Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12.

ВПРАВА 1

Вправа 1. Речення зі звертанням.

А Не жартуй, кішко, із собакою. 

Б Праця людину годує, а лінь марнує. 

В За двома зайцями побіжиш, жодного не впіймаєш.

 

Вправа 2. Дієслово записано правильно.

А вмиваєсся 

Б вмиваєся 

В вмиваєшся

 

Вправа 3. Усі числівники записано правильно.

А сімдесяти, шістнадцять, шістдесят 

Б семидесяти, шістнадцять, шістьдесят 

В сімдесяти, шіснадцять, шісдесят

 

Вправа 4. Початкова форма від займенника однокового кольору.

зі мною він
його вони
ними  я

 

Вправа 5. З ряду синонімів найбільш влучний для кожного речення. Спиши речення, уставляючи дібрані слова. Балакати, говорити, бурмотіти. Оксанка ... чітко й голосно. А Сашко щось тихо ... собі під ніс.

Оксанка говорила чітко й голосно. А Сашко щось тихо бурмотів собі під ніс.

 

Вправа 6. Запоро(з,с)ькі козаки були ро(з,с)судливі, кмітливі, відзначалися сміливіс(т,тт)ю, добрими с(е,и)рцями, почу(т,тт)ям гумору. Особливою рис(е,о)ю цих мужніх людей була повага до старших. З них козаки брали прикла(д,т), прислухались до їхніх мудрих пора(д,т). (За Михайлом Слабошпицьким).

 

Запорозькі (суфікс -зьк) козаки були розсудливі (префікс роз-), кмітливі, відзначалися сміливістю (іменник ж. р.), добрими серцями (бо се́рце), почуттям (іменник с.р.) гумору. Особливою рисою (орудний відмінок іменника) цих мужніх людей була повага до старших. З них козаки брали приклад (бо приклади) прислухались до їхніх мудрих порад (бо поради).

 

Вправа 7. Склади й запиши розповідь про своє місто чи село (5-6 речень). Текст-розповідь.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12.

Варіант 2.

Вправа 1. Речення зі звертанням.

А Що посієш, те й пожнеш. 

Б Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. 

В На тобі, небоже, що мені не гоже.

 

Вправа 2. Дієслово записано правильно.

А смієшся 

Б смієсся 

В смієся

 

Вправа 3. Усі числівники записано правильно. 

А п'ятнаццять, шіссот, п'ядесяти

Б п'ятнадцять, шістсот, п'ятдесяти 

В п'ятнатцять, шістьсот, п'ятидесяти

 

Вправа 4. Початкова форма до поданих займенників однакового кольору.

до них ми
мені вони
нами я

 

Вправа 5. З ряду синонімів вибери найбільш влучний для кожного речення. Спиши речення, уставляючи дібрані слова. Спекотний, гарячий, палючий.

День видався дуже ... . Від ... сонця поховалося геть усе живе.

День видався дуже спекотний. Від палючого сонця поховалося геть усе живе.

 

Вправа 6. Кня(з,с)ь Ярослав Мудрий (не)любив воювати, переймався мирними справами. За його князюва(н,нн)я з'явилось багато ц(е,и)рков, монастирів. Він зібрав у Ки(є,ї)ві в(е,и)личезну бібліотеку, про яку із заздріс(т,тт)ю говорили в європей(з,с)ьких країнах. (За Михайлом Слабошпицьким).

 

Князь (бо кня́зем) Ярослав Мудрий не любив (не з дієсловом) воювати, переймався мирними справами. За його князювання (іменник с.р.) з'явилось багато церков (бо це́рква), монастирів. Він зібрав у Києві (місцевий відмінок іменників) величезну (бо ве́лич) бібліотеку, про яку із заздрістю (орудний відмінок іменника ж. р.) говорили в європейських (суфікс –ськ-) країнах.

 

Вправа 7. Склади й запиши розповідь про вулицю, на якій ти живеш (5-6 речень). Текст-розповідь

Інші завдання дивись тут...