Інші завдання дивись тут...

Завдання 601.1) Сума трьох чисел 670. Перше число 250, друге — на 70 менше від першого. Знайди третє чис­ло.

Розв’язання:

250 – 70 = 180 - друге число.

250 + 180 = 430 - перше і друге числа разом.

670 – 430 = 240 - третє число.

Відповідь: 240.

2) За виразом 600 + (600 - 240) склади задачу, умова якої містить слова «на 240 менше».

Розв’язання:

Перше число 600, друге — на 240 менше від першого. Знайди суму цих чисел.

600 – 240 = 360 - друге число.

600 + 360 = 960 - сума двох чисел.

Відповідь: 960

 

Завдання 602. У книжці, яку читає дівчинка, 640 сторінок. Їй залишилося прочитати 340 сторінок. Скільки сторі­нок дівчинка вже прочитала?

Розв’язання:

640 – 340 = 300 (с.) - сторінок дівчинка прочитала.

Відповідь: 300 сторінок.

Склади обернені задачі та розв'яжи їх.

У книжці, що читає дівчинка, 640 сторінок. Вона прочитала 300 сторінок. Скільки сторі­нок залишилося дівчинці прочитати?

Розв’язання:

640 – 300 = 340 (с.) - сторінок залишилося прочитати.

Відповідь: 340 сторінок.

Дівчинка прочитала 300 сторінок книжки. Їй залишилося прочитати 340 сторінок. Скільки сторі­нок у книжці?

Розв’язання:

300 + 340 = 640 (с.) - сторінок у книжці.

Відповідь: 640 сторінок.

 

Завдання 603*. Побудуй прямокутник зі сторонами 6 см і 3 см і знайди сторону рівностороннього трикутника, пери­метр якого дорівнює периметру прямокутника.

Розв’язання:

(6 + 3) • 2 = 18 (см) - периметр прямокутника.

18 : 3 = 6 (см) - сторона рівностороннього трикутника.

Відповідь: 6 сантиметрів.

 

Завдання 604°. За день роботи на автомобілі «Ланос» витра­тили 54 л бензину, а на «Славуті» - на 15 літрів мен­ше. Скільки всього літрів бензину витратили?

Розв’язання:

54 – 15 = 39 (л) - витратили бензину на «Славуті».

54 + 39 =93 (л) - всього бензину витратили.

Відповідь: 93 літри.

 

Завдання 605°. 

+27

  54

  81

+63

  25

  88

+ 48

   37

   85

+25

  55

  809

+ 39

   45

   84

 

При додаванні трицифрових чисел одиниці додають до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень.

+ 325

   413

   738

Пояснення: до 5 додати 3, буде 8 од.

8 од. пишемо під одиницями. До 2 дес. додати 1 дес., буде 3 дес. Цифру 3 записуємо під десятками. До 3 сот. Додати 4 сот., буде 7 сот. Цифру 7 записуємо під сотими. Відповідь: сума чисел 325 і 413 дорівнює 738.

 

Завдання 607. 

+722

  134

  856

+360

  233

  593

+516

  423

  939

+344

    54

  398

 

Завдання 606.

При додаванні трицифрових чисел одиниці додають до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень. Розряди другого доданку записують під відповідними розрядами першого доданку. 

+325

  413

  738 

 

Завдання 608. Розв'яжи задачі на застосування дії додавання.

1) На одній фермі 346 корів, а на іншій — 412. Скільки всього корів на обох фермах?

Розв’язання:

346 + 412 = 758 (к.) - корів на обох фермах.

+346

  412

  758

Відповідь: 758 корів.

2) Після продажу 650 кг крупів, у магазині зали­шилося ще 234 кг крупів. Скільки кілограмів крупів було в магазині до продажу?

Розв’язання:

650 + 234 = 884 (кг) - крупів було в магазині до продажу.

+650

  234

  884

Відповідь: 884 кілограмів.

3) Торік у господарстві було 527 овець, а цього року їх стало на 242 більше. Скільки овець стало в госпо­дарстві цього року?

Розв’язання:

527 + 242 = 769 (ов.) - овець стало в господарстві цього року.

+527

  242

  769

Відповідь: 769 овець.

4) З однієї ділянки зібрали 487 ц картоплі. Це на 168 ц менше, ніж із другої. Скільки центнерів карто­плі зібрали з другої ділянки?

Розв’язання:

487 + 168 = 655 (ц) - центнерів картоплі зібрали з другої ділянки.

 +487

   168

   655

Відповідь: 655 центнерів.

 

Завдання 609. З 18 м тканини пошили 9 однакових дитячих пальт. На пальто для дорослого потрібно на 1 м ткани­ни більше, ніж на дитяче. Скільки метрів тканини по­трібно для пошиття 6 однакових пальт для дорослих?

Розв’язання:

18 : 9 = 2 (м) - потрібно на одне дитяче пальто.

2 + 1 =  3 (м) - потрібно на одне пальто для дорослого.

6  •  3 = 18 (м) - потрібно для пошиття 6 однакових пальт для дорослих.

Відповідь: 18 метрів.

 

Завдання 610.

х + 320  = 800

х = 800 – 320

х = (800 – 300) – 20

х = 500 – 20

х = 480

480 + 320 = 800 

280 – х = 120

х = 280 – 120

х = (280 – 100) – 20

х = 180 – 20

х = 160

280 – 160 = 120

х – 40 = 270

х = 270 + 40

х = (270 + 30) + 10

х = 300 + 10

х = 310

310 – 40 = 270

 

Завдання 611. 1) Розв'яжи, склавши рівняння. Число 573 біль­ше за невідоме число на 140. Знайди невідоме число.

Розв’язання:

1 спосіб

Нехай х – невідоме число, тоді

573 – х = 140

х = 573 – 140

х = (573 – 100) – 40

х = 473 – 40

х = 433

2 спосіб

Нехай х – невідоме число, тоді

140 + х = 573

х = 573 – 140

х = (573 – 100) – 40

х = 473 – 40

х = 433

Відповідь: 433.

2) Від невідомого числа відняли 346 і одержали 231. Знайди невідоме число.

Розв’язання:

Нехай х – невідоме число, тоді

Х – 346 = 231

х = 231 + 346

х = (231 + 300) + 46

х = 531 + 46

х = 577

Відповідь: 577.

 

Завдання 612*. Розглянь схему і склади за нею задачу.

 

Розв’язання:

Задача 1. Довжина першого відрізка 100 см. Довжина другого на 10 см менша від першого, а третій у 3 рази менший від другого. Знайдіть довжину трьох відрізків разом.

Задача 2.  Першого дня на базу завезли 100 тонн картоплі. Другого - на 10 тонн картоплі менше, ніж першого дня, а третього – у три рази менше, ніж другого дня. Скільки тонн картоплі завезли за три дні разом.

 

Завдання 613°.

+523

  123

  646

+644

  222

  866

+745

   34

  779

+123

  232

  355

 

Завдання 614°. З 24 кг лляного насіння одержали 6 кг олії. Скільки потрібно лляного насіння для одержання 5 кг олії?

Розв’язання:

24 : 6 = 4 (кг) - треба лляного насіння, щоб одержати 1 кг олії.

5 • 4 = 20 (кг) - треба лляного насіння для одержання 5 кг олії.

Відповідь: 20 кілограмів.

 

Завдання 615.

84 – 56 = (84 – 50) – 6 = 34 – 6 = (34 – 4) – 2 = 30 – 2 = 28

62 – 29 = (62 – 20) – 9 = 42 – 9 = (42 – 2) – 7 = 40 – 7 = 33.

 

Завдання 616. Прочитай пояснення письмового віднімання.

-93

 56

 37

У виразі 93 - 56 від 3 од. не можна від­няти 6 од., тому беремо 1 дес. з 9 дес. 1 дес. і 3 од. - це 13. Від 13 відняти 6, буде 7. За­пишемо цифру 7 на місці одиниць. Від 8 дес. відняти 5 дес., буде 3 дес. Запишемо цифру 3 на місці десятків. Дістали число 37.

Письмове віднімання починай з віднімання одиниць.

Завдання 617.

_63

  28

  35

_75

  54

  21

_84

  42

  42

_52

  17

  35

_81

  24

  57

 

Завдання 618. 1) До дитячого свята купили 63 жовті куль­ки, зелених — на 17 менше, ніж жовтих, а синіх ку­льок — на 29 менше, ніж зелених. Скільки купили синіх кульок?

Розв’язання:

63 – 17 = 46 (к.) - купили зелених кульок.

46 – 29 = 17 (к.) - купили синіх кульок.

Відповідь: 17 кульок.

2) Склади і розв'яжи подібну задачу.

Софійка купила 23 зошити у клітинку, у косу лінійку — на 10 зошитів менше, ніж у клітинку, а в лінійку — на 8 менше, ніж в косу лінійку. Скільки зошитів в лінійку купила дівчинка?

Розв’язання:

23 – 10 = 13 (з.) - зошитів у косу лінійку купила Софійка.

13 – 8 = 5 (з.) - зошитів у лінійку купила дівчинка.

Відповідь: 5 зошитів.

 

Завдання 619. Туристи після привалу пройшли 10 км. Це на 6 км менше, ніж до привалу. Скільки годин ішли ту­ристи до привалу, якщо за кожну годину вони прохо­дили 4 км?

Розв’язання:

10 + 6 = 16 (км) - відстань до привалу.

16 : 4 = 4 (год) - час в дорозі до привалу.

Відповідь: 4 години.

 

Завдання 620. Добери по два значення букви, щоб нерівності були правильними.

270 – а < 180                480 + b> 620                      с – 340 < 250

Розв’язання:

270 – 250 < 180

270 – 200 < 180

270 – а < 180

Розв’яжемо рівняння 270 – а = 180

а = 270 – 180

а = 90

270 – 90 = 180

Тоді можна записати

270 – а < 270 – 90

Різниця менша там, де більший від’ємник

а > 90

480 + 200 > 620

480 + 250 > 620

480 + Ь > 620

Розв’яжемо рівняння 480 + Ь = 620

Ь = 620 – 480

Ь = 140

480 + 140 = 620

Тоді можна записати

480 + Ь > 480 + 140

Сума більша там, де більший доданок

Ь > 140

 400 – 340 < 250

 500 – 340 < 250

с – 340 < 250

Розв’яжемо рівняння с – 340 = 250

с = 250 + 340

с = 590

590 – 340 = 250

Тоді можна записати

с – 340 < 590 – 340

Різниця менша там, де менше зменшуване

с < 590

 

Завдання 621*. Петрик з'їв горішків у 2 рази менше за Миколку і на 2 більше за Валю. Усього вони з'їли 14 го­рішків. Скільки горішків з'їв кожний?

Розв’язання:

1 спосіб

14 + 2 = 16 (г.) припадає на 4 рівні порції (порцію Петрика, подвійну порцію Миколки, порцію Валі, яка тепер однакова з порцією Петрика).

16 : 4 = 4 (г.) - з'їв Петрик. 

4 • 2 = 8 (г.) - з'їв Миколка.

4 – 2 = 2 (г.) - з'їла Валя.

2 спосіб.

Нехай х (г.) – горіхів з'їв  Петрик, тоді 2х (г.) – горіхів з'їв Миколка, х – 2 (г.) – горіхів з'їла Валя. Складемо рівняння .

х + 2х + х – 2 = 14

4х – 2 = 14

4х = 14 + 2

4х = 16

х = 16 : 4

х = 4 (г.) – горіхів з'їв Петрик.

2х = 2 • 4 = 8 (г.) – горіхів з'їв Миколка.

х – 2 = 4 – 2 = 2 (г.) – горіхів з'їла Валя.

Відповідь: 4 горішки Петрик, 2 горішки Валя, 8 горішків Миколка.

 

Завдання 622°.

_33

  21

  12

_57

  29

  28

_48

  35

  13

_96

  18

  78

_80

  15

  65

 

Завдання 623°. Маса чотирьох цеглин становить 16 кг. Яка маса восьми таких цеглин?

Розв’язання:

16 : 4 = 4 (кг) - маса одної цеглини.

4 • 8 = 32 (кг) - маса восьми таких цеглин.

Відповідь: 32 кілограми.

Склади обернену задачу.

Маса чотирьох цеглин становить 16 кг. Скільки цеглин важить 32 кг?

Розв’язання:

16 : 4 = 4 (кг) - маса одної цеглини.

32 : 4 = 8 (ц.)  - кількість цеглин.

Відповідь: 8 цеглин.

 

Завдання 624. Прочитай коротке пояснення віднімання. Виконуючи письмове віднімання можна міркувати так: 16 мінус 7, буде 9, — пишемо 9. 7 мінус 5, буде 2, пишемо 2. Різ­ниця 29.

-86

 57

 29

 

Завдання 625. Знайди «зайву» кульку. Чому виникла помилка?

 

Розв’язання:

Зайва кулька зеленого кольору. Неправильно відняли одиниці.

Інші завдання дивись тут... 

 • Артем
  Задача №621. Розв"язок невірний. Петрик зї"в на два горішки більше за Валю, а не менше.
  14-2=12
  12:3=4 Петрик
  4х2=8 Микола
  4-2=2 Валя
  4+8+2=14
  - Дякуємо. Виправлено.
  21 січня 2015 13:37
 • Аня
  нада номер 627
  30 січня 2015 16:57