Вправа 421.1. Прочитай вірш.

Там, де гуркіт, дзенькіт, скрип,—

із малих цеглинок

просто неба, наче гриб,

вироста будинок.           (Василь Губарець).

421.2. Спиши виділені слова, усно постав до них питання. Добери до них спільнокореневі слова, які відповідають на питання що робить?

(Що?) гуркіт, дзенькіт, скрип.

Гуркотить, дзенькає, скрипить.

 

Вправа 422.1. Прочитай вірші мовчки. Підготуйся до виразного читання. Зверни увагу на речення, у кінці яких стоять знак пи­тання та знак оклику. Виділяй голосом звертання.

1. — Суничко-сестричко,

а ким ти умита?

— Веселим потоком.

— Суничко-сестричко,

а чим ти налита?

— Налита я соком.             (Платон Воронько).

2. Не стріляй горобчиків, сину, не стріляй!

Цвірінчать їм хочеться в цей зелений май!

Не стріляй горобчиків та усіх пташок!

Їм радіти хочеться, як тобі, синок!             (Володимир Сосюра).

422.2. Знайди у віршах розповідні, питальні та спонукальні речення.

Розповідні речення. Веселим потоком. Налита я соком. Цвірінчать їм хочеться в цей зелений май! Їм радіти хочеться, як тобі, синок!  

Питальні речення. Суничко-сестричко, а ким ти умита? Суничко-сестричко,

а чим ти налита?

Спонукальні речення. Не стріляй горобчиків, сину, не стріляй! Не стріляй горобчиків та усіх пташок!

422.3. Спиши три речення, у яких є звертання.

Суничко-сестричко, а ким ти умита? Суничко-сестричко, а чим ти налита? Не стріляй горобчиків, сину, не стріляй!

Їм радіти хочеться, як тобі, синок!            

 

Вправа 423. Кожен із поданих виразів заміни одним словом, яке відпо­відає на питання що? Запиши за зразком. Зразок. Буря на морі – шторм.

Сильний дощ, сильна метелиця, грім і блис­кавка, дрібний сніг.

Слова для довідки: хуртовина, пороша, злива, гроза.

Сильний дощ – злива, сильна метелиця – хуртовина, грім і блис­кавка – гроза , дрібний сніг – пороша.

 

Вправа 424.1. Прочитай. Пошир речення за питаннями.

У (якому?)... цвіті потонули (які?)... сади. Ліси одяглися у (що?)... . Потеплішала вода (де?)... . (Як?)... заспівав соловейко. (Де?)... працюють трактори.

424.2. Спиши. Підкресли головні слова в кожному реченні.

У білосніжному цвіті потонули яблуневі сади. Ліси одяглися у багряні шати. Потеплішала вода на ставу. Мелодійно заспівав соловейко. На весняному полі працюють трактори.

 

Вправа 425.1. Прочитай.

Настав ранок. Зійшло сонечко. Заспівали пташки. Діброва ожила.

425.2. Спиши, замінюючи виділені слова протилежними за значенням із довідки. Усно постав до них питання. Слова для довідки: завмерла, вечір, затихли, зайшло.

Настав вечір. Зайшло сонечко. Затихли пташки. Діброва завмерла.

425.3. Зроби висновок, як змінився текст.

 

Вправа 426.1. Прочитайте текст. Розкажіть, які дії (операції) ви можете виконувати на комп'ютері.

   У нашій школі є комп'ютерний клас. Там стоїть п'ятнадцять комп'ютерів. Біля кожно­го «сидить» мишка на кольоровому килимку. Вона допомагає виконувати різні дії на екра­ні. У комп'ютера гарна пам'ять. За допомогою диска він може передавати інформацію для об­робки на іншому комп'ютері.

   С..годні у нас урок малюва..я на тему «Моя сім'я». У кінці уроку ми оформимо виставку комп'ютерних малюнків.

Малювати, набирати тексти, друкувати, обчислювати, фотографувати, слухати музику, записувати пісні, читати, переписуватися з друзями.

426.2. Спишіть останній абзац, вставляючи пропущені букви. Зверніть увагу на слова з апострофом.

   Сьогодні у нас урок малювання на тему «Моя сім'я». У кінці уроку ми оформимо виставку комп'ютерних малюнків.

 

Вправа 427.1. Прочитай скоромовку і вивчи її напам'ять.

На покоси впали роси. Не бряжчать об жито коси (Яків Щоголів).

427.2. Запиши скоромовку з пам'яті. Зверни увагу на виділене слово. Знайди у скоромовці спільнокореневі слова.

Покоси, коси.

 

Вправа 428. 1. До поданих прикметників добери і запиши за зразком спільнокореневі слова. Зразок. Тихий – стихає.

Синій – синіє, темний – темніє, зимовий – зимує, хитрий – хитрує, теплий – тепліє.

428.2. Поясни вживання букв е, и у дібраних словах.

Щоб правильно написати сумнівну букву в слові, яка позначає ненаголошений звук [е] або [и], треба змінити слово або підібрати спільнокореневе слово, у якому цей звук буде наголошений.

 

Вправа 429.1. Прочитай. Добери до тексту влучний заголовок. Спиши, вставляючи в словах пропущені букви та апостроф.

У ліс прийшла в..сна. У зелене вбра..я одяглися дерева і кущі. Пахнут.. лісові квіти і тра­ви. Гудуть ..мелі та інші комахи.

У густому гі..і т..хкають солов..ї. Далеко чути кува..я зозулі. Б..є своїм міцним дз..бом у суху гілку дятел.

                        Весняний ліс.

    У ліс прийшла весна. У зелене вбрання одяглися дерева і кущі. Пахнуть лісові квіти і тра­ви. Гудуть джмелі та інші комахи.

    У густому гіллі тьохкають солов'ї. Далеко чути кування зозулі. Б'є своїм міцним дзьобом у суху гілку дятел.

429.2. Назви правила, які тобі довелося пригадати.

У ліс прийшла весна (ненаголошений звук [е] або [и]). У зелене вбрання (подовженні м'які приголосні) одяглися дерева і кущі. Пахнуть (позначення м'якості приголосних знаком м'якості) лісові квіти і тра­ви. Гудуть джмелі (буквосполучення дж) та інші комахи.     У густому гіллі (подовженні м'які приголосні) тьохкають (буквосполучення ьо) солов'ї (вживання апострофа). Далеко чути кування (подовженні м'які приголосні)  зозулі. Б'є (вживання апострофа) своїм міцним дзьобом (буквосполучення ьо)  у суху гілку дятел.

429.3. Прочитай слова — назви ознак предметів. Постав до них питання.

Зелене (яке?), лісові (які?), густому (якому?), міцним (яким?), суху (яку?).

 

Вправа 430.1. Склади побажання однокласникам на канікули. Вживай звертання.

              Дорогі однокласники!

    Нарешті настали канікули. Я бажаю вам за цей час гарно відпочити, набратися сил та здоров'я для нових мандрівок у країну знань.

430.2. Виразно прочитай своє побажання вголос перед класом.