Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як нітратна кислота взаємодіє з металами: а) концентрована з усіма металами;  Утворюється сіль нітратної кислоти (нітрат), вода й газоподібний нітрогеновмісний продукт відновлення Нітрогену до ступеня окиснення +4, тобто NO2 б) розведена з
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі,  але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Сформулюйте визначення поняття «кислоти» та класифікуйте їх за вмістом Гідрогену й Оксигену.  Кислоти — складні речовини, молекули яких містять атоми Гідрогену й кислотні залишки. Кислоти класифікують за кількістю атомів Гідрогену —
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть неметалічні елементи, що утворюють леткі сполуки з Гідрогеном. Карбон С, Силіцій Si, Нітроген N, Фосфор P, Арсен As, Оксиген O, Сульфур S, Селен Se, Телур Te, Фтор F, Хлор Cl, Бром Br, Йод I   Вправа 2 Поясніть механізм розчинення у воді:
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть неметали, які набули широкого застосування в господарстві України. Водень, кисень, озон, сірка, фосфор та вуглець   Вправа 2 Охарактеризуйте сфери застосування:  а) водню ― для синтезу амоніаку, гідрування рідких жирів, різання та
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть неметал, що є основною складовою повітря. А кисень  Б азот   В гелій  Г водень Відповідь: Б   Вправа 2 Позначте просту речовину, що проявляє здатність утримувати частинки іншої речовини. А бром   Б фосфор   В вугілля 
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть найпоширеніші в природі неметалічні елементи та прості речовини, які вони утворюють.  Найпоширеніші неметалічні елементи: у земній корі - Оксиген, Силіцій, Гідроген; у Всесвіті - Гідроген і Гелій; у земній атмосфері - Нітроген і Оксиген, у ґрунтах
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть суть явища адсорбції. Адсорбція — це явище поглинання газоподібних або розчинених речовин поверхнею твердої речовини, Такій твердій речовині притаманна велика пористість, завдяки чому вона здатна адсорбувати на своїй поверхні інші
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть суть явища алотропії на прикладах. Алотропія — це явище утворення неметалічними елементами декількох простих речовин, що різняться за складом молекул і будовою. Наприклад, алотропні модифікації Оксигену - кисень О2 і азот
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть розміщення металічних елементів у періодичній системі. У періодичній системі неметалічні елементи розміщені в правій верхній частині від діагоналі, яку умовно можна провести від Бору до Астату.   Вправа 2 Охарактеризуйте фізичні властивості
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Унаслідок дегідрування етану об’ємом 10 л отримали етен об’ємом 8 л. Обчисліть відносний вихід продукту. Відомо: V(C2H6)=10 л, Vпракт.(С2Н4)=8 л Знайти: η-? Розв'язування Записуємо рівняння реакції: 10 л        х л С2H6
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть історію відкриття гальванічного елемента. Виникнення електричного струму під час контакту різних металів уперше відкрив Л.Гальвані. На його честь пристрій, що виробляв електричний струм, сконструйований А.Вольта, було названо гальванічним
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть суть процесу гідролізу солей.  Гідроліз солей — це реакції обміну йонів солі з водою, унаслідок чого утворюється слабкий електроліт   Вправа 2 Охарактеризуйте гідроліз солі, утвореної:  а) слабкою основою та сильною
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, що таке стан хімічної рівноваги. Хімічна рівновага — це стан системи, коли швидкість прямої реакції зрівноважується зі швидкістю зворотної реакції   Вправа 2 Поясніть вплив на зміщення хімічної рівноваги:  а) температури
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Сформулюйте визначення понять «необоротна реакція», «оборотна реакція». Необоротні реакції — це хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку й завершуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції. Оборотні реакції
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019