Фольклор - це усна народна творчість.

Прислів'я - стислий влучний народний вислів навчального змісту , побудований як завершене судження.

     Всюди добре, а вдома - найкраще.

     Що влітку родиться, то взимку згодиться.

     Без роботи день роком стає.

     Як вересень не хмуриться, а весною пахне.

 

Приказка - образний вислів, який дає яскраву оцінку певному явищу. Побудована як незакінчена думка, що містить натяк на висновок.

     Наука - сила.

     Як грибочки, ростуть діточки.

     Квітневі струмки землю пробуджують.

 

Загадка  - інакомовний опис одного предмета за допомогою опису іншого на основі їхньої подібності, яка і є підказкою для правильної відповіді.

     Зелене полотно на стіні сія, а посередині - біла стріла. (Крейда).

     На уроці цифри й літери по ній гуляють, на перерві всі зникають. (Шкільна дошка).

     Білий зайчик по зеленім полю стрибає, а руденька лисичка старанно його сліди замітає. (Губка).

 

Народна пісня (фольклорна) - один з найдавніших різновидів усної творчості, у якому поєднано елементи словесного й музичного мистецтв. Вона відображає побут, традиції, звичаї, важливі події з історії народу, а також його духовний світ.