Інші завдання дивись тут... Вправа 253. Охарактеризуйте фізичні властивості солей. Солі є кристалічними речовинами, мають високі температури плавлення, різну розчинність у воді (розчинні, малорозчинні і нерозчинні), деякі мають смак, наприклад, натрій хлорид є солоний, магній сульфат ―
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 245. Які сполуки називають амфотерними? Деякі оксиди і гідроксиди металічних елементів, що виявляють як основні, так і кислотні властивості. Назвіть кілька амфотерних оксидів і гідроксидів. Амфотерні оксиди Амфотерні гідроксиди цинк оксид ZnO
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 234. Назвіть характерні фізичні властивості кислот. Майже всі кислоти за звичайних умов є рідинами, мають низькі температури плавлення й кипіння, розчиняються у воді (крім кислоти H2SiO3). Ортофосфатна кислота H3PO4, ортоборатна (борна) H3BO3,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 223. Охарактеризуйте фізичні властивості основ. За звичайних умов є твердими речовинами, без запаху. Розчинні у воді основи (луги) ― білого кольору, милкі на дотик. Що таке луг? Це водорозчинні основи.   Вправа 224. Які речовини називають
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення.  Вправа
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 205. Одна зі сполук — Сl2O або Li2O — за звичайних умов є газом і має запах. Укажіть цю сполуку і поясніть свій вибір. Відповідь: сполука Сl2O. Речовини молекулярної будови є леткими і мають запах, а йонні речовини  —  тверді
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 196 Які сполуки називають солями? Сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Чим солі схожі за складом з основами і чим відрізняються від них? Схожі: до складу цих сполук входять катіони металічних
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 186 Наведіть означення кислоти. Кислоти — сполуки, молекули яких містять атоми Гідрогену, що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми (йони) металічних елементів. Що таке кислотний залишок? Частину молекули кислоти,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 179. Які сполуки називають основами? Основи — сполуки, що складаються з катіонів металічного елемента Мn+ і гідроксид-аніонів ОН-.  Запишіть загальну формулу основ, до складу яких входять двозарядні катіони. M(OH)2 Що таке луги? Основи,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 170. Які сполуки називають оксидами? Оксид — сполука елемента з Оксигеном, у якій ступінь окиснення Оксигену становить —2. Загальна формула оксидв EmOn.  Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам:
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Вправа 160 / 142 (2021) Зіставте фізичні величини «відносна густина» і густина. Густина ― це характеристика речовини, що показує яку масу має 1
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Вправа 152 / 134 (2021) Що таке молярний об'єм речовини? Це об'єм 1 моль речовини. Як можна його розрахувати? VM=M/ρ, де ρ ― густина, М ― молярна
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Вправа 140 / 122 (2021) Знайдіть відповідність (позначено однаковим кольором): 1) Mr(CO2) 2) m(СO2) 3) М(СO2) а) 44 г б) 44 г/моль в) 44 Вправа
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Вправа 129 / 111 (2021) Із чим пов'язують кількість речовини в хімії? З кількістю найменших частинок речовини (атомів, молекул, груп атомів або
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас Попель