Інші завдання дивись тут... ВІДДІЛ БАКТЕРІЇ (від грец. бактеріон - паличка) Налічує понад 3000 видів одноклітинних або рідше нитчастих організмів.  Поширення бактерій: скрізь - у ґрунті, воді, повітрі, на поверхні або всередині інших організмів (людини, тварин, рослин, грибів). Особливо
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... ДРОБ'ЯНКИ - найменші істоти (побачити можна їх лише за допомогою мікроскопа) на нашій планеті (одноклітинна кишкова паличка, багатоклітинна нитчаста ціанобактерія) . Поширені скрізь: у водоймах, ґрунті, на поверхні або всередині інших істот. Налічує близько 4500 видів
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Генетика (від грец. генетикос - той, що стосується народження) - наука, яка досліджує правила передачі спадкових ознак..    Способи утворення нової клітини: • злиття під час статевого процесу, забезпечуючи розмноження організмів; • поділ клітини,
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... 98% становлять такі органогенні хімічні елементи: вуглець (Карбон), водень (Гідроген), кисень (Оксиген), азот (Нітроген).   НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ. Речовини Значення Вода (становить до 70 -90 %) надає клітині пружності та визначає її форму; бере участь в
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Всі форми життя, за винятком вірусів, мають клітинну будову, тобто побудовані з клітин, але мають спільні і відмінні ознаки вже на рівні клітини. Організми мають клітинну будову. Клітина - основна структурна і функціональна одиниця живого (складна саморегулююча жива
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Цитологія - наука, яка вивчає клітини, Клітина - основна структурна і функціональна одиниця живого (всі живі організми побудовані лише з клітин та всі явища й процеси забезпечення існування живих істот відбуваються тільки в клітині). Клітина одноклітинної істоти є
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Стани мікропрепаратів для вивчення клітин:  Стан Метод Виготовлення Де застосовують живий стан метод культури клітин клітини ростуть і розмножують на штучних середовищах з поживними речовинами Дає змогу вивчати певні процеси життєдіяльності клітини, такі як
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Мікроскоп (від грецького «мікрос» — малий та «скопео — дивитись» роздивлятись) — це збільшувальний прилад, який дозволяє розглядати предмети дуже малого розміру. Світлова мікроскопія - методи досліджень за його допомогою
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут...   Еволюція - процес необоротних змін у будові та процесах життєдіяльності організмів  від одноклітинних бактерій до появи багатоклітинних рослин і тварин. Умови на нашій планеті неодноразово змінювалися, тому одні групи організмів вимирали, замість них
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... БІОЛОГІЯ (від грец. біос - життя і логос – вчення) – наука про життя у всіх його проявах.  Виникла в часи Давньої Греції: давньогрецькі вчені Арістотель (384-322 рр. до н. е.) та Теофраст (370-285 рр. до н.е.).   Принцип поділу біології на окремі
Категорія : БОТАНІКА

Назад Вперед