Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Охарактеризуйте мінеральні добрива: а) нітратні; Калійна селітра KNO3, амоніачна селітра NН4NO3, кальцієва селітра Са(NO3)2, натрієва селітра NаNO3, амоній сульфат (NН4)2SO4, карбамід CO(NH2)2 б) фосфатні; Простий суперфосфат Са(Н2РО4)2•Н2О +
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть причину жорсткості води. Жорсткість води зумовлена наявністю в ній катіонів Кальцію Ca2+ та Магнію Mg2+   Вправа 2 Назвіть відомі вам види жорсткості води та способи її усунення. Розрізняють тимчасову (карбонатну) і постійну (некарбонатну)
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «експеримент», «шкільний хімічний експеримент». Експеримент — цілеспрямований вплив на досліджуваний об’єкт для виявлення тих чи інших ознак, властивостей та процесів. Формує вміння
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Наведіть приклади груп солей, найбільш поширених у природі. Хлориди, карбонати, силікати, сульфати, нітрати, ортофосфати   Вправа 2 Поясніть поширення в природі та застосування:  а) хлоридів; У природі вони поширені у складі мінералів сильвініту,
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть солі за їхніми формулами: Mg3(PO4)2 - магній ортофосфат, NaHSO4 - натрій гірогенсульфат, FeCl3 - ферум (III) хлорид, K2HPO4 - калій гідрогенортофосфат, NH4NO3 - амоній нітроген, Ca(H2PO4)2 - кальцій дигідрогенортофосфат, (NH4)2SO4 - амоній сульфат,
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть склад і назви солей.  Солі утворюють клас неорганічних речовин, склад яких розглядають як похідні кислот, у молекулах яких один або декілька атомів Гідрогену заміщуються на йони металічних елементів.  Назви солей утворюють із назви
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Охарактеризуйте фізичні властивості лугів і нерозчинних основ. Луги — тверді, кристалічні, розчинні у воді речовини білого кольору, гігроскопічні. Розчини лугів мильні на дотик, їдкі. Нерозчинні основи — тверді речовини, що мають різне забарвлення.
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть електронну формулу атома Натрію. А 1s22s22p5 Б 1s22s22p63s1   В 1s22s22p4 Г 1s22s22p63s2 Відповідь: Б   Вправа 2 Позначте назву елемента, атом якого має електронну формулу 1s22s22p63s23p64s1. А Калій   Б Натрій   В Кальцій   Г
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Охарактеризуйте: а) елемент Ферум за розміщенням у періодичній системі та будовою атома; Електронна формула атома Феруму 1s22s22p63s23p63d6 У атома Феруму є 26 електронів (порядковий номер 26), які перебувають на чотирьох енергетичних рівнях (Ферум -
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Охарактеризуйте: а) елемент Алюміній за розміщенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома; Електронна формула атома Алюмінію 1s22s22p63s23p1 У атома Алюмінію є 13 електронів (порядковий номер 13), які перебувають на трьох енергетичних
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть розміщення металічних елементів у періодичній системі. Металічні елементи  починають кожний період (крім першого) періодичної системи, утворюють парні ряди великих періодів і головні підгрупи І–ІІІ груп. До металічних елементів належать усі
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як нітратна кислота взаємодіє з металами: а) концентрована з усіма металами;  Утворюється сіль нітратної кислоти (нітрат), вода й газоподібний нітрогеновмісний продукт відновлення Нітрогену до ступеня окиснення +4, тобто NO2 б) розведена з
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі,  але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Сформулюйте визначення поняття «кислоти» та класифікуйте їх за вмістом Гідрогену й Оксигену.  Кислоти — складні речовини, молекули яких містять атоми Гідрогену й кислотні залишки. Кислоти класифікують за кількістю атомів Гідрогену —
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть неметалічні елементи, що утворюють леткі сполуки з Гідрогеном. Карбон С, Силіцій Si, Нітроген N, Фосфор P, Арсен As, Оксиген O, Сульфур S, Селен Se, Телур Te, Фтор F, Хлор Cl, Бром Br, Йод I   Вправа 2 Поясніть механізм розчинення у воді:
Категорія : Хімія 11 клас підручник Савчин 2019

Назад Вперед