Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13. 

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. Прикметник старий ужито недоречно.

А старий журнал

Б старий борщ (несвіжий борщ)

В старий чоловік

 

Вправа 2. Пропущені букви в числівнику одина...ять.

А -тц- 

Б -дц- 

В -цц-

 

Вправа 3. Дієслово у формі минулого часу. Дідусь посадив дітей за стіл, частує їх медом, пригощає солодкими яблуками.

А посадив (що зробив?, минулий час)

Б частує (що робить?, теперішній час)

В пригощає (що робить?, теперішній час)

 

Вправа 4. Пронумеруй пункти плану в правильній послідовності згідно тексту.

Якось у звіринці сталася біда з тигром. У нього так боліла лапа, що він аж завивав від болю. Як допомогти лютому звірові, який нікого не підпускає до себе? Змайстрували пристрої, якими притисли тигра до залізних ґрат, а на лапу накинули петлю й витягли її з клітки. Лікар вилікував лапу. Тигр зрозумів, що його порятувала людина. Коли згодом поранив іншу лапу, то вже сам висунув її з клітки й дався полікувати. (За Борисом Грінченком).

План

3. Довіра до людей.

1. Хвора лапа.

2. Примусове лікування.

 

Вправа 5. Постав пропущені розділові знаки. 

Діти ласували соковитими плодами малини, смородини, аґрусу.

Міркуємо так.

Діти ласували соковитими плодами малини (чого?), смородини (чого?), аґрусу (чого?).

Між однорідними членами речення (вони відповідають на однакове питання) ставимо кому.

 

Вправа 6Книга є джерелом знань, вірним учител(ьо,е)м.

Книжки відповідають на різні зап(е,и)та(н,нн)я, збагачують наші зна(нн,н)я. Вони ознайомлюють нас з історі(йо,є)ю, технікою, природою, ро(з,с)повідають про далеке м(е,и)нуле й про сучасне жи(т,тт)я. (За Олесем Гончаром).

 

Книга є джерелом знань, вірним учителем (орудний відмінок іменника).

Книжки відповідають на різні запитання (бо запи́тувати, іменник с. р.), збагачують наші знання (іменник с. р.). Вони ознайомлюють нас з історією (орудний відмінок іменника), технікою, природою, розповідають (префікс роз-) про далеке минуле (за словником) й про сучасне життя (іменник с. р.).

 

Вправа 7. Чи любиш ти читати книжки? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13.

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. Прикметник свіжий ужито недоречно.

А свіжий хліб 

Б свіжий букет 

В свіжий автомобіль

 

Вправа 2. Пропущені букви в числівнику чотирна...ять 

А -тц- 

Б -цц- 

В -дц-

 

Вправа 3. Дієслово у формі минулого часу.

Кошеня підійшло до дівчинки, треться об її ногу й тихо муркоче.

А підійшло (що зробило, минулий час)

Б треться (що робить?, теперішній час) 

В муркоче (що робить? Теперішній час)

 

Вправа 4. Пронумеруй пункти плану в правильній послідовності згідно тексту.

Стояла тепла золота осінь. З кленового гаю прилетіла на вітрильці насінина. Край городу впала й пролежала там усю зиму. А коли настала весна, пригріло яскраве сонце, задзюркотіли веселі струмки, захотілося насінині на сонце глянути. І пустила вона маленький росточок. Росточок грівся на сонці, пив воду й підростав. Непомітно з нього виріс маленький кленочок. Він радів сонечку й тягнувся до нього. (З журналу).

План

2. Народження росточка.

3. Маленький кленочок.

1. Насінина з гаю.

 

Вправа 5. Постав пропущені розділові знаки.

У садках селяни збирали щедрий урожай груш, слив, яблук.

Міркуємо так.

У садках селяни збирали щедрий урожай груш (чого?), слив (чого?), яблук (чого?).

Між однорідними членами речення (вони відповідають на однакове питання) ставимо кому.

 

Вправа 6. У світі є багато книжок. Вони відрізняю(тьс,ц)я одна від одної змістом, розміром, оформле(н,нн)ям.

Мудра кни(ж,ш)ка — бе(з,с)ці(н,нн)ий скар(б,п). Вона допомагає нам пізнавати навколишній світ, ро(з,с)кр(е,и)ває його красу, наставляє на добрі справи. (З журналу)

 

У світі є багато книжок. Вони відрізняються (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) одна від одної змістом, розміром, оформленням (іменник с. р.).

Мудра книжка (бо книжок) — безцінний (префікс без-) скарб (бо скарби). Вона допомагає нам пізнавати навколишній світ, розкриває (префікс роз-, бо вкри́в) його красу, наставляє на добрі справи.

 

Вправа 7. Чи є в тебе улюблена книжка? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).

Інші завдання дивись тут...