Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть чинники, що спричиняють зміни в довкіллі. Природні і антропогенні   Вправа 2 Охарактеризуйте природні й антропогенні чинники впливу на зміни в навколишньому середовищі. До природних чинників належать: ― виникнення землетрусів; ― виверження
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «сировина». Сировиною називають природні речовини або матеріали, які використовують для виробництва продуктів різних галузей промислового виробництва.    Вправа 2 Охарактеризуйте основні завдання
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, що є причиною виникнення продовольчої проблеми. Зменшення посівних площ і зростання населення планети   Вправа 2 Охарактеризуйте роль хімії в розв’язанні продовольчої проблеми. Створення речовин, за допомогою яких проблема нестачі харчової
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «матеріали». Матеріалами називають речовини, які використовують для виготовлення фізичних тіл, предметів для вжитку чи виробництва   Вправа 2 Охарактеризуйте:  а) металічні матеріали та їхні
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... ІІ варіант Завдання 1 Проведіть дослідження, за допомогою якого можна розпізнати розчини хлоридів: барій хлорид, ферум (ІІ) хлорид, ферум (ІІІ) хлорид, амоній хлорид. Складіть рівняння реакцій, укажіть ознаки їхнього перебігу. Розділяємо вмістиме пробірок на 2 порції. 1
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... І варіант Завдання 1 Проведіть дослідження, за допомогою якого можна розпізнати розчини солей Калію: калій хлорид, калій карбонат, калій сульфат, калій ортофосфат. Складіть рівняння реакцій, укажіть ознаки їхнього перебігу. Розділяємо вмістиме пробірок на 3 порції. 1
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами: а) С → СО2 → MgCO3 → MgO → MgCl2 → Mg(OH)2 → Mg(NO3)2; 2C + 2O2 = 2CO2 CO2 + MgO = MgCO3 MgCO3 = MgO + CO2↑ MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + 2NaCl
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть матеріали, які виробляє силікатна промисловість. Цемент, бетон, цегла, скло й кераміка   Вправа 2 Охарактеризуйте силікатні матеріали:  а) скло; Є різні види скла. Звичайне (віконне) скло отримують спіканням вапняка і кальцинованої соди з
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Охарактеризуйте мінеральні добрива: а) нітратні; Калійна селітра KNO3, амоніачна селітра NН4NO3, кальцієва селітра Са(NO3)2, натрієва селітра NаNO3, амоній сульфат (NН4)2SO4, карбамід CO(NH2)2 б) фосфатні; Простий суперфосфат Са(Н2РО4)2•Н2О +
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть причину жорсткості води. Жорсткість води зумовлена наявністю в ній катіонів Кальцію Ca2+ та Магнію Mg2+   Вправа 2 Назвіть відомі вам види жорсткості води та способи її усунення. Розрізняють тимчасову (карбонатну) і постійну (некарбонатну)
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «експеримент», «шкільний хімічний експеримент». Експеримент — цілеспрямований вплив на досліджуваний об’єкт для виявлення тих чи інших ознак, властивостей та процесів. Формує вміння
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Наведіть приклади груп солей, найбільш поширених у природі. Хлориди, карбонати, силікати, сульфати, нітрати, ортофосфати   Вправа 2 Поясніть поширення в природі та застосування:  а) хлоридів; У природі вони поширені у складі мінералів сильвініту,
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть солі за їхніми формулами: Mg3(PO4)2 - магній ортофосфат, NaHSO4 - натрій гірогенсульфат, FeCl3 - ферум (III) хлорид, K2HPO4 - калій гідрогенортофосфат, NH4NO3 - амоній нітроген, Ca(H2PO4)2 - кальцій дигідрогенортофосфат, (NH4)2SO4 - амоній сульфат,
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть склад і назви солей.  Солі утворюють клас неорганічних речовин, склад яких розглядають як похідні кислот, у молекулах яких один або декілька атомів Гідрогену заміщуються на йони металічних елементів.  Назви солей утворюють із назви
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Охарактеризуйте фізичні властивості лугів і нерозчинних основ. Луги — тверді, кристалічні, розчинні у воді речовини білого кольору, гігроскопічні. Розчини лугів мильні на дотик, їдкі. Нерозчинні основи — тверді речовини, що мають різне забарвлення.
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Назад Вперед