Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 4 клас Скворцова С., Онопрієнко О."

Сторінка 64

Завдання 1 Письмове ділення

_960 | 80

  80     12

_160

  160

      0

_720 | 30

  60     24

_120

  120

      0

_720 | 60

  60     12

_120

  120

      0

_920 | 40

  80     23

_120

  120

      0

Завдання 2 Замінили двоцифрове число найближчим меншим круглим числом:

42 —> 40        84 —> 80       57 —> 50       73 —> 70      29 —> 20       34 —> 30

Завдання 3, 4

_156 | 52

  156    3

      0

_144 | 24

  144    6

      0

_780 | 65

  65     12

 _130

   130

       0

_222 | 74

  222   3

      0

_588 | 49

  49    12

  _98

    98

      0

_944 | 59

  59     16

_354

  354

      0

_325 | 65

  325   5

      0

_406 | 58

  406   7

      0

Сторінка 65

Завдання 5 Задача на послідовне ділення ускладнена

Три однакові автобуси за 4 рейси можуть перевезти 540 пасажирів. За скільки рейсів один такий автобус може перевезти 225 пасажирів?

Короткий запис

3 авто — 4 рейси — 540 пасажирів

3 авто — 1 рейс — ? пасажирів

1 авто — 1 рейс — ? пасажирів

1 авто — ? рейсів — 225 пасажирів

Вираз            225 : (540 : 4 : 3)

Розв’язання

1) 540 : 4 = 135 (п.) – пасажирів перевезуть 3 автобуси за 1 рейс.

2) 135 : 3 = 45 (п.) – пасажирів перевезе 1 автобус за 1 рейс.

3) 225 : 45 = 5 (р.) – рейсів потрібно.

Короткий запис

3 авто — 4 рейси — 540 пасажирів

1 авто — 4 рейси — ? пасажирів

1 авто — 1 рейс — ? пасажирів

1 авто — ? рейсів — 225 пасажирів

Вираз            225 : (540 : 3 : 4)

Розв’язання

1) 540 : 3 = 180 (п.) – пасажирів перевезе 1 автобус за 3 рейси.

2) 180 : 4 = 45 (п.) – пасажирів перевезе 1 автобус за 1 рейс.

3) 225 : 45 = 5 (р.) – рейсів потрібно.

Відповідь: зможе перевезти за 5 рейсів.

 

Завдання 6 Складена задача на знаходження невідомого доданку

У секції карате склали іспит на відмінно 9 дітей, що становить 1/9 усіх спортсменів

секції. Скільком дітям ще треба вдоско­налювати навички карате?

Короткий запис

Склали іспит — 9 дітей, це 1/9 всього

Вдосконалюватися — ?

Всього — ?

Вираз         9 • 9 – 9

Розв’язання

Якщо 9 дітей – це вже дріб 1/9 від усіх дітей, тому

1) 9 • 9 = 81 (д.) – всього дітей здавали іспит.

2) 81 – 9 = 81 – 10 + 1 = 72 (д.) – дітям ще треба вдоско­налювати навички карате.

Відповідь: навички карате треба ще вдосконалювати 72 дітям.

 

Завдання 7 Письмове множення

х 245

    24

  980

490

5880

х  36

    28

  288

  72

1008

х42

  23

126

84

966

Завдання 8  Рівняння

(365 – 290) : а = 5

75 : а = 5

а = 75 : 5

а = 15

(365 – 290) : 15 = 5

5 = 5

р • (420 – 380) = 160

р • 40 = 160

р = 160 : 40

р = 4

4 • (420 – 380) = 160

160 = 160

р + 327 = 986 – 248

р + 327 = 738

р = 738 – 327

р = 411

411 + 327 = 738

986 – 248 = 738

738 = 738

Завдання 9

_252 | 7

  21    36

  _42

    42

      0

х28

   30

 840

_560 | 40

  40     14

_160

  160

      0

х12

    50

  600

Завдання 10 Побудуй коло радіусом 4 см. Обчисли діаметр кола.

d = 4 см + 4 см = 8 см

 

Сторінка 66

Завдання 1

_414 | 46

  414   9

      0

_600 | 75

  600   8

      0

_238 | 34

  238    7

      0

_354 | 59

  354    6

      0

Завдання 2, 3

Вираз

532 : 4

332 : 4

Перше неповне ділене

4

33

Цифр у частці

3

2

Ділення

_532 |  4

  4      133

_13

  12

 _12

   12

     0

_332 |   4

  32     83

  _12

    12

      0

Завдання 4  Для ремонту мініготелю придбали 25 рулонів шпалер, по 10 м у кожному рулоні. Для двокімнатного номера використали 80 м шпалер, а п'яту частину решти — для однокімнатного. Скільки метрів шпалер використали для однокімнатного номера?

Короткий запис

Було — ? м, 25 рулонів по 10 м

Для двокімнатного — 80 м

Залишилось (решта) — ?

Для однокімнатного — ?, 1/5 від решти

Вираз            (10 • 25 – 80) : 5

Розв’язання

1) 10 • 25 = 250 (м) – метрів шпалер придбали.

2) 250 – 80 = 250 – 100 + 20 = 170 (м) – решта.

3) 170 : 5 = (150 + 20) : 5 = 34 (м) – метрів шпалер використали для однокімнатного номера.

Відповідь: для однокімнатного номера використали 34 метри шпалер.

 

Сторінка 67

Завдання 1

1) Складена задача на множення суми на число

Один гончар щодня виготовляє 35 глечиків, а інший — 40. Скільки глечиків виготовлять обидва гончарі за 3 дні роботи, якщо працю­ватимуть разом?

Гончар

Глечиків за 1 день

Кількість днів

Загальна кількість глечиків

І

35

 

 

ІІ

40

 

 

Разом

?

3

?

Короткий запис

І гончар — 35 глечиків за 1 день

ІІ гончар — 40 глечиків за 1 день

Разом — ? глечиків за 3 дні  

Розв’язання

1) 35 + 40 = 75 (гл.) – всього глечиків виготовляють два гончарі щодня.

2) 75 • 3 = (70 + 5) • 3 = 225 (гл.) – глечиків виготовлять два гончарі за 3 дні.

Відповідь: виготовлять 225 глечиків.

 

2) Складена задача на множення  

Один гончар за 3 дні роботи виготовляє 105 глечиків. Скільки глечиків виготовлять два гончарі за 5 днів роботи, якщо працюватимуть з однаковою продуктивністю?

Гончар

Глечиків за 1 день

Кількість днів

Загальна кількість глечиків

І

?

3

105

ІІ

однакова

 

 

Разом

?

5

?

Короткий запис

І гончар — 105 глечиків за 3 дні

ІІ гончар — 105 глечиків за 3 дні

Разом — ? глечиків за 5 днів

Розв’язання

1 спосіб

1) 105 : 3 = 35 (гл.) – глечиків виготовляє гончар щодня.

2) 35 + 35 = 70 (гл.) – всього глечиків виготовляють два гончарі щодня.

3) 70 • 5 = 350 (гл.) – глечиків виготовлять два гончарі за 5 днів.

2 спосіб

1) 105 : 3 = 35 (гл.) – глечиків виготовляє гончар щодня.

2) 35 • 2 = 70 (гл.) – всього глечиків виготовляють два гончарі щодня.

3) 70 • 5 = 350 (гл.) – глечиків виготовлять два гончарі за 5 днів.

Відповідь: виготовлять 350 глечиків.

 

Завдання 2 Ділення перевіряємо множенням

_966 | 42

  84    23

_126

  126

      0

_828 | 36

  72     23

_108

  108

      0

_546 | 26

  52     21

  _26

    26

      0

_494 | 38

  38     13

_114

  114

      0

х23

 42

 46

92

966

х23

  36

138

69

828

х21

 26

126

42

546

х13

  38

104

39

494

Завдання 3 Множення перевіряємо діленням

х48

  18

384

48

864

х39

  23

117

78

897

х27

  28

216

54

756

х16

  47

112

64

752

_864 | 48

  48     18

_384

  384

      0

_897 | 39

  78     23

_117

  117

      0

_756 | 28

  56     27

_196

  196

      0

_752 | 47

  47     16

_282

  282

      0

Завдання 4

х 26

  27

182

52

702

х33

  17

231

33

561

_625 | 25

  50    25

_125

  125

      0

_616 | 28

  56     22

  _56

    56

      0

Завдання 5  Порядок дій

(84 : 6 • 8) – (780 : 6 • 5 + 500 : 10) : 14 • 2 = 12

1) 84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14

2) 14 • 8 = (10 + 4) • 8 = 80 + 32 = 80 + 20 + 12 = 112

3) 780 : 6 = (600 + 180) : 6 = 100 + 30 = 130

4) 130 • 5 = (100 + 30) • 5 = 500 + 150 = 650

5) 500 : 10 = 50

6) 650 + 50 = 700

7) 700 : 14 = 700 : 7 : 2 = 100 : 2 = 50

8) 50 • 2 = 100

9) 112 – 100 = 12

 

Сторінка 68

Завдання 1 Розрядна лічба

67 = 6 дес. 7 од.         549 = 5 сот. 4 дес. 9 од.     408 = 4 сот. 8 од.

340 = 3 сот. 4 дес.      1000 = 1 тис.

 

Завдання 2, 3

_968 | 44

  88    12

  _88

    88

      0

_966 | 21

  84     46

_126

  126

      0

_989 | 43

  86     23

_129

  129

      0

_972 | 27

  81     36

_162

  162

      0

Завдання 3

_936 | 24

  72     39

_216

  216

      0

_910 | 26

  78     35

_130

  130

      0

_884 | 26

  78     34

_104

  104

      0

_980 | 35

  70     28

_280

  280

      0

Сторінка 69

Завдання 4

1) Складена задача на знаходження суми часток

Перша помпа накачує 72 л води за 6 c, а друга помпа — за 8 c. Скільки літрів води накачають перша й друга помпи за 1 c, працюючи разом?

Помпа

Літрів за 1 секунду

(місткість за одиницю часу)

Кількість секунд

(час)

Загальна кількість літрів

(загальна місткість)

І

?

6

72

ІІ

?

8

72

Всього

?

 

 

Короткий запис

І помпа — 72 л за 6 сек

ІІ помпа — 72 л за 8 сек

Разом — ? л за 1 сек

Вираз           72 : 6 + 72 : 8

Розв’язання

1) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (л) – літрів води накачує І помпа щосекунди.

2) 72 : 8 = 9 (л) – літрів води накачує ІІ помпа щосекунди.

3) 12 + 9 = 12 + 2 + 1 = 21 (л) – літрів води накачають перша й друга помпи щосекунди разом.

Відповідь: накачають 20 літрів води.

 

2) Складена задача на множення суми на число

Щосекунди перша помпа накачує 9 л води, а друга — 12 л. Скільки літрів води накачають обидві помпи за 3 с, працюючи разом?

Помпа

Літрів за 1 секунду

(місткість за одиницю часу)

Кількість секунд

(час)

Загальна кількість літрів

(загальна місткість)

І

9

 

 

ІІ

12

 

 

Всього

?

3

?

Короткий запис

І помпа — 9 л за 1 сек

ІІ помпа — 72 л за 1 сек

Разом — ? л за 3 сек

Вираз           (9 + 12) • 3

Розв’язання

1) 9 + 12 = 21 (л) – літрів води накачують дві помпи разом щосекунди.

2) 21 • 3 = 21 + 21 + 21 = 63 (л) – літрів води накачають дві помпи разом за 3 с.

Відповідь: накачають 63 літри води.

 

3) Складена задача на множення

Одна помпа накачує 72 л води за 6 с. Скільки літрів води накачають дві помпи за 3 с, працюючи разом з однако­вою продуктивністю?

Помпа

Літрів за 1 секунду

(місткість за одиницю часу)

Кількість секунд

(час)

Загальна кількість літрів

(загальна місткість)

І

?

6

72

ІІ

однаково

 

 

Всього

?

3

?

Короткий запис

І помпа — 72 л за 6 сек

ІІ помпа — 72 л за 6 сек

Разом — ? л за 3 сек

Розв’язання

1) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (л) – літрів води накачує І помпа щосекунди.

2) 12 + 12 = 24 (л) – літрів води накачують дві помпи разом щосекунди.

3) 24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 72 (л) – літрів води накачають перша й друга помпи разом за 3 с.

2 спосіб

1) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (л) – літрів води накачує І помпа щосекунди.

2) 12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 36 (л) – літрів води накачує одна помпа за 3 с.

3) 36 + 36 = 72 (л) – літрів води накачають дві помпи разом за 3 с.

3 спосіб

1) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (л) – літрів води накачує І помпа щосекунди.

2) 12 • 2 = 12 + 12 = 24 (л) – літрів води накачують дві помпи разом щосекунди.

3) 24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 72 (л) – літрів води накачають дві помпи разом за 3 с.

4 спосіб

1) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (л) – літрів води накачує І помпа щосекунди.

2) 12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 36 (л) – літрів води накачує одна помпа за 3 с.

3) 36 • 2 = 72 (л) – літрів води накачають дві помпи разом за 3 с.

Відповідь: накачають 72 літри води.

 

Завдання 5  Множення перевіряємо діленням

х27

  32

  54

81

864

х45

  18

360

45

810

х23

 36

138

69

828

х 57

  16

342

57

912

_864 | 32

  64     27

_221

  221

      0

_810 | 45

  45     18  

_360

  360

      0

_828 | 36

  72     23  

_108

  108

      0

_912 | 57

  57    16

_342

  342

      0

Завдання 6 Порівняння чисел

(527 + 365) : 4 – (500 – 387) <  63 • 15 : 9 + 510 : 170

1) 527 + 365 = 800 + 80 + 12 = 892

2) 892 : 4 = (800 + 80 + 12) : 4 = 223

2) 500 – 387 = 500 – 400 + 13 = 113

3) 223 – 113 = 110

1) 63 • 15 = (60 + 3) • 15 = 900 + (3 • 10 + 3 • 5) = 900 + 30 + 15 = 945

2) 945 : 9 = (900 + 45) : 9 = 105

3) 510 : 170 = 51 : 17 = 3

4) 105 + 3 = 108

(32 • 28 : 8 – 77) • 14 > (1000 – 564) : 4 + 26 • 12

1) 32 • 28 = (30 + 2) • 28 = 30 • 20 + 30 • 8 + 2 • 20 + 2 • 8 = 600 + 240 + 40 + 16 = 896

2) 896 : 8 = (800 + 80 + 16) : 8 = 112

3) 112 – 77 = 112 – 100 + 23 = 35

4) 35 • 14 = 35 • 10 + 35 • 4 = 35 • 10 + 30 • 4 + 5 • 4 = 350 + 120 + 20 = 490

1)  1000 – 564 = 1000 – 600 + 36 = 436

2) 436 : 4 = (400 + 36) : 4 = 100 + 9 = 109

3) 26 • 12 = 20 • 12 + 6 • 12 = 20 • 12 + 6 • 10 + 6 • 2 = 240 + 60 + 12 = 312

4) 109 + 312 = 400 + 10 + 11 = 421 

Завдання 7 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Студенти вирушили в мандрівку з Одеси до Києва. Потяг виїхав з Одеси о 15 год 02 хв і прибув до кінцевого пункту о 21 год 52 хв того самого дня. Якою була тривалість поїздки?

Була (виїхав)

Тривала

Стала (прибув)

15 год 2 хв

?

21 год 52 хв

Короткий запис

Була — 15 год 2 хв

Тривала — ?

Стала — 21 год 52 хв

Розв’язання

21 год 52 хв – 15 год 2 хв = 16 год 50 хв

Відповідь: поїздка тривала 16 год 50 хв.

 

Сторінка 70

Завдання 1 

Якщо с = 276, k = 148, тоді (c + k) : 8 = (276 + 148) : 8 = 424 : 8 = 53

Якщо с = 276, k = 148, тоді (c – k) : 16 = (276 – 148) : 16 = 128 : 16 = 8

Якщо с = 276, k = 148, тоді c • 3 – k : 37 = 276 • 3 – 148 : 37 = 828 – 4 = 824 

+276

  148

  424

_424 | 8

  40     53

  _24

    24

      0

_276

  148

  128

_128 | 16

  128   8 

      0

х276

     3

 828

_148 | 37

  148    4 

      0

_828

     4

  824

Завдання 2 

1) Майстер полагодив а приладів, а учень — b приладів. Усі полагоджені прилади вони роз­клали у 12 коробок, порівну в кожну. Скільки приладів у кожній коробці?

 

Приладів у коробці

Кількість коробок

Загальна кількість приладів

Майстер

 

 

а

Учень

 

 

b

Разом

?

2

?

План розв’язування

1) Скільки приладів полагодили майстер і  учень разом?  а + b (пр.)

2) Скільки приладів у кожній коробці? (а + b) : 2 (пр.)

(a + b) : 2

2) Майстер полагодив а приладів, а учень — у b  разів менше. Усі полагоджені прилади вони розклали порівну в 51 ко­робку. Скільки приладів у кожній коробці?

 

Приладів у коробці

Кількість коробок

Загальна кількість приладів

Майстер

 

 

а

Учень

 

 

у b разів менше

Разом

?

51

?

План розв’язування

1) Скільки приладів полагодив учень?  а : b (пр.)

2) Скільки всього приладів полагодили майстер і учень разом? а + а : b (пр.)

3) Скільки приладів у кожній коробці? (а + а : b) : 51 (пр.)

(a + а : b) : 51

3) Майстер полагодив а приладів, а учень — у b разів менше. Виявилося, що сорок п'ята частина всіх полагоджених приладів не працює. Скільки приладів працюють?

План розв’язування

1) Скільки приладів полагодив учень?  а : b (пр.)

2) Скільки всього приладів полагодили майстер і учень разом? а + а : b (пр.)

3) Скільки полагоджених приладів працює? (а + а : b) : 45 (пр.)

4) Скільки полагоджених приладів не працює? (а + а : b) – (а + а : b) : 45 (пр.)

(а + а : b) – (а + а : b) : 45

 

Завдання 3 Знайди значення одержаних виразів, якщо а = 108.

1) За 9 год 4 робітники викопують а м траншеї. Скільки метрів такої траншеї може викопати за 20 год роботи 1 робітник?

Короткий запис

4 робітники за 9 год — а м

1 робітник за 20 год — ?

План розв’язування

1) Скільки метрів викопає 1 робітник за 9 год? а : 4 (м)

2) Скільки метрів викопає 1 робітник за 1 год? а : 4 : 9 (м)

3) Скільки метрів викопає 1 робітник за 20 год? а : 4 : 9 • 20 (м)

а : 4 : 9 • 20 (м)

Якщо а = 108, тоді

108 : 4 : 9 • 20 = 27 : 9 • 20 = 3 • 20 = 60 (м)

План розв’язування

1) Скільки метрів викопають 4 робітники за 1 год? а : 9 (м)

2) Скільки метрів викопає 1 робітник за 1 год? а : 9 : 4 (м)

3) Скільки метрів викопає 1 робітник за 20 год? а : 9 : 4 • 20 (м)

а : 9 : 4 • 20 (м)

Якщо а = 108, тоді

108 : 9 : 4 • 20 = 12 : 4 • 20 = 3 • 20 = 60 (м)

2) За 9 год 4 робітники викопують а м траншеї. За скільки годин може викопати 60 м такої траншеї 1 робітник? 

Короткий запис

4 робітники за 9 год — а м

1 робітник за ? год — 60 м

План розв’язування

1) Скільки метрів викопає 1 робітник за 9 год? а : 4 (м)

2) Скільки метрів викопає 1 робітник за 1 год? а : 4 : 9 (м)

3) За скільки годин може викопати 60 м? 60 : (а : 4 : 9) (год)

60 : (а : 4 : 9) (год)

Якщо а = 108, тоді

60 : (108 : 4 : 9) = 60 : (27 : 9) = 60 : 3 = 20 (год)

План розв’язування

1) Скільки метрів викопають 4 робітники за 1 год? а : 9 (м)

2) Скільки метрів викопає 1 робітник за 1 год? а : 9 : 4 (м)

3) За скільки годин може викопати 60 м? 60 : (а : 9 : 4) (год)

60 : (а : 9 : 4) (год)

Якщо а = 108, тоді

60 : (108 : 9 : 4) = 60 : (12 : 4) = 60 : 3 = 20 (год)

Сторінка 71

Завдання 1 Ділення з остачею

57 : 4 = 13 (ост. 5) правильно, бо перевірка: 13 • 4 + 5 = (10 + 3) • 4 + 5 = 52 + 5 = 57

115 : 28 = 4 (ост. 3) правильно, бо перевірка: 4 • 28 + 3 = 4 • (20 + 8) + 3 = 80 + 32 + 3 = 125

105 : 9 = 11 (ост. 3) неправильно, бо перевірка: 11 • 9 + 3 = 11 • 9 + 3 = 99 + 3 = 102

15 : 45 = 1 (ост. 15) неправильно, бо ділене менше від дільника.

 

Завдання 2

63 : 5 = 12 (ост. 3) перевірка: 12 • 5 + 3 = 60 + 3 = 63

150 : 40 = 3 (ост. 30) перевірка: 3 • 40 + 30 = 120 + 30 = 150

47 : 4 = 11 (ост. 3) перевірка: 11 • 4 + 3 = 44 + 3 = 47

105 : 17 = 6 (ост. 3) перевірка: 6 • 17 + 3 = 102 + 3 = 105 

_63 | 5

  5     12 (ост. 1)

_13

  10

    2

_150 | 40

  120   3 (ост. 30)

  _30

_47 |   4

  4     11 (ост. 3)

  _7

    4

     3

_105 | 17

  102    6

      3

Завдання 3 

_686 | 7

  63     98

  _56

    56

      0

_728 | 26

  52     28

_208

  208

      0

_928 | 32

  64     29

_288

  288

      0

_504 | 6

  48     84

  _24

    24

      0

690 : 7 = 98 (ост. 4)

730 : 26 = 28 (ост. 2)

930 : 32 = 29 (ост. 2)

509 : 6 = 84 (ост. 5)

Сторінка 72

Завдання 1

в) 753 = 700 + 50 + 3            г) 753 = 7 • 100 + 5 • 10 + 3

Завдання 2  

б) 240 • 2 = 24 дес. • 2          в) 240 • 2 = 200 • 2 + 40 • 2 

Завдання 3

а) 630 : 3 = 63 дес. : 3           в) 630 : 3 = 600 : 3 + 30 : 3

Завдання 4 

х156

     4

 624

х207

     3

 621

_324 | 6

  30     54

  _24

    24

      0

_735 | 35

  70     21

 _35

   35

     0

Завдання 5 

Місяць

Кількість проданих пакетів

Вересень

140 • 3 + 70 • 3 = (140 + 70) • 3 = (200 + 10) • 3 = 600 + 30 = 630

Жовтень

140 • 2 + 70 • 5 = 280 + 350 = 500 + 130 = 630

Листопад

140 • 4 + 70 • 2 = 560 + 140 = 700

Грудень

140 + 70 • 4 = 140 + 280 = 280 + 20 + 120 = 420

Сторінка 73 Квітковий годинник

Інші завдання дивись тут...

  • Карина
    Дуже допомагає
    11 грудня 2023 12:03