Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Тема 3. КВІТКОВА РОСЛИНА

§20. БУДОВА МОЛОДОЇ РОСЛИНИ

Проросток – молода рослина, яка щойно розвинулася із насінини. Наявність коренів і пагонів властива тим, які мають найскладнішу будову. У простих деяких мохів трапляються пагони, але відсутні корені;  у частини багатоклітинних водоростей відсутні не лише корені, але й пагони , їхнє тіло може складатися із пластинчастих або циліндричних гілочок , наприклад, уль­ва.

 

1.  З яких частин складається проросток квіткової рослини?

Молодий проросток квіткової рослини складається із сім'ядо­лей, під сім'ядольного коліна, першого кореня і першого пагона рослини.

 

2.  Що таке сім'ядолі і підсім'ядольне коліно?

Сім’ядолі - овальні частинки насінини молодого проростка, які розміщені одна навпроти од­ної. У квасолі звичайної сім'ядолі розгортаються над поверх­нею ґрунту і зеленіють, у бобів і гороху, залишаються у шкірці насінини в глибині ґрунту. Часто у цибулі, пшениці, проросток має лише одну сім'ядолю; у квасолі, бобів, гороху – дві сім’ядолі, у хвойних - більше десяти (кількість сім’ядолей різна, залежить від виду рослини). Між сім’ядолями знаходяться два ще не розгорнуті листочки першого пагона, який видовжується. Підсім’ядольне коліно - циліндрична частина проростка під сім'ядолями. У дорослої квіткової рослини сім'ядолі та сім’ядольне коліно не зберігаються. В нижній частині воно переходить у перший корінь рослини.

 

3.  Чому корінь і пагін вважають основними органами рослини?

У дорослої квіткової рослини сім'ядолі та сім’ядольне коліно не зберігаються, а тіло аж до цвітіння складається з коренів і пагонів, які вважають основними органами рослини.

 

4. Як класифікують корені і пагони за місцем їхнього утворення?

Перший корінь і перший пагін проростка називають, відповідно, головним коренем і головним пагоном. На верхівці як кореня, так і пагона знаходяться точки росту, в яких вони нарос­тають у довжину. Як правило, у рослини розвивається більше одного кореня і біль­ше одного пагона завдяки галуженню — утворенню бічних пагонів та коренів. На головному корені розвиваються бічні корені, на го­ловному пагоні, на стеблі над місцем прикріплення листків закла­даються бруньки—зачаткові бічні пагони. Якщо корінь розів'ється на підсім'ядольному коліні, стеблі або на листку, то його вважають додатковим. Так само додатковими є і пагони, що ча­сом виникають на коренях і листках.

 

 

 

§ 21  ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КВІТКОВОЇ РОСЛИНИ.

Живлення рослини:

 

    Рослина отримує із зовні необхідні їй ре­човини і енергію, тобто живиться - поглинає речовини виключно у вигляді розчину або газу (джерелом води і розчинених в ній мінеральних речовин є ґрунт). Функцію мінерального живлення, виконують корені, які вод­ночас закріплюють рослину в ґрунті. На світлі рослина сама синтезує необхідні органічні речовини з води і вуглекислого газу - це повітряне живлення, яке відбувається в усіх наземних частинах рослини, особливо в листках.

   При диханні використовується для потреб рослини енергія, що вивільняється під час взаємодії органічних речовин з киснем повітря. Цей процес відбувається у мітохондріях (утворюється вуглекислий газ і виділяється енергія). Дихають усі органи рослини: як підземні, так і надземні.

   Газообмін необхідний рослині для поглинання кисню з повітря і виділення вуглекислого газу під час дихання або поглинання з повітря вуглекислого газу і виділення кисню під час фотосинтезу, здійснюють усі органи, найбільш інтенсивно надземні органи, особливо листки.

   Особливе значення для рослин має випаровування води — ви­ділення води з рослини у газуватому стані, воно здатне дещо зни­зити температуру тіла рослини і захистити від надмірної спеки. здійснюють усі органи, найбільш інтенсивно надземні органи, особливо листки. Рослина може поглинути із ґрунту рівно стільки води, скільки вона випарує в атмосферу.

    Рослини не здатні активно пересуватись у просторі, але можуть перерости в нове місце. Корінь і пагін, що забезпечують перебіг усіх процесів життєдіяльності та визначають ріст і розвиток кожного рослинного орга­нізму, називають вегетативними органами, тобто такими, що забезпечують ріст рослини.

    Ґрунт складається із нерозчинних неорганічних часток, орга­нічних часток (гумусу), повітря і води, в якій розчинені мінеральні речовини. У найбільшій кількості рослина поглинає сполуки Ні­трогену тільки з ґрунту, Фосфору, Калію, Кальцію, Феруму та багато інших. Якщо в ґрунті якихось мінеральних речовин недостатньо, то рослина «голодує». Для збагачення поживними речови­нами людина вносить органічні добрива (гній, перегній, тощо, які повільно розкладаються до доступних рослині мінеральних сполук, але при розкладанні його мікроорганізмами збагачує поверхневий шар повітря вуглекислим газом ) та мінеральні добрива (калійна селі­тра, суперфосфат, тощо які розчиняються у воді ґрунту, і їх складові безпосередньо поглинає рослина).

      Виділення рослинами води у вигляді краплин називають гутацією (роса). Рослині, аби поглинути нову порцію води із мінеральними речо­винами з ґрунту, необхідно позбавитись частини води шляхом випаровуван­ня. Якщо відносна вологість велика, випаровування води неможливе, рослини саме для таких випадків утворюють залозки, які примусово виділяють краплини води.

1. Ясі процеси життєдіяльності здійснюються в усіх органах рослини?

Процеси життєдіяльності рослини: мінеральне та повітряне живлення, ріст і розвиток, дихання, газообмін,  розмноження.

 

2. Які процеси життєдіяльності характерні саме для листків?

У листках відбуваються процеси повітряне живлення, випаровування, газообмін, дихання, ріст та розвиток.

 

3. Які процеси життєдіяльності притаманні саме кореню?

Корінь — підземний орган рослини, який забезпечує закріплен­ня рослини в ґрунті та мінеральне живлення, вегетативне розмноження, запасання поживних речовин у видозмінених коренях.

 

4. У чому полягав значення стебла для забезпечення процесів життєдіяль­ності рослини?

Стебло рослини відіграє особливу роль у процесах транспортування води з розчиненими в ній речовинами, воно зв'язує кореневу систему з надзем­ною частиною рослини в цілісний організм.

 

ЗАВДАННЯ.

Заповніть таблицю у зошиті, поставивши позначку «+» або «так» навпроти процесу життєдіяльності, який забезпечує кожний із трьох органів — корінь, стебло і листок.

Процес життєдіяльності

корінь

стебло

листок

Мінеральне живлення

так

ні

ні

Повітряне живлення

ні

так

так

Фотосинтез

ні

так

так

Дихання

ні

так

так

Випаровування води

ні

так

так

За результатами аналізу таблиці дайте відповіді на запитання:

1. Які процеси життєдіяльності забезпечують як корінь, так і листок? Чи є вони основними для обох органів одночасно?

Як корінь, так і листок забезпечують живлення, ріст та розвиток. Мінеральне живлення забезпечує корінь завжди, повітряне живлення забезпечує листок на світлі.

2. Які процеси життєдіяльності забезпечують всі три органи?

Всі три органи забезпечують живлення, ріст та розвиток.

3. Який процес життєдіяльності забезпечує лише корінь?

Корінь забезпечує мінеральне живлення.

Інші завдання дивись тут...

  

Загрузка...

 • Яна
  Це просто супер love wink what recourse
  4 грудня 2014 21:17
 • Таня
  Класс, спасибо! wink
  9 грудня 2014 17:58
 • Маша
  Клас дякую *) wink wink wink
  29 листопада 2015 18:35