насипали приблизно 1/4 чайної ложки білого порошку нікель (II) сульфату і перемішали суміш скляною паличкою. Що спостерігали? Утворення прозорого
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... ДОСЛІД І Дія хлоридної кислоти на індикатор Що робили? За допомогою піпетки або скляної палички нанесли краплю розбавленої хлоридної кислоти на універсальний індикаторний папірець Що спостерігали? Індикатор став червоним Висновок. Кислоти змінюють колір
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 304. Чи можна схему 18 розширити, додавши несолетворний оксид? Ні, не можна.  Відповідь обґрунтуйте. Несолетвірні оксиди не мають відповідних гідроксидів (кислот або основ), не здатні до взаємоперетворень.  Несолетвірні оксиди утворюють
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 296. Заповніть таблицю, записавши у відповідні колонки формули Основні оксиди Амфотерні оксиди Кислотні оксиди Li2O, Ag2O, MgO   PbO, Al2O3, ZnO   Cl2O7, SiO2, SO2, CrO3 Вправа 297. Знайдіть відповідність. Формула оксиду
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 286. Сіль якого типу можна добути за реакцією між простими речовинами? Безоксигенові солі. Запишіть кілька відповідних хімічних рівнянь. Mg + Cl2 = MgCl2 Сa + S = CaS Zn + I2 = ZnI2 Fe + Br2 = FeBr2 2Fe + 3Br2 = 2FeBr3   Вправа
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Завдання 280. Запропонуйте по два способи добування фторидної та ортофосфатної кислот. Напишіть відповідні хімічні рівняння. Добування фторидної кислоти: 1 спосіб:  H2 + F2 = 2HF↑ 2 спосіб: AgF + HCl = AgCl↓ + HF Безоксигенові
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 273. Запропонуйте якомога більше способів добування: а) барій гідроксиду;  Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2↑ BaO + H2O = Ba(OH)2 Луги добувають за реакціями відповідних металів або оксидів з водою. б) манган (ІІ) гідроксиду; MnSO4 + 2NaOH =
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 265. Запропонуйте якомога більше способів добування цинк оксиду. Напишіть рівняння відповідних реакцій. 2Zn + O2 = 2ZnO 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2↑ Zn(OH)2↓ = ZnO + H2O (при t0C) 2Zn(NO3)2 = 2ZnO + 4NO2 + O2↑ 
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 253. Охарактеризуйте фізичні властивості солей. Солі є кристалічними речовинами, мають високі температури плавлення, різну розчинність у воді (розчинні, малорозчинні і нерозчинні), деякі мають смак, наприклад, натрій хлорид є солоний, магній сульфат ―
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 245. Які сполуки називають амфотерними? Деякі оксиди і гідроксиди металічних елементів, що виявляють як основні, так і кислотні властивості. Назвіть кілька амфотерних оксидів і гідроксидів. Амфотерні оксиди Амфотерні гідроксиди цинк оксид ZnO
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 234. Назвіть характерні фізичні властивості кислот. Майже всі кислоти за звичайних умов є рідинами, мають низькі температури плавлення й кипіння, розчиняються у воді (крім кислоти H2SiO3). Ортофосфатна кислота H3PO4, ортоборатна (борна) H3BO3,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 223. Охарактеризуйте фізичні властивості основ. За звичайних умов є твердими речовинами, без запаху. Розчинні у воді основи (луги) ― білого кольору, милкі на дотик. Що таке луг? Це водорозчинні основи.   Вправа 224. Які речовини називають
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Назад Вперед