Інші завдання дивись тут... Запліднення – це процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин, який лежить в основі статевого розмноження.   Пилкове зерно (чоловічий гаметофіт) та зародковий мішок (жіночий гаметофіт) розвиваються на рослині-спорофіті за рахунок її поживних речовин.
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Необхідна умова запліднення квіткових рослин: запилення, яке відбувається в квітці. ЗАПИЛЕННЯ  - це перенесення пилкових зерен з пиляка на приймочку маточки, причому запилення успішне, коли пилок на приймочці маточки проростає (утвориться пилкова трубка і вросте в
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Квітки можуть розташовуватися поодиноко (зазвичай великі квітки тюльпана, лілії) або бути зібраними у групи квіток, об'єднаних спільною віссю (зазвичай дрібні квітки пшениці, берези, моркви).  Розподіл функцій між квітками в суцвітті призводить до формування
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... КВІТКА – видозмінений вкорочений та обмежений в рості пагін, пристосований для утворення статевих клітин та здійснення статевого процесу, який завершується утворенням плоду з насінинами.  Квітка — це орган насінного розмноження квіткових рослин.  
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Типові рослини ведуть прикріплений спосіб життя і здатні лише переростати на нові ділянки ґрунту за допомогою підземних та наземних пагонів. Окремі частини рослини у відповідь на зовнішні подразники (спрямовані або неспрямовані) або завдяки внутрішнім ритмам можуть
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... РОЗМНОЖЕННЯ - це збільшення кількості особин будь-якого виду організмів тим чи іншим способом.  Вегетативне розмноження – вид нестатевого розмноження, що здійснюється частинами тіла та властиве всім групам рослин, а також грибам і бактеріям. Особини, які
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Жива рослина - це цілісний організм, усі частини якого тісно взаємодіють, виконуючи певні життєві функції. Рослина має клітинну будову.   Будова рослини. Корінь, пагін (стебло, листки, бруньки) – вегетативні органи рослини. Квітка, насіння, плід –
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... ЛИСТОК – бічний орган пагона, має обмежений ріст, на пагоні розташовується таким чином, щоб якнайкраще вловлювати світло.    ЗОВНІШНЯ БУДОВА ЛИСТКА. Будова листка зумовлюється його функціями. Назва частини Характеристика Функції Основа листка
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... СТЕБЛО – осьовий орган пагона, який з'єднує в єдине ціле всі його складові (листки, бруньки).   Функції стебла.  Основні функції • Провідна (висхідний рух мінеральних розчинів від кореня до листків, низхідний рух органічних речовин від листків
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... ПАГІН – надземний орган, який складається зі стебла, бруньок і листків.  Виник як пристосування до життя у повітряному середовищі суші.    Будова пагона. Назва частини Характеристика Функції Стебло Осьова частина пагона
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... КОРІНЬ – осьовий підземний вегетативний орган рослини (виник як пристосування до життя на суші, а росте верхівкою вниз унаслідок впливу сили тяжіння Землі). Види коренів. 1 – головний корінь Розвивається із зародкового корінця, тільки один, глибоко
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... ВІДДІЛ ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ Налічує близько 15 тисяч видів одноклітинних або колоніальних рослин. Мешкають діатомові водорості: в ґрунті, прісних та солоних водоймах. Найвідоміші представники: пінулярія, навікула, цимбела, лікмофора, гомфонема, піргодіскус, трицератіум,
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... ОДНОКЛІТИННІ ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ.   ХЛАМІДОМОНАДА. Мешкає одноклітинна зелена водорість здебільшого в мілких теплих прісних водоймах (деякі види трапляються в морях і в лісових ґрунтах). За несприятливих умов (висихання водойми тощо) клітина втрачає джгутики і
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Альгологія (від грец. альга - водорість і логос) - наука, що вивчає водорості.   НИЖЧІ РОСЛИНИ - це найдавніша група рослин на Землі, що об'єднує як одноклітинні та багатоклітинні водорості, тіло яких називається сланню, органи розмноження одностатеві. У Світовому
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... ВІДДІЛ ЦІАНОБАКТЕРІЇ (від грец. кіанос - блакитний, лазуровий та бактеріон).. Ціанобактерії мають ще застарілу назву Синьо-зелені водорості, яка не завжди відповідає забарвленню тих організмів, які об'єднує.  Налічує близько 1500 видів. Поширення ціанобактерій:
Категорія : БОТАНІКА