Інші завдання дивись тут... РОЗМНОЖЕННЯ - це збільшення кількості особин будь-якого виду організмів тим чи іншим способом, одна з важливих ознак живого.  Нащадок, або дочірній організм – організм, який народжується. Під час розмноження нащадки отримують від батьків
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Фотосинтез (від грец. фотос - світло та синтез - з'єднання) – складний процес утворення органічних речовин з неорганічних під дією світла.  Автотрофи – організми, що здатні утворювати органічні речовини з неорганічних.  Органічна речовина вуглевод є
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Дихання – це основна форма дисиміляції у більшості живих організмів (складний процес, спрямований на забезпечення клітини киснем та виведенням з неї утвореного вуглекислого газу). Дихання - процеси окиснення органічних сполук з вивільненням енергії, необхідної для
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Газообмін — процес обміну газами між організмом і зовнішнім середовищем. Газообмін у листку зумовлюється законами дифузії. Дифузія (у перекладі з лат. означає розтікання, поширення) – явище  проникнення (поширення) частинок однієї речовини між частинками
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Транспірація (від лат. транс - через і спіро - видихати) – це процес випаровування води рослиною, яке здійснюється в основному через продихи листків. Воду випаровують усі частини рослини, а найінтенсивніше – листки, продихи листків добре регулюють швидкість
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Для забезпечення нормальної життєдіяльності рослинам, окрім вуглеводів (побудовані з  кисню, водню і вуглецю), що утворюються в процесі фотосинтезу, потрібні також білки, жири, нуклеїнові кислоти тощо.  Щоб їх побудувати, рослині потрібні різноманітні хімічні
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Обмін речовин, або метаболізм, – основа проявів життя.  Види метаболізму: Перетворення речовин Перетворення енергії зов­нішній обмін – поглинання та виділення речовин може відбуватися або пасивно (без затрати енергії), або активно (з
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Ріст і розвиток тісно пов'язані між собою, але не замінюють одне одного. Ріст і розвиток багатоклітинних рослинних організмів забезпечують твірні тканини: конуса наростання пагона; зон  поділу та розтягування кореня; твірної тканини в основі міжвузлів. Регуляція
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Транспорт речовин у квіткових рослин: переміщення поживних речовин  провідними тканинами (ксилемою та флоемою), які пронизують увесь організм – від кореня через стебло до кожного листка: • Висхідний рух розчинів мінеральних речовин по судинах. •
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... КЛАС ОДНОДОЛЬНІ, АБО ЛІЛІОПСИДИ Клас Однодольні, або Ліліопсиди, поділяють на 4 підкласи, 38 порядків, 104 родини і понад 60 тисяч видів.   РОДИНИ КЛАСУ ОДНОДОЛЬНИХ: Злакові, Осокові, Орхідні, Лілійні, Цибулеві тощо. Родина Злакові: тонконіг, грястиця,
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... КЛАС ДВОДОЛЬНІ, АБО МАГНОЛІОПСИДИ. До класу Дводольних належить приблизно 2/3 таксонів покритонасінних. , у флорі України до класу Дводольних належить переважна більшість видів, які зростають в усіх регіонах і в усіх рослинних угрупованнях. Клас Дводольні, або
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... На нашій планеті існує більш як 350 тисяч різних видів рослин. Семантика – розділ ботаніки, що вивчає різноманітність рослин. Першу систему рослинного світу запропонував грецький учений Теофраст, завдяки якому ботаніка стала самостійною наукою.  
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... Величезна різноманітність плодів забезпечує розселення квіткових рослин, які можуть поширюватись як насінинами, так і цілими плодами або його частинами. Біологічне значення поширення плодів і насіння: сприяє розселенню рослин. Біологічне значення розселення рослин:
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... ПЛІД - це генеративний орган квіткових рослин, який утворюється після процесів запліднення (видозмінена у процесі запліднення квітка). Кількість плодів залежить від кількості маточок у квітці. Кількість насіння в плодах залежить від кількості насінних зачатків у зав'язі
Категорія : БОТАНІКА

Інші завдання дивись тут... За рахунок рослини (спорофіту) у покритонасінних відбувається утворення, розвиток і дозрівання зародкового мішка (жіночого гаметофіту) та пилкового зерна (чоловічого гаметофіту), подвійне запліднення та перетворення насінного зачатка на насінину, в якому вже є
Категорія : БОТАНІКА