Інші завдання дивись тут... Вправа 238  Охарактеризуйте фізичні властивості солей. Солі є кристалічними речовинами, мають високі температури плавлення, різну розчинність у воді (розчинні, малорозчинні і нерозчинні), деякі мають смак, наприклад, натрій хлорид є солоний, магній сульфат ―
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 229 Які сполуки називають амфотерними? Деякі оксиди і гідроксиди металічних елементів, що виявляють як основні, так і кислотні властивості. Назвіть два-три елементи, що утворюють такі сполуки: Цинк, Берилій, Алюміній   Вправа 230  Допишіть схеми
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 219 Назвіть характерні фізичні властивості кислот.  Майже всі кислоти за звичайних умов є рідинами, мають низькі температури плавлення й кипіння, розчиняються у воді (крім кислоти H2SiO3). Ортофосфатна кислота H3PO4, ортоборатна (борна) H3BO3, метасилікатна
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 207 Охарактеризуйте фізичні властивості основ. За звичайних умов є твердими речовинами, без запаху. Розчинні у воді основи (луги) ― білого кольору, милкі на дотик.   Вправа 208 Опишіть, як індикатори змінюють своє забарвлення за наявності в ньому
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення.  Вправа
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 188 Одна зі сполук — Сl2O або Li2O — за звичайних умов є газом і має запах. Укажіть цю сполуку і поясніть свій вибір. Відповідь: сполука Сl2O. Речовини молекулярної будови є леткими і мають запах, а йонні речовини  —  тверді і
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 179  Які сполуки називають солями? Сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Чим солі схожі за складом з основами і чим відрізняються від них? Схожі: до складу цих сполук входять катіони металічних
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 168 Наведіть означення кислоти. Кислоти — сполуки, молекули яких містять атоми Гідрогену, що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми (йони) металічних елементів. Що таке кислотний залишок? Частину молекули кислоти, сполучену з
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 161 Які сполуки називають основами? Основи — сполуки, що складаються з катіонів металічного елемента Мn+ і гідроксид-аніонів ОН-.  Запишіть загальну формулу основ, до складу яких входять двозарядні катіони. M(OH)2 Що таке луги? Основи,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 152 Які сполуки називають оксидами? Оксид — сполука елемента з Оксигеном, у якій ступінь окиснення Оксигену становить —2. Загальна формула оксидів EmOn.  Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам:
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Вправа 142 Густина ― це характеристика речовини, що показує, яку масу має 1 м3 цієї
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Вправа 134 Молярний об'єм речовини ― це об'єм порції кількістю речовини 1 моль.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Вправа 122 Відповідь: 1—в, 2—а, 3—б.  Mr(CO2)=44, m(СO2)=44
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 У всіх завданнях ГДЗ з хімії сірим кольором дається відповідь, а зеленим — пояснення. Вправа 111 Кількість речовини в хімії пов'язана з кількістю найменших частинок речовини
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас Попель