Завдання 601.1) Сума трьох чисел 670. Перше число 250, друге — на 70 менше від першого. Знайди третє чис­ло.

Розв’язання:

250 – 70 = 180 - друге число.

250 + 180 = 430 - перше і друге числа разом.

670 – 430 = 340 - третє число.

Відповідь: 340.

2) За виразом 600 + (600 - 240) склади задачу, умова якої містить слова «на 240 менше».

Розв’язання:

Перше число 600, друге — на 240 менше від першого. Знайди суму цих чисел.

600 – 240 = 360 - друге число.

600 + 360 = 960 - сума двох чисел.

Відповідь: 960

Завдання 602. У книжці, яку читає дівчинка, 640 сторінок. Їй залишилося прочитати 340 сторінок. Скільки сторі­нок дівчинка вже прочитала?

Розв’язання:

640 – 340 = 300 (с.) - сторінок дівчинка прочитала.

Відповідь: 300 сторінок.

Склади обернені задачі та розв'яжи їх.

У книжці, що читає дівчинка, 640 сторінок. Вона прочитала 300 сторінок. Скільки сторі­нок залишилося дівчинці прочитати?

Розв’язання:

640 – 300 = 340 (с.) - сторінок залишилося прочитати.

Відповідь: 340 сторінок.

Дівчинка прочитала 300 сторінок книжки. Їй залишилося прочитати 340 сторінок. Скільки сторі­нок у книжці?

Розв’язання:

300 + 340 = 640 (с.) - сторінок у книжці.

Відповідь: 640 сторінок.

Завдання 603*. Побудуй прямокутник зі сторонами 6 см і 3 см і знайди сторону рівностороннього трикутника, пери­метр якого дорівнює периметру прямокутника.

Розв’язання:

(6 + 3) • 2 = 18 (см) - периметр прямокутника.

18 : 3 = 6 (см) - сторона рівностороннього трикутника.

Відповідь: 6 сантиметрів.

Завдання 604°. За день роботи на автомобілі «Ланос» витра­тили 54 л бензину, а на «Славуті» - на 15 літрів мен­ше. Скільки всього літрів бензину витратили?

Розв’язання:

54 – 15 = 39 (л) - витратили літрів бензину на «Славуті».

54 + 39 =93 (л) - всього літрів бензину витратили.

Відповідь: 93 літри.

Завдання 605°.

 +27          +63              +48              +26             +39

  54            25                37                55               45

  81            88                85                81               84 

При додаванні трицифрових чисел одиниці додають до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень.

+ 325

   413

   738

Пояснення: до 5 додати 3, буде 8 од.

8 од. пишемо під одиницями. До 2 дес. додати 1 дес., буде 3 дес. Цифру 3 записуємо під десятками. До 3 сот. Додати 4 сот., буде 7 сот. Цифру 7 записуємо під сотими. Відповідь: сума чисел 325 і 413 дорівнює 738.

 

Завдання 607. 

+722          +360         +516     +344

  134            233          423         54

  856            593          939        398

Завдання 606.

При додаванні трицифрових чисел одиниці додають до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень. Розряди другого доданку записують під відповідними розрядами першого доданку. 

+325

 413

 738 

Завдання 608. Розв'яжи задачі на застосування дії додавання.

1) На одній фермі 346 корів, а на іншій — 412. Скільки всього корів на обох фермах?

Розв’язання:

346 + 412 = 758 (к.) - корів на обох фермах.

+346

  412

  758

Відповідь: 758 корів.

2) Після продажу 650 кг крупів, у магазині зали­шилося ще 234 кг крупів. Скільки кілограмів крупів було в магазині до продажу?

Розв’язання:

650 + 234 = 884 (кг) - кілограмів крупів було в магазині до продажу.

+650

  234

  884

Відповідь: 884 кілограмів.

3) Торік у господарстві було 527 овець, а цього року їх стало на 242 більше. Скільки овець стало в госпо­дарстві цього року?

Розв’язання:

527 + 242 = 769 (ов.) - овець стало в господарстві цього року.

+527

  242

  769

Відповідь: 769 овець.

4) З однієї ділянки зібрали 487 ц картоплі. Це на 168 ц менше, ніж із другої. Скільки центнерів карто­плі зібрали з другої ділянки?

Розв’язання:

487 + 168 = 655 (ц) - центнерів картоплі зібрали з другої ділянки.

 +487

  168

  655

Відповідь: 655 центнерів.

Завдання 609. З 18 м тканини пошили 9 однакових дитячих пальт. На пальто для дорослого потрібно на 1 м ткани­ни більше, ніж на дитяче. Скільки метрів тканини по­трібно для пошиття 6 однакових пальт для дорослих?

Розв’язання:

18 : 9 = 2 (м) - метрів тканини потрібно на одне дитяче пальто.

2 + 1 =  3 (м) - метрів тканини потрібно на одне пальто для дорослого.

6  •  3 = 18 (м) - метрів тканини потрібно для пошиття 6 однакових пальт для дорослого.

Відповідь: 18 метрів.

Завдання 610.

х + 320 = 800                                              

х = 800 – 320

х = (800 – 300) – 20

х = 500 – 20

х = 480

480 + 320 = 800 

 

280 – х = 120

х = 280 – 120

х = (280 – 100) – 20

х = 180 – 20

х = 160

280 – 160 = 120

 

х – 40 = 270

х = 270 + 40

х = (270 + 30) + 10

х = 300 + 10

х = 310

310 – 40 = 270

Завдання 611. 1) Розв'яжи, склавши рівняння. Число 573 біль­ше за невідоме число на 140. Знайди невідоме число.

Розв’язання:

Нехай х – невідоме число, тоді

573 – х = 140

х = 573 – 140

х = (573 – 100) – 40

х = 473 – 40

х = 433

573 – 433 = 140

Відповідь: 433.

2) Від невідомого числа відняли 346 і одержали 231. Знайди невідоме число.

Розв’язання:

Нехай х – невідоме число, тоді

Х – 346 = 231

х = 231 + 346

х = (231 + 300) + 46

х = 531 + 46

х = 577

577 – 346 = 231

Відповідь: 577.

Завдання 612*. Розглянь схему і склади за нею задачу.

 

Розв’язання:

Задача 1. Довжина першого відрізка 100 см. Довжина другого на 10 см менший від першого, а третій у 3 рази менший від другого. Знайдіть довжину трьох відрізків разом.

Задача 2.  Першого дня на базу завезли 100 тон картоплі. Другого на 10 тон картоплі менше, ніж першого дня, а третього – у три рази менше, ніж другого дня. Скільки тон картоплі завезли за три дні разом.

Завдання 613°.

 +523       +644           +745                +123

   123         222              34                  232

   646         866             779                  355  

Завдання 614°. З 24 кг лляного насіння одержали 6 кг олії. Скільки потрібно лляного насіння для одержання 5 кг олії?

Розв’язання:

24 : 6 = 4 (кг) - треба лляного насіння, щоб одержати 1 кг олії.

5 • 4 = 20 (кг) - треба лляного насіння для одержання 5 кг олії.

Відповідь: 20 кілограмів.

Завдання 615.

84 – 56 = (84 – 50) – 6 = 34 – 6 = (34 – 4) – 2 = 30 – 2 = 28

62 – 29 = (62 – 20) – 9 = 42 – 9 = (42 – 2) – 7 = 40 – 7 = 33.

Завдання 616. Прочитай пояснення письмового віднімання.

-93

 56

 37

У виразі 93 - 56 від 3 од. не можна від­няти 6 од., тому беремо 1 дес. з 9 дес. 1 дес. і 3 од. - це 13. Від 13 відняти 6, буде 7. За­пишемо цифру 7 на місці одиниць. Від 8 дес. відняти 5 дес., буде 3 дес. Запишемо цифру 3 на місці десятків. Дістали число 37.

Письмове віднімання починай з віднімання одиниць.

Завдання 617.

-63         -75             -84                -52                -81 

 28          54              42                 17                 24

 35          21              42                 35                 57

Завдання 618. 1) До дитячого свята купили 63 жовті куль­ки, зелених — на 17 менше, ніж жовтих, а синіх ку­льок — на 29 менше, ніж зелених. Скільки купили синіх кульок?

Розв’язання:

63 – 17 = 46 (к.) - купили зелених кульок.

46 – 29 = 17 (к.) - купили синіх кульок.

Відповідь: 17 кульок.

2) Склади і розв'яжи подібну задачу.

Софійка купила 23 зошити у клітинку, у косу лінійку — на 10 зошитів менше, ніж у клітинку, а в лінійку — на 8 менше, ніж в косу лінійку. Скільки зошитів в лінійку купила дівчинка?

Розв’язання:

23 – 10 = 13 (з.) - зошитів у косу лінійку купила Софійка.

13 – 8 = 5 (з.) - зошитів у лінійку купила дівчинка.

Відповідь: 5 зошитів.

Завдання 619. Туристи після привалу пройшли 10 км. Це на 6 км менше, ніж до привалу. Скільки годин ішли ту­ристи до привалу, якщо за кожну годину вони прохо­дили 4 км?

Розв’язання:

10 + 6 = 16 (км) - пройшли кілометрів до привалу.

16 : 4 = 4 (год) - годин ішли туристи до привалу.

Відповідь: 4 години.

Завдання 620. Добери по два значення букви, щоб нерівності були правильними.

270 – а < 180                480 + b> 620                      с – 340 < 250

Розв’язання:

270 – 250 < 180            480 + 200> 620                   300 – 240 < 250

270 – 200 < 180            480 + 250> 620                   400 – 240 < 250

Завдання 621*. Петрик з'їв горішків у 2 рази менше за Миколку і на 2 більше за Валю. Усього вони з'їли 14 го­рішків. Скільки горішків з'їв кожний?

Розв’язання:

14 + 2 = 16 (г.) припадає на 4 рівні порції (порцію Петрика, подвійну порцію Миколки, порцію Валі, яка тепер однакова з порцією Петрика).

16 : 4 = 4 (г.) - з'їв Петрик. 

• 2 = 8 (г.) - з'їв Миколка.

4 - 2 = 2 (г.) - з'їла Валя.

Відповідь: 4 горішки Петрик, 2 горішки Валя, 8 горішків Миколка.

Завдання 622°.

-33             -57                    -48                 -96            -80 

 21              29                     35                  18             15 

 12              28                     13                  78             65   

Завдання 623°. Маса чотирьох цеглин становить 16 кг. Яка маса восьми таких цеглин?

Розв’язання:

16 : 4 = 4 (кг) - маса одної цеглини.

8 • 4 = 32 (кг) - маса восьми таких цеглин.

Відповідь: 32 кілограми.

Склади обернену задачу.

Маса чотирьох цеглин становить 16 кг. Скільки цеглин важить 32 кг?

Розв’язання:

16 : 4 = 4 (кг) - маса одної цеглини.

32 : 4 = 8 (ц)  - кількість цеглин.

Відповідь: 8 цеглин.

Завдання 624. Прочитай коротке пояснення віднімання. Виконуючи письмове віднімання можна міркувати так: 16 мінус 7, буде 9, — пишемо 9. 7 мінус 5, буде 2, пишемо 2. Різ­ниця 29.

-86

 57

 29

Завдання 625. Знайди «зайву» кульку. Чому виникла помилка?

 

Розв’язання:

Зайва кулька зеленого кольору. Неправильно відняли одиниці.

 

 • Артем
  Задача №621. Розв"язок невірний. Петрик зї"в на два горішки більше за Валю, а не менше.
  14-2=12
  12:3=4 Петрик
  4х2=8 Микола
  4-2=2 Валя
  4+8+2=14
  - Дякуємо. Виправлено.
  21 січня 2015 13:37
 • Аня
  нада номер 627
  30 січня 2015 16:57