Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 Вправа 113 / 103 (2021) Що таке міжмолекулярна взаємодія? Явище притягання молекул одна до одної, хоча кожна є незарядженою частинкою. Чим вона зумовлена? Силами міжмолекулярної взаємодії, так звані сили
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021 Вправа 104 / 94 (2021) Чому на атомах, сполучених ковалентним зв'язком, можуть виникати невеликі заряди? Бо атоми елементів відрізняються електронегативністю. У молекулі на атомі більш
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 98 / 88 (2021) Який зв'язок називають ковалентним? Хімічний зв'язок між атомами, зумовлений утворенням спільних електронних пар. Між якими частинками він реалізується? Реалізується між двома атомами внаслідок утворення однієї, двох або трьох
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 90 / 81 (2021) Який хімічний зв'язок називають йонним? Взаємодію між протилежно зарядженими йонами в речовині. Що таке йонні сполуки? Це сполуки, що складаються з йонів.   Вправа 91 / 82 (2021) Укажіть хімічні формули, які належать
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 79 / 70 (2021)  Що спільного в електронній будові атомів інертних елементів? Атоми інертних елементів на зовнішньому енергетичному рівні містять вісім електронів (виняток Гелій — два електрони).   Вправа 80 / 71
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 70 / 62 (2021) Чи містить періодична система інформацію про оксиди? Містить. Якщо так, то яку саме і який її варіант — довгий чи короткий? Формули вищих оксидів містить короткий варіант періодичної системи.   Вправа 63 (2021) До якого
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 66 / 57 (2021)  У чому виявляється хімічний характер елементів? У хімічних властивостях його простої речовини.   Вправа 58 (2021) Який, на вашу думку, хімічний характер елементів із зарядами ядер атомів +10, +12, +16, +20, +35? Оцініть
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 60 / 52 (2021)  За планом, наведеним у параграфі, охарактеризуйте: План характеристики хімічного елемента: 1. Назва і символ хімічного елемента, його місце в періодичній системі (номер періоду, номер групи, головна чи побічна підгрупа).  2.
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 51 Поступово чи періодично змінюється зі зростанням порядкового номера елемента: а) загальна кількість електронів в атомі? Поступово б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні? Періодично   Вправа 52 Випишіть у стовпчик усі символи
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 46 / 37 (2021) Атом елемента 2-го періоду на останньому енергетичному рівні має 6 електронів. Скільки серед них спарених електронів, а скільки — неспарених? 4 спарених і 2 неспарених. Цим атомом є Оксиген, электронна формула якого 1s22s22p4, а
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 38 / 29 (2021) Що таке орбіталь? Частину простору в атомі, де перебування електрона наймовірніше, називають орбіталлю. Які форми мають s- і р- орбіталі? S-орбіталь має форму кулі (сферичну), р-орбіталь має форму об'ємної вісімки  (гантелі,
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... © 8next.com (відповіді), 2016 Вправа 29 Що таке ізотопи, нукліди? Як їх позначають? Відповідь проілюструйте прикладами. Ізотопи — це види атомів одного елемента з різною кількістю нейтронів. Напр., ізотопи Гідрогену позначають так 11Н, 21Н, 31Н  чи
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 21 / 20 (2021)  Які частинки входять до складу атома? Протони, електрони, нейтрони. Чим вони різняться? Зарядом (протони мають позитивний заряд, електрони ― негативний, нейтрони ― не мають заряду). Який склад атомного ядра? Протони і
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 12 / 10 (2021) Що називають періодом і групою хімічних елементів? Період ― це фрагмент природного ряду елементів від лужного до інертного. Група ― стовпчик елементів у короткому варіанті періодичної системи або два стовпчики в її довгому
Категорія : Хімія 8 клас Попель

Інші завдання дивись тут... Вправа 6 Скориставшись періодичною системою, скажіть, наскільки більше елементів відомо сьогодні, ніж було відомо Д.і.Менделєєву. На 55 елементів сьогодні відомо більше, ніж було відомо Д.І.Менделєєву, бо 118-63=55   Вправа 7 Як ви розумієте значення слова
Категорія : Хімія 8 клас Попель