Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть історію відкриття гальванічного елемента. Виникнення електричного струму під час контакту різних металів уперше відкрив Л.Гальвані. На його честь пристрій, що виробляв електричний струм, сконструйований А.Вольта, було названо гальванічним
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть суть процесу гідролізу солей.  Гідроліз солей — це реакції обміну йонів солі з водою, унаслідок чого утворюється слабкий електроліт   Вправа 2 Охарактеризуйте гідроліз солі, утвореної:  а) слабкою основою та сильною
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, що таке стан хімічної рівноваги. Хімічна рівновага — це стан системи, коли швидкість прямої реакції зрівноважується зі швидкістю зворотної реакції   Вправа 2 Поясніть вплив на зміщення хімічної рівноваги:  а) температури
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Сформулюйте визначення понять «необоротна реакція», «оборотна реакція». Необоротні реакції — це хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку й завершуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції. Оборотні реакції
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Наведіть приклади кристалічних та аморфних речовин. Кухонна сіль, цукор, йод, хлор, азот, алмаз, графіт, сухий лід, кисень, амоніак, метали ― це кристалічні речовини, а скло, бурштин, каніфоль, смоли, полімери ― аморфні речовини   Вправа 2 Поясніть
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, у яких станах можуть перебувати тверді речовини. У кристалічному та аморфному твердих станах   Вправа 2 Наведіть приклади кристалічних та аморфних речовин. Лід, алмаз, графіт, кухонна сіль, цукор — кристалічні речовини,
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, який зв’язок називають металічним. Металічний зв’язок — це вид зв’язку, що утворюється внаслідок взаємодії вільних електронів з йонами металічних елементів.    Вправа 2 Наведіть приклади речовин, у яких наявний
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, який зв’язок називають водневим. Водневий зв’язок — це електростатична взаємодія в молекулах або між ними за участю атомів Гідрогену. Він утворюється між атомом Гідрогену, що зв’язаний з сильно електронегативним
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, який зв’язок називають ковалентним. Ковалентний зв’язок — це зв’язок на основі спільних електронних пар. Із валентних неспарених електронів утворюються спільні електронні пари в такій кількості, щоб забезпечити
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, який зв’язок називають йонним. Йонний зв’язок — це хімічний зв’язок між йонами, що утворюється на основі електростатичних сил притягання. Під час його утворення відбувається одностороння передача електронів від одного
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть на основі електронних конфігурацій атомів, як змінюється радіус атома:  а) у періодах У межах періодів зі збільшенням порядкового номера хімічного елемента заряд ядра поступово збільшується, що спричиняє сильніше притягання електронів до ядра, і
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Сформулюйте сучасне визначення періодичного закону.  Властивості хімічних елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від величини зарядів ядер їхніх атомів   Вправа 2 Поясніть, чому за основу класифікації хімічних елементів узято
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, що відображає електронна формула атома. Електронні формули, або електронні конфігурації, відображають розподіл електронів в атомі. Вони вказують на розміщення електронів на енергетичних рівнях, де цифрами 1, 2, 3, …, 7 позначають
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Назад Вперед